Sunteți pe pagina 1din 84

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

PROIECTLA:INSTALAIIDERECICLAREADEEURILOR

TEMA:INSTALAIIPENTRUOBINEREA

BIOGAZULUI

STUDENI:
FURTUNOANA
VASILACHICARMEN
PROF.COORDONATOR:
UNGUREANUNICOLETA

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

CUPRINS

Introducere
2. Definire.Aspectgenerale
1.

2.1. Definitiebiogaz
2.2 Factoriiceinfluenteazaproucereabiogazului
3. Avantajealetehnologiilorpentrubiogas
3.1 Beneficiilanivelulsocietii
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

Sursdeenergieregenerabil
Emisiiredusedegazecuefectdeser idiminuareanclziriiglobale
Dependensczutdeimportuldecombustibilifosili
ContribuieladirectiveleUEpentruenergieiproteciamediului
Reducereadeeurilor
Creareadenoilocuridemunc
Utilizareflexibil ieficientabiogazului
Reducereanecesaruluideap

3.2 Beneficiipentrufermieri
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Veniturisuplimentarepentrufermieri
Digestatul,unngrmntvaloros
Circuitnchisalnutrienilor
Flexibilitatenutilizareadiferitelortipuridemateriiprime
Mirosurislabei insectepuine
Securitateveterinar

4. Utilizareabiogazului
4.1 Proprietile biogazului
4.2 Combustiadirect iutilizareacldurii
4.3 Generareacombinataenergiei(CHP)
4.3.1 MotoareleOttocugaz
4.3.2 MotorcugazPilotcuinjecie
4.3.3 MotorulStirling
4.3.4 Microturbinecubiogaz
4.3.5 Piledecombustie
4.4 Producereabiometanului(mbuntireabiogazului)
4.4.1 Biogazul,combustibilpentruautovehicule
4.4.2 Biometanul,combustibilpentrureeauadegazenaturale
4.4.3 Fabricareadioxiduluidecarbon i a metanului,dinbiogaz,

nindustriachimic

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

5. Utilizareadigestatului
5.1 ADotehnologiepentrumanagementulreziduuriloranimaliere
5.2 Delagunoianimalladigestat,cangrmnt
5.2.1 Biodegradareamaterieiorganice
5.2.2 Reducereamirosurilorneplcute
5.2.3 Sanitaia
5.2.4 Distrugereaseminelorburuienilor
5.2.5 Evitareaarsuriiplantelor
5.2.6 mbuntireacalitilorngrmntului
5.3 Aplicareadigestatuluicangrmnt
5.4 Efecteleaplicrii digestatului asupra solului
6. NecasaruldebiogazpentrualimentareauneifabricMINICET
6.1. Necesaruldebiomasa
6.2. Dimesionareareazervoarelorsiacamereidecolectareagazului
6.3. Dimensionareafermentatorului

7.Modeledeinstalatiideproducerabiogazului
8.Concluzii
9.Bibliografie

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

1.INTRODUCERE
Unadintreprincipaleleproblemedemediualesocietii de astzi este cretereacontinu
acantitiidedeeuriorganice.nmulteri,managementuldurabilaldeeurilor, precum i
prevenirea acumulrii i reducerea cantitii acestora au devenit prioriti politice majore,
aceastareprezentndocontribuie important la eforturilecomunedereducereapolurii,a
emisiilordegazecuefectdeser idiminuriischimbrilorclimaticelanivelglobal.Practicile
dintrecutaleevacurii necontrolate adeeurilor numaisuntastzi acceptabile.Chiar
i depozitareapeplatformedegunoisauincinerareadeeurilororganicenureprezint cele mai
bunepractici,deoarecestandardeledeprotejareamediuluiaudevenitmultmaistricten
prezent,iarrecuperareaenergiei ireciclareanutrienilor iamaterieiorganiceunlucru
necesar.
Producerea biogazului prin digestie anaerob (AD) este considerat a fi tratamentul
optimncazulgunoiuluianimal,precum inacelaaluneilargivarietidedeeuriorganice
pretabile acestui scop, deoarece astfel respectivele substraturi sunt transformate n energie
recuperabil i n ngrmntorganicpentruagricultur. n acelai timp,eliminarea fraciei
organice din cantitatea total de deeuri crete att eficiena conversiei energetice prin
incinerarea deeurilor rmase, ct i stabilitateahaldelor.
Digestiaanaerobreprezint un procesmicrobiologicdedescompunereamateriei
organice,nlipsaoxigenului,ntlnitnmultemediinaturale i aplicatastzi lascar mare
pentruproducereadebiogaznreactoarecistern, etane mpotriva ptrunderiiaerului,nmod
obinuit denumitedigestoare.Olarg varietatedemicroorganismesuntimplicatenprocesul
anaerob,nurma cruia rezult dou produsefinale:biogazul i digestatul. Biogazul esteun
gazcombustibil,careconstdinmetan,dioxiddecarbon,icantitimicidealtegaze
i microelemente. Digestatul reprezint substratul descompus anaerob, bogat n macro i
micronutrieni i care poate fi utilizat,prinurmare,dreptngrmntpentruplante.
Producereaicolectareabiogazuluirezultatnurmaunuiprocesbiologicafostpentru
prima dat documentat n Marea Britanie n anul 1895 (METCALF & EDDY, 1979). De
atunci,acestprocesafostcontinuu dezvoltat i aplicat pe scar larg, n scopultratriiapelor
rezidualeiastabilizriinmolurilor.Crizaenergeticdelanceputulanilor70aaduso
nou provocare cu privire la utilizarea combustibililor regenerabili, inclusiv a biogazului
rezultatdinproceseledigestieianaerobe.Interesulpentrubiogazacrescutpn astzi, datorit
eforturilorglobaledenlocuireacombustibililorfosiliutilizaipentruproducereaenergieicu
uniiregenerabili,precum ianecesitiigsiriiunorsoluiisustenabilepentrutratamentuli
reciclareagunoiuluideorigineanimal i a deeurilororganice.
nprezent,ceamaiimportant aplicaie a proceselordigestieianaerobeoreprezint
producerea de biogaz n instalaii speciale, prin procesarea substraturilor provenite din
agricultur, precumgunoiulanimal,reziduurilevegetale,culturileenergeticesaudeeurile
organicerezultatedinactivitileagroindustrialeidinindustriaalimentar.ConformAgeniei
InternaionalepentruEnergie(IEA),unnumr de ctevamiidefabriciagricolecare utilizeaz
procesuldedigestieanaerobsuntfuncionalenEuropa inAmericadeNord.
Multedintreacesteasuntreprezentatedeinstalaiiavansatedinpunctdevederetehnologic,
construitelascarmare,numrullorcunoscndocretereconsiderabilnultimiiani.Numai

