Sunteți pe pagina 1din 8

We measure it.

Instrument de măsură pentru


analiza sistemelor VAC

testo 480 – Tehnologie performantă


pentru profesioniști

Măsurarea tuturor parametrilor relevanți pentru sistemele VAC:


viteza aerului, temperatura, umiditatea, presiunea, iluminarea °C
(Lux), căldura radiată, gradul de turbulență, concentrația de
CO2, indicii PMV/PPD și WBGT
%UR
Sonde digitale de înaltă calitate și concept de calibrare
inteligent
m/s
Senzor de presiune diferențială integrat, extrem de precis

Rapoarte rapide și profesionale cu ajutorul software-ului


hPa
pentru PC „EasyClimate“

Programe integrate de măsurare ghidată: ppm


CO 2
– măsurarea sistemelor VAC în rețea conform EN 12599
– măsurarea indicilor PMV/PPD conform ISO 7730
– măsurarea gradului de turbulență conform EN 13779 Lux

– măsurarea WBGT conform ISO 7243 / DIN 33403

testo 480 vine în ajutorul consultanților, experților, furnizorilor Datele de calibrare sunt introduse prin intermediul software-
de servicii tehnice și operatorilor de service din domeniul ului și sunt stocate permanent în sondă. Astfel deviațiile sunt
ventilației și al aerului condiționat. Pot fi îndeplinite rapid și compensate automat, valorile fiind afișate fără erori.
eficient sarcini de măsurare precum ajustarea sistemelor VAC Posibilitatea calibrării sondelor fără instrument asigură
din birouri sau clădiri rezidențiale și industriale, conform utilizarea neîntreruptă a acestuia. Cu ajutorul instrumentului
standardelor. testo 480, profesioniștii pot contribui la reducerea costurilor
Instrumentul de măsură a sistemelor VAC este echipat cu și pot asigura un mediu plăcut, de exemplu în spațiile
sonde digitale inteligente cu memorie integrată. Sondele deschise din birouri, detectând influențele negative ale
avertizează instrumentul atunci când e necesară următoarea mediului înconjurător, cum ar fi curenții de aer.
calibrare.

www.testo.ro
testo 480 We measure it.

Date tehnice

testo 480 Măsurarea nivelului de confort


- testo 480, instrument de top pentru analiza sistemelor VAC, incl.
măsurarea indicilor PMV/PPD (cod produs: 0563 4800)
testo 480, instrument de top pentru - Sondă pentru măsurarea gradului de turbulență conform EN 13779
măsurarea sistemelor VAC, include software (cod produs: 0628 0143)*
pentru PC "EasyClimate", alimentator, - Sondă tip glob Ø 150mm, TC Tip K, pentru măsurarea căldurii radiate
cablu USB și certificat de calibrare (cod produs: 0602 0743)
- Sondă IAQ pentru analiza Calității Aerului Ambiental și măsurarea
concentrației de CO 2 , umidității, temperaturii și presiunii absolute,
Cod produs: 0563 4800 incl. trepied (cod produs: 0632 1543)*
- Sondă Lux pentru măsurarea iluminării (cod produs: 0635 0543)
- Cablu de conectare pentru sondele digitale (cod produs: 0430 0100)
- Trepied pentru evaluarea aerului ambiental în spațiile de muncă (cod
produs: 0554 0743)
- Cutie de sistem pentru măsurarea nivelului de confort (cod produs:
0516 4801)

*Necesită cablu de conectare (cod produs: 0430 0100)

