Sunteți pe pagina 1din 15

5.

7 Definirea tipurilor de comportare a legăturilor pentru legături și conectori

5.7 Definirea tipurilor de comportare a legăturilor pentru legături și


conectori
Puteți defini parametrii de comportament pe clasă de vehicul pentru legături și conectori și,
astfel, specificați comportamentul de conducere pe aceste rute, de ex. regula din dreapta în
conurbații pentru autobuzele clasei de vehicule.
Obs: Când deschideți un fișier de rețea al unei versiuni Vissim mai vechi decât Vissim
5.0, se efectuează automat următorii pași:
Tipurile de legături definite sunt utilizate pentru a genera tipuri de comportare a
legăturilor și pentru a afișa tipuri care sunt apoi atribuite legăturilor.
Conectoarelor li se atribuie tipul de comportament al legăturii și tipul de afișare a
legăturii lor de origine.

1. Selectați din meniu Base Data > Link Behavior Types.


Lista Link Behavior Types se deschide. Unele tipuri de comportament de legătură pot fi
predefinite.

Obs: Licențele Vissim definite pot fi limitate la maximum două tipuri de


comportament de legătură.

În mod implicit, puteți edita lista (vedeți “Utilizarea listelor” pe pagina 66).

Obs:
In liste, puteți folosi Select attributes icon pentru a arăta și ascunde valorile
atributului (vedeți “Selectarea atributelor și subatributelor pentru o listă” pe pagina
77).

2. Faceți clic dreapta pe antetul rândului.

© PTV GROUP 207


Alocarea obiectelor de rețea prin relație

3. Din meniul de comenzi rapide, alegeți Add.


Se introduce un nou rând cu date implicite.
4. Introduceți valorile dorite.
Element Descriere
Nr Număr unic al tipului de comportament al legăturii
Nume Identificarea tipului de comportament al legăturii
DrivBehavDef Comportament implicit la volan: parametrul comportament de conducere
setat pentru clasa de conducere pentru tipul de comportament de legătură.
Clasele de vehicule ale căror vehicule folosesc legăturile de tip, li se pot aloca
diferite seturi de parametrii (vedeți “Definirea seturilor de parametrii al
comportamentului de conducere” pe pagina 182).

Alocarea obiectelor de rețea prin relație


Atributul și valorile atributului al acestui tip de obiect de rețea sunt afișate în lista din stânga,
care constă din două liste cuplate.
Lista din dreapta conține atribute și valori de atribute ale obiectelor de rețea și / sau date de
bază alocate obiectului de rețea selectat în lista din stânga (vedeți “Utilizarea listelor cuplate”
pe pagina 81). Acestea pot include:
Comportamentul la volan (vedeți “Definirea seturilor de parametrii al
comportamentului de conducere” pe pagina 182).
Comportament implicit la volan
1. Din bara de instrumente a listei Relations selectați intrarea dorită.
2. Introduceți datele dorite.
Datele sunt alocate.

5.8 Definirea tipurilor de afișare pentru legături și elemente de


construcție
Puteți defini tipurile de afișare pentru legături, conectori și elemente de construcție și puteți
specifica aspectul acestora în rețea, de exemplu, culoarea tipului de afișare Road.
Modulul suplimentar Viswalk vă permite să afișați următoarele elemente de construcție: zone,
obstacole, scări, rampe și tipurile lor de afișare.
Obs: Când deschideți un fișier de rețea al unei versiuni Vissim mai vechi decât Vissim
5.0, se efectuează automat următorii pași:
Tipurile de legături definite sunt utilizate pentru a genera tipuri de comportare a
legăturilor și pentru a afișa tipuri care sunt apoi atribuite legăturilor.
Conectoarelor li se atribuie tipul de comportament al legăturii și tipul de afișare a
legăturii lor de origine.
1. Selectați din meniu Base Data > Display Types.
Lista Display Types se deschide. Unele tipuri de afișare pot fi
predefinite.
În mod implicit, puteți edita lista (vedeți “Utilizarea listelor” pe pag. 66).

