Sunteți pe pagina 1din 54

DEBITMETRE ELECTROMAGNETICE

Senzori
Manual de instrucțiuni
MUT2200EL/US
MUT2300 /US
MUT1000EL/US
MUT1100J
MUT1222
MUT2660
MUT2770

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE ÎNTR-UN LOC SIGUR

ENGLISH
Translation of the original instructions
TD-217-1-ENG
Senzori

Acest document trebuie livrat utilizatorului înainte de instalarea și punerea în funcțiune a aparatului.

Simboluri utilizate în acest manual

Pentru a atrage atenția întregului personal care lucrează cu echipamentele furnizate de EUROMAG
INTERNATIONAL, punctele de importanță deosebită descrise în acest manual sunt evidențiate cu
semne grafice și culori diferite care le vor face ușor identificabile.

Legenda

ATENŢIE! Acest semn indică un risc de șoc electric! Toate operațiunile marcate cu acest semn
trebuie efectuate exclusiv de personal tehnic calificat.

ATENȚIE / AVERTISMENT: Acest simbol indică informații vitale și puncte care trebuie
respectate. Vă rugăm să consultați documentele aferente.

NOTĂ: Acest simbol indică informații și puncte de importanță deosebită care trebuie respectate.

CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE ÎNTR-O LOC DE SIGUR

Acest manual poate fi descărcat de pe site-ul www.euromag.com în secțiunea Area Download.


Vrem să economisiți timp și bani!
Vă asigurăm că, după citirea detaliată a acestui manual, veți putea efectua o instalare corectă și veți
utiliza pe deplin produsul în totală siguranță.

2 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

1 INTRODUCERE 6

1.1 MANUFACTURER’S STATEMENT................................................................................................ 6


1.2 PACKAGING VERIFICATION........................................................................................................ 6
1.3 PRELIMINARY NOTES................................................................................................................. 7
1.4 PRODUCT IDENTIFICATION........................................................................................................ 7
1.5 APPLICATIONS............................................................................................................................. 8

2 PRODUCT DESCRIPTION 9

2.1 OPERATING PRINCIPLE.............................................................................................................. 9


2.1.1 Bidirectional reading...................................................................................................................... 9
2.2 AVAILABLE VERSIONS.............................................................................................................. 10
2.2.1 Flanged sensors.......................................................................................................................... 10
• MUT2200EL – Full Bore......................................................................................................... 10
• MUT2300 – Reduced Bore..................................................................................................... 10
2.2.2 Wafer sensors.............................................................................................................................. 10
• MUT1000EL - Wafer............................................................................................................... 10
• MUT1100J - Wafer in plastic material..................................................................................... 10
2.2.3 Insertion sensors.......................................................................................................................... 10
• MUT1222................................................................................................................................ 10
• MUT2660................................................................................................................................ 10
• MUT2770................................................................................................................................ 10
2.3 TYPES OF INSTALLATION OF THE SENSOR........................................................................... 10

11

3.1 STORAGE AND MOVING........................................................................................................... 11


3.1.1 Storage........................................................................................................................................ 11
3.1.2 Moving......................................................................................................................................... 11
3.2 GENERAL INSTALLATION REQUIREMENTS............................................................................ 12
3.2.1 Vibrations..................................................................................................................................... 12
3.2.2 Magnetic fields............................................................................................................................. 12
3.2.3 Negative pressure........................................................................................................................ 13
3.2.4 Protection from direct sunlight..................................................................................................... 13
3.2.5 Operating temperatures............................................................................................................... 13
3.3 INSTALLATION CONDITIONS.................................................................................................... 14
3.3.1 Positioning in relation to the plant................................................................................................ 14
3.3.2 Important guidelines for correct installation................................................................................. 14
3.4 INSTALLATION............................................................................................................................ 18
3.4.1 Important instructions on installation............................................................................................ 18
3.4.2 Sensor support............................................................................................................................. 19
3.4.3 Tightening torque......................................................................................................................... 19
• Flanged sensors..................................................................................................................... 19
• Wafer Sensors........................................................................................................................ 20
3.4.4 Underground installations............................................................................................................ 22
3.5 HOW TO AVOID AIR POCKETS IN THE PIPELINES................................................................. 23
3.6 INSTRUCTIONS FOR DIAMETER REDUCTION....................................................................... 27

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 3 / 54


Senzori

4 POTENTIAL EQUALIZATION 28

4.1 GENERAL INDICATIONS............................................................................................................ 28


4.2 PLASTIC PIPES.......................................................................................................................... 29
4.3 METAL PIPES.............................................................................................................................. 30
4.4 METAL PIPES WITH INSULATING ADAPTERS......................................................................... 30
4.5 METAL AND PLASTIC PIPES..................................................................................................... 31
4.6 PIPES EQUIPPED WITH CATHODIC PROTECTION................................................................ 31

5 ELECTRICAL CONNECTION 32

5.1 SEPARATE VERSION SENSOR CONNECTION........................................................................ 32


5.2 ELECTRICAL DIAGRAMS........................................................................................................... 33
5.2.1 Connection with standard single-shielded electrode cable.......................................................... 33
5.2.2 Connection with standard double-shielded electrode cable........................................................ 33
5.3 SEPARATION CABLES............................................................................................................... 34

6 PRESSURE TAP 35

7 INSERTION METERS 36

7.1 INTRODUCTION......................................................................................................................... 36
7.1.1 Operating principle....................................................................................................................... 36
7.2 GENERAL INSTALLATION REQUIREMENTS............................................................................ 37
7.2.1 Care of the device........................................................................................................................ 37
7.2.2 Alignment of the electrodes in relation to the flow....................................................................... 38
7.3 MUT1222..................................................................................................................................... 39
7.3.1 Dimensions and main features.................................................................................................... 39
7.3.2 Calculation of the insertion depth................................................................................................. 40
7.3.3 Installation of the sensor.............................................................................................................. 41
7.3.3.1 Preparation of the pipe................................................................................................................. 41
7.3.3.2 Assembly of the flowmeter .......................................................................................................... 41
7.3.4 Installation on non-metallic pipes using a saddle bracket............................................................ 42
7.3.5 Flowmeter grounding................................................................................................................... 42
7.4 MUT2660..................................................................................................................................... 43
7.4.1 Dimensions and main features.................................................................................................... 43
7.4.2 Calculation of the insertion depth................................................................................................. 44
7.4.3 Installation of the sensor.............................................................................................................. 45
7.4.3.1 Preparation of the pipe................................................................................................................. 45
7.4.3.2 Installation of the flowmeter ........................................................................................................ 45
7.4.4 Flowmeter grounding................................................................................................................... 46
7.5 MUT2770..................................................................................................................................... 47
7.5.1 Dimensions and main features.................................................................................................... 47
7.5.2 Calculation of the insertion depth................................................................................................. 48
7.5.3 Installation of the sensor.............................................................................................................. 49
7.5.3.1 Preparation of the pipe................................................................................................................. 49
7.5.3.2 Installation of the flowmeter ........................................................................................................ 49
7.5.4 Flowmeter grounding................................................................................................................... 50

4 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

8 MAINTENANCE 50

8.1 BOLTS TIGHTENING.................................................................................................................. 50


8.2 GROUNDING CHECK................................................................................................................. 50
8.3 CLEANING OF EBONITE COATINGS:....................................................................................... 50

9 TROUBLESHOOTING 50

10 CERTIFICATIONS AND TECHNICAL FEATURES 50

11 SENDING THE FLOWMETER TO THE MANUFACTURER 51

11.1 REPAIR REQUEST FORM.......................................................................................................... 51

12 PRODUCT DISPOSAL 53

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 5 / 54


Sensors

1 INTRODUCERE

AVERTISMENT IMPORTANT! Este foarte important ca tot personalul care lucrează cu


echipamentul să fi citit și înțeles instrucțiunile și indicațiile furnizate în acest manual și să le
urmeze înainte de a folosi echipamentul în sine. Producătorul nu își asumă nicio
responsabilitate pentru consecințele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a lucrătorului.

Caracterul adecvat al dispozitivului în scopuri particulare este responsabilitatea lucrătorului.