nGermania,maimultde3.700defabricipentrubiogazfuncionau nanul2007.nAsia,
cteva milioane de digestoare mici, simple, pentru biogaz, sunt funcionale n ri precum
China,India,NepaliVietnam,acesteaproducndcombustibilpentru gtit i iluminat.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Seestimeaz c la nivel european exist un potenial considerabil pentru creterea produciei


actualedebiogaz,pebazaactivitilordindomeniulzootehnic.Dup lrgireaUE,noilerimembre
aleEuropeideEsttrebuie,deasemenea, s utilizezeaceste tehnologii i s beneficieze depeurma
potenialuluilorridicatpentrubiogaz.Implementareatehnologiilordigestieianaerobenaceste ri
vacontribuilareducereaunuinumrmaredeproblemedepoluareamediului,odat cuintensificarea
dezvoltrii durabile a comunitilor rurale i a sectorului agricol n ansamblu.
Biogazulprodusprinprocesuldedigestie anaerob esteieftin iconstituieo surs deenergie
regenerabil, acesta producnd, n urmacombustiei,CO2neutru i oferindposibilitateatratrii
iareciclrii uneintregivarieti de reziduuri i produseagricolesecundare,adiverselorbioreziduuri,
aapelorrezidualeorganiceprovenitedinindustrie,aapelormenajere i nmolurilordecanalizare,peo
calesustenabil iprietenoascumediulnconjurtor. n acelai timp,biogazuladuceunmarenumr
debeneficiidenatur socioeconomic, att pentru fermieriiimplicainmoddirectnproducerea
acestuia,ct ilanivelulntregii societi. Din toate acestemotive,biogazulrezultatprinprocesele
digestiei anaerobe constituie una dintre principalele prioriti ale strategiei europene privitoare la
biocombustibili ienergie regenerabil.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

2.DEFINIRE.ASPECTEGENERALE

2.1.Definitiebiogaz
Biogazulesteamesteculgazosformatdinmetan(CH4max.80%)sidioxiddecarbon(CO2
min.20%),alturidecaresent lnesc cantitimicidehidrogen,hidrogensulfurat,mercaptani,vapori
deap,urmedeamoniacsiazot.
Producereabiogazuluiprindigestieanaerob(AD)esteconsideratafitratamentuloptimn
cazulgunoiuluianimal,precuminacelaaluneilargivarietidedeeuriorganicepretabileacestui
scop,deoareceastfelrespectivelesubstraturisunttransformatenenergie
recuperabil inngrmntorganicpentruagricultur.nacelaitimp,eliminareafracieiorganice
dincantitateatotaldedeeuricreteatteficienaconversieienergeticeprinincinerarea
deeurilorrmase,ct istabilitateahaldelor.
ADreprezint unprocesmicrobiologicdedescompunereamaterieiorganice,nlipsa
oxigenului,ntlnitnmultemediinaturaleiaplicatastzilascarmarepentruproducereadebiogaz
nreactoarecistern,etanempotrivaptrunderiiaerului,nmodobinuit denumitedigestoare.
Olargvarietatedemicroorganismesuntimplicatenprocesulanaerob,nurmacruiarezultdou
produsefinale: biogazul i digestatul.
Biogazulesteungazcombustibil,careconstdinmetan,dioxiddecarbon,icantitimicide
altegazeimicroelemente.
Digestatulreprezint substratuldescompusanaerob,bogatnmacroimicronutrieni,care
poatefiutilizat,prinurmare,dreptngrmntpentruplante.
Laprocesparticipaurmatoarelegrupuridebacterii:
1 bacteriihidrolitice,caredescompunmacromoleculelebiodegradabileinsubstantemaisimple;
2 bacteriiacidogene,careutilizeazacasubstratcompusiiorganicisimplieliberatidebacteriile
hidroliticesiproducaciziorganiciculantscurt,carelarandullorreprezintasubstratulpentru
grupurileurmatoaredebacterii;
1 bacteriiacetogene,producatoareobligatedehidrogen(OPHA:ObbligateHydrogenProducing
Acetogens),careutilizeazacasubstratproduseledinbacteriiacidogenedandnasterelaacetat,
hidrogensianhidridecarbonice;
1 bacteriiomoacetogenecaresintetizeazaacetatplecanddelaanhidridecarbonicesihidrogen;
metanigene,
diferentiate
in
doua
grupe:
bacterii
a)cele
careproducmetansi anhidridecarbonicedin acidacetic, numite acetoclastici;
b)celeIntimpcemetanulesteeliberataproapecompletinfazadegazvazutafiindscazutasa
solubilitateinapa,anhidridacarbonicaparticipalaechilibrulcarbonatilorprezenteinbiomasain
reactie.Reactiachimicaesteumatoarea:

