Sunteți pe pagina 1din 2

Întocmit,

POPESCU AURELIA, Școala Gimnazială Unirea


NEAGU STELUȚA, Școala Gimnazială Viziru
GOGLINACHE IONICA, Școala Gimnazială Gropeni
LUNGU IONELIA, Școala Gimnazială Însurăței
ȘTEFAN MARIA

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ


Clasa a VIII a
 Toate subiectele sunt obligatorii.Timp de lucru: 3 ore.Se acordă 10 puncte din oficiuTotal: 120 de
puncte

SUBIECTUL I – Lectura 50 de puncte


Citeşte cu atenţie textele/fragmentele de mai jos.

A.
Vânt, dumbrăvi, şi optsprezece ani ...
Strada cu salcâmi sau cu castani,
primăvară-n balta renăscută,
zile ce-amintirea le sărută ...

Fată cu mijloc de violină,


unde-i cartea noastră de latină,
mâzgălită, printre ablative,
cu distihuri şchioape şi naive ?
Adunai în ochii viorii
netraduse cărţi de poezii,
şi în mersul lin, de căprioară,
caligrafiai o rimă rară ...

Dunărea-şi plimba în funduri stele,


noi le număram, plutind cu ele,
ameţea, de-atâţia nuferi, luna
şi-nvăţasem vorba : totdeauna.
Se-arcuiau din sălcii catedrale,
luntrea noastră se pierdea, agale,
către-o ţară de tăceri şi stuh.
Gânduri – pescăruşii din văzduh.
Sărutarea, caldă şi învoaltă,
avea gustul murelor de baltă,
dulce-nsângerată şi-amăruie,
anafor ce din străfunduri suie.
Pe nisipul plăjilor de aur
soarele ne-a-ntins cununi de laur,
fata mea de Dunăre şi şoapte,
fata mea cu păr de miazănoapte ...

Hei, dumbrăvi de vise şi castani,


vânt, nisip, şi optsprezece ani ... (Mihu Dragomir, Adolescenţă)

B.,, Problema cu adolescenţa este că tinerii se simt nevoiţi să funcţioneze în trei dimensiuni: trecut,
prezent şi viitor. În mod conştient şi inconştient, adolescenţii sunt încă prinşi în problemele copilăriei, mai ales
în cele legate de relaţia cu părinţii şi de mediu. În acelaşi timp, ei încearcă să îşi dea seama la ce anume să se
aştepte de la viitor. Apoi, trebuie urmată şi cea de-a treia direcţie: preocuparea legată de prezent. Unde se află ei
acum şi ce anume se întâmplă cu mintea şi corpul lor, de unde vin toate aceste schimbări la care sunt supuşi.
Dr. Jay Giedd, de la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mintală şi-a dedicat cariera studierii creierelor
adolescenţilor. Iniţial, el şi-a început cercetările studiind tulburările precum ADHD-ul, dar ulterior, când a
realizat cât de puţine informaţii se cunosc despre dezvoltarea creierului, a decis să urmeze o altă cale prin care
să explice evoluţia cerebrală a omului.
Acum, după ce timp de 13 ani a realizat un grup de control format din 1.800 de copii şi adolescenţi cărora le-a
scanat periodic creierele cu ajutorul tehnologiei cu rezonanţă magnetică, Giedd a descoperit o serie de informaţii
extrem de utile pentru înţelegerea modului în care se dezvoltă creierul.”
(www.descopera.ro)
SUBIECTUL I – 50 de puncte
a. Înţelegerea textului (12 puncte)
1. Precizează o trăsătură comună celor două texte-suport, exemplificând printr-un cuvânt sau printr-o
structură din fiecare. 6 puncte
2. Explică, în 8 – 10 rânduri, semnificaţia versurilor : ,,Pe nisipul plăjilor de aur/ soarele ne-a-ntins cununi
de laur.” 6 puncte
b. Scrierea despre textul literar (30 de puncte)
Scrie o compunere de 25-30 de rânduri, în care să evidenţiezi mesajul şi semnificaţiile celor două texte
suport.

SUBIECTUL al II lea – Practica raţională şi funcţională a limbii – 10 puncte


Exprimă-ţi opinia, în 10-15 rânduri, despre problematica adolescenților, având ca
punct de plecare secvența: ,, Problema cu adolescenţa este că tinerii se simt nevoiţi să funcţioneze în trei
dimensiuni: trecut, prezent şi viitor.”

SUBIECTUL al III lea – Elemente de construcţie a comunicării – 50 de puncte


1. Extrage, din fiecare text-suport, câte un cuvânt care conţine vocale în hiat. 5 puncte
2. Explică folosirea cratimei în structura ,, ne-a-ntins” (textul A) 5 puncte
3. Transcrie din textul A un cuvânt cu sens figurat. 5 puncte
4. Precizează sinonime contextuale pentru următoare cuvinte/structuri: vioriu, miazănoapte, dumbrăvi
(textul A) şi a scanat, să îşi dea seama (textul B). 5 puncte
5. Numeşte un câmp lexical prezent în primul text-suport şi selectează un termen reprezentativ pentru
acesta. 5 puncte
6. Menţionează valorile morfologice ale cuvintelor subliniate: 5 puncte
,,Dunărea-şi plimba …”
,,ce anume se întâmplă cu inima şi corpul lor”
7. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: 5 puncte
,,unde-i cartea noastră de latină”
,,zile ce - amintirea le sărută”
8. Extrage din fiecare text-suport câte un verb la diateza reflexivă. 5 puncte
9. Transcrie din textul B două propoziții aflate în raport de coordonare copulativă.5 puncte
10. Indică numărul de propoziţii din fraza: ,, Iniţial, el şi-a început cercetările studiind tulburările precum
ADHD-ul, dar ulterior, când a realizat cât de puţine informaţii se cunosc despre dezvoltarea creierului, a decis
să urmeze o altă cale…” 5 puncte