208 © PTV GROUP


5.8 Definirea tipurilor de afișare pentru legături și elemente de construcție

Obs:
In liste, puteți folosi Select attributes icon pentru a arăta și ascunde valorile
atributului (vedeți “Selectarea atributelor și subatributelor pentru o listă” pe pagina 77).

2. Faceți clic dreapta pe antetul rândului.


3. Din meniul de comenzi rapide, alegeți Add.
Se introduce un nou rând cu date implicite.
Fereastra Display Types se deschide.

În fereastră, introduceți valori de atribut pentru obiectul de rețea. Pentru obiectele de rețea care au
fost deja definite, puteți apela fereastra folosind următoarele funcții:
În lista obiectelor de rețea de tip obiect de rețea (vedeți “ Funcții disponibile în meniul de
comenzi rapide din antetul rândului” pe pagina 73)
În Network Editor (vedeți “ Editarea obiectelor, atributelor și valorilor atributelor din rețea”
pe pagina 229)
Obiectul de rețea poate avea atribute suplimentare. În lista obiectelor de rețea de tip obiect de
rețea, puteți afișa toate atributele și valorile atributelor. Puteți deschide lista prin următoarele
funcții:
bara de instrumente pentru obiecte de rețea (vedeți “ Meniu contextual în bara de
instrumente obiect de rețea” pe pagina 43)
un obiect de rețea în editorul de rețea (vedeți “ Selectarea obiectelor de rețea în editorul
de rețea și afișarea acestora într-o listă” pe pagina 238)
meniul Lists. În lista obiectelor de rețea de tip obiect de rețea, puteți edita atribute și valori de
atribut ale unui obiect de rețea (vedeți “ Selectarea celulelor din liste” pe pagina 74).

© PTV GROUP 209


5.8 Definirea tipurilor de afișare pentru legături și elemente de construcție
Dacă obiectele de rețea de acest tip pot avea relații cu alte obiecte de rețea, lista de atribute este
afișată ca la stânga celor două liste cuplate (vedeți “Utilizarea listelor cuplate” pe pagina 81).
4. Introduceți valorile dorite.
Element Descriere
AllSidesSame Toate părțile au aceeași culoare / textură: Dacă opțiunea este
selectată, zonele laterale sunt afișate în culoarea și textura din partea
AnisoFilt superioară.
Filtrare anisotropică: Dacă această opțiune este selectată, calitatea
afișării
. texturilor este îmbunătățită atunci când sunt vizualizate dintr-un
unghi foarte plat.
Asigurațivă că în Panoul de comandă al computerului, în setările
driverului pentru placa video, în Filtrare anisotropică, selectați
Controlul aplicației sau Utilizați setările aplicației.
Nr. Număr unic de tip afișaj
Nume Numele tipului de afișare
Culoare Culoare pentru legături, conectori și elemente de construcție în rețea, cu
excepția perioadei de simulare în 2D. Parametrul grafic trebuie să fie
selectat tipul de afișare al tipului de obiect de rețea.
Invizibil Dacă această opțiune este selectată, afișarea legăturilor și a elementelor de
construcție
pentru este limitată.
Traduceri pentru
în modul 2D marginea este arătată ca o linie punctată în culoarea
PrepozițieFrecvență
tipului de afișaj atribuit legăturilor sau elementului de construcție.
forîn modul 2D ascuns în timpul simulării
pentru,
în modul de, 3Dla, ca, după, în scopul
ascuns
Dacă vehiculele și / sau pietonii se deplasează pe legături sau elemente
to
la, construcție,
de către, pentru, acestea
în, de,sunt indicate.
până la
Curbat onmodul 3D: Urmăriți curbura legăturilor:
În
pe,Dacă opțiunea
la, asupra, în,este selectată,
cu privire, textura de pe linkurile acestui tip de
pentru
towardseste aranjată de-a lungul liniei centrale a linkului. Acest lucru este
afișare
util,
către, despre,
exemplu,faţă pentru pentru, în direcţia
de, la, etichetarea pe drum.
Dacă opțiunea nu este selectată, orientarea texturii este aceeași pentru toate
toward
legăturile,
spre, faţă indiferent
de, către,de curba lor.
pentru, Astfel,de,
aproape nu există margini
în scopul de vizibile pentru
legăturile
for the sake suprapuse
of și conectorii care se suprapun.
Textură Fișier
pentru,grafic pentru a afișapentru,
din consideraţie linkul în
demodul
dragul3D.
cu Dacă este selectată o textură,
conținutul
on accountfișierului
of grafic al texturii este afișat în coloana Numele fișierului
text
pentru, din din Tipuride
listacauză, dedragul
afișare.
against
împotriva, Selectați
Icon: contra, fișierul
de, în, grafic
pentru, în faţa
Adverb
Icon: Ștergeți fișierul grafic din listă
NoMipmap pro
NoMipmapping: Dacă opțiunea este selectată, textura este de asemenea
pro,
afișatăpentru
cu rezoluție maximă la o distanță mai mare de vizualizator. Acest lucru
Adjectiv
este util, de exemplu, pentru etichetarea pe drum.
accountable
Dacă opțiunea nu este selectată, texturile aflate la distanță sunt afișate ca
explicabil, răspunzător
fiind mai încețoșate. de, pentru
De exemplu, asfaltul fără marcaje pare mai realist.