Garanția va fi considerată nulă în cazurile de instalare și utilizare necorespunzătoare a dispozitivelor
(sistemelor).
• Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de utilizarea
necorespunzătoare, instalarea necorespunzătoare sau alterarea propriilor produse. Instalarea,
conectarea, punerea în funcțiune și întreținerea trebuie efectuate de personal calificat și autorizat în
acest scop. Personalul responsabil cu instalația trebuie să se asigure că sistemul de măsurare este
conectat corespunzător conform schemei de cablaj indicate în acest document.
• Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele sau rănile rezultate din orice
neînțelegere a acestui manual. Pentru a evita posibilele accidente ale persoanelor sau lucrurilor
cauzate de interpretarea incorectă a instrucțiunilor, utilizatorul nu trebuie să efectueze operațiuni și /
sau intervenții asupra convertorului dacă există incertitudini sau îndoieli cu privire la operațiunea
(operațiunile) care trebuie efectuată/e. Vă recomandăm să contactați Serviciul de Asistență pentru
clarificări în acest sens pentru instrucțiuni mai precise
• Producătorul va fi responsabil numai dacă convertorul va fi utilizat în configurația sa originală.

Pentru aplicațiile care necesită presiuni mari de lucru sau utilizarea substanțelor care pot fi
periculoase pentru oameni, mediu, echipamente sau orice altceva: În cazul ruperii conductelor,
EUROMAG INTERNATIONAL recomandă luarea măsurilor de precauție necesare, precum
poziționarea și protecția adecvată sau instalarea unei protecții sau supapă de siguranță, înainte de
instalarea CONVERTERULUI în varianta COMPACT.
Dispozitivul conține componente electrice sub tensiune; prin urmare, instalarea, verificările și
întreținerea trebuie să fie efectuate de personal cu experiență și calificat, care cunoaște toate măsurile
de precauție necesare. Înainte de a deschide orice parte internă, vă rugăm să deconectați sursa de
alimentare.

1.1 DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI


» Stresurile și încărcăturile posibile cauzate de cutremure, vânturi puternice, avarii la foc, vibrații și
calamități naturale nu au fost luate în considerare în faza de proiectare a aparatului.
» Nu instalați aparatul în așa fel încât să acționeze ca un accent de presiune pe conducte. În
configurația dispozitivului nu au fost luate în considerare încărcările externe.
» În timp ce dispozitivul funcționează, valorile de presiune, tensiune de alimentare și / sau
temperatură indicate pe etichetă sau în acest manual de operare nu trebuie depășite.

1.2 VERIFICAREA AMBALĂRII


În momentul achiziționării și / sau la primirea produsului, cumpărătorul este sfătuit să verifice calitatea
ambalajului, care trebuie să fie intact, fără urme de lovituri vizibile și închis complet și corect.

Când deschideți ambalajul, verificați, de asemenea, că produsul respectă informațiile din lista de
ambalare în ceea ce privește caracterul complet al componentelor / accesoriilor.

NOTĂ: Toate softurile EUROMAG INTERNATIONAL sunt disponibile pe stick-ul USB


care însoțește produsul.
Software-ul poate fi descărcat și de pe site-ul www.euromag.com accesând Download
Area. Va fi necesară o înregistrare gratuită, după care puteți descărca software-ul de
configurare pentru produsul dvs.

6 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

1.3 NOTE PRELIMINARE


Principalele părți ale debitmetrului electromagnetic sunt:
» Senzor - instalat în tub prin utilizarea flanșelor și a altor îmbinări
» Convertor - poate fi instalat pe senzor (în versiune compactă) sau de la distanță (în versiune la
distanță) conectat cu două conducte
Debitmetrele electromagnetice au multe avantaje importante în comparație cu omologii lor mecanici,
precum stabilitatea excepțională pe termen lung, fiabilitatea maximă a procesului și întreținerea zero.
Drept urmare, acești senzori pot oferi măsurători precise și fiabile pe termen lung.
Consultați paragrafele următoare pentru informații mai detaliate despre instalarea corectă.

NOTE:
Debitmetrele electromagnetice sunt proiectate special pentru a funcționa în următoarele
condiții de bază:
1. Lichidul trebuie să fie conductor;
2. Țevile trebuie să fie întotdeauna pline și ferite de aer și de bule;
3. Distanțele de intrare și ieșire trebuie să fie pe setările recomandate
4. Trebuie respectate instrucțiunile de împământare

1.4 IDENTIFICAREA PRODUSULUI


Fiecare senzor fabricat de EUROMAG INTERNATIONAL are o placă de identificare (Fig. 1) care
afișează următoarele informații:

PLACA DE IDENTIFICARE

» MODEL: Modelul senzorului


» S/N: Numărul de identificare al senzorului
» DN: Diametru nominal [inci sau mm]
» PN: Diametru nominal [inci sau mm]
» TEMP.: Temperatura maximă a lichidului pentru
finalizarea procesului
» IP: Grad internațional de protecție
» ELECTRODES: Compoziția materialului electrozilor
» LINING: Material de căptușeală
» KA: Coeficient de calibrare
» CE: Marcare

Fig. 1 Placa de identificare

Placa de identificare nu trebuie scoasă, deteriorată sau schimbată niciodată. De asemenea,


trebuie păstrat curat de orice murdărie, deoarece datele conținute sunt singura modalitate
sigură și lipsită de ambiguitate de a recunoaște tipul de convertor și de a putea completa
formularul de solicitare de reparație atașat la acest manual.

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 7 / 54


Sensors

1.5 APLICAȚII
Senzorii fabricați de compania EUROMAG sunt utilizați pe scară largă în multe aplicații unde este
important să se măsoare debitul de lichide conductive electric. În diferite aplicații pot fi utilizate diverse
modele. Tabelul de mai jos prezintă aplicațiile tipice în conformitate cu modelele individuale de senzori
fabricate de EUROMAG.

MODEL DE SENZOR

MUT2200EL/US

MUT1000EL/US
MUT2300/US

MUT1100J

MUT1222

MUT2660

MUT2770
Ape uzate X X X X
Apa de scurgere industrială X X X X
Ape uzate industriale X X X
Achiziție de date pentru rapoarte și analize X X X X X X X
Aplicații de noapte cu debite foarte mici X
Controlul pierderilor X X X X
Baraje X X
Distribuția apei X X
Distribuție, ape municipale X
Nămol X
Gestionarea rețelei de apă X X X
Studii de debit X X X
Industrie X X
Instalarea în spații mici, fără distanțe
APLICATII

X
liniare
Irigare X X X
Lichide pentru proces industrial, nămoluri și beton X X
Mine X X
Măsura de district X X X
Masurarea apei potabile sau a apelor uzate X X X
Măsuri fiscale X X
Procese industriale X X
Profilarea debitului X X X
Detectarea pierderilor X X
Sectorul construcțiilor X X
Sisteme de stingere a incendiilor X X
Sisteme de refrigerare X X
Stații de pompare X
Tratarea apei X X
Verificarea debitmetrelor la fața locului X X X

8 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

2 DESCRIEREA PRODUSULUI
2.1 PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE
Senzorul electromagnetic este utilizat pentru a măsura debitul de lichide (apă potabilă, ape uzate,
băuturi, îngrășăminte, produse chimice și orice alt lichid) care au o conductivitate electrică de cel puțin
5μS / cm. Contoarele electromagnetice sunt cea mai bună soluție pentru măsurarea debitelor de
lichide din cauza timpilor de răspuns rapizi, a exactității de măsurare și a unui tub de trecere care nu
prezintă nicio obstrucție a fluxului de lichid, prin urmare, nu are o cădere de presiune în conductă.
În plus, întrucât nu folosesc piese mobile, nu necesită practic întreținere.
Debitmetrele electromagnetice EUROMAG acoperă o mare varietate de aplicații (de exemplu,
debitmetre de apă, măsurarea debitului de ape uzate, măsurarea debitului de îngrășăminte etc.) și
răspund la fiecare solicitare a clienților datorită gamei largi de modele.
Debitmetrele sunt disponibile în versiuni cu placă, cu flanșă, cu filetare și cu inserție de la DN6 la
DN2000 în clasa de presiune până la ANSI900.

Pentru a-și îndeplini funcția de măsurare, senzorul trebuie combinat cu un convertor.

