Sunteți pe pagina 1din 36

Cuprins:

1. Introducere
2. Rezumat
3. Descrierea întreprinderii.
3.1 Istoricul
3.2 Locul amplasării
3.3 Forma organizatorico - juridică
3.4 Fondatorii
3.5 Capitalul social
4. Piaţa
4.1 Consumatorii
4.2 Concurenţii
4.3 Furnizorii
5. Managementul și personalul
5.1 Aparatul administrativ de conducere
5.2 Lucrători din sala de producere
5.3 Lucrătorii din sfera servirii şi comerţ
5.4 Lucrători auxiliari
5.5 Organigrama
5.6 Organizarea/planificarea salarizării personalului
6. Planul financiar
6.1 Programul de lucru şi planificarea volumului de vanzari/cifrei de afaceri
6.2 Planificarea costurilor şi cheltuielilor de producţie şi de desfacere
6.3 Planificarea necesarului de investiţii şi a surselor de finanţare. Balanţa financiară
6.4 Planificarea principalilor indicatori economici şi a eficienţei economice a proiectului
Concluzie
Bibliografie

Mod Coala № document. Semn. Data


Elaborat Litera Coala Coli
Conducăt Proiect de curs 2
or
1. Introducere
Ca activitate economica, alimentația publica este deosebit de complexa fiind o importanta
ramura a circulației mărfurilor, având un rol de baza în organizarea producției de preparate
culinare și de cofetărie și în desfacerea acestora către populație, atât pentru consumul pe loc
(în unitatea de alimentație publica) cat și la domiciliu.
Importanta sectorului de alimentație publica este accentuata de câteva oportunități ale
sale, cele mai importante fiind:
 asigura posibilități multiple pentru o mai buna folosire si valorificare a resurselor
materiale, în principal a celor agroalimentare ;
 orientează și dezvolta gustul consumatorilor, stabilind formarea unor obiceiuri de
consum alimentar al oamenilor;
 în condițiile folosirii celor mai performante utilaje și instalații de prelucrare si
producție a preparatelor alimentare, in alimentația publica se asigura concomitent
ușurarea muncii lucrătorilor și creșterea productivității muncii și, reducerea costurilor
de producție, deci realizarea unor cote înalte de profit ;
 ușurează in mod evident munca femeii in gospodăria proprie, eliberând-o de o
activitate ce presupune mult timp, respectiv pregătirea hranei in familie.

Unitatea de alimentație publică reprezintă un local public, în care se servesc preparate


culinare, produse de cofetărie-patiserie și băuturi, caracterizând-se prin aceea că în cadrul lui
se îmbină activitatea de preparare cu activitatea de comercializare, însoțită de servicii specifice
care asigură consumul acestora pe loc. În funcție de specializarea unității, profilul încăperii,
felul de servire a clienților și prestarea serviciilor aferente consumului de bucate, unitățile de
alimentație publică se clasifică pe tipuri:
 Cantina
 Restaurant
 Bar
 Cafenea
Ș.a.

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Cantină este unitate destinată preparării și consumului pe loc a diverselor mâncăruri
pentru dejun, prânz și cină la preturi mai modeste, în condiții de auto deservire. O parte din
cheltuieli se acoperă din fondul social sau din contul întreprinderii de producție unde
activează. Este amplasată în apropierea sau în incinta uzinelor, șantierelor de construcție,
școlilor de cultură generală și liceelor, blocurilor studențești etc. Cantinele trebuie să dispună
de săli comerciale pentru servirea consumatorilor, încăperi de producție, depozite, încăperi
administrative.

În cantine funcționează un sistem de autoservire în front liniar sau cu punerea


prealabilă a mâncărurilor pe masă, în funcție de contingentul ce urmează să fie servit. În
cantine, suplimentar, poate fi organizată desfacerea producției prin bufete.

Cantinele se împart câteva clase importante:

 Cantine cu acces liber- contingentul deservit nu este constant, clienți fiind orice
doritor de a lua masa.
 Cantine cu acces limitat- contingentul deservit este bine organizat și stabil.

Specificul acestui tip de unitate de alimentație publică este ca deservește un număr


mare de client într-o perioadă relative scurtă de timp. Are un sortiment destul de restrâns de
preparate culinare ,dar la un preț destul de avantajos.

Proiectul de an prezintă inițierea unei afaceri care presupune planificarea detaliată a


acesteia, ținând cont de tematica proiectului Cantină muncitorească cu 80 de locuri.
Obiectivul urmărit în proiectul dat este proiectarea întreprinderii și propunerea unor măsuri
economica- organizatorice și tehnice pentru îmbunătățirea activității întreprinderii; analiza
economică planificată a întreprinderii și dinamica indicatorilor de bază.
Principiile de bază ale formării și dezvoltării economiei de piață sunt : interesul individual,
concurența, libertatea, profitul, autoreglarea echilibrului între cerere și oferta. În aceste condiții a
economiei de piață activitatea economică este concentrată în veriga de bază a economiei –
întreprinderi, firme – unde se creează bunurile materiale și serviciile necesare societății. Aici se află
resursele materiale și umane, aici se iau decizii cu privire la utilizarea lor. Conform acestor condiții
economice, pe piață supraviețuiesc doar întreprinderile care cunosc bine cerințele și produc bunuri
ce se bucură de cererea consumatorilor