210 © PTV GROUP


5.8.1 Definirea proprietățile căilor

Element Descriere
Șină Șine de tren: Dacă opțiunea este selectată, căile sunt afișate în modul 3D pe
link. Puteți defini afișarea căilor și legăturilor (vedeți „Definirea proprietățile căii”
pe pagina 211).
Umbrit Părțile umbrite:
Dacă opțiunea este selectată, zonele laterale sunt umbrite.

5.8.1 Definirea proprietățile căilor


1. Din meniu selectați Base Data > Display Types.
Lista Display Types se deschide.
2. Faceți clic dreapta pe intrarea dorită.
3. Din meniul de comenzi rapide, alegeți Edit.
Fereastra Display Types se deschide.
4. Selectați opțiunea Railroad tracks.
5. Click pe butonul Configuration.
Fereastra Rail Properties se deschide.
6. Introduceți valorile dorite în file Rail și Ties.

© PTV GROUP 211


5.9 Definirea nivelurilor

5.9 Definirea nivelurilor


1. Puteți defini mai multe niveluri, de ex. pentru clădiri multiistorice sau structuri de poduri
pentru legături. Pentru niveluri, puteți defini legături, fundaluri, modele 3D statice, capete de
semnal 3D și elemente de construcție.
2. Din meniul Base Data, alegeți > Levels.
Lista Levels se deschide.
3. Faceți clic dreapta pe antetul rândului.
4. Din meniul de comenzi rapide., alegeți Add.
Se introduce un nou rând cu date implicite.
5. Efectuați modificările dorite:
Element Descriere
Nr Număr unic al nivelului
Nume Denumirea nivelului
Înălțime valoarea z a nivelului:

Grosime pentru zone


Înălțime pentru obstacole și legături

Nivelul este afișat în lista Levels list și în bara de instrumente Levels.


Tip: Folosirea barei de instrumente Levels, puteți afișa și ascunde nivelurile și activa sau
dezactiva selectivitatea acestora (see “Folosind bara de instrumente Level“ pe pagina 44).

