Sunteți pe pagina 1din 1

Adeverinta

Se adevereste prin prezenta că d-ul/d-na …………….., student la


programul de master „Psihopedagogia școlii incluzive”, organizat de
Departamentul Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științele
Educației, Universitatea din București, anul universitar 2018-2019, a efectuat
practica de specialitate in instituția noastră sub îndrumarea .…………………..,
desemnat pentru a coordona aceasta activitate.

Director Îndrumător