Convertoarele sunt proiectate pentru a răspunde tuturor nevoilor sistemelor moderne de gestionare a
apei prin intermediul electronicelor flexibile și hibride, care, în funcție de model, oferă diverse soluții de
energie electrică.
La capetele unui fluid conductor care se deplasează cu viteza
v într-un câmp magnetic de inducție B, o forță electromotivă e
este indusă și poate fi exprimată astfel:
3
e = kBDv
2 4
Unde:
1
B B este constantă prin construcție;
D este constantă și reprezintă distanța
dintre electrozii E1 și E2 (echivalent
cu diametrul debitmetrului); 1 - Forța electromotoare (proporțională cu viteza);

2 - Electrozi;
v este viteza lichidului; 3 - Camp magnetic;
k este constanta de calibrare; 4 - Bobine;

Forța electromotoare «e» este proporțională cu viteza «v»

2.1.1 Citire bidirecțională


Senzorul are posibilitatea de citire bidirecțională (adică este capabil să citească fluxul lichidului în
ambele direcții).
Prin convenție, senzorul va emite valori pozitive dacă lichidul curge:
» în aceeași direcție cu săgeata (intră - și iese în +), fluxul este pozitiv, iar afișajul va afișa o citire
fără semn
» în sens opus celui indicat de săgeată (intră în + și iese în -), fluxul este negativ, iar afișajul va afișa
o citire cu un semn negativ

Flux direct -> număr fără semn

Flux invers -> număr negativ

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 9 / 54


Sensors

2.2 VERSIUNI DISPONIBILE


EUROMAG își fabrică senzorii în versiuni diferite, fiecare destinat utilizării în aplicații diferite, așa cum
este rezumat la paragraful „1.5 Aplicații”.
Diferitele versiuni de senzor disponibile sunt prezentate mai jos.

2.2.1 Senzori cu flanșă


• MUT2200EL – Alezaj plin
• MUT2300 – Alezaj redus

2.2.2 Senzori de plafon


• MUT1000EL - Plafon
• MUT1100J - Plafon in material plastic

2.2.3 Senzori de inserție


• MUT1222
• MUT2660
• MUT2770

2.3 TIPURI DE INSTALARE A SENZORULUI


Senzorii din diferite versiuni pot fi conectați la convertor în două moduri diferite, și anume:

Senzori cu flanșă Senzori de plafon Senzori de inserție

Instalare COMPACTĂ:
Senzorul este conectat direct
la convertorul aferent.

Instalare SEPARATĂ [la


distanță]:
Senzorul este conectat la
convertor prin cabluri de
alimentare / semnal specifice.

10 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

3 INSTALARE
3.1 DEPOZITARE SI MUTARE
3.1.1 Depozitare

Pentru a asigura menținerea corectă a dispozitivului în așteptarea instalării acestuia, este


necesar să respectați prevederile de depozitare de mai jos:

1) Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și ferit de praf


2) Păstrați departe de lumina directă și continuă a soarelui
3) Păstrați dispozitivul în ambalajul original până când este utilizat
4) Temperatura locului de depozitare: -40 ÷ +70 ° C (-40 ÷ +158 ° F)

3.1.2 Mutare

ATENŢIE! Senzorul trebuie ridicat și mutat cu atenție pentru a nu provoca deteriorarea


senzorului în sine și a flanșelor de conectare. Mai jos veți găsi o descriere a ridicării și mișcării
corecte și incorecte.

Metoda de ridicare adecvată (pentru transport și instalare) a senzorului este prezentată în Fig. 2.
Debitmetrul trebuie ridicat și transportat prin strângerea corectă a dispozitivului pe părțile laterale ale
debitmetrului, asigurându-vă că chingile (frânghiile, benzile etc.) sunt fixate pe ochiurile
corespunzătoare.

ATENȚIE: Nu ridicați debitmetrul de convertor (Fig. 3) !!

Nu deplasați debitmetrul cu dispozitivul de ridicare dacă nu se află în ambalajul original (Fig. 4)


sau fără un suport adecvat care asigură stabilitatea necesară.

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 11 / 54


Sensors

3.2 CERINȚE GENERALE DE INSTALARE


NOTĂ IMPORTANTĂ! SENZORUL TREBUIE SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA PLIN CU LICHID!

Fig. 5 Țeava trebuie să fie întotdeauna complet plină de lichid

3.2.1 Vibrații

• NU expuneți debitmetrul la vibrații și / sau mișcări care ar putea afecta performanța și durata
acestuia.

EVITAȚI
VIBRAȚIILE
EXCESIVE

Fig. 6 Evitați vibrațiile

• Instalați o protecție anti-vibrație adecvată dacă apar vibrații.

Fig. 7 Instalare cu protecții anti-vibrații

3.2.2 Campuri magnetice

• EVITAȚI expunerea debitmetrului la câmpuri magnetice puternice sau apropiate.

N S

Fig. 8 Evitați câmpurile magnetice

12 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

3.2.3 Presiune negativa

Evitați condițiile de vid în conductă. Acestea pot deteriora acoperirea debitmetrului și pot muta
electrozii din poziția corectă a acestora.

3.2.4 Protecție împotriva razelor solare directe

• Protejați debitmetrul dacă este expus la lumina directă a soarelui.

Fig. 9 Evitați expunerea directă la soare

3.2.5 Temperaturile de operare

• Pentru funcționarea normală și eficientă a debitmetrului:


» Temperatura camerei trebuie să fie limitată în intervalul (-25 ÷ +60) °C, (-13 ÷ +140) °F.

Fig. 10 Limitele de mediu și de temperatura fluidului

°C °F
Min. Max. Min. Max.
Acoperire în EBONITĂ -40 +80 -40 +176
Acoperire în PTFE (la distanță) -40 +130 -40 +266
Acoperire în PTFE (compact) -40 +80 -40 +176
Acoperire în PTFE (separat temperatura ridicata) -40 +180 -40 +356
MUT1100J 0 +80 32 +176
INSERZIONI -20 +80 -4 +176

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 13 / 54


Sensors

3.3 CONDIȚII DE INSTALARE


3.3.1 Poziționarea în raport cu instalația

Pentru a asigura condiții optime de lucru, debitmetrul trebuie instalat corect în interiorul
sistemului. Pozițiile de instalare corecte și incorecte sunt descrise și ilustrate mai jos.

Debitmetrul trebuie să rămână sub linia albastră ipotetică (linia de nivel piezometric), care conectează
cele două niveluri de fluid care trebuie măsurate (Fig. 11).

NOTĂ: Evitați așezarea debitmetrului deasupra liniei de nivel piezometric (Fig. 12).

Fig. 11 Poziție corectă Fig. 12 Poziție incorectă

3.3.2 Îndrumări importante pentru instalarea corectă

Cutia de joncțiune a senzorului este proiectată să aibă gradul de protecție IP68 numai atunci
când este închisă și strânsă corespunzător. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate
pentru închiderea necorespunzătoare de către terți.

Pentru condiții corecte de muncă, vă rugăm să urmați recomandările importante prezentate în figurile
următoare. Instalarea necorespunzătoare poate duce la o măsurare inexactă.
Pentru țevi parțial umplute sau cu debit descendent și ieșire liberă, debitmetrul trebuie plasat într-un
tub în formă de U (vezi Fig. 13).

Senzori de alezaj plin Senzori de alezaj redus

5 DN
3 DN 0 DN
0 DN

Fig. 13 Instalare pe tub în formă de U

14 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

Senzori de inserție

15 DN

10 DN

Fig. 14 Instalare pe tub în formă de U

Conexiune „T” în aval de debitmetru

10 DN

Fig. 15 Instalare pe tub în formă de U

Curbe tridimensionale

10 DN

Fig. 16 Instalare lângă coturi tridimensionale

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 15 / 54


Sensors

NOTĂ IMPORTANTĂ: SENZORUL TREBUIE SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA PLIN CU LICHID!

Pentru a vă asigura că senzorul este întotdeauna complet umplut cu lichid, este important să îl

instalați în poziția corectă ( √ ) și să evitați toate pozițiile incorecte posibile ( X ).

√ Această instalație asigură senzorul plin de X Această instalație NU garantează o conductă


lichid. plină de lichid.