C6H12O6+n(H2O)

3CH4+3CO2+m(H2O)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

2.2Factoriiceinfluenteazaproucereabiogazului
Pebazaexperieneindelungateacumulatedectreceicare,ndecursultimpului,aucercetat
i urmrit producerea biogazului, urmtorii factorisuntdeterminani nproducia debiogaz:
1 Materiaprim
2 Temperatura
3 Presiunea
4 Agitarea
5 pHul
Materiaprim
Materiaprimtrebuiesasiguremediulprielnicdezvoltrii i activitiimicroorganismelorce
concur ladigestia substratului i, nfinal,laproducereabiogazului.Acestmediutrebuie s satisfac
urmtoarele condiii:
1- S conin materie organic biodegradabil
2- S aib oumiditate ridicat, peste90%
3- S aib oreacie neutr sau aproape neutr (pH=6,8 7,3)
4- S conin carbon i azotntroanumit proporie (C/N=15 25)
5- S nu conin substane inhibitoarepentrumicroorganisme:unelemetalegrele,
detergeni,
antibiotice,
concentraii mari de
sulfai, formol,
dezinfectani, fenoli i polifenoli etc.
Pentruobinerea biogazului sepotutilizamateriiprimeorganice de provenien foarte diferit:
deeuri vegetale, deeuri menajere,fecaleumane, dejecii animaliere,gunoiuldegrajd,apereziduale
dinindustriaalimentar idinzootehnie,etc.
Producia specific, medie,debiogaz,cesepoate obine dindiversemateriiprime,raportat
la substana uscat a lor,esteceadintabelulurmtor:

DENUMIREA

Paiedegru,ntregi
Idem,tocatela3cm
Idem,tocatela0,2cm
Lucern
Ierburidiferite
Frunze de sfecl furajer
Frunze de sfecl de zahr
Lujeride roii, tocai
Tuleiedeporumb,tiate la 2 cm
Frunzedecopac
Paiedeorz
Paiedeorez
Tulpinideinsau de cnep
Dejeciidebovine
Dejeciideporc
Dejeciidecal
Dejeciideoaie
Dejecii de psri

BIOGAZ

OBTENABIL

3
3
4
4
5
4
5
6
2
2
3
3
3
260280
4
200300
3
5

CONINUTMEDIU

DEMETAN,N

7
8
8
7
8
8
8
7
8

5
7
7
5
50
6
6
6
6

Fecaleumane
Nmol din staii deepurare
Drojdiedeladistileriidespirt

2
3
300600

5
50
5

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Materiileprimedemaisuspotfiutilizateexclusivsaunamestec.Sa constatat c, prin


amestecarea diferitelor materii prime, capacitatea metanogen a amestecului, exprimat n l/kg
substan organic (S.O.),estemaimaredectmedia rezultat din calculul aritmetic.Acestaspecteste
redatntabelulurmtor:
DENUMIREA
Dejeciidebovine
Dejeciideporcine
Dejeciidepsri
Nmol delaapereziduale
Buruieni,ierburi
Dejeciibovine+porcine
Dejecii bovine + psri
Dejecii bovine + nmol ape reziduale
Dejeciibovine+buruieni
Dejeciiporcine+ psri
Dejeciibovine+porcine+psri
Dejeciipsri + nmolapereziduale
Dejeciipsri+buruieni
Nmol apereziduale+buruieni

PROPORIA DE
AMESTECn%
100
100
100
100
100
5050
5050
5050
5050
5050
255025
5050
5050
5050

BIOGAZ
l/kgS.O.
380
569
617
265
277
510
528
407
363
634
585
495
513
387

CRETEREA FA
DECALCULn%

+7,5
+6
+26
+5
+7
+9,6
+12,3
+13,5
+42

Aceast potenare sinergic se datoreaz faptului c n amestecuri de materii prime se


realizeaz raporturimaibune ntre coninutuldecarbon i cel deazot,raportfoarteimportant n
producia eficient debiogaz i care, dup cumsa artat, trebuie s fie cuprins n intervalul 1525.
ntabelulurmtorsunttrecute,pentruprincipalelemateriiprime:
1- Coninutul decarbon(C)
2- Coninutul deazot(N)
3- RaportulC/N

DENUMIREA
Iarb verde
Paiedegru,uscate
Paiedeorez,uscate
Paiede ovz, uscate
Tuleiedeporumb
Lucerna
Frunze
Vrejuridecartof
Lujeredesoia
Dejecii deoaie,proaspete
Dejecii debovine,proaspete
Dejecii decal,proaspete

CONINUTDE
CARBON%
15
46
42
42
40
48
41
40
41
16
7,3
10

CONINUT
DE
AZOT%
0,6
0,53
0,63
0,75
0,75
2,6
1
1,8
1,3
0,55
0,29
0,42

RAPORTUL
C/N
25
87
67
56
53
18
41
22
32
29
25
24

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR
BIOTEHNICE

Dejecii deporc,proaspete
Fecaleumane,proaspete
Dejecii de gin

7,8
2,5
45

0,65
0,85
3

13
29
15

Reete deamestec
Pentruaputeacalculacorectoreetdeamestecdemateriiprimetrebuieinut seama de
urmtoarele:
1- RealizareaunuiraportC/Ncuprinsntre1525
2- Asigurareauneiumiditidecelpuin90%pentruamestec.n
vedereacalculriiraportuluicorectC/Nse procedeaz astfel:
Presupunndcsedispunededejeciideporc,devit,frunzeverziipaieuscatede
gru,dintabelulnr.9sescotvalorileC/Npentruacestemateriiprime
Dejeciideporc,C/N
Dejecii de vit,C/N
Frunzeverzi,C/N
Paiedegru,C/N