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Managerii și specialiștii trebuie să fie capabili de a asigura folosirea cât mai eficientă
a resurselor disponibile, de a organiza producția, servicii și comercializarea lor, astfel încât să
se obțină profitul dorit, în același timp să satisfacă consumatorii, consolidând-le și dezvoltând-
le în continuare. Schimbările permanente care au loc in societatea modernă au condus la
orientarea întreprinderii spre lărgirea activității lor, prin stabilirea contactelor cu lumea
externă, prin căutarea posibilităților reînnoirii permanente a produselor.
Desfășurarea activității întreprinderii se bazează pe potențialul economic, resursele
umane, resursele materiale, pe asigurarea creșterii capitalului, veniturilor. Toate aceste
categorii economice se măsoară statistic și se exprimă prin indicatori economici. Indicatorii
economici sunt necesari atât pentru alegerea diferitelor variante de alocare și folosire a
resurselor cit și pentru determinarea scopurilor și estimarea rezultatelor obținute în activitatea
economică.

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
2. Rezumat

În planul de afaceri pe care l-am efectuat am planificat deschiderea unei Cantine cu 80 de


locuri care se va afla în or. ORHEI, satul Furceni
Astfel, pentru deschiderea unei întreprinderi de alimentaţie publica de tipul dat ,avem nevoie de o
investiţie de 8038837 lei dintre care 5198699 lei sunt surse proprii iar restul 2840138 lei sunt
surse imrumutate si timpul de recuperare al investitiilor este de 2,64 ani.

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
2. Descrierea întreprinderii.
3.1 Istoricul
Scopul principal al unităţii de alimentaţie publică în economia de piaţă este de a obţine un
profit. Ideea de afacere propusă este deschiderea unui cantine cu profil de alimentaţie naturală în
Orhei, destinat satului Furceni.
Localul va fi construit în orhei, satul Furceni..
Întreprinderea va cuprinde spaţiu de 480 m2,care va include:
 încăperi pentru consumatori
 grupuri sanitare
 încaperi de producere în baza semipreparatelor
 depozit şi încăperi administrative.
Cantina va începe programul de lucru începînd cu orele 8 :00oo şi se va închide la orele
17oo, se fac unele excepţii atunci cînd în sală mai sunt clienţi.

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
3.2. Locul amplasarii

Amplasarea cantinei va fi în orhei , satul Furceni,in centrul Furceni.


Analizînd sectorul dat putem evidenţia următoarele avantaje ale acestuia:

 este o zonă destul de modesta care va asigura un flux acceptabil de consumatori catia se afla
in centrul satului.n
 este un teritoriu mare.
 venitul mediu al locuitorilor în general e destul de înalt
 condiţii de lucru normale (electricitate, canalizare, încălzire, gaz.;

Alegerea locului de amplasare pentru înființarea restaurantului se face pe baza a mai multor
criterii:
 amplasarea alături de locurile aglomerate, acest criteriu este respectat deoarece
localul arendat se află alături de locurile aglomerate ;
 prezența căilor de comunicație tehnice: sînt prezente toate căile de comunicație
tehnice (rețea de apă rece și caldă, rețea electrică, rețea de canalizare, rețea de
încălzire centrală, căi de comunicație pentru transport).

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
3.3. Forma organizatorico- juridică

Forma organizatorico-juridică sub care va fi inițiată activitatea de antreprenoriat va fi


societatea cu răspundere limitată, SRL. Capitalul social minim necesar pentru înregistrarea societăţii
cu răspundere limitată este de 5500 lei. Desfășurarea activității de antreprenoriat sub forma dată
are următoarele avantaje:
• formalităţile pentru întemeiere sunt puţine;
• cheltuielile pentru înregistrare sunt relativ reduse;
• statutul legal este bine definit;
• riscuri financiare mai mici;
• conducere relativ simplă;
• răspunderea asociaţilor este limitată.
Totuși activitatea sub forma dată reflectă și unele dezavantaje:
• existenţa obligatorie a capitalului social;
• posibilitatea apariţiei unor conflicte între asociaţi, ce pot duce la lichidarea societăţii.
Organul suprem al societăţii este adunarea generală a asociaţilor. În cazul în care societatea
are un asociat unic, acesta are drepturile şi obligaţiile ce revin, conform legii, adunării generale a
asociaţilor.

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
3.4.Fondatori
Pentru organizarea construcției acestui local vom avea nevoie de o sumă destul de mare.
De aceia 30% din necesarul de resurse financiare v-a fi asigurat de catre banca “Victoria Bank”
sub forma de credit.
Pentru obţinerea creditului se vor întocmi seturi documente special.
Deci vom avea :
Suvac Constanța – 70% - din afaceea propusă
“Victoria Bank” – 30 % - din afacerea propusă

3.5.Capital social
Capitalul necesar pentru iniţierea acestei afaceri în domeniul sferei de comerţ şi de prestare
a serviciilor, este evaluat aproximativ la suma de 5198699 lei, această sumă cuprinde, cheltuielile
de lansare, costul utilajelor şi a echipamentelor necesare, mijlocul de transport şi cheltuielile
planificate făcute în prima lună de desfăşurare a activităţii cantinei.

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
3. Piața
4.1.Consumatorii

Consumatorii vizați de afacere se deosebesc prin comportament și ocupație (oamenii, intelectuali,


funcționari). Calitatea acestor clienți potențiali este data de posibilitatile lor financiare și de
disponibilitatea lor de a cheltui pentru a-și oferi un serviciu bun si pe masura buzunarului.

