Sunteți pe pagina 1din 1

FABULA FABULA

Fabula este specie a genului epic, în Fabula este specie a genului epic, în
proză sau în versuri, în care sunt satirizate proză sau în versuri, în care sunt satirizate
defecte omenești, prin intermediul defecte omenești, prin intermediul
personajelor care sunt umanizate. personajelor care sunt umanizate.
Textul …. este o fabulă pe tema …., în Textul …. este o fabulă pe tema …., în
care viciile omenești sunt ascunse în spatele care viciile omenești sunt ascunse în spatele
unor măști, cu scopul de a fi îndreptate. unor măști, cu scopul de a fi îndreptate.
În primul rând, textul este structurat pe În primul rând, textul este structurat pe
două părți: narațiunea propriu-zisă și morala două părți: narațiunea propriu-zisă și morala
implicită/explicită (alegeți pe cea potrivită), implicită/explicită (alegeți pe cea potrivită),
fapt ce evidențiază ideea …..(aici scrieți ce fapt ce evidențiază ideea …..(aici scrieți ce
morală reiese din text). Astfel, fabula prezintă o morală reiese din text). Astfel, fabula prezintă o
întâmplare la care iau parte personaje din întâmplare la care iau parte personaje din
lumea necuvântătoarelor, înzestrate cu lumea necuvântătoarelor, înzestrate cu
caracteristici omenești. (În continuare, caracteristici omenești. (În continuare,
rezumați textul în 2-3 enunțuri). rezumați textul în 2-3 enunțuri).
În al doilea rând, opera este o fabulă În al doilea rând, opera este o fabulă
deoarece figura de stil dominantă este deoarece figura de stil dominantă este
personificarea. Fiecare personaj simbolizează personificarea. Fiecare personaj simbolizează
câte o tipologie umană: (scrieți personajele și câte o tipologie umană: (scrieți personajele și
câte o trăsătură umană, ex. cățelul este tipul câte o trăsătură umană, ex. cățelul este tipul
omului simplu, naiv) omului simplu, naiv)
În plus, modurile de expunere În plus, modurile de expunere
dominante sunt narațiunea și dialogul / dominante sunt narațiunea și dialogul /
monologul (alegeți sau le scrieți pe ambele monologul (alegeți sau le scrieți pe ambele
dacă sunt prezente în text). dacă sunt prezente în text).
În concluzie, textul …. este o fabulă În concluzie, textul …. este o fabulă
deoarece ilustrează ideea că ….. deoarece ilustrează ideea că …..

S-ar putea să vă placă și