Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

B-dul C.D.Loga nr. 3, 300022, Timişoara, Tel +40 (0)256 305799/


Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ


Etapa locală, 25 ianuarie 2017
Clasa a V-a

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte.

Citeşte cu atenţie textele de mai jos şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în
sarcinile de lucru:

A. B.

În cutia cu pălării vechi sta un urs, de Cel mai rapid animal de uscat din lume, în
catifea. Dacă nu era galben ca floarea- alergarea pe distanţe scurte, ghepardul, cu
soarelui, el ar fi fost fioros şi podul întreg corpul său aerodinamic şi picioarele lungi,
ar fi tremurat de frica lui. Aveam în pod poate alerga cu o viteză de până la 100
doi berbeci năpârliţi, trei vaci fără km/h, reuşind efectiv să-şi depăşească şi
picioare şi un armăsar, care sta în pod să-şi captureze prada. Gheparzii adulţi pot
fiindcă era de lemn şi vopsit cu pensula ajunge până la 140 cm lungime şi o
verde. Dar ursul era galben şi culoarea greutate de până la 60 de kilograme.
asta micşorează seriozitatea lucrurilor, Blana lor este aspră, de culoarea nisipului,
nu sperie pe nimeni şi au luat-o florile cu numeroase pete negre a căror coloraţie
pentru ele. Şi mai avea ursul doi ochi de şi model de dispunere variază uşor între
sticlă, care se uitau drept în tavan. diversele subspecii. Spre deosebire de
Domnişoara cusătoreasă, îmbrăcând celelalte feline mari, ghepardul nu rage,
ursul din şase petice croite frumos, cred dar poate să toarcă şi să scoată diverse
că s-a înşelat când a trebuit să-i puie şi alte sunete, inclusiv scheunături şi
ochii, greşind cutia ochilor de urs şi lătrături ascuţite.
luând dintr-altă cutie doi ochi de (Ghid de cultură generală, Ghepardul)
porumbel. Un urs se cere încruntat: ursul
nostru din pod se uita cu bunătate.
(Tudor Arghezi, Cartea cu jucării)
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
B-dul C.D.Loga nr. 3, 300022, Timişoara, Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro

SUBIECTUL I – Lectura 50 de puncte

a.Înţelegerea textului ficţional/nonficţional 12 puncte

1.Transcrie două figuri de stil diferite, câte una din fiecare text-suport, precizând felul lor.
4 puncte
2.Explică, în 50-80 de cuvinte, semnificaţia secvenţei selectate din primul text: Un urs se cere
încruntat: ursul nostru din pod se uita cu bunătate. 8 puncte

b.Scriere despre textul ficţional/nonficţional 30 de puncte

Scrie o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţile unei opere


literare, valorificând textul-suport A.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
-respectarea structurii unei compuneri;
-numirea a cel puţin două particularităţi specifice operei literare;
-ilustrarea cu exemple corespunzătoare din textul A a particularităţilor operei literare;
-încadrarea în numărul de cuvinte indicat.

Redactarea răspunsului la punctul b 8 puncte


Unitatea compoziţiei–1p;registrul de comunicare, stilul şi vocabularul-1p;coerenţa textului-
1p;ortografia-2p(0-2 greşeli-2p; 3-4 greşeli-1p;mai mult de 4 greşeli–0p);punctuaţia-2p
(0-2 greşeli-2p;3-4 greşeli-1p;mai mult de 4 greşeli-0p); aşezarea în pagină-1p.

SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii 10 puncte

Imaginează-ţi că animalul tău preferat ar putea vorbi; scrie un posibil dialog cu acesta, de
8-10 replici, despre viaţa oamenilor şi viaţa animalelor.

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării 50 de puncte

1.Precizează numărul de sunete din cuvintelor: berbeci, ghepardul, ochii, scheunăturile,


vaci 5 puncte
2.Transcrie, din textul A, trei cuvinte cu diftong, iar din textul B, două cuvinte cu hiat.
5 puncte
3.Scrie cinci cuvinte din câmpul lexical al animalelor. 5 puncte
4.Identifică, în oricare dintre cele două texte, 5 cuvinte derivate. 5 puncte
5.Notează câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în cele două texte.
5 puncte
6.Transcrie o pereche de antonime utilizate în textul B. 5 puncte
7.Transformă prima propoziţie a textului A într-o propoziţie simplă. 5 puncte
8. Precizează timpurile verbelor scrise îngroșat. 5 puncte
9. Precizează cazurile primelor cinci substantive din textul A 5 puncte
10.Indică funcțiile sintactice ale primelor cinci substantive identificate în textul A 5puncte