Determinarea numărului de consumatori pentru o zi de muncă a întreprinderii cu 80 de


locuri are loc după formula:
𝑃∗𝜑∗𝑥
𝑁=
100
Unde:
P-numărul de locuri în întreprindere;(P=80)
x-coeficientul de complectare a sălii pentru ora dată;
𝜑 -rotaţia unui loc în ora dată;
Rezultatele se vor introduce în tabelul de mai jos.
Intensitatea fluxului de consumatori în sala de comerţ1
Orele de lucru Rotația unui loc în Coeficientul de Numărul de
sală timp de o oră completare a sălii, % consumatori
Schimbul I

08.00-9.40 2 80 128
9.40-11.20 2 90 144
11.20-12.00 2 90 144
12.00-13.40 2 80 128
Total I - - 544
Schimbul II

13.40-14.50 2 80 128
14.50-15.50 2 90 144
15.50-17.00 1 60 48
Total II - - 320
Total consumatori - - 864

1
În conformitate cu manualul de proiectate ANEXA 2 pag.337
Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Punctele de atracție care pot influența decizia potențialilor clienți în vederea cumpărării
serviciului sunt:
 calitatea deosebită a preparatelor,
 comportamentul plăcut și amabil al personalului,
 curățenia, lumina si designul interior, atmosfera aparte.
Specialitățile culinare și băuturile oferite se individualizeaza prin calitate de deservire,
atmosfera și profesionalismul personalului constituie un portofoliu de avantaje .

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
4.2 Concurenții
Potențialii concurenţi care şi-au creat o reputaţie destul de bună în sfera alimentaţiei publice
şi a prestării serviciilor, au o clientelă fidelă, sunt doar cîteva din avantajele concurenţiale care
reprezintă aceste afaceri.
Cu toate acestea, lipsa unui segment de piată propriu stabil ca si nivelul calitativ al serviciului
care a scăzut odată cu trecerea timpului, formează puncte slabe ce pot fi, si trebuie, atacate printr-o
bună strategie de marketing.
Analizînd acest sector am determinat , următorii concurenți principali :
 cafeneaua albiuta orhei,Furceni Moldova
 butic de patiserie orhei Furceni Moldova
Butic
Cafeneau de
Albinuta patiseri
Aplasarea 1 1
Preț 3 3
Calitate 2 2
Contingentul 3 3

4.3 Furnizorii

Materie prima/mărfuri Furnizori


Produse lactate și acido-lactice S.A „JLC”
S.A „Incomlac”

Fructe și leguminoase Bazele angro (pot fi negociate


prețurile)
Carnea și produse gastronomice din S.R.L. „Rogob”
carne S.R.L,,Carmez’’
Produse de patiserie și panificație S.A „Franzeluța”
S.R.L „Panelino”
S.R.L,,Safranax”

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
4. Managementul si personalul intreprinderii

Resursele umane reprezintă unul din factorii de bază ai întreprinderii. Succesul afacerii
depinde în mare măsură de existența unui personal bine calificat și motivat. Primii angajați
urmează a fi administratorul și șeful de producție din considerente că compania deja dispune
de un contabil. Ținând cont de tipul întreprinderii (cantină) , numărul de locuri în sală (80
locuri), regimul de lucru venitul din vânzări și numărul de consumatori (864) putem planifica
aproximativ necesarul de forța de muncă.
Reieșind din ponderea personalului pe secții calculam numărul de bucătari necesari
pentru activitatea cantinei în condiții normale:

Ponderea personalului pentru secții


Nr. de bucătari,
Secția Ponderea, %
persoane
Bucate calde ≈ 50% 4
Bucate reci ≈ 20% 3
Semipreparate carne-
≈ 20% 2
peste
Legume ≈ 10% 2
Total - 11

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Astfel avem:
Nr.de
Personal Ponderea
persoane
Administ
- 4,8
rația
Director 1 2,4
Administr
1 2,4
ator
Personal
de - 6,9
producere
Șef de
1 2,4
producție
Bucătar
2 4,8
șef
Bucătar 11 52
Spălător
2 6,8
de vase
Personal
- 4,8
de deservire
Casier 2 4,8
Personal
- 4,8
auxiliar
Deridicato
2 4,8
are
Total 21 -

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
5.5 ORGANIGRAMA ÎNTREPRINDERII CANTINEI

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Director

Administrator

Sef de
Contabil Deridicatoare
productie

Bucatar sef
Categ. IV

Bucatar
Categ. II-III

Spalator de
vase

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
5.6 Organizarea/planificarea salarizării personalului

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Personal Nr.de Ponder Salari Salariu Nr.de Fondul CAS Total
persoa e% u, lei total, luni anual și cheltuieli
ne lei lucrate de CAM, salariale,
salariza lei lei
re, lei
Personal administrativ - - - - - - - -
Director 1 2,4 6000 6000 12 72000 24 400 96, 400
Administrator 1 2,4 5000 5000 12 60000 15 500 75 500
Personal de - - - - - - - -
producere
Șef de producție 1 2,4 4000 4000 12 48000 19 800 67 800
Bucătar șef 2 4,8 6000 12000 12 144 000 39 600 183 600
Bucătar 11 52 4500 81000 12 972 000 26730 1 239 300
0
Spălător de vase 2 4,8 3000 6000 12 72 000 19 800 91 800
Personal de deservire - - - - - - - -
Contabil 2 4,8 3000 6000 12 72 000 19 800 91 800
Personal auxiliar - - - - - - - -
Deridicatoare 2 4,8 2500 5000 12 60 000 16 500 76 500
Total 21 - - 125000 - 1500000 42270 1 922700
0

6.PLANUL FINANCIAR
Un plan financiar constă într-un plan pe 12 luni a previziunilor privind profitul și pierderile,
, un plan al fluxurilor de numerar, o foaie cu balanţa activelor și pasivelor, și un calcul al punctului
de rentabilitate.

