Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR - Școala Altfel

AN SCOLAR 2017-2018
,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
26-30 MARTIE 2018

CLASA PREGĂTITOARE
Nr. Denumirea Obiective Tipul Profesor Participanţi/ Termen
crt. activităţii/tema activităţii responsabil grup ţintă Data/ora
1. Maini dibace - formarea deprinderilor de
1.Concurs de origami și indoire, pliere si taiere a hartiei;
pictură - dezvoltarea simtului estetic; Activitate Lucreţia Elevii 26.03.2018
- realizarea unei expozitii cu practică Ardelean Clasei 9:30-12:30
produsele finite Preg.
- dezvoltarea armonioasa a 12:30-13:30
Campionul copilului prin muzica si miscare. Activ.
2.Recunoaste muzicală
melodia
2. Să ne cunoaştem ţara
- Vizitarea unor obiective
Excursie în judeţul turistice Activ. Lucreţia A. Elevii 27.03.2018
Maramureş Transcurri Neaga D. Ciclului
culară Ignat F. Primar
Buboi M. Şc. Halmăşd
Cosma C. Şc. Aleuş 8 - 20
Matei L.

-colaborarea in timpul desfasurarii


3. Jocurile copilariei jocurilor propuse sau liber-alese; Activ. Mădălina S. Elevii 28.03.2018
- constientizarea necesitatii si sportive Lucreţia A. Şc. Cerişa
beneficiilor miscarii in aer liber - Loredana M. Elevii
a sportului; Clasei 9:30- 13:30
- dezvoltarea armonioasa a Preg.
copilului prin muzica, joc si Elevii
miscare. Şc. Aleuş

4. O minte sanatoasa - formarea şi cultivarea interesului


pentru problematica sănătăţii Elevii 29.03.2018
intr-un corp sanatos - cunoaşterea noţiunilor legate de Educ. Clasei
sănătate şi boală în vederea Pt. Lucreţia.A Preg. 9:30- 11:30
1. Piramida
dezvoltării armonioase a Sănătate Daniel N.
alimentelor organismului Elevii
2. Vizionarea - formarea şi consolidarea Cls.I
CD-ului ”Sa ne hranim deprinderilor de igienă a muncii,
sanatos” de odihnă şi recreere 11:30- 13.30
- formarea deprinderilor de
3. Jocuri in aer liber alimentaţie raţională şi de
4. Stafeta desfăşurare de exerciţii fizice în
vederea menţinerii sănătăţii
- dezvoltarea capacităţii de
utilizare a normelor igienico- Activ.
sanitare prin corectarea sportivă
deprinderilor greşite şi încurajarea
celor corecte
-dezvoltarea armonioasa a
copilului
5 Sa traim intr-un - stimularea curioziăţii copiilor
mediu sanatos prin investigarea realităţii;
- formarea unei atitudini ecologice Activ. Lucreţia A. Elevii 9:30- 12:30
responsabile prin exersarea unor ecologică Clasei
deprinderi de îngrijire şi ocrotire a Preg.
mediului, aplicând cunoştinţele
însuşite;
- înţelegerea cauzalităţii unor
fenomene, schimbările şi
transformările din mediul
înconjurător.