Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICATII ŞI CALCULATOARE

DEPARTAMENTUL DE ELECTRONICĂ, CALCULATOARE ŞI INGINERIE ELECTRICĂ

Practica 2015-2016 Anexa 2

Antet societate comercială .....................


Nr. _______din __________

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta vă adeverim faptul că studentul (nume prenume)


, din anul de studii (II/III), programul de studii (EA,RSTc, C, EM) , a efectuat
practica, în perioada (vezi perioada), în societatea noastră, în cadrul
departamentului/secției/atelierului ___________________.
Certificam urmatoarele calificative acordate studentului:

Nr. Evaluare
Trasatura
crt. Notare de la 1 la 10
ADAPTABILITATEA ȘI SOCIABILITATE
1 (capacitatea de integrare în colectiv și de comunicare
cu colegii de muncă)
DISCIPLINA
(respectarea regulamentului interior al unității de
2
practică, a programului de lucru impus, a normelor de
securitate și protecție a muncii, reguli PCI, etc.)
ÎNDEMÂNAREA TEHNICĂ
3 (deprinderile de manuire corectă a uneltelor,
instrumentelor și utilajelor)

Cunoştinţe transmise studentului pe durata stagiului de practică (teoretice,


informatice, tehnice):

Reprezentant societate comercială

Nume prenume, funcție,

Semnatura, ștampila societății

NOTA. Cititi toate documentele referitoare la practica de specialitate pe site-ul


www. upit.ro si la avizierul facultatii.