5.10 Definirea și apelarea intervalelor de timp


Puteți defini intervale de timp pentru următoarele tipuri de obiecte de rețea (vedeți “Definirea
intervalelor de timp” pe pagina 213):

212 © PTV GROUP


5.10.1 Definirea intervalelor de timp

Traseu vehicul (parcare)


Traseu vehicul (parțial)
Traseu vehicul (static)
Intrări vehicul
Tipuri de comportament în zonă
Traseu pietoni (parțial)
Traseu pietoni (static)
Intrări pietoni
Benzi gestionate
Traseu PT parțial

Dacă ați definit intervale de timp pentru un tip de obiect de rețea, le puteți apela și edita direct în
lista de atribute a obiectelor de rețea de acest tip (vedeți „Intervalele de timp de apelare din lista
de atribute” pe pagina 214).

5.10.1 Definirea intervalelor de timp


1. Selectați din meniul Base Data > Time Intervals.
Lista Time Intervals se deschide. În caseta de listă Relations <Network object type>, sunt
afișate tipurile de obiecte de rețea, pentru care puteți defini intervalele de timp.
2. Selectați intrarea dorită din câmpul Relations din bara de instrumente a listei.
3. Introduceți datele dorite.
Element Descriere
Start Ora de pornire a intervalului de timp în secunde.
Întrucât cel puțin un interval trebuie definit, intrările din primul și ultimul rând nu pot
fi șterse. Intervalul 0-Simulation period este setat ca valoare implicită (vedeți
“Definirea parametrilor de simulare” pe pagina 526).
Valoarea de limitare nu trebuie să fie mai mare sau mai mică decât cea mai mare
valoare curentă, dar nu trebuie să fie aceeași cu o valoare existentă. În cazul unei
valori mai mici, se împarte un interval care a fost deja definit.
Dacă modificați o intrare aleasă în listă, noua valoare trebuie să fie mai mare decât
valoarea precedentă și mai mică decât următoarea valoare din listă. În caz contrar,
ștergeți intrarea aleasă și adăugați o intrare nouă, deoarece secvența intrărilor nu
poate fi modificată direct.
Sfârșit Sfârșitul intervalului de timp în secunde. Ultimul interval de timp se încheie
întotdeauna cu MAX.

Puteți introduce rânduri suplimentare.


4. Faceți clic dreapta pe antetul rândului.
5. Din meniul de comenzi rapide, alegeți Add.

© PTV GROUP 213


5.10.2 Intervalele de timp de apelare din lista de atribute

Se introduce un nou rând cu date implicite.


6. Introduceți valorile dorite.

5.10.2 Intervalele de timp de apelare din lista de atribute


1. Deschideți lista de atribute a obiectului de rețea dorit.
2. În listă, faceți clic dreapta pe obiectul de rețea ales.
3. Din meniul de comenzi rapide, alegeți Edit Time Intervals.
Lista The Time Intervals se deschide. Lista Relation <Network object type> arată tipul de
obiect de rețea pentru care au fost definite intervalele de timp din listă.
4. Editați intrările dorite.

5.11 Definirea calculului tarifului de taxare


Pentru fiecare instalație de benzi gestionate, trebuie să selectați un model de decizie și intervale
de timp împreună cu modelele de stabilire a prețurilor. De asemenea, puteți defini modele de
calculare a prețurilor de taxare.
Puteți apoi să introduceți facilitățile de benzi gestionate prin deciziile de rutare de tipul Managed
Lanes în rețea (vedeți „Modelarea rutelor vehiculelor, rutele parțiale ale vehiculelor și deciziile de
rutare” pe pagina 307).