Date tehnice generale


Conexiune sondă 2 x TC Tip K, 1 x presiune diferențială, Măsurarea sistemelor HVAC
3 x digital - testo 480, instrument de top pentru analiza sistemelor VAC, incl.
Alte conexiuni interfață USB, card SD, încărcător, interfață măsurarea indicilor PMV/PPD (cod produs: 0563 4800)
IR pentru imprimanta rapidă - Sondă cu elice Ø 16 mm pentru măsurarea vitezei aerului, cu telescop
(lungime max. 960 mm) și buton de măsurare integrat (cod produs:
Temp. de operare 0 la +40 °C 0635 9542)*
- Sondă termică pentru măsurarea vitezei aerului (fir cald) Ø 10 mm,
Alimentare Acumulator, adaptor rețea pentru măsurători
rabatabilă la 90° (200 mm), cu telescop (lungime max. 1,100 mm) și
de lungă durată și încărcarea acumulatorului buton de măsurare integrat (cod produs: 0635 1543)*
Durata de viață a aprox. 17 ore (instrument portabil fără - Sondă de temperatură și umiditate Ø 12 mm; măsurare extrem de
bateriei sonde, cu luminozitatea ecranului 50 %) precisă a umidității, acuratețe 1% (cod produs: 0636 9743)*
Display Ecran grafic color - Sondă cu elice Ø 100 mm pentru măsurarea vitezei aerului la grilele
de ventilație (cod produs: 0635 9343)*
Memorie 1.8 GB (aprox. 60,000,000 valori măsurate) - Cablu de conectare pentru sondele digitale (cod produs: 0430 0100)
- Cutie de sistem pentru măsurarea sistemelor HVAC (cod produs: 0516
4800)

*Necesită cablu cu mufă (cod comandă: 0430 0100)

Date tehnice
Tip senzor Presiune diferențială, integrată Presiune absolută, integrată și Tip K (NiCr-Ni)
externă
Domeniu de măsură -25 la +25 hPa 700 la 1,100 hPa -200 la +1,370 °C

Acuratețe ±(0.3 Pa +1% din vm) ±3 hPa ±(0.3 °C +0.1% din vm)
±1 cifră Doar pentru presiunile pozitive
Rezoluție 0.001 hPa 0.1 hPa 0.1 °C

Tip senzor Temperatură radiantă, tip glob Pt100 Elice, 16 mm

Domeniu de măsură 0 la +120 °C -100 la +400 °C +0.6 la +50 m/s

Rezoluție 0.1 °C 0.01 °C 0.1 m/s

Tip senzor Elice, 100 mm Fir cald, Bulb cald Sondă nivelul de confort

Domeniu de măsură +0.1 la +15 m/s 0 la +20 m/s 0 la +5 m/s

Rezoluție 0.01 m/s 0.01 m/s 0.01 m/s

Tip senzor Senzor Testo de umiditate, capacitiv CO2 Lux

Domeniu de măsură 0 la 100 %UR 0 la 10,000 ppm CO2 0 la 100,000 Lux

Rezoluție 0.1 %UR 1 ppm CO2 1 Lux


testo 480 We measure it.

Sonde

Tip sondă Domeniu Acuratețe ±1 cifră Cod produs


de măsură

Sonde digitale pentru viteza aerului


Sondă de măsurare cu elice Ø 16 +0.6 la +50 m/s ±(0.2 m/s +1% din vm) 0.6 - 40 m/s 0635 9542
-10 la +70 °C ±(0.2 m/s +2% din vm) 40 - 50 m/s
mm, cu telescop (lungime max. 960 ±1.8 °C
mm) și buton integrat de măsurare*

Sondă termică pentru viteza aerului 0 la +20 m/s ±(0.03 m/s +4% din vm) 0635 1543
-20 la +70 °C ±0.5 °C
(fir cald) Ø 10 mm, rabatabilă la 90° 0 la 100 %UR ±(1.8 %UR + 0.7% din vm)
(200 mm), cu telescop (lungime +700 la +1,100 hPa ±3 hPa
max. 1,100 mm) și buton integrat
de măsurare*
Sondă termică pentru viteza aerului 0 la +20 m/s ±(0.03 m/s +5% din vm) 0635 1024
-20 la +70 °C ±0.5 °C
(fir cald) Ø 7.5 mm, cu telescop
(max. 790 mm) și cablu fix de
conectare

Sondă termică pentru viteza aerului 0 la +10 m/s ±(0.03 m/s +5% din vm) 0635 1050
-20 la +70 °C ±0.5 °C
(bulb cald) Ø 3 mm, cu telescop
(max. 860 mm) și cablu fix de
conectare, pentru măsurarea vitezei
aerului, independent de direcție

Sondă de măsurare cu elice Ø 100 +0.10 la +15 m/s ±(0.1 m/s +1.5% din vm) 0635 9343
0 la +60 °C ±0.5 °C
mm, pentru măsurători la grilele de
ventilație*

