Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR DE EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. Descrierea pe scurt a activităţilor de practică:

2. În ce măsură considerati că, practica realizată la noi în Institut este utilă?

a) În foarte mare măsură


b) În mare măsură
c) În mică măsură
d) În foarte mică măsură
e) Deloc

3. Care a fost partea din stagiul de practica care v-a plăcut cel mai mult? (Argumentaţi)

4. Care a fost partea din stagiul de practica care v-a plăcut cel mai puțin? (Argumentaţi)

5. Cum apreciaţi prestaţia îndrumătorului de practică?


a) foarte bună
b) bună
c) mai puţin bună
d) proastă
e) foarte proastă

6. Alte observaţii:

Str. Republicii Nr. 34-36, 400015 Cluj-Napoca, România Tel: +40-264-598 361, Fax: +40-264-598 365; e-mail: office@iocn.ro, web: www.iocn.ro
Certificări ISO: ISO 9001: 2008 (Nr. certificat: AJAEU/08/10979), ISO 22000: 2005 (Nr. certificat: AJAEU/10/12018)
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European