5.11.1 Definirea instalațiilor gestionate de benzi


Puteți utiliza relațiile pentru a atribui o bandă gestionată următoarele date:
Modele de decizie (vedeți „Definirea modelului de decizie pentru instalațiile de benzi
gestionate” pe pagina 216) Decizii de rutare a benzilor gestionate (vedeți „Modelarea rutelor
vehiculelor, rutele parțiale ale vehiculelor și deciziile de rutare” pe pagina 307)
Modele de prețuri pe intervale de timp cu model de prețuri de taxare (vedeți „Definirea
modelelor de prețuri de taxare” pe pagina 218)
Modelul prețului de taxare determină când și modul în care instalația de benzi gestionate
calculează taxa de taxare. Pentru aceasta, rata de ocupare a vehiculului este, de asemenea,
relevantă.
Următoarele rate de ocupare sunt predefinite ca atribute în modelul de stabilire a prețurilor în
funcție de intervalul de timp:
Rata de ocupare Rata de ocupare Ocuparea Rata de ocupare Ocuparea
Ocuparea
TollSOV vehiculului
1 persoană Ocupanții vehiculului vehiculului
Șofer Ocupanții vehiculului
vehiculului
TollHOV2 2 persoane Șofer și copilotul
Ocupanții
TollHOV3Plus
vehiculului 3 sau mai mulți ocupanți ai 3 sau mai mulți ocupanți ai
vehiculului vehiculului

În timpul simulării, ocuparea vehiculului este derivată din rata de ocupare a tipului de
vehicul.
Întrucât ocuparea vehiculului este întotdeauna un număr întreg, următoarele sunt valabile
pentru calcul:
214 © PTV GROUP
5.11.1 Definirea instalațiilor gestionate de benzi

Din o rată de ocupare de 1 pentru vehiculul de tip A rezultă că toate vehiculele de tip A
sunt ocupate de o singură persoană.
Din rata de ocupare de 1,4 pentru vehiculul de tip B rezultă că 60% din toate vehiculele de
tip B sunt ocupate de o singură persoană și 40% de 2 persoane.
1. Alegeți Managed Lanes Facilities din meniul Traffic.
Lista Managed Lanes Facilities se deschide.

Obs:
In liste, puteți folosi Select attributes icon pentru a arăta și ascunde valorile
atributului (vedeți “Selectarea atributelor și subatributelor pentru o listă” pe pagina 77).

Valorile atributului și ale atributului acestui tip de obiect de rețea sunt afișate în lista din
stânga, care constă din două liste cuplate.
2. Faceți clic dreapta pe antetul rândului.
3. Din meniul de comenzi rapide alegeți Add.
Se introduce un nou rând cu date implicite..
4. Introduceți numele dorite în lista din stânga.
5. Dacă doriți, modificați alte valori ale atributului din rând.
Element Descriere
UpdInt Intervalul de actualizare specifică cât de des sunt recalculate timpii de călătorie
și, prin urmare, economiile de timp de călătorie și viteza medie, precum și
taxele de taxare. Timpurile de călătorie și taxele se aplică la actualul interval de
actualizare și vor fi recalculate numai atunci când începe un nou interval de
actualizare.
Pentru recalcularea taxei de taxare, în afară de intervalul de actualizare, timpul
definit de utilizator poate fi luat în considerare: După recalculare la un moment
definit de utilizator, intervalul de actualizare va fi utilizat din nou pentru
următoarea recalculare (vedeți „Modelarea fluxurilor de intrare pentru private
transport ”pe pagina 304)
LogitA Valoarea Logit alpha este inclusă în modelul Logit, pe baza căruia se
calculează probabilitatea de a decide utilizarea unei benzi gestionate.
Valoarea se aplică tuturor claselor de vehicule ale modelului de decizie,
valoarea implicită este: 0,05
Folosind Alpha = 0,05, o diferență de 20 între cele două rute duce la un
raport de probabilități pentru alegerea rutelor de 1: 2.718 (1: e).
Exemple:
1 unitate monetară ● coeficient 20 sau
10 unități monetare ● coeficient 2 sau
4 minute ● coeficient 5
O diferență de 40 rezultă un raport of 1:e² și prin urmare: 1:7.389

© PTV GROUP 215


5.11.1 Definirea instalațiilor gestionate de benzi

Element Descriere
Obs: Selectați valorile corespunzătoare.