Sondă termică pentru viteza aerului 0 la +5 m/s ±(0.02 m/s +5% din vm) 0635 1048
0 la +50 °C ±0.5 °C
(fir cald) Ø 10 mm, cu telescop
(max. 730 mm) și cablu fix de
conectare, pentru măsurarea vitezei
aerului în hote de laborator, conform
EN 14175-3/-4

Sonde digitale pentru nivelul de confort


Sondă de umiditate și temperatură 0 la 100 %UR ±(1.0 %UR + 0.7% din vm) 0 la 90 %UR 0636 9743
-20 la +70 °C ±(1.4 %UR + 0.7% din vm) 90 la 100 %UR
Ø 12 mm, pentru măsurarea cu ±0.5 °C
precizie a umidității, acuratețe 1%*

Sondă IAQ pentru analiza Calității 0 la +50 °C ±0.5 °C 0632 1543


0 la 100 %UR ±(1.8 %UR + 0.7% din vm)
Aerului Ambiental, măsurarea 0 la +10,000 ppm ± (50 ppm CO2 + 2% din vm)
concentrației de CO2, umidității, CO2 0 la +5,000 ppm CO2
temperaturii și presiunii absolute, +700 la +1,100 hPa ± (100 ppm CO2 + 3% din vm)
5,001 la +10,000 ppm CO2
incl. trepied* ±3 hPa
Sondă pentru măsurarea gradului 0 la +50 °C ±0.5 °C 0628 0143
0 la +5 m/s ±(0.03 m/s +4% din vm)
de turbulență, conform EN 13779* +700 la +1,100 hPa ±3 hPa

Sondă tip glob Ø 150 mm, TC Tip 0 la +120 °C Clasa 1 0602 0743
K, pentru măsurarea căldurii radiate

Sondă Lux pentru măsurarea 0 la +100,000 Lux Clasa C conform DIN 5032-7; f1 = 6% V- 0635 0543
Lamda; f2 = 5% cos
iluminării

Set WBGT (Wet Bulb Globe 0 la +120 °C Clasa 1 0635 8888


+10 la +60 °C ±(0.25 °C +0.3% din vm)
Temperature) pentru evaluarea +5 la +40 °C ±(0.25 °C +0.3% din vm)
spațiilor de muncă expuse la căldură,
conform ISO 7243 / DIN 33403-3;
include sondă tip glob, sondă pentru
temperatura ambientală, sondă cu nr. ID
bulb umed, cablu fix de conectare, 0699 6920/1
trepied și geantă de transport

*necesită cablu de conectare (cod produs: 0430 0100)


testo 480 We measure it.

Sonde

Tip sondă Dimensiuni Domeniu Acuratețe t99 Cod produs


Tijă sondă/vârf tijă sondă de măsură

Mai multe sonde digitale

Sondă de precizie Pt100 pentru -100 la +400 °C ±0.15 °C + 0.2% din vm (-100 la -0.01 °C) 0614 0073
±0.15 °C + 0.05% din vm (0 la 100 °C)
imersie și penetrare, necesită cablu 200 mm ±0.15 °C + 0.2% din vm (100.01 la 350 °C)
de conectare ±0.5 °C + 0.5% din vm (350.01 la 400 °C)
Ø 3 mm
(cod produs: 0430 0100)

Versiuni speciale ale sondei Pt100 la cerere (de ex. ca sondă de suprafață, sondă de aer, sondă cu tijă extinsă sau mai rezistentă)

Cablu adaptor pentru conectarea sondei Pt100 la testo 480 0430 0110

Sonde pentru aer

Sondă robustă pentru aer, T/C Tip K, -60 la +400 °C Clasa 2 1) 25 s 0602 1793
115 mm
cablu fix

Ø 4 mm

Sonde pentru suprafețe

Sondă de suprafață cu acțiune -60 la +300 °C Clasa 2 1) 3s 0602 0393


115 mm
rapidă, cu bandă încrucișată, chiar
și pentru suprafețe inegale;
domeniu de măsură pe termen Ø 5 mm Ø 12 mm
scurt la +500°C, TC Tip K, cablu fix