Fig. 17 Instalare corectă Fig. 18 Instalare incorectă

Vă recomandăm să instalați senzorul pe o conductă verticală / înclinată cu o direcție de curgere


ascendentă (Fig. 19) pentru a minimiza uzura și depunerile din senzor. Evitați instalarea pe conducte
verticale cu ieșire liberă (Fig. 20).

Fig. 19 Poziție corectă Fig. 20 Poziție incorectă

16 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

√ Poziția din stânga asigură senzorul plin de X Pozițiile centrale și drepte NU garantează o
lichid. conductă plină de lichid.

Fig. 21 Instalare corectă (stânga) și incorectă (centrală și dreapta)

Vă recomandăm să instalați supape de poartă în aval de contor.

Fig. 22 Instalarea supapelor de poartă

X Pentru a evita un vid, instalați întotdeauna senzorul în aval de pompă și NICIODATĂ în amonte.

Fig. 23 Evitați presiunea negativă

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 17 / 54


Sensors

X NU instalați senzorul pe conducte verticale cu o ieșire liberă sau în punctul cel mai înalt al
sistemului de conducte.

Fig. 24 Instalare incorectă

3.4 INSTALARE
3.4.1 Instrucțiuni importante privind instalarea

În cazul unei distanțe inadecvate între senzor și conductă, utilizați fitinguri de conducte elastice (Fig.
25). Nu încercați să apropiați conducta de senzor prin strângerea șuruburilor (Fig. 26).
Nu încercați să mutați conducta mai aproape de senzor prin strângerea șuruburilor.

Fig. 25 Fixare corectă Fig. 26 Fixare incorectă

De asemenea, evitați următoarele poziții (*):

Fig. 27 Poziție corectă Fig. 28 Poziție incorectă Fig. 29 Poziție incorectă

(*) Notă: Debitmetrele de inserție pot fi, de asemenea, instalate orizontal.

18 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

Abaterea maximă admisă a fețelor flanșei conductei este de 0,5 mm.

L max
L max. - L min. ≤ 0,5 mm

L min

Fig. 30 Abaterea maximă admisă

3.4.2 Suport senzor

X NU UTILIZAȚI senzorul ca suport pentru √ Țeava trebuie să fie suportul pentru debitmetru.
conductă.

Fig. 31 Instalare incorectă Fig. 32 Instalarea corectă

3.4.3 Cuplul de strângere

• Senzori cu flanșă
Șuruburile standard trebuie lubrifiate bine și strânse uniform în jurul garniturii. Dacă șuruburile sunt
strânse prea mult, pot apărea scurgeri sau deteriorarea debitmetrului sau a conductelor.

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 19 / 54


Sensors

Fig. 33 Strângerea flanșei

Urmați cu atenție instrucțiunile date în diagrame. Verificați centrarea corectă a senzorului înainte de a
strânge flanșele și continuați pașii descriși aici.
• Pasul 1. ≈ 50% din cuplul maxim de strângere
• Pasul 2. ≈ 80% din cuplul maxim de strângere
• Pasul 3. 100% din cuplul maxim de strângere dat în diagramă

Toate valorile sunt teoretice și au fost calculate pentru condiții optime și cu ajutorul flanșelor din oțel
carbon.

• Senzori de plafon

Garnitură plată
Inele de împământare
Inele O

Flanșe de conducte

Tijă filetată
Șaibe plate
Piuliţă

Fig. 34 Strângerea flanșei

20 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

Cuplul de strângere maxim [Nm]


DN PN BULLONI
MUT2200EL MUT1000EL MUT110J
PTFE Ebanite PTFE Ebanite OR NBR
15 40 4xM12 10 6 - - -
20 40 4xM12 16 10 - - -
25 40 4xM16 20 12 15 - -
32 40 4xM16 35 20 25 - -
40 40 4xM16 45 25 30 - 25
50 40 4xM16 55 30 40 - 35
65 40 8xM16 38 25 30 - 25
80 40 8xM16 45 25 35 - 30
100 16 8xM16 45 25 35 - 30
125 16 8xM16 55 40 45 32 -
150 16 8xM20 70 50 60 45 50
200 10 8xM20 85 70 - 55 -
200 16 12xM20 70 45 - 35 -
250 10 12xM20 80 65 - 50 -
250 16 12xM24 115 80 - 65 -
300 10 12xM20 90 75 - 60 -
300 16 12xM24 145 105 - 85 -
350 10 16xM20 100 75 - - -
400 10 16xM24 140 105 - - -
450 10 20xM24 - 95 - - -
500 10 20xM24 - 110 - - -
600 10 20xM27 - 140 - - -
700 10 20xM27 - 160 - - -
800 10 24xM30 - 220 - - -
900 10 28xM30 - 205 - - -
1000 10 28xM35 - 260 - - -

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 21 / 54


Sensors

3.4.4 Instalații subterane

Senzorul de la distanță este protejat de IP68 / NEMA 6P și poate fi poziționat în subteran. Vă


recomandăm utilizarea pietrișului pentru cel puțin 300 mm (12 inci) în jurul senzorului. Aceasta oferă
drenaj și previne solidificarea murdăriei pe senzor. În plus, facilitează amplasarea aceluiași, dacă sunt
necesare noi săpături. Înainte de a acoperi pietrișul cu pământ, vă recomandăm să folosiți banda
electrică de identificare a cablurilor deasupra pietrișului. Cablul senzorului de la distanță ar trebui să
treacă printr-o conductă de plastic.

Strat
protector

Conductă
din plastic

Completare cu
o cantitate adecvată
de material

Fig. 35 Instalare subterană

22 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

3.5 CUM SĂ EVITĂȚI PUNGILE DE AER DIN CONDUCTE


Acest alineat este destinat să ajute proiectanții și utilizatorii debitmetrelor electromagnetice să creeze
cea mai bună dispunere de instalare care să garanteze performanța optimă a demitmetrului, luând în
considerare în special problema prezenței buzunarelor de aer în conductă.

Fig. 36 Stații de pompare cu debitmetre și valve de evacuare

Care sunt problemele cauzate de buzunarele de aer prinse în orice debitmetru?

Prezența buzunarelor de aer poate provoca grave erori de citire sau instabilitate puternică. În acest
caz, debitmetrul ar putea intra în modul Eroare (consultați manualul convertorului aferent).

Cum sunt îndepărtate buzunarele de aer de debitmetru?

Buzunarul de aer din interiorul unei conducte se deplasează întotdeauna spre partea de sus a
conductei și se presupune că aerul se va mișca întotdeauna dacă fluxul trece de-a lungul unei
conducte orizontale, dar nu este cazul. În schimb, o viteză specifică a apei este necesară pentru a
muta aerul; cu cât diametrul conductei este mai mare, cu atât viteza aerului este mai mare pentru a o
îndepărta de debitmetru.
De obicei, majoritatea instalațiilor de debitmetre sunt dimensionate pur și simplu pe diametrul tubului
sau pe debitul în conductă, ceea ce înseamnă că viteza este adesea mai mică de 0,5 m / s, ceea ce
poate fi foarte problematic dacă apar buzunarele de aer.

Ca exemplu într-o conductă cu gradienți zero, acestea sunt viteza specifică a apei necesare pentru a
îndepărta buzunarele de aer detectate în tub:

• DN50 → 0.4 m/s


• DN150 → 0.7 m/s
• DN300 → 1 m/s
• DN600 → 1.5 m/s

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 23 / 54


Sensors

V2
V1

Fig. 37 Buzunare de aer în interiorul conductei

Cu cât diametrul țevii este mai mare, cu atât viteza lichidului trebuie să fie mai mare pentru a
îndepărta buzunarele de aer de debitmetru.
De asemenea, este important să înțelegem ce efect are presiunea apei asupra naturii buzunarului de
aer din interiorul conductei. Cu cât presiunea în tub este mai mică, cu atât este mai mare dimensiunea
buzunarului de aer și cu atât va fi mai mare efectul asupra performanței debitmetrului. Prin creșterea
presiunii în conductă, buzunarul de aer se va comprima, provocând mai puține probleme.
Acest lucru poate fi obținut prin instalarea supapelor de control a presiunii după debitmetru pentru a
menține presiunea constantă în orice situație.