6.1 Programul de lucru şi planificarea cifrei de afacere


Programul de producţie, are rolul de a orienta activitatea de producţie a unei unităţi pe o
perioadă scurtă de timp (până la un an). În el sunt concretizate, principalele obiective de producţie
pentru o zi, specificul alimentaţiei publice.

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
PROGRAMUL DE LUCRU A ÎNTREPRINDERII
Nr. Denumirea preparatului Gramaj Nr. de
rețetei ,g porții
Bucate reci 431
106* Fasole iabusite cu rosii 150 43
81* Peste copt cu legume 100/75 43
80* Salată cu carne de vita 100/20 129
96* Salată de varză albă cu ardei gras 100 86
88* Salată de castraveți cu roșii. 100 86
Smîntînă 100 44
Supe 718
152* Zeamă de găină cu tăiței 300 287
219* Supa de cartofi cu crupe 300 287
232 ciorba delicioasa 300 144
Bucate de bază 886
47** Carne de pui cu legume coapte 100/200 133
79** Befstroganov cu cartofi pireu 100/100/1 177
00
96** Pilaf cu carne de vită 350/20 177
81** Șnițel cu legume călite 150/100 178
20** Tocană de legume 300 221
Preparate dulci 359
148** Crema de vanilie 230 180
127** Mere coapte la cuptor 100 179
Produse de panificație 855
Pâine de grâu 50 213
Pâine de secară 150 642
Produse de patiserie 855
33*** Plăcinte cu brânza și mărar 150 213
43*** Crenvurști în foietaj 150 214
48*** Plăcintă cu varza 150 214
63*** Placita cu cartof 150 214
Băuturi calde 293
152** Ceai cu lămâie 200 215
159** Cacao cu lapte 200 78
Băuturi reci 427
Apa minerala sortiment 500 128
Suc 200 299
Produse lactate

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Chefir 200 43
Iaurt 100 43

Cifra de afacere
Observaţie: Valoarea medie a unei cumpărături pentru Cantină este 40 lei. Ca urmare
calculăm cifra de afacere:
𝐶𝐴 = 𝑉𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑁;
CA – Cifra de afacere; [lei]
𝑉𝑚𝑒𝑑 – Valoare medie a unei cumpărături; [lei]
N – numărul de consumatori; N= 864 persoane/zi
CA=40*864=34,560
Denumirea Valoarea
Nr de consumatori 864
Valoarea medie a unei 40lei
cumpărături
Cifra de afacere zilnică 34560 lei
Cifra de afacere lunară 1 036 800 lei
Cifra de afacere anuală 12 614 400 lei

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
6.2 Planificarea costurilor şi cheltuielilor de producţie şi de desfacere

Costul de producţie este o categorie economică, care sintetizează toată activitatea


economică a firmelor. El formează baza preţurilor de realizare a bunurilor materiale şi serviciilor,
deoarece este partea lor principală.
În costul de producţie se includ cheltuielile legate de utilizarea în procesul de
producţie a mijloacelor fixe (amortizarea), costul materiei prime, materialelor, combustibilului şi
altor resurse materiale consumate în procesul de producţie, precum şi remunerarea muncii
personalului care a participat la acest proces.
Costul de producţie include şi cheltuielile legate de pregătirea procesului de producţie,
cheltuielile administrative şi cele legate de comercializarea producţiei.
În teoria costurilor se folosesc o serie de concepte care sunt uneori greşit interpretate, cum
ar fi:
 Costul
 Cheltuiala
 Preţul

Costul este unul dintre indicatorii sintetici cei mai importanţi care caracterizează activitatea
economică şi are un rol hotărâtor în asigurarea eficienţei şi competitivităţii organizaţiilor.

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Cheltuielile

Cheltuielile activităţii Cheltuielile din alte Cheltuielile impozotului


operaţionale activităţi pe venit

Costul vînzărilor Cheltuieli legate de


ieşirea ativelor
Cheltuieli imobilizate
administrative Cheltuieli financiare

Cheltuieli de Cheltuieli
distribuire excepţionale

Alte cheltuieli
operaţionale

CALCULAREA CHELTUIELILOR

1. Calculăm consumul de materie primă şi materiale


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 28% 12614400 ∗ 28%
𝐶ℎ𝑀𝑃,𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = = = 3532032 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

2. Cheltuielile privind retrebuirea muncii


𝐶ℎ𝑅𝑀 = 1500000 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
Ca urmare, pentru efectuarea calculelor , ce urmează a fi efetuate , se vor calcula după aceasta
sumă.
3. Cheltuieli privind CAS & CAM:
𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 27,5% 12614400 ∗ 27,5%
𝐶ℎ𝐶𝐴𝑆&𝐶𝐴𝑀 = = = 3468960 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