Sondă de contact tip paletă, cu 0 la +300 °C Clasa 2 1) 5s 0602 0193


145 mm 40 mm
reacție rapidă, pentru măsurători în
locuri inaccesibile, de ex. spații
Ø 7 mm

înguste, TC Tip K, cablu fix Ø 8 mm

Sondă de suprafață eficientă, -60 la +1,000 °C Clasa 1 1) 20 s 0602 0693


150 mm
rezistentă la apă, cu cap mic de
măsurare pentru suprafețe plane,
TC Tip K, cablu fix Ø 2.5 mm Ø 4 mm

Sondă de suprafață cu acțiune -60 la +300 °C Clasa 2 1) 3s 0602 0993


80 mm
rapidă, cu bandă încrucișată,
rabatabilă, chiar și pentru suprafețe
50 mm

inegale; domeniu de măsură pe Ø 5 mm Ø 12 mm


termen scurt la +500°C, TC Tip K,
cablu fix

Sondă cu vârf plat, cu mâner -50 la +250 °C Clasa 2 1) 3s 0602 2394


680 mm 12 mm
telescopic max. 680 mm, pentru
măsurători în puncte greu de
accesat, TC Tip K, cablu fix 1.6 m Ø 25 mm
(se scurtează pe măsură ce
telescopul este extins)

1)
Conform standardelor EN 60584-2, acuratețea Clasei 1 se referă la -40 la +1,000 °C (Tip K), Clasei 2 la -40 la +1,200 °C (Tip K), Clasei 3 la -200 la +40 °C (Tip K).
O sondă corespunde întotdeauna doar unei clase de acuratețe.
testo 480 We measure it.

Sonde

Tip sondă Dimensiuni Domeniu Acuratețe t99 Cod produs


Tijă sondă/vârf tijă sondă de măsură

Sonde pentru suprafețe

Sondă magnetică, forță de -50 la +170 °C Clasa 2 1) 150 s 0602 4792


35 mm
aderență aprox. 20 N, cu magneți,
pentru măsurători pe suprafețe Ø 20 mm
metalice, TC Tip K, cablu fix

Sondă magnetică, forță de -50 la +400 °C Clasa 2 1) 0602 4892


75 mm
aderență aprox. 10 N, cu magneți,
pentru temperaturi înalte, pentru Ø 21 mm
măsurători pe suprafețe metalice,
TC Tip K, cablu fix
Sondă de suprafață rezistentă la -60 la +400 °C Clasa 2 1) 30 s 0602 1993
115 mm
apă, cu vârf plat pentru suprafețe
netede, T/C Tip K, cablu fix
Ø 5 mm Ø 6 mm

Sondă pentru cu bandă Velcro -50 la +120 °C Clasa 1 1) 90 s 0628 0020


395 mm
pentru măsurarea temperaturii pe
conducte cu diametrul de până la 20 mm
120 mm; Tmax. +120 °C; TC Tip K ,
cablu fix
Sondă flexibilă pentru conducte cu -60 la +130 °C Clasa 2 1) 5s 0602 4592
diam. între 5 și 65 mm, cu cap de
măsurare interschimbabil; domeniu
de măsură pe termen scurt până la
+280°C, TC Tip K, cablu fix
Cap de măsură de schimb, pentru 35 mm -60 la +130 °C Clasa 2 1) 5s 0602 0092
sonda flexibilă, TC Tip K
15 mm

Sondă tip clește pentru măsurători -50 la +100 °C Clasa 2 1) 5s 0602 4692
pe țevi cu diametrul între 15 și 25
mm (max. 1"); domeniu de măsură
pe termen scurt până la +130°C,
TC Tip K, cablu fix
1) Conform standardului EN 60584-2, acuratețea Clasei 1 se referă la -40 la +1,000 °C (Tip K), Clasei 2 la -40 la +1,200 °C (Tip K), Clasei 3 la -200 la +40 °C (Tip K).

O sondă corespunde întotdeauna doar unei singure clase de acuratețe.