Fig. 38 Exemplu de supape de control a presiunii

O soluție este să instalați debitmetrul pe o conductă cu o pantă în creștere, astfel încât buzunarul de
aer prins să se mute în punctul cel mai înalt. Apoi, prin supape de aerisire speciale, aerul va fi eliberat
din conductă, maximizând capacitatea sistemului.

Fig. 39 Țeva cu o pantă în creștere pentru aplicarea ventilelor de evacuare

24 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

O pantă minimă într-un debit ascendent de 1: 500 sau mai mare este recomandată pentru a stimula
buzunarul de aer blocat să se îndepărteze de debitmetru.

Desenele sunt făcute cu o pantă


exagerată pentru o mai mare claritate

α = 0,15°

1
500

Fig. 40 Debitmetru cu o ușoară pantă ascendentă, cu aerisire în partea superioară

O a doua soluție constă în montarea debitmetrului pe verticală cu un flux ascendent, ceea ce asigură
că aerul se deplasează întotdeauna rapid peste contor.

Importanța supapelor de aerisire

Principiul general al fiecărei instalații este să vă asigurați că dispozitivul este întotdeauna plin de apă;
cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna posibil, deoarece o parte a rețelei s-ar putea goli
atunci când pompele sunt oprite.
Prin urmare, este esențial să vă asigurați că proiectul încorporează o supapă de aerisire proiectată și
dimensionată corespunzător pentru a elibera aerul la pornirea pompei, asigurându-vă că contorul
începe imediat să citească.

Fig. 41

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 25 / 54


Senzori

Proiectarea ventilului de evacuare este esențială pentru a asigura eliberarea buzunarelor de aer prinse.
Trebuie evitate supapele pneumatice sau întreruptoarele de vid. În schimb, este de preferat să folosiți
supape pneumatice combinate care încorporează un orificiu automat, precum și un orificiu cinetic
mare. Aceste valve asigură eliberarea rapidă și eficientă a celor mai mari volume de aer în timp ce
umpleți conducta.

Fig. 42 Supapă de aerisire combinată tipică, proiectată cu funcții de eliberare automată și cinetică de aer

26 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

3.6 INSTRUCȚIUNI DE REDUCERE A DIAMETRULUI

În cazul reducerii diametrului, vă rugăm să consultați indicațiile prezentate în figura de mai jos.

REFERINȚE
1 Aerisire
2 Unghiul maxim recomandat al vertexului: 15°
3 Debitmetru
4 Debit
5 Scurgere
4

1 2 3
DN

D 15° 15° D

U * DN D * DN
5

Tip debitmetru U D
Alezaj complet 5 3
Alezaj redus 0 0
Inserție 15 10

Fig. 43 Instalarea pe conducte cu reducerea diametrului

Reducerea diametrului introduce o cădere de presiune în sistem. Atenție, mai ales atunci când
debitele sunt mari și dacă reducerea secțiunii este aplicată simultan cu utilizarea contoarelor
de secțiune reduse.
În cazul presiunilor scăzute, reducerea secțiunii ar putea duce și la formarea cavitației, mai ales
dacă contorul are o secțiune redusă; această condiție trebuie evitată absolut.

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 27 / 54


Sensors

4 EVALUAREA POTENȚIALULUI
4.1 INDICAȚII GENERALE
Senzorul trebuie să fie împământat, așa cum se arată în figurile de mai jos, folosind cablurile cu o
secțiune minimă de 2,5 mm2 (recomandat: 4 mm2). Acest lucru va asigura potențialul lipire, reducerea
zgomotului și, în cazul unei conducte metalice, va garanta continuitatea electrică.

Egalizarea potențialului lichid sau împământarea se obține cu electrodul de împământare încorporat


(așa-numitul al treilea electrod). Al treilea electrod conectează electric lichidul la dispozitiv pentru a
asigura o măsurare stabilă și precisă

Senzorul trebuie să fie întotdeauna împământat! O împământare incorectă poate duce la o


măsurare incorectă.

CABLU DE ÎMPĂMÂNTARE: Secțiune minimă 2,5 mm2 (recomandat: 4 mm2), șuruburi de


împământare M5. Valoarea de rezistență recomandată la sol este ≤ 5Ω

Contorul este echipat cu un electrod de împământare (al treilea electrod). În cazul țevilor de
plastic sau acoperite, am recomandat utilizarea inelelor de împământare.

Inelele de împământare pot fi utilizate pe ambele capete ale țevilor. Inelele de împământare sunt
indispensabile în cazul țevilor din plastic sau din metal acoperit pentru a asigura o bună compensare
potențială. La cerere sunt furnizate inele de împământare. Consultați imaginile din paginile următoare
pentru mai multe informații.
Conexiune de împământare a versiunii SEPARATE

Senzorul trebuie să fie împământat cu ajutorul șurubului de împământare adecvat plasat pe cutia de
separare.

Șuruburi pentru
împământare

Tija de împământare

Fig. 44 Conexiune de împământare pentru versiune separată

28 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

Conexiuni de împământare pentru versiunea compactă

Senzorul trebuie să fie împământat cu ajutorul șurubului de împământare adecvat plasat pe carcasa
convertorului

Tija de împământare

Fig. 45 Conexiune de împământare pentru versiunea compactă

4.2 CONDUCTE DE PLASTIC

CONDUCTA DE PLASTIC

CONDUCTA DE PLASTIC

INELE DE ÎMPĂMÂNTARE
INELE DE ÎMPĂMÂNTARE

Tija de împământare

Fig. 46 Aplicarea inelelor de împământare

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 29 / 54


Sensors

4.3 CONDUCTE DE METAL

CONDUCTA DE METAL

CONDUCTA DE METAL

Tija de împământare

Fig. 47 Împământarea senzorului pe conductele metalice

În cazul conductelor metalice cu o acoperire izolatoare, urmați instrucțiunile pentru


conductele de plastic.

4.4 ȚEVI METALICE CU ADAPTOARE IZOLANTE

CONDUCTA DE METAL

CONDUCTA DE METAL

Tija de împământare

Fig. 48 Împământarea senzorului pe conductele metalice cu adaptoare

30 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

4.5 CONDUCTE METALICE ȘI PLASTICE


CONDUCTA DE METAL

CONDUCTA DE PLASTIC

Tija de împământare

Fig. 49 Împământarea senzorului pe țevi metalice și de plastic (cu inele de împământare)

4.6 CONDUCTE ECHIPATE CU PROTECȚIE CATODICĂ


O atenție deosebită trebuie acordată la instalarea produsului în conductă cu protecție catodică. Izolați-
l de conductă, instalând bucșe de izolare și șaibe pe șuruburile flanșei și conectați un fir între
conducte, suficient de mare pentru a gestiona curentul catodic și efectul de mediu. Folosiți inelele de
împământare pe ambele capete (a se vedea Fig. 50).

B G
D
R
B
B
R
D
G

B
B

B
B

REFERINȚE
B Șaibe izolante
Tija de împământare
G Garnituri izolante
D Inel de împământare metalic
R Captuseala de izolare a senzorului

Fig. 50 Împământarea senzorului pe conducte catodice protejate

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 31 / 54


Senzori

5 CONEXIUNE ELECTRICA

5.1 CONEXIUNEA SENZORULUI DE VERSIUNE SEPARATĂ

Toate operațiunile la conexiunile electrice trebuie efectuate numai atunci când instrumentul
este deconectat de la rețea și / sau de la baterie!

Toate operațiunile efectuate pe cutia de joncțiune electrică sau pe componentele electrice ale
dispozitivului trebuie efectuate de personal specializat și instruit corespunzător.

Senzorul este furnizat cu cabluri conectate și acoperite cu rășină în cutia de separare, cu excepția
cazului în care clientul solicită altfel.
Următoarele diagrame, pentru conectarea cablurilor de separare între senzor și convertor, pot varia în
funcție de tipul convertorului; de aceea, urmați indicațiile date în documentația relevantă.

A
F

B
CUTIE JUNȚIUNE A
CUTIE DE JUNȚIUNE A CONVERTORULUI
SENZORULUI

A
A
B
T
B
F
C
D T
E
C
D
E
F
NUMAI CABLURI
DUBLU ECRANATE
C028
D
C
T

Fig. 51

Informații: Dacă se utilizează cabluri în bobină, utilizați întotdeauna ferulele pentru conexiunile
din placa de borne și izolați corespunzător ecranele.
Informații: utilizați numai cabluri furnizate de Euromag International.