4. Cheltuieli privind întreţinerea clădirilor şi exploatarea utilajului de producţie:


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 5% 12614400 ∗ 5%
𝐶ℎÎ𝐶𝐸𝑈𝑃 = = = 630720 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

5. Cheltuieli privind obiecte de mică valoare şi scurtă durată:


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 4% 12614400 ∗ 4%
𝐶ℎ𝑂𝑀𝑉𝑆𝐷 = = = 504576 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
6. Calculăm amortizarea mijloacelor fixe
𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 4% 12614400 ∗ 4%
𝐶ℎ𝑎𝑚.𝑀𝐹 = = = 504576 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

7. Cheltuieli ce ţin de energia electrică şi conbustibil:


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 4% 12614400 ∗ 4%
𝐶ℎ𝐸𝐸&𝐶 = = = 504576 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%
8. Cheltuieli pentru transport :
𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 1% 12614400 ∗ 1%
𝐶ℎ𝑇 = = = 126144𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

Am ales 1% deoarece întreprinderea va avea la dispoziţie:


livrarea produsului la domiciliu

9. Cheltuieli pentru publicitate :


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 0,5% 12614400 ∗ 0,5%
𝐶ℎ𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑡𝑎𝑡𝑒 = = = 63072 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

10. Cheltuieli privind dobînzile pentru serviciile bancare:


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 1% 12614400 ∗ 1%
𝐶ℎ𝑆𝐵 = = = 156037,5 𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

11. Alte cheltuieli:


𝐶𝐴𝑎𝑛 ∗ 2% 12614400 ∗ 2%
𝐶ℎ𝐴𝑙𝑡𝑒𝑙𝑒 = = = 252288𝑙𝑒𝑖/𝑎𝑛
100% 100%

CALCULĂM PONDEREA

1. Ponderea privind consumul de materie primă şi materiale

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙 3532032
%𝑀𝑃,𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 = ∗ 100% = ∗ 100% = 31,77%
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă 11116837

2. Ponderea privind retrebuirea muncii


1500000
%𝑅𝑀 = ∗ 100% = 13,49%
11116837

3. Ponderea privind CAS & CAM:


3468960
%𝐶𝐴𝑆&𝐶𝐴𝑀 = ∗ 100% = 31,20 %
11116837
4. Ponderea privind întreţinerea clădirilor şi exploatarea utilajului de producţie:
630720
%Î𝐶𝐸𝑈𝑃 = ∗ 100% = 5,67 %
11116837
5. Ponderea privind obiecte de mică valoare şi scurtă durată:
504576
%𝑂𝑀𝑉𝑆𝐷 = ∗ 100% = 4,60%
11116837
6. Ponderea privind amortizarea mijloacelor fixe
504576
%𝑎𝑚.𝑀𝐹 = ∗ 100% = 4,60%
11116837

7. Ponderea privind energia electrică şi conbustibil:


504576
%𝐸𝐸&𝐶 = ∗ 100% = 4,60%
11116837
8. Ponderea pentru transport :
126144
%𝑇 = ∗ 100% = 1,13 %
11116837

9. Ponderea pentru publicitate :


63072
%𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑡𝑎𝑡𝑒 = ∗ 100% = 0,56 %
11116837

10. Ponderea privind dobînzile pentru serviciile bancare:


156037,5
%𝑆𝐵 = ∗ 100% = 1,40 %
11116837

11. Ponderea privind alte cheltuieli:


252288
%𝐴𝑙𝑡𝑒𝑙𝑒 = ∗ 100% = 2,26 %
11116837

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Ponderea recomandabilă a cheltuielilor pe categirii din valoarea Cifrei de afaceri

Nivelul
Nivelul planificat Cifra de
recomandat , % din afacere pe Ponderea
Nr. Articole de cheltuieli , % din CA CA an Suma ,lei %
1 2 3 4 5 6 7
Materie primă şi
1 materiale 25…35 28 12614400 3532032 31,77
2 retrebuirea muncii 8…12 0 12614400 1500000 13,49
3 CAS & CAM 27,5 27,5 12614400 3468960 31,20
cladiri şi exploararea
4 utilajului de producţie 5 5 12614400 7630720 5,67
obiecte de mică valoare şi
5 scurtă durată 3…8 4 12614400 504576 4,60
amortizarea mijloacelor
6 fixe 5…8 4 12614400 504576 4,60
energia electrică şi
7 combustibil 5…8 4 12614400 504576 4,60
8 Transportul 0,5…1,5 1 12614400 126144 1,13
9 Publicitatea 0…3 0,5 12614400 63072 0,56
dobînzi pentru servicii
10 bancare 0..> 1 12614400 156037,5 1,40
11 alte cheltuieli 0..> 2 12614400 252288 2,26+
Total - - 12614400 11116837 100,00

6.3. Planificarea necesarului de investiţii şi a surselor de finanţare. Balanţa


financiară
Planificarea activelor necesare pentru afacere.
I. Planificarea activelor imobilizate
 Mijloace fixe
Planificarea mijloacelor fixe se face în funţie de nr. de locuri în sală sau suprafaţa întreprinderii,
ţinând cont de normativul investiţiilor capitale.
𝑀𝐹 = 𝑆î/𝑟𝑖𝑖 ∗ 𝑛
𝑆î/𝑟𝑖𝑖 – suprafaţa întreprinderii
𝑛 – normativul investiţiilor capitale la 1 𝑚2 ( în conformitate cu î/rea care o proectez,
, 𝑛 ≈ 15000 𝑙𝑒𝑖⁄𝑚2 ) ;
Unde:
𝑆î/𝑟𝑖𝑖 se alege în raport 1:2 faţă de suprafaţa sălii de comerţ a întreprinderii
 𝑆𝑠ă𝑙𝑖𝑖 = 𝑁𝑙.𝑠. ∗ 𝑛1 𝑙𝑜𝑐