TmCoeffDef Coeficient de timp standard


CostCoeffDef Coeficient de cost standard
BaseUtilDef Utilitate de bază implicită
În următorii pași selectați o intrare nouă din lista din dreapta și o atribuiți obiectului selectat din lista
din stânga. Pentru fiecare obiect din lista din stânga, puteți insera rânduri în lista din dreapta și așa
atribui-o.
6. Selectați intrarea dorită din câmpul Relations din bara de instrumente a listei:
Modele de decizie (vedeți „Definirea modelului de decizie pentru facilitățile gestionate
de benzi” pe pagina 216)
Decizii de rutare a benzilor gestionate (vedeți „Modelarea rutelor vehiculelor, rutelor
parțiale ale vehiculelor, și decizii de rutare ”pe pagina 307)
Modele de prețuri pe intervale de timp cu model de prețuri de taxare (vedeți „Definirea
modelelor de prețuri de taxare” pe pagina 218)
7. Faceți clic dreapta pe antetul rândului din lista din dreapta.
Se introduce un nou rând cu date implicite.
8. Dacă doriți, modificați alte valori ale atributului din rând.
Datele sunt alocate.

Obs: Când ștergeți o instalație gestionată de benzi care este asociată cu o decizie de
rutare, decizia de rutare nu mai este finalizată. Decizia de rutare nu va fi ștearsă. Cu
toate acestea, decizia de rutare nu mai poate fi luată în considerare în simulare.

5.11.1.1 Definirea modelului de decizie pentru instalațiile de benzi gestionate


Modelul decizional determină probabilitatea reală ca un vehicul să folosească banda gestionată.
Aceasta depinde de utilitatea curentă a benzii gestionate.
Utilitatea benzii gestionate este calculată după formula: U (taxă) = Coeficient de cost ● Rata de
taxare + Coeficient de timp ● Câștig de timp + Utilitate de bază
Prin urmare, câștigul de timp este diferența dintre timpul de călătorie pe banda fără taxă și
timpul de călătorie pe banda gestionată, determinat în intervalul recent de actualizare.
Utilitatea pistei fără taxă este întotdeauna zero, întrucât nu există nici o taxă și nici un câștig de
timp în comparație cu ea însăși:
U (fără taxă) = 0
Probabilitatea de a decide să folosească banda gestionată este calculată conform unui model
Logit, care aplică următoarea ecuație:

e a*U Toll−free 1
P(Toll ) = 1 − a*U Toll−free = 1−
e + e a*U Toll 1 + e a*U Toll

216 © PTV GROUP


5.11.1 Definirea instalațiilor gestionate de benzi

1. Alegeți Managed Lanes Facilities din meniul Traffic.


Lista Managed Lanes Facilities se deschide.
2. Selectați instalația de banda gestionată necesară din lista din stânga
3. Selectați din câmpul Relations din bara de instrumente > Decision models.
4. Faceți clic dreapta pe antetul rândului din lista din dreapta.
5. Din meniul de comenzi rapide, alegeți Add
Se introduce un nou rând cu date implicite.

Obs:
In liste, puteți folosi Select attributes icon pentru a arăta și ascunde valorile
atributului (vedeți “Selectarea atributelor și subatributelor pentru o listă” pe pagina 77).

6. Faceți modificările dorite:

Parametru Descriere
LogitA Valoarea Logit alpha se aplică tuturor claselor de vehicule ale modelului de
decizie, valoarea implicită este: 0,05
Folosind Alpha = 0,05, o diferență de 20 între cele două rute duce la un raport
de probabilități pentru alegerea rutelor de 1: 2.718 (1: e).
Exemple:
1 unitate monetară ●coeficient 20 or
10 unitate monetară ● coeficient 2
or 4 minute ● coeficient 5
O diferență de 40 rezultă un raport of 1:e² și prin urmare: 1:7.389

Obs: Prin urmare, selectați valorile corespunzătoare.