13
25
41
87

Pentrucaamesteculs aibC/Ncuprinsnlimitele1525,seobserv c dejeciiledeporc


suntcelecaepotcorectaraportulC/Ndin frunze i paie deoarece dejeciile de vit auacestraport
situatchiarlalimitasuperioararaportuluioptim.Sevancerca,deci, ssepunmaimulte pri,n
greutate,dedejeciideporcdectfrunze ipaie,deexemplu:
Dejecii deporc

5 pri x13=

Dejecii de vit

1partex25 = 25

Frunzeverzi

2 prix41 = 82

Paiegru

2prix87=174
Total

10pri

65

346

Rezult c, n amestec,raportulC/Nvafide346/10=34,6deciamesteculnuestecorect.
Pentru al corecta se mrete cantitatea de dejecii de porc fa de cea a frunzelor i paielor,
ncercndusereetaurmtoare:
Dejecii deporc

7 pri x13=

91

Dejecii de vit

1partex25=

25

Frunzeverzi

1parte x41=

41

Paiegru

1parte

x87=87

Total

10pri

244

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

NoulraportC/N=244/10=24,4arat c reetadeamestecamateriilorprime este bun.


Pentruaseasiguraoumiditatecorect aamestecului sevaine seamadeumiditatea
materiilorprimecareestetrecutntabelulurmtor:

DENUMIRE
Dejecii de vit
Dejeciideporci
Dejeciideoi
Dejeciidecai
Dejecii de psri
Fecaleumane
Resturimenajere
Paiedegru
Paiedeorz
Paiedeovz
Cocenideporumb
Lujeridecartof,soia,fasole
Frunzeverzi
Frunze de sfecl
Lucern verde
Buruieni, iarb verde

CONINUT SUBSTAN USCAT


%
MINIM
MAXIM
MEDIU
10
18
14
12
15
13,5
20
30
25
20
25
22,5
25
30
27,5
25
28
26,5
20
25
22,5
85
87
86,5
84
85
84,5
83
85
84
83
90
87,5
15
20
17,5
10
15
12,5
10
17
13,5
20
25
22,5
15
17
16

UMIDITATE
MEDIE%
86
86,5
75
77,5
72,5
73,5
77,5
13,5
15,5
16
12,5
82,5
87,5
86,5
77,5
84

Revenind la exemplul corect de calcul al compoziiei amestecului de mai nainte, pentru


dejecii deporc(P),de vit (V),pentrufrunze(F) i paie degru(G),sepoatededuce coninutul mediu
de substan uscat prin urmtorul calcul:
7xP+1xV+1xF+1xG
10

7x13,5+1x14+1x12,5+1x86,5
10

207,5
10

Decicelezeceprideamestecconin20,75% substan uscat.Pentruaaduceacestamestec


launconinutdeapde92%,deexemplu,adic launconinut de substan uscatde8%,cantitateade
ap ce va trebui adugat sevaobinedin calculul urmtor:10 pri amestecx20,75/8=25,93rotund
26 pri amestec
Compoziia finalcarevafi supusfermentriivacuprindedeci:
1- 7 pri, n greutate, dejecii deporc
1- 1partengreutate,dejecii de vit
2- 1partengreutate,frunzeverzi
3- 1partengreutate,paiedegru
1- 16 pri ap.

Total26pri

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Temperatura
Producia debiogazeste influenat puternic de temperatur.
Dinpunctdevederealtemperaturiilacarei desfoaractivitatea,microorganismelece
concurlaproducereabiogazului,ndeosebicelemetanogene,sempartntreimaricategorii:
Criofile,caracterizateprintroactivitatecarepoateavealoclatemperaturicuprinsentre12

24 C,zoncaracteristicfermentriinregimcriofil;Mezofile,

areloclatemperaturicuprinsentre2540 C,zon
mezofil;

caracterizateprintroactivitatecare
caracteristic fermentrii n regim

Termofile,caracterizateprintroactivitatecarepoateavealoclatemperaturicuprinsentre50

60 C,zon caracteristicfermentriinregimtermofil.
Cantotdeaunanbiologie,acestelimitenureprezint nite praguridenetrecutiarfermentaia
metanogen,ncazurimairare,sentlnete i puin nafaraacestorlimite.
ndiagramademaijossepotvedeaceletreizonetermicecaracteristiceregimurilorcriofil,
mezofili termofilprecum imodulncaretemperaturainflueneaz produciadebiogaz.