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
𝑁𝑙.𝑠. – nr. de locuri în sală ;
𝑛1 𝑙𝑜𝑐 – norma de suprafaţă a încăperii pentru consumatori, 𝑚2 ⁄1 𝑙𝑜𝑐 ;(conform manualului de
proiectare, anexa 35, 𝑛1 𝑙𝑜𝑐 = 1,8 𝑚2 ⁄1 𝑙𝑜𝑐 )
𝑆𝑠ă𝑙𝑖𝑖 = 80 ∗ 2 = 160 𝑚2 → 𝑆î/𝑟𝑖𝑖 = 160 ∗ 2 = 320 𝑚2 ;

𝑺𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍ă = 𝑆𝑠ă𝑙𝑖𝑖 + 𝑺î/𝒓𝒊𝒊 = 𝟏𝟔𝟎 + 𝟑𝟐𝟎 = 𝟒𝟖𝟎 𝒎𝟐

𝑴𝑭 = 𝟒𝟖𝟎 ∗ 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎 = 𝟕𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒍𝒆𝒊

Mijoace fixe

MF productive active MF productive pasive


(participă direct în (crează condiţii) 70%
procese) 30% Clădiri
Utilaje

Utilaje =7200000* 0,3 =2160000lei


Clădiri = 7200000 * 0,7 = 5040000lei

II. Planificarea activelor circulante :


 Stocul de mărfuri şi materiale
 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
 Numerar în caserie
Pentru planificarea AC vom avea nevoie de :
 Cifra de afarere pe zi, lună şi an;

Cifra de afacere zilnică 34560 lei


Cifra de afacere lunară 1 036 800 lei
Cifra de afacere anuală 12 614 400 lei

Stocul de mărfuri şi materiale se planifică în funcție de stocul normat în zile și consumul


de materie primă pe zi.
𝑆𝑚𝑎𝑡.& 𝑚ă𝑟𝑓. = 𝑠𝑡 ∗ 𝐶𝑀𝑃⁄𝑧𝑖
𝑠𝑡 – stoc normat în zile( 7...15 zile)
𝐶𝑀𝑃⁄𝑧𝑖 – costul MP pe zi

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
𝐶𝑀𝑃⁄𝑎𝑛 3532032
𝐶𝑀𝑃⁄𝑧𝑖 = = = 9676,8𝑙𝑒𝑖/𝑧𝑖
365 365
𝑺𝒎𝒂𝒕.& 𝑚ă𝑟𝑓. = 𝟕 ∗ 𝟗𝟔𝟕𝟔, 𝟖 = 𝟔𝟕𝟕𝟑𝟕, 𝟔 𝒍𝒆𝒊

OMVSD = (10...15 %) din 𝐶𝐴𝑙𝑢𝑛ă = 0,12 * 1 036800 = 124,416 lei

Numerarul în caserie se planifică egal cu 𝑪𝑨𝒛𝒊


𝑨𝑪𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒂𝒓 = 𝑪𝑨𝒛𝒊 𝟑𝟒𝟓𝟔𝟎 𝒍𝒆𝒊

Necesarul de investiții și sursele de finanțare


Valoarea Sursele de
Nr. Activele necesare
totală, lei finanțare
Proprii 70% Împrumutate
30%
1 Active imobilizate(MF) 734200000 5040000 2160000
Clădiri 5040000 3528000 2159970
Utilaje 2160000 1512000 648000
2 Active circulante 226713 158699 680138
Stocul de marfuri &
47416 20321,28
materiale 67737,6
OMVSD 124,416 87091 37324,8
Numerar în caserie 34560 24192 10368
3 Total active 7426713 5198699 2840138

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE(anexa 2)


Perioada de
Indicatori Cod rd. gestiune
Curentă
1 2 4
Venituri din vînzări 10 12614400

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Costul vînzărilor 20 11612419
1001981
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 30

Cheltuieli de distribuire 50 234056,25


Cheltuieli administrative 60 1404337,5

Alte cheltuieli din activitatea operațională 70 252288


Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) (rd.030 + 11725699,25
80
rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)
Profit (pierdere) pînă la impozitare 15194659,25
100
(rd.080 + rd.090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 244903,5
14949755,75
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
120
(rd.100 – rd.110)

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE(anexa 8)

Perioada de
Indicatori Cod rd. gestiune
Curentă
1 2 4
12614400
Venituri din vînzări 10

Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 40 25228800


5773387,5
Costul vînzărilor mărfurilor vîndute 60
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 80 1500000
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de 3468960
90
asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate 100 1248300
Alte cheltuieli 110 702168,75

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
22259866,25
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +
130
rd.100 + rd.110 + rd.120)
2968933,75
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) 140

244903,5
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150
2724030
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) 160

