Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL

DE SIGILARE A APARATULUI DE MARCAT ELECTRONIC FISCAL


Incheiat azi …………………

Subsemnatul …………………………………………, inspector in cadrul Administratiei


Finantelor Publice ………………………… posesor a legitimatiei nr. ……………………… am
participat, in conformitate cu prevederile OG 28/1999 si HG 479/2003 republicata, la
operatiunea de sigilare a aparatului de marcat electronic fiscal caruia i s-a introdus memorie
fiscala noua si SD card nou in vederea:

o Revanzarii AMEF de catre unitatea de service acreditata


o Transferului AMEF la un alt punct de lucru apartinand aceluiasi utilizator
o Aducerii AMEF in parametrii tehnici ai modelului avizat
 Inlocuire memorie fiscala si SD card

La operatiunea de sigilare a participat tehnicianul autorizat ………………………………..


avand sigiliul de identificare nr. RH………… apartinand unitatii de service SC TSG Romania
S.R.L.
Aparatul de marcat electronic fiscal apartine S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. si i s-a inlocuit
memoria fiscala si SD card-ul.

Aparatul de marcat electronic fiscal are urmatoarele date de identificare;


- marca: EUROSHOP OPM RO-KBC-JE
- model: FscRo-FP2100
- serie fabricatie: ………………….
- nr/data aviz distrib.: 45/12.10.2018

Acestui AMEF instalat in statia de distributie carburanti Petrom 4 Slobozia, Municipiul Slobozia,
Soseaua Bucuresti-Constanta km 110, judetul Ialomita, i s-a introdus memorie fiscala noua, SD
card nou si a fost sigilat.

Organ fiscal teritorial Unitate de service acreditata


SC TSG Romania S.R.L.

S-ar putea să vă placă și