Diagrama e fcut n raport cu producia


0
debiogazla15 C care a fost considerat ca 100%
i se prezint creterea produciei, nprocente faa
deceade baz, dinregimulcriofil,odatcu
creterea temperaturiilacarearelocfermentarea.
0
Din diagram se vede c, la 10 C producia de
0
biogazscadelacca.70%fadeceadela15 C,n
schimbajungelacca.250%nregimulmezofilila
peste360%nceltermofil.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Presiunea
Presiuneaareomare importan n procesuldemetanogenez. Sadovedit c, atunci cnd
presiuneahidrostaticncarelucreazbacteriilemetanogenecretepeste4
5metri coloan de ap, degajareademetan,practic, nceteaz. Earencepeatuncicndpresiunea
hidrostatic scade la valori mai mici. Aceast constatare este foarte important la proiectarea
fermentatorului.Lafermentatoarecuaxvertical,carepotatingenlimidezecidemetri,degajareade
metanseproducenumai n partea superioar, pnlaoadncimedemaximumcincimetriiarrestul
spaiuluiocupatdesubstrat,nuproducebiogaz.Acest rest de spaiupoatefifoartemareuneori,n
funcie de dimensiunilefermentatorului,putndajungela8590%dinvolumultotal.Prinrecirculare
permanent,obligatorielaacesttipdefermentatoare,poriuniledesubstrat
aflatesublimitadedegajareametanului,suntadusenzonesuperioareundedegajarearencepe.
Pentrunlturareaacestuiinconvenientmajor,aufostrealizatefermentatoarenfluxorizontal,lacare
nlimeasubstratuluinu depete 3,5metridegajareademetanproducndusenntreagamas a
materialuluisupusfermentrii.
Agitarea
ninteriorulfermentatoareloraulocnunumaiprocesebiochimicedesprecaresascrismai
nainteci i uneleprocesefizice.Astfelse constat c, ncursulfermentaiei are locosegregarea
materialuluisupusfermentrii.Microbuleledegazecaresedegaj nmasasubstratuluiantreneaz,prin
fenomenuldeflotaie,particulelemaiuoare de suspensii,spresuprafaalichidului.Seformeazrepede
ocrustcutendindentrire ideshidratarechiar dacmateriileorganicedineanuauapucats fie
degradateprinfermentaie. O alt parteasuspensiilor,maigreleprinnaturalor, sau fraciuni care au
fermentat i sunt parial sau total mineralizate, au tendina s se lase spre partea de jos a
fermentatorului.ntreacestedoustraturisegseteunstratdelichidncarefermentarea iepuizarea
materieiorganicecontinudincencemailent.
Cele artate mai sus constituie unul din motivele pentru care este necesar agitarea
coninutului fermentatorului.
Aciditatea
nprimeleetapedefermentareamateriilororganicenvedereaproduceriibiogazului,
predomin microorganismeledingrupaceloracidogene,pentrucareaciditateamediului,exprimat n
pH,este cuprins nintervalul5,5 7,0.netapelefinaledefermentare,bacteriilemetanogenecare
consumaciziicumoleculemici rezultaidinetapeleanterioare,lucreazbinelaoaciditatecare
corespundeunuiintervaldepHde6,8 8,0.Sepoatentmplaca,dindiferitemotive,activitatea
bacteriiloracidogene s fiemai intens dectacelormetanogene,faptcareducelaoacumularea
acizilor organici ce determin o scdere a pHului inhibnd i mai tare activitatea bacteriilor
metanogene.nastfelde situaii se constat c producia debiogaz scade pn la dispariie i este
nevoiedeinterveniaoperatorilorpentruaredresasituaia. Corecia aciditiiexcesiveseface,de
obicei,culaptedevar,princarepHulsereaducenlimiteledeechilibrudintrecele dou grupede
populaii, acidogene i metanogene, adic ntrelimitele6,8 7,6.
Saartatdejac acesteinconvenienteaparncazulfermentatoarelorcuamestecaretotala
materialului coninut, n care aciditatea trebuie meninut ntrun echilibru de compromis ntre
preferinele celor dou populaii de microorganisme. Evitarea problemelor legate de aciditatea

substratuluisepoatefacefieprinsistemuldefermentarendoufaze,curecipieni separai, fie,mai


bine,adoptndsistemuldefermentarenfluxorizontal.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

3.AVANTAJEALETEHNOLOGIILOR
PENTRUBIOGAZ
ProducereabiogazuluiprinprocesulAD iutilizareasafurnizeazmultebeneficii
deordinsocioeconomic,daridemediu,attlanivelulntregiisocieti, ct ipentru
fermieriiimplicainmoddirectnaceastactivitate.Valorizareaintrinsec a lanului
tehnologicdeproducere abiogazului
crete eficiena economic local, asigur
locuride
muncndomeniulrurali creteputereadecumprareregional.Aceasta
conducelambuntireastandardelorde
via i contribuie la dezvoltarea economic
i social de ansamblu a societii.

3.1Beneficiilanivelulsocietii
3.1.1Sursdeenergieregenerabil
nprezent,producerealanivelglobalaenergieiestenmaremsur dependent de
surseledeenergiefosil (petrolbrut,lignit,antracit,gazenaturale).Acestesursesunt
rezultatul fosilizrii resturilor plantelor i animalelor moarte, care au fost expuse la
presiune i temperatur n scoara terestr timpdesutedemilioanedeani.Dinaceast
cauz, combustibiliifosili reprezint surseneregenerabiledecombustibili,ale cror
rezervesuntconsumatemultmairepededectsuntformatecelenoi.

Figura3.1.Scenariupentruproducia mondialdepetrolivrfulproducieidepetrol(ASPO,2008)

Producia de vrf a petrolului este definit drept momentulncareesteatins rata


global maxim a produciei depetrolbrut,dup careaceast rat de producieintr n
declinulei final. Dupdiferiicercettori, produciadevrfapetroluluiafostdejaatins,
sauurmeaz sfieatinsnurmtoarea perioad(Figura1.1.).Fade
combustibilii fosili, biogazul rezultat prin AD este regenerabil n mod permanent, pe
msur ceesteprodusdinbiomas, care nureprezint altcevadectstocareaactual a
energieisolareprinprocesulde fotosintez.BiogazulprodusprinprocesulADnunumai

cvambunti bilanulenergeticaluneiri,civaaduceiocontribuieimportantla
conservarearesurselornaturaleilambuntirea condiiilor demediu.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