CostCoeff Coeficientul de cost pentru benzile gestionate: valoarea este opțională în funcție
de clasa vehiculului.
Utilizați valoarea ≤ 0 pentru a modela impactul costului încărcat.
TmCoeff Coeficientul de timp: valoarea este opțională în funcție de clasa vehiculului.

Utilizați valoarea ≥ 0 pentru a modela impactul economisirii timpului de călătorie.


BaseUtil Utilitatea de bază este opțională în funcție de clasa vehiculului.

Datele sunt alocate.

© PTV GROUP 217


5.11.2 Definirea modelelor de prețuri de taxare

Obs:
Raportul celor doi coeficienți este decisiv pentru modelarea condițiilor reale de trafic.
Cu valorile implicite -1 / 0.4, o unitate monetară valorează, de exemplu, cât o economie
de timp de călătorie de 2,5 min.
Valorile implicite sunt utilizate pentru vehicule de tip, care nu aparțin claselor de
vehicule specificate. Dacă un tip de vehicul aparține mai multor clase de vehicule
specificate, se utilizează valorile cu cel mai mic număr pentru clasa de vehicule din
care face parte vehiculul.
Dacă timpul de deplasare pe banda gestionată este mai mare decât pe banda fără
taxă, rezultatul este o economie de timp negativă. În acest caz, se utilizează
economisirea timpului de călătorie = 0

5.11.1.2 Exemplu: Calcularea unei benzi gestionate prin modelul decizional


Dacă Alpha = 0.05: Creșterea valorii utilității cu 20 crește raportul dintre probabilitățile pentru și
față de banda gestionată cu factorul e (2.718):
0/40 pentru HOV: Pentru fiecare minut care este economisit prin utilizarea benzilor
administrate, cota vehiculelor HOV pe banda normală este împărțită la 7. Timp de două
minute, rezultatul este 1 / e ^ 4 = aproximativ 1/55.
Când doriți să modelați că majoritatea vehiculelor HOV folosesc deja banda gestionată,
deși nu se cunoaște încă economia de timp, setați utilitatea de bază în consecință:
Valoarea 20, de exemplu, are ca rezultat chiar și cu utilitatea = 0 (timp de călătorie
necunoscut) câștig) doar 1 / (1 + e) (aproximativ 27%) din vehicule vor circula pe banda
normală.

Alpha ● Utilitate Probabilitate a benzii gestionate


2 87 %
1.5 82 %
1 73 %
0.5 62 %
0 50 %
- 0.5 38 %
- 1.0 27 %
- 1.5 18 %
- 2.0 13 %

Dacă creșteți utilitatea de bază cu 10, cu Alpha = 0,05, valoarea Alpha ● Utilitate crește cu 0,5.
Probabilitatea crește în consecință.

5.11.2 Definirea modelelor de prețuri de taxare


1. Selectați Toll Pricing Calculation Models din meniu Traffic.
Lista Toll Pricing Calculation Models se deschide.
2. Faceți clic dreapta pe antetul rândului.
3. Din meniul de comenzi rapide, alegeți Add.
Se introduce un nou rând cu date implicite.
218 © PTV GROUP
5.11.2 Definirea modelelor de prețuri de taxare

Obs:
In liste, puteți folosi Select attributes icon pentru a arăta și ascunde valorile
atributului (vedeți “Selectarea atributelor și subatributelor pentru o listă” pe pagina 77).

4. Introduceți datele dorite.


5. Selectați Toll pricing calculation model elements din câmpul Relations în lista de bara de
instrumente.
6. Faceți clic dreapta pe antetul rândului din lista din dreapta.
Se introduce un nou rând cu date implicite.
7. Faceți modificările dorite:
Element Descriere
TravTmSavFrom, Economisirea timpului de călătorie în câteva minute.
TravTmSavTo
AvgSpeedFrom, Viteza medie pe banda administrată în km / h sau mi / h, care a fost
AvgSpeedTo determinată pentru acele decizii de rutare folosind instalația de benzi
gestionate.
Toll Costurile cu taxele.
Pentru preț fix = 0,0 nu se percepe taxă.
De asemenea, un model de calcul al prețurilor de taxare definit de
utilizator poate duce la o taxă de taxă de 0,0.
Operator Combină elementele modelului de calcul al prețurilor de taxare.

