Sunteți pe pagina 1din 2

2.

GENEZA SPIRITULUI MODERN

DESCOPERIȚI! EROI AI CUNOAȘTERII


GIORDANO BRUNO – SIMBOL AL LIBERTĂȚII DE GÂNDIRE

 Se remarcă în calitate de astronom, matematician și filosof.


 Teoriile sale anticipează știința modernă; cele mai importante
dintre ele sunt teoria universului infinit și teoria multiplicității
lumilor.
 Pe scurt, el consideră că există o mulțime de alte lumi și că
Universul este nesfârșit.
 Concepția sa depășea și teoria heliocentrică a lui Copernic,
potivit căreia universul era finit, cu o sferă de stele fixe.
 Este nevoit însă să părăsească țara din cauza unor păreri în
contradicție cu gândirea oficială a Bisericii catolice. Rătăcește
apoi în mai multe țări europene (Elveția, Franța, Anglia) unde
se face cunoscut în urma prelegerilor ținute în fața oamenilor
de cultură și a studenților.
 Este denunțat în mai 1592 Inchiziției venețiene, pentru teoriile A. GIORDANO BRUNO (1548-1600)
sale eretice. Este arestat, judecat ars pe rug din cauza
convingerilor sale care erau în contradicție cu cele ale Bisericii.

1. Dacă omul e destinat să cunoască universul, n-are decât să-și ridice


ochii și gândurile înspre cerul ce-l înconjoară și înspre lumile ce zboară
deasupră-i. Iată un tablou în care poate contempla, iacă o carte o carte
în care poate citi… planul și înjghebarea unui tot desăvârșit.
(Giordano Bruno)
III.
IV. 2. Giordano Bruno i-a determinat pe oameni să gândească și să aducă
argumente în legătură cu teoria lui Copernic. B. Basorelief reprezentându-l pe Giordano
(J.D. Bernal, Știința în istoria societății) Bruno în fața judecătorilor săi. Sentința i-a
III. fost citită oficial la 8 februarie 1600. la Se
spune că, înainte de a fi condamnat acesta,
APLICAȚII! ar fi spus judecătorilor: ,, Probabil că vouă vă
e mai frică de condamnarea mea decât îmi
este mie!”
Analizați imaginile (A,B,C), citiți cu atenție sursele (1, 2, ) și lecția din
manual.
1. 1. Explicați (1,2) de ce Giordano Bruno este considerat un erou al
cunoașterii.
2. 2. Analizați sursele (1,2) imaginile (A,B,C). Explicați de ce considerați
voi că teoria lui Giordano Bruno este adevărată. Dacă nu de ce.
Argumentați.
3.Completați în organizatorul grafic de mai jos câte două informații
Copernic și Giordano Bruno.

C. Imaginea unei galaxii. Universul este


format din miliarde de galaxii, care la rândul
lor sunt formate din miliarde de stele fiecare.
2. GENEZA SPIRITULUI MODERN

DESCOPERIȚI! EROI AI CUNOAȘTERII


GALILEO GALILEI - FONDATOR AL ȘTIINȚEI MODERNE

 A fost un fizician, matematician, astronom și filosof italian.


 Spre deosebire de Giordano Bruno, Galilei îmbrățișează o carieră
în domeniul învățământului superior, fiind profesor la universități
vestite din Italia.
 Necazurile lui Galilei pornesc de la observațiile sale astronomice.
 în 1609 inventează un telescop cu care privește plin de curiozitate
către Lună și planete. Constată că savantul polonez Copernic a
avut dreptate: Pământul se mișcă în jurul Soarelui și nu invers,
cum se credea până atunci.
 A fost numit „părintele astronomiei observaționale moderne”
 În 1632 scrie o lucrare Dialog între cele două sisteme ale lumii în
care își expune, într-un mod indirect ideile. A. A.Galileo Galilei (1564– 1642). A fost nevoit să
 A fost judecat de Inchiziție, găsit „vehement suspect de erezie”, semneze o formulă de abjurare, înainte de a
forțat să retracteze și și-a petrecut restul vieții în arest la asculta sentința care-l condamna la arest în
domiciliu. casa sa din Arcetri. Acolo a și murit orb , la 8
Galileo Galilei este considerat unul dintre întemeietorii științei ianuarie 1642.
moderne:
În primul rând, el aplică experimentul în testarea ipotezelor sale
științifice
Utilizând metoda experimentul face descoperiri importante:
legile mișcării pendulului, legile căderii corpurilor, legea inerției.
El pune bazele fizicii experimentale și unei noi științe Mecanica.

APLICAȚII!

1. „Galileo, poate mai mult decât orice altă persoană, a fost responsabil
pentru nașterea științei moderne.”
(Stephen Hawking) B. B. Pictura lui Cristiano Banti din 1857
IV. C. Galileo Galilei în fața tribunalului Inchiziției.
2. A zice, însă, că în realitate, Soarele stă în centrul lumii, fără să alerge de la
răsărit la apus, iar Pământul e în cerul al treilea și se învârtește cu ușurință în Galilei a fost obligat să renunțe public la ideile
jurul Soarelui, este un lucru foarte primejdios…, fiindcă e dăunător sfintei sale. Conform unei legende ar fi spus: „Eppur si
credințe, înfățișând ca greșită sau falsă Sfânta Scriptură. muove” (Totuși se mișcă). În 1992 a fost
V. (Cardinalul Bellarmino, unul dintre cei care au participat la reabilitat de Biserica Catolică.
judecarea lui Galilei)
Analizați imaginile (A,B,C), citiți cu atenție sursele (1, 2, ) și lecția
din manual.
3. Explicați de ce Galileo Gallilei este considerat ,,responsabil
pentru nașterea științei moderne ”. ?
4. Precizați ce metodă nouă introduce Galileo Galilei în cercetarea
științifică folosită și astăzi?
5. Explicați de considerați că este primejdioasă teoria lui Galilei (2 )
în viziunea Cardinalul Bellarmino?
6. Joc de rol. Imaginați-vă că sunteți Galileo Galilei în fața
Tribunalului Inchiziției. Utilizați în apărarea voastră trei D. C. Fazele lui Venus, observate de Galileo în
argumente științifice din lecție. 1610