Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL

DE SIGILARE A APARATULUI DE MARCAT ELECTRONIC FISCAL


Incheiat azi …………………

In conformitate cu prevederile O.U.G. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza


aparate de marcat electronice fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ale H.G. 479/2003
republicata, cu privire la aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonatei, am procedat la
operatiunea de sigilare a memoriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal apartinand S.C. OMV
Petrom Marketing S.R.L cu sediul in adresa Str. Coralilor, nr. 22, Cladirea Infinity, Oval B, Sector 1,
Bucuresti, inregistrata in registrul comertului cu nr J40/10637/20.10.1998, Codul fiscal/ Codul Unic de
Inregistrare RO11201891 avand avizul nr. 45 din 12.10.2018, eliberat de Comisia de Avizare a
Distribuitorilor si a Aparatelor de Marcat Eletronice Fiscale.

Operatiunea de sigilare a aparatului de marcat electronic fiscal s-a efectuat in statia de distributie
carburanti Petrom 4 Slobozia, Municipiul Slobozia, Soseaua Bucuresti Constanta km 110, judetul
Ialomita.

Operatiunea de sigilare a aparatului de marcat electronic fiscal caruia i s-a introdus memorie fiscala noua
si SD card nou a avut in vedere:

o Revanzare AMEF de catre unitatea de service acreditata


o Transfer AMEF la un alt punct de lucru apartinand aceluiasi utilizator
o Aducere AMEF in parametrii tehnici ai modelului avizat
 Inlocuirea memoriei fiscale si SD card-ului

La operatiunea de sigilare a participat tehnicianul autorizat …………………….………………………..


avand sigiliul de identificare nr. RH………… apartinand unitatii de service SC TSG Romania SRL.
Aparatul de marcat electronic fiscal apartine SC OMV Petrom Marketing SRL si i s-a inlocuit memoria
fiscala si SD card-ul.

Aparatul de marcat electronic fiscal are urmatoarele date de identificare:


- marca: EUROSHOP OPM RO-KBC-JE
- model: FscRo-FP2100
- serie aparat: ………………….
- serie fiscala: …………………..
- nr/data aviz distributie: 45/12.10.2018

Organ fiscal teritorial Societatea Comerciala Unitate de service acreditata


SC OMV Petrom Marketing SRL SC TSG Romania SRL

S-ar putea să vă placă și