Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă

Poezia lirică. Comentariu literar

Numele, prenumele elevului ________________________________________


Clasa _________________________
Data __________________________ Nota ______________

Se dă textul:

Somnoroase păsărele
de Mihai Eminescu
Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund prin rămurele-
Noapte bună!

Doar izvoarele suspină,


Pe când codrul negru tace;
Dorm si florile-n grădină-
Dormi in pace!

Trece lebăda pe ape


Intre trestii să se culce-
Fie-ti ingerii aproape,
Somnul dulce!

Peste-a nopții feerie


Se ridică mândră luna,
Totu-i vis si armonie-
Noapte bună!

Precizează :
titlul………………………………………………………………..
autorul……………………………………………………………….. 8p
nr. strofe………………………………………………………….
nr. de versuri dintr-o strofă…………………………………………

2. Formulează alte enunţuri cu expresiile ,,somnoroase păsărele" şi ,,somnul dulce" :


………………………………………………………………………………………… 4p
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………

3.Ce alte « trăriri » mai pot avea izvoarele şi florile ?


izvoarele suspină florile dorm 4p
4.Scrie cât mai multe cuvinte care să rimeze cu :
păsărele, rămurele, ……………………………………………………… 6p
suspină, grădină,…………………………………………………………………
tace, pace, ………………………………………………………………………
5. Formulați tema și idea poeziei.
2p

6. Care este mesajul poeziei?

2p

7. Identificați figurile de stil din poezie Comentați o figură de stil

4p

8. Alcătuiți câmpul derivativ a cuvintelor:


Frate -______________________________________________________________ 4p
Curaj -_____________________________________________________________

9. Numiși sinonimele pentru cuvintele:

Strălucitor - __________________________________________________________ 4p
Întuneric- ___________________________________________________________