Informații despre măsurarea pe suprafețe:


• Timpii de răspuns t99 specificați sunt măsurați pe suprafețe din oțel sau aluminiu la +60 °C.
• Acuratețea menționată este cea a senzorilor.
• Acuratețea depinde de structura suprafeței (duritate), materialul din care este fabricat obiectul măsurat (capacitatea calorică și coeficientul de transfer termic) și de acuratețea senzorului.
Testo vă pune la dispoziție un certificat de calibrare corespunzător deviațiilor din sistemul dumneavoastră de măsură, în funcție de aplicație. În acest scop, Testo utilizează un banc de testare
a suprafețelor dezvoltat în cooperare cu PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt).
testo 480 We measure it.

Sonde

Tip sondă Dimensiuni Domeniu Acuratețe t99 Cod produs


Tijă sondă/vârf tijă sondă de măsură

Sonde de imersie/penetrare

Sondă de imersie eficientă, cu -60 la +1,000 °C Clasa 1 1) 2s 0602 0593


Ø 1.5 mm
acțiune rapidă, rezistentă la apă, 300 mm
TC Tip K, cablu fix

Sondă de imersie/penetrare cu -60 la +800 °C Clasa 1 1) 3s 0602 2693


60 mm 14 mm
acțiune rapidă, rezistentă la apă,
TC Tip K, cablu fix
Ø 5 mm Ø 1.5 mm

Vârf de imersie, flexibil, TC Tip K -200 la +1,000 °C Clasa 1 1) 5s 0602 5792

Ø 1.5 mm 500 mm

Vârf de imersie, flexibil, TC Tip K -200 la +40 °C Clasa 3 1) 5s 0602 5793

Ø 1.5 mm 500 mm

Vârf de imersie, flexibil, pentru -200 la +1,300 °C Clasa 1 1) 4s 0602 5693


măsurarea în aer/gaze exhaustate
(nu este adecvat pentru măsurători Ø 3 mm 1000 mm
în topitură), TC Tip K

Sondă de imersie/penetrare -60 la +400 °C Clasa 2 1) 7s 0602 1293


114 mm 50 mm
rezistentă la apă, TC Tip K, cablu
fix
Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Vârf de măsurare flexibil, de -200 la +1,000 °C Clasa 1 1) 1s 0602 0493


imersie, pentru volume mici, ideal
pentru măsurarea în cutii Petri sau Ø 0.25 mm 500 mm
pentru măsurători la suprafață (de
ex. atașat cu bandă adezivă), TC
Tip K, 2 m, fir termic insulat FEP,
rezistent la temperaturi de până la
200 °C, vârf oval cu dimensiunile:
2.2 mm x 1.4 mm

Sondă pentru alimente, din oțel -60 la +400 °C Clasa 2 1) 7s 0602 2292
125 mm 30 mm
inoxidabil (IP65), rezistentă la apă,
TC Tip K, cablu fix
Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Sondă robustă pentru alimente, cu 115 mm -60 la +400 °C Clasa 1 1) 6s 0602 2492
30 mm
mâner special, IP 65, cablu
ranforsat (PUR), TC Tip K, cablu fix Ø 5 mm
Ø 3.5 mm

Termocuple

Termocuplă cu adaptor TC, -50 la +400 °C Clasa 2 1) 5s 0602 0644


flexibilă, lungime 800 mm, din fibră 800 mm
de sticlă, TC Tip K
Ø 1.5 mm

Termocuplă cu adaptor TC, -50 la +400 °C Clasa 2 1) 5s 0602 0645


flexibilă, lungime 1,500 mm, din 1500 mm
fibră de sticlă, TC Tip K
Ø 1.5 mm

Termocuplă cu adaptor TC, -50 la +250 °C Clasa 2 1) 5s 0602 0646


flexibilă, lungime 1,500 mm, PTFE, 1500 mm
TC Tip K
Ø 1.5 mm

1) Conform standardului EN 60584-2, acuratețea Clasei 1 se referă la -40 la +1,000 °C (Tip K), Clasei 2 la -40 la +1,200 °C (Tip K), Clasei 3 la -200 la +40 °C (Tip K).

O sondă corespunde întotdeauna unei singure clase de acuratețe.


testo 480 We measure it.