3.1.2Emisiiredusedegazecuefectdeser idiminuareanclziriiglobale
Utilizareacombustibililorfosili,precumlignitul,antracitul,petrolulbrut i gazele
naturale, convertete carbonul stocat timp de milioane de ani n scoara terestr i l
elibereaz subform dedioxiddecarbon(CO2)natmosfer. Creterea concentraiei
CO2atmosfericnprezentaredreptconsecin nclzireaglobal, deoarece dioxidul de
carbonesteungazcuefectdeser (GHG). Ardereabiogazului,deasemenea,elibereaz
CO2. Totui, principala diferen,princomparaiecucombustibiliifosili,esteaceeaa
originii carbonului din biogaz, care este recent preluat din atmosfer, prin activitatea
fotosintetic a plantelor actuale. Prin urmare,ciclulcarbonuluidinbiogazestenchisntr
o perioad foarte scurt de timp (ntre unul i civa ani). Producia de biogaz prin
procesulADreduce,deasemenea, iemisiiledemetan(CH4)ideoxidazotos(N2O),
rezultate n urma depozitrii i utilizrii gunoiului animal ca ngrmnt. Potenialul
efectuluideser almetanuluiestede21deorimaimare,iarcelaloxiduluiazotosde296
deorimairidicat,ncomparaiecuacelaaldioxiduluidecarbon.Prinurmare,utilizarea
biogazuluinloculcombustibililorfosilipentruproducerea i transportul energiei reduce
emisiiledeCO2,CH4iN2O,contribuind,nacestfel, la reducerea nclzirii
globale.

3.1.3Dependensczutdeimportuldecombustibilifosili
Combustibilii fosili reprezint resurse limitate, concentrate n puine zone
geograficedepe planeta noastr. Acest lucru creeaz, pentru rile situate nafaraacestor
areale,ostarepermanent i nesigur de dependen de importulderesurseenergetice.
Celemaimulteri europenesuntfoarteputernicdependentedeimporturiledeenergie
fosil din regiuni bogate n surse de combustibili fosili, precum Rusia i Orientul
Mijlociu. Dezvoltarea i implementarea sistemelor de energie regenerabil, cum este
biogazul de provenien AD, bazate pe resurse naionale i regionale, vor crete
sustenabilitatea i sigurana rezervelor naionale de energie i vorreducedependena de
importuldeenergie.

3.1.4ContribuieladirectiveleUEpentruenergieiproteciamediului
Luptampotriva nclzirii globale reprezint una dintre principalele prioriti ale
politiciloreuropenepentruenergie imediu.Directiveleeuropenereferitoarelaproducia
deenergie regenerabil,lareducereaemisiilordeGHG ilamanagementulsustenabilal
deeurilor sebazeaz peangajamentulstatelormembredeaimplementamsuri potrivite
nscopulndepliniriiacestora.ProducereaiutilizareabiogazuluidinADarepotenialul
deasatisfacetoateceletreidirective,simultan.

3.1.5Reducereadeeurilor
Unuldintreprincipalele avantajealeproduceriibiogazului estecapacitatea dea
transforma deeurilenresursevaloroase,prinutilizareaacestoracamateriiprimepentru
procesul AD. Multe ri europene se confrunt cu probleme uriae, asociate unei
supraproducii a deeurilor organice rezultate dinindustrie,agricultur, precum i din
activitile casnice.Producereabiogazuluireprezint ocalefoartebun de satisfacerea
reglementrilornaionale ieuropenedincencemairestrictivedinacestdomeniu ide
utilizareadeeurilororganicepentruproducereadeenergie,urmat dereciclareaacestora
ca ngrminte. Tehnologiile de producere a biogazului contribuie la reducerea

volumuluidedeeuri,precumiacosturilordeterminatedenlturarea acestora.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

3.1.6Creareadenoilocuridemunc

Dezvoltarea unui sector naional n domeniul biogazului stimuleaz constituirea


unornointreprindericu potenial economicsemnificativ,carevorcretevenituriledin
zonele rurale i vor crea noi locuri de munc. Comparativcuutilizareacombustibililor
fosiliimportai,producereadebiogazprintehnologiaADnecesitofor demuncmult
mainumeroas pentru procesul de producie, pentru colectarea i transportul materiilor
primenecesare,fabricareaechipamentuluitehnic,execuia lucrrilordeconstrucii i
exploatareafabricilordebiogaz.

3.1.7Utilizareflexibil ieficientabiogazului
Biogazul este o surs flexibil de energie, potrivit multor aplicaii. n rile
dezvoltate,unadintrecelemaisimpleaplicaiialeacestuiaoreprezint gtitul i
iluminatul. n multe dintre rile europene, biogazul este folosit pentru cogenerarea
energieitermice ielectrice(CHP).Deasemenea,biogazulestembuntit ifolosit
pentrualimentareareeleidegazenaturale,utilizatdreptcombustibilpentruautovehicule
sauntehnologiilepilelorelectrice.

3.1.8Reducereanecesaruluideap
Princomparaiecualibiocombustibili,biogazulnecesitcelemaisczuteaporturi
de ap tehnologic. Acest lucru este important,dinpunctdevederealeficienei energetice
abiogazului,dincauzapreconizateicrizeaapei,prevzut nmulteregiunialelumii.
3.2 Beneficiipentrufermieri
3.2.1 Veniturisuplimentarepentrufermieri
Producerea materiilor prime, combinat cu activitatea fabricilor de biogaz, fac
tehnologiilebiogazuluiatractivedinpunctdevedereeconomic i contribuie la creterea
veniturilorfermierilor.nplusfa deveniturilesuplimentare,acetia obinnoii
importante funcii sociale, precum cele de furnizori de energie i de operatori pentru
tratareadeeurilor.

Figura3.2.Circuitulsustenabilalbiogazuluiprovenit
dinprocesulAD(AL
SEADI,2002)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

3.2.2Digestatul,unngrmntvaloros

O fabric de biogaz nu constituie numai un furnizor deenergie.Biomasaanimalier


rezultat n urmaprocesuluiAD,numit digestat,reprezint un ngrmntvalorosal
solului,bogatnazot,fosfor,potasiu imicronutrieni, carepoatefiaplicatpeterencu
echipamentele obinuite, folosite i n cazul gunoiului de grajd lichid. Comparativ cu
gunoiulanimalbrut,digestatulprezint o eficien mbuntit ca fertilizator, datorit
omogenitii sale ridicate i a disponibilitii maimaria nutrienilor, unraportmaibun
C/N i lipsaaproapetotal amirosurilorneplcute.