ATENȚIE: După ce ați făcut toate conexiunile necesare, asigurați-vă că strângeți corect
presetupele și capacul, pentru a proteja izolația cablurilor și a plăcilor electrice / electronice de
umiditate și apă în cazul în care convertorul este instalat în aer liber. Consultați manualul
convertorului relativ pentru mai multe informații.

32 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

5.2 DIAGRAME ELECTRICE


5.2.1 Conexiune cu cablu standard simplu ecranat de electrod

Ecranele trebuie conectate DOAR pe partea convertorului.

Cablu bobine
A A
B B
T Cablu electrozi T
C C
D D
E E
F F

Cutie de separare a senzorului Convertor

Fig. 52 Cabluri standard simplu ecranate - C022

5.2.2 Conexiune cu cablu electrod dublu ecranat standard

Ecranul cablului bobinei trebuie conectat DOAR pe partea convertorului, precum și ecranul INTERN al
cablului electrodului. Ecranul EXTERN al cablului electrodului trebuie conectat la carcasa de la punctul
de împământare al cutiei de separare a senzorului.

Cablu bobine
A A
B B
T Cablu electrozi T
C C
D D
E E
F F

Cutie de separare a senzorului Convertor

Fig. 53 Cabluri standard cu ecranare simplă - C028

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 33 / 54


Sensors

5.3 CABLURI DE SEPARARE

Cabluri opționale cu electrod unic ecranat - C022

C022 D
C
T

Manta exterioară din PVC Scut

Fig. 54 Cabluri electrod standard cu ecran unic - C022

Cabluri opționale de electrod dublu ecranate - C028

Cablurile C028 sunt prevăzute cu ecranare dublă, una externă și o ecranare suplimentară numai a
cablurilor de semnal unice ale electrozilor de măsurare.

C028 D
C
T

Manta exterioară PUR Scut EXTERN

Fig. 55 Cabluri opționale de electrod dublu ecranate - C028

34 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

6 ROBINET DE PRESIUNE
Senzorul MUT2200EL poate fi furnizat opțional cu un dop de presiune GAS de 1/8 ”la care poate fi
conectat un traductor de presiune.
Traductorul de presiune poate fi furnizat de Euromag la cerere și va fi integrat în convertor sau poate fi
utilizat un senzor terță parte.
Se recomandă amplasarea unei supape între robinetul de presiune și traductor, astfel încât traductorul
să poată fi asamblat și demontat, menținând conducta sub presiune.
Caracteristicile și dimensiunile traductorului de presiune furnizat de Euromag pot varia în funcție de
modelul convertorului conectat.

Supapă

Traductor
de
presiune

1/8” GAS/BPS
TAPPING
Fig. 56

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 35 / 54


Sensors

7 DEBITMETRE DEINSERȚIE
7.1 INTRODUCERE
Debitmetrele de inserție sunt destinate a fi introduse în interiorul conductelor existente, cu o intervenție
minimă asupra sistemului existent, printr-un manșon filetat sau cu flanșă și, eventual, o supapă.
Contorul poate fi instalat în orice țeavă cu diametru intern între DN50 și DN2600.
Acest tip de senzor este conceput pentru utilizare în aplicații de sondaj, cum ar fi monitorizarea
pierderilor și analiza rețelei, și în locații permanente în care limitările de cost sau spațiu exclud
utilizarea debitmetrelor convenționale.

7.1.1 7.1.1 PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE


În conformitate cu standardul internațional ISO 7145 - Determinarea debitului fluidelor în conducte
închise cu secțiune circulară - Metoda de măsurare a vitezei la un punct al secțiunii transversale, pe
baza unui număr mare de rezultate experimentale, a fost posibil să se stabilească că, în condiții
turbulente și în anumite limite de aplicare *, poziția cercului centrat pe axa tubului, în care viteza locală
este egală cu viteza axială medie, rămâne fixă atunci când debitul variază și este același pentru orice
tub:

1
y1 = 0,242 * R ≃ D
8 i
Unde R este raza secțiunii de trecere și Di diametrul interior al acesteia.

velocità assiale media


v @ 1/8 Di = viteza medie axială
Fig. 57 Principiul de funcționare

36 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

7.2 CERINȚE GENERALE DE INSTALARE


Sonda trebuie instalată în punctul vitezei axiale medii, care este situat la 1/8 din diametrul intern al
conductei (Fig. 58).
Axa contorului trebuie să intercepteze axa conductei (Fig. 59).

90
90° °

90
°
90
°
Di

Fig. 58 Fig. 59

Conducta trebuie să fie întotdeauna plină de lichid (vezi Fig. 60).

Fig. 60

7.2.1 Îngrijirea dispozitivului


• Capul de măsurare al senzorului de inserție este o parte delicată a instrumentului de măsurare și
trebuie manipulat cu grijă.
• Îndepărtând sau introducând capul de măsurare în țeavă, asigurați-vă că supapa este
complet deschisă pentru a evita deteriorarea senzorului. Dacă nu există supapă, verificați
dacă manșonul de introducere nu este obstrucționat. Orice deteriorare a capului de
măsurare poate compromite contorul și performanța acestuia.
• Orice deteriorare fizică a sondei senzorului va anula garanția.

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 37 / 54


Sensors

7.2.2 Alinierea electrozilor în raport cu fluxul


Măsurarea debitului este legată direct de componenta distanței dintre electrozi perpendiculari pe axa
fluxului, d ’.
Dacă electrozii sunt poziționați perpendicular pe direcția de curgere, d = d ’, unde d este distanța
dintre electrozi.
Dacă electrozii sunt rotiți cu un unghi φ, d ’≠ d și, prin urmare, va fi introdusă o eroare în măsurare.

Alinierea corectă a electrozilor

Electrozi nealiniați

Direcția de curgere

Fig. 61

Este esențial să poziționați cu atenție electrozii în raport cu direcția conductei.

Rotiți pentru a
regla alinierea
electrozilor

Fig. 62

38 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

7.3 MUT1222
7.3.1 Dimensiuni și caracteristici principale
Debitmetrul MUT1222 este disponibil în trei dimensiuni diferite și poate fi instalat în conducte de la
DN50 la DN2600 folosind o supapă de 1 ”. Senzorul este echipat cu funcționalitate Hot-Tap (adică
este posibilă asamblarea și demontarea debitmetrului cu conducta sub presiune și plină de lichid). De
asemenea, are un robinet de presiune de 1/8 ”.

185
80

Cutie de separare
(Versiune
separată)

Lanț de siguranță

Robinet de presiune Corpul senzorului


1/8” GAS
L

Conexiune senzor
1” GAS
1” NPT

Sonda / cap de măsurare


Supapa cu bilă
1” GAS
1” NPT
Mărimea Interval DN L Inserție Max
S - Smal 50 - 600 403 90 Manşon
M - Medium 200 - 1500 674 135 1” GAS
L - Large 450 - 2600 916 220 1” NPT

Fig. 63

ATENȚIE: Introducerea unui dispozitiv, a senzorului de debit etc. în interiorul unei țevi sub
presiune poate fi periculoasă. Dacă presiunea țevii este mare (mai mare de 5 bari), introducerea
sau îndepărtarea senzorului trebuie efectuată cu o atenție deosebită. În caz de presiune mai
mare de 10 bari, nu este recomandată asamblarea sau demontarea contorului sub presiune. În
schimb, vă recomandăm să reduceți presiunea conductei pentru perioada scurtă de timp
necesară pentru efectuarea operațiunii de asamblare sau demontare. Rețineți că, în general,
îndepărtarea senzorului poate fi mai periculoasă decât introducerea acestuia.
Senzorul MUT1222 este echipat cu un lanț de siguranță pentru a preveni ieșirea rapidă a tijei
senzorului, ceea ce ar putea fi periculos pentru operator.
În orice caz, instalarea, asamblarea și dezasamblarea senzorului trebuie efectuate exclusiv de
personal expert și instruit.