ÎNTOCMIREA BILANȚULUI CONTABIL

Nr Activ Sold Nr Pasiv Sold


la la
la începutul la sfîrșitul începutul sfîrșitul
anului anului anului anului
Active
7200000
1 imobilizate 6566400 3 Captal propriu 5198699 5471102
Clădiri 5040000 4838400 Capital statutar 5198699 5198699
Utilaje 2160000 1728000 Profit nerepartizat 272403
Active
226713
2 circulante 384307,2 4 DTL 1353228 1256005
MP și
materiale 67737,6 67737,6 CBTL 1353288 1257066
OMVSD 124416 124416 5 DC 628931 223600
Numerar în
caerie 34560 192153,6 CBTS 348533 348533
Datorii comerciale 16758
D. față de personal 206000
D. față de buget 124410
Total activ 7426713 6950707 Total pasiv 7426713 6950707

1. Capitalul propriu → capital statutar format la inițierea afacerii nu se modifică


2. Profitul nerepartizat se ia din anexa 2 sau anexa 8 , elaborate mai sus
3. Primul an sa achitat datoria, se ia ia in considerație datoria pe ultimii 3 ani

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
4. Cheltuielile privind remunerarea muncii din tabelul ,,Ponderea recomandabilă a
cheltuielilor pe categirii din valoarea Cifrei de afaceri,, se împarte la 12 luni
5. Se ia 27,5 % din datoria față de personal
6. Se ia 20 % din Materia primă și materiale (AC)
7. Se ia 4 % din valoarea clădirilor și 20 % din valoarea utilajelor(deoarece se uzează)
8. Se completează la sfîrșit, egalînd bilanțul

6.4.Panificarea principalilor indicatori economici şi a eficienţei economice


Scopul fiecărui agent economic este de a obține rezultate cît mai înalte, dar orice activitate
economică necesită și cheltuieli. Obiectivul principal al agenților economici este obținerea
rezultatelor dorite cu cheltuieli minime. Forma concretă de manifestare a acestui principiu este
eficiența economică, care evidențiază raporturile dintre rezultatele obținute și cheltuielile
suportate. Eficiența economică se află la baza dezvoltării progresului economic și a societății în
ansamblu. Ea a devenit principala dimensiune calitativă a dezvoltării economice, factorul
fundamental al accelerării creșterii economice.
Eficiența economică a unei întreprinderi poate fi exprimată prin mai mulți indicatori, care
se calculează pentru 1 an de activitate:
Cifra de afacere zilnică 34560
Cifra de afacere lunară 1 036 800 lei
Cifra de afacere anuală 12 614 400 lei

1. Productivitatea muncii – exprimă eficiența utilizării forței de muncă


𝐶𝐴𝑎𝑛
𝑊=
𝑆𝑛
𝑆𝑛 – nr mediu scriptic de angajați( = 27 persoane)
12 614 400
𝑾= = 𝟔𝟎𝟎, 𝟔𝟖 𝒎𝒊𝒊 𝒍𝒆𝒊⁄𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒂𝒏ă
𝟐𝟏

2. Costul la un leu venitul vînzărilor

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
𝐶𝑣
𝐶1𝑙𝑒𝑢𝑉𝑉 =
𝑉𝑉(𝐶𝐴)

𝐶𝑣 – costul vînzărilor (=11612419lei )


11612419
𝑪𝟏𝒍𝒆𝒖𝑽𝑽 = = 𝟎, 𝟗𝟐 𝒃𝒂𝒏𝒊
12614400
Pentru a obține vînzări în valoare de 1 leu, întreprinderea cheltuie 92 bani

3. Rentabilitatea activelor (rentabilitatea î/rii) exprimă eficiența folosirii activelor


întreprinderii :
𝑃𝑝.𝑖𝑚𝑝. (𝑃𝑛𝑒𝑡)
𝑅𝑎 =
𝑇𝐴

𝑃𝑝.𝑖𝑚𝑝. – profitul pînă la impozitare;( 2724030lei)

TA – total active(6950707 lei)


2724030
𝑹𝒂 = ∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟑𝟗, 𝟏𝟗%
𝟔𝟗𝟓𝟎𝟕𝟎𝟕
Profitul pînă la impozitare constituie 39,19 % din total active, reprezentînd o rentabilitate
acceptabilă pentru a activa.

4. Rentabilitatea vînzărilor –exprimă îte procente constiutie profitul brut din CA


obținută:
𝑷𝒃 1001981
𝑹𝒗 = ∗ 𝟏𝟎𝟎% = ∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟕, 𝟗𝟒%
𝑪𝑨 𝟏𝟐𝟔𝟏𝟒𝟒𝟎𝟎
𝑷𝒃 – profitul brut;( 1001981 lei )

5. Rentabilitatea resurselor consumate:


𝑷𝒃 1001981
𝑹𝒓𝒄 = ∗ 𝟏𝟎𝟎% = ∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟖, 𝟔𝟐%
𝑪𝑽 11612419
Profitul brut constiutie 34,23% din costul vinzarilor
6. Rentabilitatatea financiară - ne arată cît constiuie profitul net din capitalul al î/rii
𝑷𝒏𝒆𝒕 2724030
𝑹𝒇 = = ∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟓𝟐, 𝟑𝟗%
𝑪𝑷 𝟓𝟏𝟗𝟖𝟔𝟗𝟗