3.2.3Circuitnchisalnutrienilor
Circuitul nutrienilor, prin procesul producerii biogazului de la producia de
materiiprimelaaplicareadigestatuluica ngrmnt esteunulnchis.Compuii cu
carbon(C)sunt redui, prin procesul de digestie anaerob,metanul(CH4)fiindfolosit
pentruproducereadeenergie,ntimpcedioxiduldecarbon(CO2)esteeliberatn
atmosfer, deundeeste preluat de ctre plante, n cursul fotosintezei. Unii compui ai
carbonuluirmnndigestat,mbuntindconinutulncarbonalsolurilor,atuncicnd
digestatulesteutilizatca ngrmnt.Producia debiogazpoatefiperfectintegratn
activitateafermelorconvenionalesauafermelororganice,undedigestatul nlocuiete
ngrmintele anorganice obinuite, produse cu consumuluneimaricantiti de energie
fosil. Figura1.2.prezint circuitul nchis,sustenabil,albiogazului.

3.2.4Flexibilitatenutilizareadiferitelortipuridemateriiprime
Pentruproducereabiogazuluipotfifolositenumeroasetipuridemateriiprime:
gunoi animal, resturi vegetale, deeuri organice provenite din fermele de producere a
lactatelor, din industria alimentar i agroindustrii, nmoluri de canalizare, fracia
organicdindeeurile
oreneti, deeuri organice menajere, din serviciile de catering i culturi de plante
energetice.Biogazulpoatefi,deasemenea,colectati direct de la rampeledegunoi.
Unuldintreprincipaleleavantajealeproduceriibiogazuluiconst n abilitateade
utilizare a aanumiteibiomaseumede,dreptmaterieprim.Exempledebiomas
umed sunt: nmoluriledecanalizare,nmolurileprovenitedinfermelepentrulactatei
dincele de cretere a p orcilor, nmolul de flotaie rezultat din procesarea alimentelor,
toate caracterizate de un coninutdeumiditatedemaimultde6070%.
nultimiiani,afostutilizat ibiomasa provenit dintroserie ntreag deplante
energeticedecultur(cereale,porumb,seminederapi etc.)dreptmaterieprimpentru
producereabiogazului,aacumsantmplat,deexemplu,nAustria.Laacesteasemai
adaug diversereziduuriagricole,produseagricolevegetaledepreciate,improprii
pentruconsumsaurezultatenurmacondiiilordecreterei climaticenefavorabile,care
potfiutilizatepentru produciadebiogazi de ngrminte.Deasemenea,unnumr
deprodusesecundareanimaliere,impropriiconsumuluiuman,potfiprocesatenfabricile
debiogaz.Odescrieredetaliat a substraturilor AD reprezint subiectul Capitolului 3.1.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

3.2.5Mirosurislabei insectepuine

Depozitareaiaplicareagunoiuluianimal
lichid,aceluisolid,dar ia
multordeeuriorganicecreeazsursedemirosuri
neplcute i persistente iatrag
insectele.ADreduceacestemirosuricumaimultde80%.Digestatulesteaproapeinodor,
iaramoniaculremanentdisparerapid dup aplicarea sa ca ngrmntncmp.Figura
1.3.ilustreaz reducereamirosurilornurmaprocesuluiAD.
A
mg per litru de nmol

1000
800
600
400
200
0
Acidizobutanoic Acidbutanoic Acidizovaleric
Nmol netratat

Nmol digestat

Acidvaleric

B
Uniti odorifere per m 3 aer

1200

1000
800
600
400
200

20minute
Nmol netratat

260minute
Nmol digestat

Figura3.3.

1: Concentra
ia de acizi
grai
volatili ce
provoac
mirosuri
neplcute
n
nmolurile
netratate
i n cele
digestate

2: Concentraia

mirosurilor
neplcute n
probele de
aer colectate
deasupra
cmp ului,
dup
aplicarea

n
ete securitatea veterinar, n

comparaie
cu folosirea
m
gunoiului animal brut.
ol
TehnologiaADimplicmsuri
ul
sanitare controlate, n vederea
ui
conformrii digestatuluipentru
n
utilizarea sa ca ngrmnt.
et
Igienizarea digestatului se
r
at
poate realiza prin meninerea
at
acestuiala
i
temperatura dedigestie
a
termofil,oriprin
3.2.6
Secur
n

itate pasteurizareasausterilizarea
sasub
m
veteri
ol
presiune, n funcie de tipul
ul
nar materieiprimefolosite.ntoate
ui
di
cazurile, scopul l constituie
g
Util inactivarea agenilor patogeni,
es
izarea
aseminelor deburuieni sau a
ta
digestatul
t
ui caaltor duntori biologici i
(
lanului
de
ngrm ntreruperea
H
transmitereabolilor.
nt
A

mbunt

uneifabricidebiogaz
denivelfermier,

Figura3.4.Reprezentareschematica

dotatcuundigestor
orizontaldinoel.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Figura3.5.Reprezentareschematicauneifabricidenivelfermier,dotatcuundigestorde
tipdou ntrunul, acoperitcuomembran uoar (folie)

4.UTILIZAREABIOGAZULUI
Biogazulnumr o seriedeutilizrindomeniulenergetic,nfuncie denaturasursei
i de cererea local deenergie.ngeneral,biogazulpoatefifolositpentruproducereade
cldur prin arderedirect, pentruproducereadeenergieelectric prinintermediulpilelor
electricesauamicroturbinelor,pentrucogenerareaenergieielectrice i termicenuniti
CHPsaudreptcombustibilpentruautovehicule.
4.1Proprietilebiogazului
Proprietile i compoziia biogazului variaz nfuncie detipul i structuramateriei
prime, sistemul de procesare, temperatur, timpul de retenie, volumul ncrcturii etc.
Coninutul energeticalbiogazuluisegsetenlegturilechimicealemetanului.

