Sunteți pe pagina 1din 21

Conducător: Balan Mihail prof.

Student: Munteanu Virgiliu

1
Principalele beneficii ale utilizării energiei din biomasă.

Beneficiile utilizării energiei din biomasă pentru comunitatea noastră:


1. Reducerea costurilor pentru încălzirea instituţiilor publice de
menire socială;
2. Surse suplimentare de venit pentru antreprenorii locali;
3. Locuri de muncă nou-create;
4. Obţinerea îngrăşămintelor organice în urma arderii biomasei.
5. Securitatea energetică a statului sporită;
6. Venituri adiţionale la bugetul local;
7. Protecţia mediului ambiant;

2
Utilizarea biomasei.
Clasificarea biomasei solide conform originii şi surselor:
1. Biomasa forestieră.

3
Utilizarea biomasei.
Clasificarea biomasei solide conform originii şi surselor:
2. Biomasa ierboasă.

4
Utilizarea biomasei.
Clasificarea biomasei solide conform originii şi surselor:
3. Biomasa fructelor și legumelor.

5
Potențialul de biomasă in Republica Moldova.
Biomasa în Republica Moldova este considerată una dintre cele mai
importante resurse de energie regenerabilă. În linii mari, putem spune că
biomasa include o gamă largă de materiale, cum ar fi: plantele agricole şi
tehnice, reziduurile agricole şi forestiere etc.

6
Date referitor la reziduul de biomasă din diferite culturi agricole.

7
O tonă de paie în echivalent energetic substituie:
 1 tonă de paie în echivalent energetic substituie:
 550 kg de cărbune
 350 m³ de gaze naturale
 1 tonă de paie = 35 USD
 550 kg de cărbune = 101 USD
 350 m³ de gaze naturale = 60 USD

8
Structura categoriilor de biomasă obţinute în 2015 în Republica
Moldova.

9
Primele 4 raioane din fiecare regiune cu cel mai mare potenţial
energetic de biomasă.

10
Uilizarea biomasei in procesul ucarii fructelor și legumelor.
În Industria Alimentară una din cele mai energointensive operații unitare, este
uscarea produselor .

Produse în urma uscării.

11
Descrierea instalației de uscare.

Uscător tip tunel.


12
13
14
15
16
17
18
Circulația aerului în interiorul insatalației de uscare.
19
CONCLUZIE:
Aș dori să subliniez faptul că utilizarea biomasei în
diverse procese termice mărește efectul economic
al unității date de producere, ceea ce sporește
profitul, și micșorează factorul poluării în
atmosferă.

20
Vă mulțumim pentru atenție!

21