Obs:
Taxa = 0,0 nu înseamnă automat că toate vehiculele aleg această bandă gestionată.
Dacă ștergeți un model de calcul al prețurilor de taxare, care este încă atribuit unei
instalații gestionate de benzi, se aplică o taxă constantă de 0,0.

Taxa de taxare se calculează în funcție de modelul de calcul al prețurilor de taxare selectat la


fiecare instalație de benzi gestionate pentru toate cele trei rate de ocupare și este valabilă până
la următoarea actualizare. Timpul de actualizare a instalațiilor gestionate de benzi din rețea nu
trebuie să fie identic.

© PTV GROUP 219


6 Crearea și editarea unei rețele

6 Crearea și editarea unei rețele


În editorul de rețea modelezi o rețea cu obiecte de rețea. Următoarele tipuri de obiecte de rețea
sunt disponibile pentru aceasta:
Buton
Tipul obiectului de rețea
Toolbar
Legături și conectori

Decizii de viteză dorite

Zonele de viteză redusă

Zonele de conflict

Reguli de prioritate

Semne de oprire

Semne de semaforizare

Detectoare

Intrări vehicul

Traseu vehicul

Locuri de parcare

Oprirea transportului public

Linii de transport în comun

Noduri

Puncte de colectare a datelor

Măsurarea timpului de deplasare a vehiculului

Contoare de coadă

Secțiuni

Imagini de fundal

Marcaje ale trotuarului

Semnalele de trafic 3D

Modele 3D statice

Vehicul în rețea: arată sau ascunde vehicule în timpul simulării

220 © PTV GROUP


6.1 Configurarea unei rețele rutiere sau a rețelei de legături PuT

Buton
Tipul obiectului de rețea
Toolbar
Pieton în rețea: arată sau ascunde pietonii în timpul simulării

Zone

Obstacole

Rampe și scări

Intrări pietonal

Traseu pietonal

Măsurarea timpului de călătorie a pietonului

Fiecare obiect de rețea are atribute și valori de atribut. Definiți atributele atunci când
introduceți obiectele de rețea în rețea. Acestea pot fi modificate ulterior.
Pentru a insera obiecte de rețea într-un editor de rețea, trebuie să selectați tipul de obiect de
rețea în bara de instrumente Obiect de rețea (vedeți „Utilizarea barei de instrumente pentru
rețea” pe pagina 41).

6.1 Configurarea unei rețele rutiere sau a rețelei de legături PuT


Elementul de bază al unei rețele rutiere din Vissim este legătura. Linkurile pot circula într-o
direcție pe una sau mai multe benzi. Conectați legături prin conectori; în acest fel, construiți
rețeaua de legături. Traficul poate circula doar prin conectori de la o legătură la alta. Nu este
suficient să modelăm legăturile fără conectori atașați sau să le suprapunem.
De asemenea, puteți utiliza legături și conectori pentru a crea o rețea de linie pentru transportul
public.
În rețeaua rutieră sau rețeaua de linii, puteți adăuga exact obiectele de rețea necesare și definiți
atributele acestora. Puteți edita sau șterge obiecte și atribute de rețea ulterior.

6.1.1 Exemplu pentru o rețea simplă


Exemplul arată o intersecție semnalizată cu trei picioare, cu legături, conectori și alte obiecte de
rețea:
Icon Obiect de rețea

Semne

Detectoare

Reguli de prioritate

Puteți defini culorile obiectelor de rețea prin parametrii grafici.

© PTV GROUP 221