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 39 / 54


Sensors

7.3.2 Calcularea adâncimii de inserție

SECTIUNE C-C
DETALIU D
Scara 1:2

Fig. 64

Adâncimea de inserție I poate fi determinată folosind următoarea formulă:

D
I= i
8
Pentru a seta cu precizie adâncimea de inserție, este posibil să se utilizeze valoarea de control M1:

D
M1=L - S - i
8
Unde:
» L Lungimea debitmetrului conform tabelului din Fig. 63
» Di = Diametrul interior al conductei
» S = grosimea țevii, inclusiv posibila acoperire

40 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

7.3.3 Instalarea senzorului


7.3.3.1 Pregătirea conductei

ATENȚIE: Pregătirea conductei poate fi realizată chiar și pe conducte sub presiune folosind
utilaje speciale. În afară de faptul că această operațiune necesită utilizarea unor echipamente
speciale, este, de asemenea, intrinsec periculoasă. Astfel, se recomandă să vă bazați exclusiv
pe personal înalt specializat.

ATENȚIE: Înainte de a introduce senzorul, verificați dacă orificiul de introducere nu prezintă


obstrucții și / sau bavuri cauzate de lucrările de pregătire, deoarece ar putea deteriora
dispozitivul.

Găuriți conducta în punctul de Sudați manșonul filetat, Instalați supapa, utilizați bandă
instalare. Diametrul găurii trebuie să acordând cea mai mare atenție PTFE pentru a asigura
fie Ø 25 ± 1mm. orientării sale corecte. etanșeitatea firului.
Axa manșonului trebuie să Închideți supapa și presurizați
intersecteze axa țevii și să fie conducta dacă este necesar.
perpendiculară pe ea.

Fig. 65 Fig. 66 Fig. 67

7.3.3.2 Asamblarea debitmetrului

Instalați contorul de 1. Deschideți complet Strângeți piulița de Conectați lanțul de


inserție, asigurându-vă că supapa blocare aplicând un siguranță reglând
tija este complet retrasă 2. Reglați adâncimea de cuplu de strângere de 40 lungimea acestuia.
pentru a împiedica lovirea inserție Nm (30 ft-lb).
capului cu electrozii în
3. Reglați alinierea în
supapă.
raport cu axa conductei.
Folosiți bandă PTFE Precizia alinierii trebuie
pentru a asigura să fie de ± 2 °.
etanșeitatea firului.

Fig. 68 Fig. 69 Fig. 70 Fig. 71

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 41 / 54


Sensors

7.3.4 Instalare pe țevi nemetalice folosind un suport pentru șa


Există diferite tipuri de suporturi pentru șa disponibile pe piață, care pot fi aplicate în țevi de diferite
diametre. Dacă este necesară o instalare de acest tip, urmați instrucțiunile de mai jos.

NOTĂ: Diametrul maxim de aplicare pentru fiecare dimensiune a senzorului poate fi redus din
cauza înălțimii diferite dintre țeavă și supapă.

Asamblați suportul șeii în punctul de instalare. Dacă șaua este echipată cu Instalați contorul urmând
Forați conducta folosind manșonul ca un un filet feminin, montați instrucțiunile normale de
dispozitiv de centrare. Diametrul găurii trebuie supapa folosind un niplu asamblare.
malexmale de 1 ”, în caz
să fie de Ø 25 ± 1mm.
contrar, setați supapa direct
pe suportul șeii.
Folosiți bandă PTFE
pentru a asigura
etanșeitatea firului.

1” suport

Garnitură

Fig. 72 Fig. 73 Fig. 74

7.3.5 Împământarea debitmetrului

ȘURUB DE CONEXIUNE LA ȘURUB DE CONEXIUNE LA


ÎMPĂMÂNTARE ÎMPĂMÂNTARE

Tija de împământare Tija de împământare

Fig. 75 Împământare

42 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

7.4 MUT2660
7.4.1 Dimensiuni și caracteristici principale
Senzorul MUT2660 este potrivit pentru instalarea fixă în țevi de la DN80 până la DN500.
Instalarea și asamblarea / demontarea debitmetrului necesită o gaură de 40 mm pe țeavă și o sudură
cu manșon filetat.

ATENȚIE: Pentru instalarea, asamblarea și demontarea contorului, conducta trebuie să fie


goală - senzorul nu are funcționalitate Hot-Tap.
Presiunea maximă la care poate funcționa contorul este de 10 bar.
74

Corpul senzorului

Inel de blocare
367

285

~ 65

1” 1/4 niplu filetat


GAS/BSP

Inel de siguranță
30

Ø 33,70 Sonda / cap de măsurare

Fig. 76

Caracteristici principale Materiale în contact cu lichidul


DN 80 - DN 500 Corpul senzorului AISI316
Interval DN
3” - 20”
Presiune maximă 10 bar Cap de măsurare POM
-20°C ÷ +80°C Electrozi AISI316L
Limite de temperatură (proces)
-4°F ÷ +176°F
Clasa de protecție - separată IP68 Inel de siguranță AISI304
Ex mb IIC T6...T4 Gb Corpul senzorului Ottone
ATEX/IECEx (numai Separat) Ex mb IIIC T85°C...T135°C Db
-20°C ≤ Ta ≤ +60°C Inel O NBR

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 43 / 54


Sensors

7.4.2 Calculul adâncimii de inserție

A Sez. A-A

74
L = 367
M

S
1/8Di

A Ø Di
Fig. 77

Adâncimea de inserție I poate fi determinată folosind următoarea formulă:

D
I= i
8
Pentru a seta cu precizie adâncimea de inserție, este posibil să se utilizeze valoarea de control M:

D
M=L - S - i
8
Unde:
» L = Lungimea debitmetrului = 367mm
» Di = Diametrul interior al conductei
» S = Grosimea țevii, inclusiv posibila acoperire

44 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

7.4.3 Instalarea senzorului

ATENȚIE: Senzorul este echipat cu un dispozitiv de siguranță (format dintr-un inel de oprire)
conceput pentru a preveni pierderea presiunii din senzor în cazul în care inelul de blocare se
deșurubează accidental. Nu scoateți, în niciun caz, acest dispozitiv de siguranță.
Dispozitivul de siguranță împiedică ieșirea senzorului din scaun, dar nu de la deplasarea
acestuia, ceea ce poate fi brusc și potențial periculos în cazul presiunii ridicate a conductei.

ATENȚIE: Instalarea, asamblarea și demontarea trebuie făcute atunci când conducta este goală.

7.4.3.1 Pregătirea conductei

Găuriți în poziția de instalare. Sudați un manșon filetat 1 ”1/4 GAS pe țeavă,


Gaura trebuie să aibă un diametru minim de 40 mm centrându-l corect pe orificiu.
pentru a nu interfera cu capul senzorului.

Fig. 78 Fig. 79

7.4.3.2 Instalarea debitmetrului

ATENŢIE: Înainte de a introduce senzorul, verificați dacă orificiul de introducere nu prezintă


obstrucții și / sau bavuri cauzate de lucrările de pregătire, deoarece ar putea deteriora
dispozitivul.
Introduceți senzorul în Strângeți niplul pe Reglați alinierea senzorului Strângeți piulița superioară
manșonul filetat, având manșon. Folosiți banda în raport cu conducta (cu o a niplului pentru a bloca
grijă să nu deteriorați PTFE pentru a asigura precizie de ± 2 °) și senzorul în poziție.
capul de măsurare. etanșeitatea la apă. adâncimea de inserție.

Fig. 80 Fig. 81 Fig. 82 Fig. 83

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 45 / 54


Sensors

7.4.4 Împământarea debitmetrului

ȘURUB DE CONEXIUNE ROTUNJIT

Tija de împământare

Fig. 84 Împământare

46 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

7.5 MUT2770
7.5.1 Dimensiuni și caracteristici principale
Senzorul MUT2770 este potrivit pentru instalarea fixă în țevi cu diametru mediu-mare. Poate fi furnizat
în diferite dimensiuni în funcție de dimensiunea țevii în care va fi instalată, începând de la un minim de
DN100 până la DN2500.
Instalarea și asamblarea / demontarea acestui contor necesită o gaură de 50 mm pe țeavă și o sudură
cu manșon cu flanșă.

