Sunteți pe pagina 1din 1

În mod paradoxal, această esență își are izvorul într-un scriitor născut în Boston, Massachusetts

(Nordul american), dar crescut într-o familie de sudiști din Richmond, Virginia. Acest scriitor
este Edgar Allan Poe – cel care fructificând genul gotic prin scrierile sale atât epice, cât și
poetice, anticipează viitoarele genuri polițist și horror, dar și viitoarea cădere a casei
Compsonilor – a cărei curgere genealogică se oprește la Jason IV.

Nathaniel Hawthorne, reprezentant de seamă al romantismului Sudului american cu numeroase


accente gtice, este un autor a cărei operă a servit drept sursă de inspirație lui William Faulkner,
cel mai evident exemplu fiind asemănarea lui Addie Bundren cu Hester Prynne în ceea ce
privește atitudinea față de societate și simțul de răspundere maternă față de copiii născuți din
relații extraconjugale. Mai mult, Faulkner rezonează cu Hawthorne și printr-un ecou biografic –
acela al literei adăugate la numele de familie din naștere. Transformarea din Falkner în Faulkner
vine ca o renaștere a scriitorului, având pe fundal Renașterea Sudistă.