Sonde

Tip sondă Dimensiuni Cod produs


Tijă sondă/vârf tijă sondă

Tuburi Pitot

Tub Pitot, lungime 500 mm, Ø 7 Temp. de operare 0635 2045


0 la +600 °C
mm, din oțel inoxidabil, pentru 500 mm
Ø 7 mm
măsurarea vitezei fluxului*

Tub Pitot, lungime 350 mm, Ø 7 Temp. de operare 0635 2145


0 la +600 °C
mm, din oțel inoxidabil, pentru 350 mm
Ø 7 mm
măsurarea vitezei fluxului*

Tub Pitot, lungime 300 mm, din Temp. de operare 0635 2245
0 la +600 °C
oțel inoxidabil, pentru măsurarea 300 mm
Ø 4 mm
vitezei fluxului*

Tub Pitot, lungime 1,000 mm, din Temp. de operare 0635 2345
0 la +600 °C
oțel inoxidabil, pentru măsurarea 1,000 mm
Ø 7 mm
vitezei fluxului*

*Necesită furtun de conectare (cod produs 0554 0440 sau 0554 0453).
testo 480 We measure it.

Accesorii

Accesorii pentru instrumentul de măsură Cod produs


Trepied pentru evaluarea condițiilor în spațiul de muncă, include suport pentru instrumentul portabil și sonde. Poate fi folosit 0554 0743
și ca extensie de sondă.
Cablu de conectare pentru sondele digitale 0430 0100
testovent 410, pâlnie pentru debitul de aer, Ø 340 mm/330x330 mm, incl. geantă de transport 0554 0410

0981 9184/msp/A/01.2013
testovent 415, pâlnie pentru debitul de aer, Ø 210 mm/210x210 mm, incl. geantă de transport 0554 0415
testovent 417 set pâlnii pentru valve tip disc (200x200 mm) și ventilatoare (330x330 mm) pentru aerul ce intră și iese 0563 4170

Set de control și ajustare pentru sondele de umiditate Testo, soluție salină cu 11.3% UR și 75.3% UR, incl. adaptor 0554 0660
pentru sondele de umiditate Testo

Furtun de conectare din silicon, lungime 5 m; încărcare max. 700 hPa (mbar) 0554 0440

Furtun de conectare fără silicon, pentru măsurarea presiunii diferențiale, lungime 5 m, încărcare max. 700 hPa (mbar) 0554 0453

Transport și Protecție

Geantă de sistem pentru măsurarea nivelului de confort; pentru instrument, sonde și alte accesorii 0516 4801

Geantă de sistem pentru măsurarea sistemelor HVAC; pentru instrument, sonde și alte accesorii 0516 4800

Imprimantă și Accesorii

Informațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă.


Imprimantă rapidă Testo IRDA cu interfață IR wireless; 1 rolă de hârtie termică; 4 baterii AA pentru imprimarea 0554 0549
rezultatelor măsurătorii la fața locului
Hârtie termică de rezervă pentru imprimantă (6 role), cerneală permanentă, documentația referitoare la datele măsurate 0554 0568
este vizibilă până la 10 ani de la data imprimării

Certificate de Calibrare

Certificat de calibrare ISO/temperatură pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare -18°C; 0°C; +60°C 0520 0001

Certificat de calibrare DAkkS/temperatură; instr. de măs. cu sonde pentru aer/imersie; pcte. de cal. -20 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0211

Certificat de calibrare ISO/umiditate; puncte de calibrare 11.3 %UR și 75.3 %UR la +25°C 0520 0006

Certificat de calibrare DAkkS/umiditate; higrometre electronice; puncte de calibrare 11.3 %UR și 75.3 %UR la +25°C 0520 0206

Certificat de calibrare ISO/presiune; presiune diferențială, acuratețe 0.1 la 0.6 (% din fsv) 0520 0025

Certificat de calibrare ISO/viteză; fir cald, anemometru cu elice, tub Pitot; puncte de calibrare 1; 2; 5; 10 m/s 0520 0004

Certificat de calibrare/CO2; sonde CO2; puncte de calibrare 0; 1,000; 5,000 ppm 0520 0033

Mai multe certificate de calibrare la cerere

Testo România
Calea Turzii 247
400495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro
www.testo.ro/testo480
www.testo.ro