ATENȚIE: Pentru instalarea, asamblarea și demontarea contorului, conducta trebuie să fie


goală - senzorul nu are funcționalitate Hot-Tap.
Presiunea maximă la care poate funcționa contorul este de 25 bar.

SECȚIUNEA C-C
Flanșă

Dimensiuni flanșă
Împământare UNI - EN1092 ANSI150
Dp 110 98.4
De 150 125
Df 18 16
Sf 18 20

Fig. 85

NOTĂ: Alimentarea debitmetrului include un manșon cu flanșă care trebuie instalat pe țeavă
după tăierea la dimensiunea corectă.

Mărime Interval DN L Li Ld
Manșon de montare
A 100…500 251 115 115

B 600…1100 321 185 115

C 1200…1600 400 264 115

D 1700…2100 466 330 115

E 2200…2500 555 419 141

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 47 / 54


Sensors

7.5.2 Calculul adâncimii de inserție

2 Sf

L
M

Li
s

1/8Di
s

Ø Di
Fig. 86

Adâncimea de inserție I poate fi determinată folosind următoarea formulă:

D
I= i
8
Pentru a seta cu precizie adâncimea de inserție, este posibil să se utilizeze valoarea de control M:

D
M=Li - S - i
8
Unde:
» Li = Lungimea sub flanșei debitmetrului
» Di = Diametrul interior al conductei
» S = Grosimea conductei, inclusiv posibila acoperire

48 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

7.5.3 Instalarea senzorului

ATENȚIE: Pentru instalarea, asamblarea și demontarea contorului, conducta trebuie să fie goală.

7.5.3.1 Pregătirea conductei

Găuriți în poziția de instalare. Pregătiți manșonul cu flanșă pentru asamblare tăindu-l la lungimea M și sudați-l la
Diametrul conductei trebuie să țeavă, luând în considerare următoarele:
fie de 50 mm. » Perpendicularitatea axei manșonului în raport cu axa conductei
» Rotația flanșei manșonului în raport cu axa conductei
» Respectați direcția fluidului indicată de săgeată pentru a obține o citire
corectă

Flanșa trebuie
tăiată la fața
locului conform
acestei scheme

Fig. 87 Fig. 88

7.5.3.2 Instalarea debitmetrului

ATENȚIE: Înainte de a introduce senzorul, verificați dacă orificiul de introducere nu prezintă


obstrucții și / sau bavuri cauzate de lucrările de pregătire, deoarece ar putea deteriora
dispozitivul.
Introduceți garnitura inelului O Introduceți șuruburile de fixare Strângeți șuruburile pentru a
în tija senzorului. pentru a fixa flanșa senzorului pe bloca poziția senzorului.
Introduceți senzorul în manșonul cu manșonul cu flanșă atașat la țeavă
O-Ring
flanșă, aliniând găurilor. 66.04x5.33
O-Ring
66.04x5.33

Inel
O-Ring O
O-Ring
66.04x5.33
66.04x5.33
66.04x5.33

Fig. 89 Fig. 90 Fig. 91

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 49 / 54


Sensors

7.5.4 Împământarea debitmetrului

Grounding rod

Fig. 92 Împământare

8 ÎNTREȚINERE
8.1 STRÂNGEREA ȘURUBURILOR
Verificați periodic etanșeitatea tuturor piulițelor de fixare. Dacă este necesar, asigurați strângerea
corectă aplicând cuplurile de strângere indicate în tabelul de la punctul 3.4.3.

8.2 VERIFICAREA ÎMPĂMÂNTĂRII


Verificați periodic conexiunile de împământare, în special integritatea cablurilor și terminalelor și
îndepărtați orice oxidare din contacte.

8.3 CURATAREA ACOPERIRILOR DE EBONIT:


Curățarea și degresarea acoperirilor organice este o problemă delicată.
În cazul debitmetrelor Euromag acoperite cu ebonită, vă rugăm să evitați orice soluție acidă care
conține HF (acid fluorhidric) în orice concentrație.
Soluția de bază, cum ar fi NaOH, poate fi utilizată, dar numai la temperatura camerei. Săpun normal
este recomandat pentru îndepărtarea grăsimii și a uleiului.
Dacă curățarea cu săpun nu este suficientă, se poate spăla și cu solvent, folosind produse care se
evaporă rapid; de exemplu, acetonă. În acest caz, murdăria trebuie îndepărtată cu o cârpă umezită cu
acetonă, operație care trebuie făcută rapid pentru a evita agresiunea asupra ebonitului și imediat după
aceea, suprafața trebuie uscată cu un curent de aer pentru a permite evaporarea solventului.

9 DEPANARE
Pentru secțiunea DEPANARE (Probleme / Cauze / Soluții), vă rugăm să consultați manualul de
instrucțiuni al convertorului asociat cu senzorul specific.

10 CERTIFICĂRI ȘI CARACTERISTICI TEHNICE


Vă rugăm să consultați cataloagele de senzori și convertoare pentru a vedea lista
certificărilor și toate caracteristicile tehnice legate de produsul dvs.

50 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

11 TRIMITEREA DEBITMETRULUI LA PRODUCĂTOR


Dispozitivul a fost fabricat cu o îngrijire extremă și a trecut teste riguroase înainte de expediere din
fabrică. Dacă instalarea și întreținerea sunt efectuate corect, este foarte puțin probabil să apară
defecțiuni.
Cu toate acestea, dacă ar fi necesar să trimiteți dispozitivul la service-ul nostru pentru clienți pentru
verificări sau reparații, vă rugăm să acordați atenție următoarelor puncte:
• În conformitate cu prevederile legale privind protecția mediului și asigurarea sănătății și siguranței
personalului nostru, producătorul poate testa și repara numai acele dispozitive returnate către noi
care au fost în contact cu produse care nu prezintă riscuri pentru personal și mediu.
• Aceasta înseamnă că producătorul poate efectua service-ul pe dispozitiv numai dacă acesta este
însoțit de „formularul de solicitare de reparații”, afirmând că dispozitivul în sine poate fi manipulat în
siguranță.

11.1 FORMULAR DE CERERE DE REPARAȚIE

Formularul „cerere de reparație” prezentat mai jos la pagina 52 trebuie să fie fotocopiat,
completat și atașat la dispozitivul care trebuie verificat / reparat de către service-ul nostru
pentru clienți.

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 51 / 54


Senzori

52 / 54 EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019


Sensors

12 ELIMINAREA PRODUSULUI
Eliminarea dispozitivului care nu mai este utilizat este responsabilitatea utilizatorului, care trebuie să
respecte legile specifice aplicate în țara de instalare privind protecția mediului.

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI
Producătorul declară că proiectarea, dezvoltarea și construcția CONVERTORULUI au fost
realizate în conformitate cu directiva privind reducerea utilizării substanțelor periculoase,
acordând o atenție deosebită suportului deșeurilor de echipamente electrice și electronice
(DEEE), din punct de vedere al mediului și protecția sănătății lucrătorului, intervenția subiecților
care participă la instalarea, utilizarea și eliminarea produselor lor (producător, distribuitori,
consumatori, operatori implicați în tratarea DEEE).

Simbolul coșului barat (Fig. 92) care apare pe echipament indică faptul că
produsul trebuie colectat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de
utilizare.

Prin urmare, utilizatorul trebuie să dea echipamentul la sfârșitul duratei sale de


viață centrelor de colectare a deșeurilor corespunzătoare pentru deșeurile de
echipamente electrice și electronice sau să le returneze vânzătorului cu
amănuntul atunci când achiziționează un nou tip echivalent de echipamente.

Fig. 93
Colectarea adecvată a deșeurilor sortate pentru următoarea punere în funcțiune a
echipamentelor dezafectate pentru reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul contribuie
la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și favorizează reutilizarea și / sau
reciclarea materialelor de construcție . Eliminarea neautorizată a produsului de către utilizator
are ca rezultat aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de legea aplicabilă.

EUROMAG | SENSORS | Ed. 04/2019 53 / 54


EUROMAG INTERNATIONAL Srl
Via Della Tecnica, 20 - 35035 Mestrino (PD) - ITALY
Tel. +39/049 9005064 - Fax. +39/049 9007764

euromag@euromag.com - www.euromag.com

ENGLISH
TD 217-1-ENG

S-ar putea să vă placă și