Nr. Indicatorul Valoarea


1 Productivitatea muncii ,mii lei/pers. 600,68

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
2 Costul la 1leu vînzări,bani 0,92
3 Rentabilitatea activelor,% 39,19
4 Rentabilitatea vînzărilor,% 7,94
5 Rentabilitatea resurselor consumate,% 8,62
6 Rentabilitatea financiară, % 52,59

Pe lîngă acesti indicatori mai deosebim:


 Lichiditatea
 Solvabilitatea
 Echilibrului financiar

Lichiditatea reprezintă proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani,


aceasta putând fi şi un criteriu de grupare a posturilor în bilanţ. Lichiditatea arată cât din valoarea
activului se află sub forma lichida, în conturile de disponibilităţi băneşti şi cât pot sa devina lichide
imediat (creanţe, stocurile de produse finite)

Lichiditatea
Valorile Valorile
Nr. Indicatorii semn Formula de calcul
optime planificate
Disponibilităţi băneşti
(Numerar în casierie și
(r.250…280 din
1. la conturi curente şi DB 2268684,00
Bilanțul contabil)
Investiţii financiare
curente), mii lei
Total datorii curente, (r.580 din Bilanțul
2. TDC 974241,00
mii lei contabil)
Total active circulante, (r.300 din Bilanțul
3. TAC 2506374,00
mii lei contabil)
Suma totală a
(r.140…180 din
4. stocurilor de mărfuri şi SMM 237690,00
Bilanțul contabil)
materiale, mii lei
Coeficientul lichidităţii
5. Rla DB / TDC 0,2 – 0,25 2,33
absolute
Coeficientul lichidităţii
6. Rli (TAC-SMM)/ TDC ≥1 2,33
intermediare

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Coeficientul lichidităţii
7. totale sau de acoperire Rlt TAC/ TDC 2-2,5 2,57
a bilanţului contabil

Solvabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a-şi achita datoriile sale pe termen


lung şi pe termen scurt. Deci, solvabilitatea constituie aptitudinea întreprinderii de a face faţă
scadenţelor pe termen lung şi mediu şi depinde de mărimea datoriilor cu asemenea scadenţe şi de
cheltuielile financiare (costul îndatorării).

Solvabilitatea
Valorile
Nr. Indicatorii semn Formula de calcul Valorile optime
planificate
(r.310 din Bilanțul
1. Total active, lei TA
contabil) 9893574,0
(r.390 din Bilanțul
2. Capital propriu, lei CP
contabil) 7662267,0
(r.440+r.580 din
3. Total datorii, lei TD 2231307,0
Bilanțul contabil)
Credite bancare (r.400+ r.450 din
4. Cbt 1885599,0
totale, lei Bilanțul contabil)

5. Capital total, lei Ct Cpr+Cbt 9547866,0


Rata solvabilităţii
6. Rsp Cpr/ Ct Min 0,3-0,5 0,8
patrimoniale
Rata solvabilităţii mai mult de 0.7,
7. Rsg TD/TA 0,2
generale nivel critic
0,5…0,7-
acceptabil
<0,5 - e ok

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Determinarea indicatorilor echilibrului financiar

Formula de Valorile Valorile


Nr. Indicatorii semn
calcul optime planificate
(r.390 din
1. Capital propriu CP Bilanțul
contabil) 7662267,0
(r.130 din
2. Active imobilizate AI Bilanțul
contabil) 7387200
(r.310 din
3. Total active, mii lei TA Bilanțul
contabil) 9893574
(r.300 din
Total active circulante, mii
4. TAC Bilanțul
lei
contabil) 2506374
5. Total datorii pe termen lung TDL - 1257066

Valoarea capitalului
6. Cperm Cpr+TDL 8919333,0
permanent
0,7-1,0
7. Rata autonomiei financiare Raf CP /Cperm e Ok dacă → 0,9
1
Rata de autofinanţare a
8. Rfa Cperm /TA ≥ 0,5 0,9
activelor totale

Termenul de recuperare a investitiilor(T)


Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒(𝐾)
𝑇=
𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑢𝑙 𝑛𝑒𝑡

K –total active imobilizate din bilantul initial;( 7200000 lei)

𝟕𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑇= = 𝟐, 𝟔𝟒 𝒂𝒏𝒊
2724030

Concluzie
Întrucât un plan de afaceri clar, bine calculat și gîndit reprezintă primul pas spre
realizarea cu succes a unei idei de afaceri. Astfel, in urma elaborarii acestui plan de afaceri am
ajuns la concluzia ca punindu-ne niste obiective concrete si sigure in fata putem ajunge sa punem
pe picioare propria afacere. Analizind concurentii, piata, efectuind un calcul necesar pentru
planificarea necesarului de investitii si calcularea nu in ultimul rind al profitului net putem vedea
daca face sau nu sa incepem a organiza o astfel de intreprindere.
Planul de afacere pe care l-am efectuat cu ideea de deschidere a unei Cantine cu
80 de locuri este unul bine gândit și calculat, și cred că ar fi o idee bună de a-l implementa întrucît
timpul de recuperare al investițiilor este de 2,64 ani și profitul este de 2724030 lei .

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю
Bibliografia :

1. Îndrumar metodic nr. 993, la compartimentul economic, specialitatea Tehnologia


produselor alimentației publice, Chişinău, U. T. M., 2002;
2. H O T Ă R Î R E cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică nr. 1209
din 08.11.2007;
3. www.google.md

Coala
Proiect de curs
Mod Coala Nr. document Semn. Data
ю