Sunteți pe pagina 1din 3

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

clasa a V-a A, sem I

Subiectul I ( 60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre
cerinţele de mai jos:
„ Ușa biroului lui Scrooge era deschisă, așa încât acesta să-l poată urmări pe slujbașul
său, care copia scrisori în cămăruța posomorâtă de alături, un fel de cutie. Scrooge avea un mic
foc în sobă, însă focul secretarului era atât de mărunt, încât părea că acolo arde un singur
cărbune. Dar nu putea să pună mai mulți, căci Scrooge ținea lada cu cărbuni în propria
odaie(…) Motiv pentru care slujbașul își punea fularul alb și încerca să se încălzească la flacăra
lumânării; dar cum nu avea prea multă imaginație, nu prea reușea.
̶ Crăciun fericit, unchiule! Dumnezeu să te aibă-n pază! strigă o voce voioasă.
Era vocea nepotului lui Scrooge, care apăruse cu asemenea repeziciune, încât acesta era primul
semn al prezenței sale.
- Pff! Spuse Scrooge. Prostii!
Se încălzise atât de tare de la mersul prin ceață și ger, acest nepot al lui Scrooge, că avea chipul
de-a dreptul luminos; era rumen și chipeș, ochii îi scânteiau, iar respirația lui scotea necontenit
norișori de abur.
- Crăciunul, o prostie, unchiule? spuse nepotul lui Scrooge. Doar nu vorbești serios,
așa-i?
- Ba bine că da, răspunse Scrooge. Crăciun fericit! Ce drept ai fi având tu să fii fericit?
Ești îndeajuns de sărac.
- Păi atunci, răspunse nepotul binedispus, dumneata ce drept ai să fii posomorât? Ce ai
motiv ai să fii ursuz? Ești suficient de bogat.
Scrooge, neavând alt răspuns mai bun, sub impulsul momentului, zise «Pff! », din nou urmat de
«Prostii!. »
- Nu fi necăjit, unchiule! îi zise nepotul (…) Îndrăznesc să zic că am făcut multe lucruri,
fără să am vreun câștig din asta, ripostă nepotul. Și Crăciunul face parte dintre ele. Sunt sigur
că m-am gândit la Crăciun atunci când a venit timpul lui – pe lângă respectul pentru numele și
originea sfântă, dacă există lucruri ce pot fi judecate dincolo de această latură – ca fiind o
vreme a bucuriei, un moment plăcut de prietenie, iertare și generozitate; singurul moment pe
care-l știu, cât e anul de lung, când bărbații și femeile par, într-un acord deplin, să își deschidă
de bunăvoie inimile ferecate și să se gândească la semenii mai prejos decât ei ca și cum ar fi, cu
adevărat, călători în drumul spre mormânt și nu o specie cu totul diferită având drumuri
paralele. Așa că, unchiule, deși nu mi-a adus în buzunar nici un bănuț de aur sau de argint,
socotesc că mi-a făcut un bine și îmi va face bine; așa că zic: « Dumnezeu să-l binecuvânteze!»”
Charles Dickens, Poveste de Crăciun ( fragment)
A. Înțelegera textului
1. Identifică în text secvența în care este precizat locul acțiunii. ( 4p.)
2. Precizează câte personaje sunt prezentate în text.( 4p.)
3. Numește cuvântul-cheie corespunzător ultimului paragraf al textului (4p.)
4. Formulează ideea principală corespunzătoare primului paragraf al textului ( 6p.)
5. Motivează, în două –trei rânduri că fragmentul citat aparține unui text narativ literar (
6p.)
6. Care este motivul pentru care Scrooge consideră că nepotul său nu are dreptul să fie
fericit? ( 6p.)
7. Scrie trei cuvinte din câmpul lexical al sentimentelor. ( 6p.)
8. Precizează numărul de litere și numărul de sunete pentru cuvintele: repeziciune,
există, Crăciun.( 6p.)
9. Notează modul, timpul, persoana și numărul verbelor: îndrăznesc, spuse, ai să fii.
( 6p.)
10. Construiește o propoziție dezvoltată, afirmativă în care predicatul verbal să fie exprimat
prin verbul a colinda la modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfectul. ( 6p.)
11. Construiește o propoziții în care un verb la participiu să fie folosit cu valoare verbală și o
altă propoziție în care să folosești valoarea adjectivală a acestuia. ( 6p.)

Subiectul al II-lea ( 30 de puncte)


Scrie o narațiune de 10-15 rânduri în care să povestești o întâmplare reală sau imaginară
petrecută în seara de Crăciun.
În redactarea textului tău, vei avea în vedere:
 să respecți tema și să prezinți întâmplarea sub forma unei narațiuni ficționale; 12 p.
 să ai introducere, cuprins și încheiere, fiecare idee nouă să fie marcată printr-un paragraf;
3p.
 să te exprimi corect, clar și adecvat; 6 p.
 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 6p.
 să acorzi atenție așezării în pagină și felului cum scrii.3p.

Succes!!!