Valoareacldurii specificemediiabiogazuluieste21MJ/m ,densitateamedie1,22Kg/m


(pentruunconinut nmetande50%),iarmasaestesimilarcuaceeaaaerului(1,29

Kg/m ).Compoziiamedieabiogazuluiesteprezentat n Tabelul4.1.


ProductivitateanmetanasubstraturilorsupuseprocesuluiADdepindedeconinutul
deproteine,grsimi i glucide, aa cumesteprezentatnTabelul4.2..
Compoziiabiochimicadiferitelortipuridemateriiprimeestedeterminantpentru
productivitatealornmetan,aa cumreiesedinTabelul4.3..

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Figura4.1.Priviredeansambluasuprautilizrilorbiogazului

Tabelul4.1.Compoziiabiogazului
Comp
us

Formula chimic

Metan
Dioxiddecarbon
Vaporideap
Oxigen
Azot
Amoniac
Hidrogen

CH
CO
H2
O
N
NH
H

Hidrogensulfurat

H2

Coninut (Vol.%)
50
25
2(20C)7(40C)
<
<
<
<
<

Tabelul4.2.Productivitateateoreticnbiogazadiferitelorsubstraturi
Substr

Litridegaz/(kgx

Proteinebrute
Grsimi brute
Glucide

substrat)
70
1.2001.250
790
800

at

tonade

CH4

CO2

70
67
5
0

2930
3233
50

[%]

[%]

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Tabelul4.3.Randamentulnmetanaldiferitelortipuridemateriiprime
Materie
Randamentnmetan
Productivitaten
prim
[%]
biogaz
Dejeciilichidebovine
6
2
Dejeciilichideporcine
6
2
Borhotdedistileriecusolveni
6
4
Gunoidegrajdbovin
6
4
Gunoiporcin
6
6
Gunoiavicol
6
8
Sfecl
5
8
Deeuriorganice
6
10
Sorgzaharat
5
10
Sfeclfurajer
5
11
Fn
5
17
Porumbnsilozat
5
20

4.2Combustiadirect iutilizareacldurii
Ceamaisimpl cale deutilizareabiogazuluiesteardereasadirect n boilere sau
cuptoare,metod folosit pe scar larg n riledezvoltate,ncazulbiogazuluiprovenit
dindigestoaremici,familiale.
n rile dezvoltate, de asemenea, este folosit i combustia direct n cuptoare
pentrugaznatural.nscopulgenerrii cldurii,biogazulpoatefisupuscombustieifiela
locul producerii sale, fie transportat prin conducte ctre utilizatori. Pentru nclzire,
biogazulnutrebuiembuntit,iarniveluldecontaminarenulimiteazutilizareaacestuia
attdemult,precumncazulaltoraplicaii. Totui, biogazul necesit,ulteriorproducerii,
unpretratamentconstndncondensarei deshidratare, nlturarea
particulelor,comprimare i rcire.
4.3Generareacombinataenergiei(CHP)
Generareacombinat aenergiei(numit i cogenerare)dinbiogazesteconsiderat
o utilizarefoarteeficientaacestuia.naintedeconversianCHP,biogazulestedegazati
uscat. Majoritateamotoarelorcugazprezint limitemaxime
admisepentruhidrogenulsulfurat,hidrocarburilehalogenateisiloxaniiconinuin
biogaz. Motorul generatorului CHP are un randament de pn la 90% i produce
aproximativ35%electricitatei 65% cldur.
CeamaifrecventntlnitaplicaieaunitilorenergeticencogenerareCHPeste
reprezentat de ctre uzinele de tipcuplattermoelectrice(BTTP),constnddinmotoare
termice(decombustie)cuplatelaungeneratorelectric.Generatoareleprezint, de obicei,
o turaie constant (1.500rpm),pentruaficompatibilecufrecvena reelei. Motoarele
termicepotfidetipOttocugaz,DieselcugazsaumotoarecuinjeciePilotcugaz.Att
motoareleDiesel ct i celeOttocugazfuncioneaz fr motorin pentruaprindere,
conformprincipiuluiOtto.Diferena dintre cele doumotoareconstnumainraportulde
compresie.Prinurmare,ambelemotoarevorfinumite,nrestultextului,motoareOttocu
gaz.AlternativelaBTTPurilemenionatemaisussuntmicroturbinelecugaz,motoarele

Stirling ipileleelectrice.Totui, acestetehnologiiseaflncnfazade


dezvoltare,sauchiarnumailastadiuldeprototip.ToateaplicaiileCHPsuntdescrisemai
detaliatncapitoleleurmtoare.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Figura4.2.Cuptorcubiogazpentruproducereacldurii
(AGRINZGmbH,2008)
Electricitateaprodusdinbiogazpoatefiutilizatdreptenergiedeprocesarepentru
echipamentelealimentatecuenergieelectric, precumpompele,sistemeledecontrol i
mixerele.nmultedintrerile care ofer tarifemari pentru energia electric regenerabil
introdus nreea, toat energiaelectric produs estecomercializat, iarcea necesar
procesuluitehnologicestecumprat i preluat din aceeai reea de distribuie.
O chestiune important privitoare la randamentul energetic i economic al unei
fabrici de biogaz este utilizarea cldurii produse. De obicei, o parte din cldur este
utilizat pentru nclzirea digestoarelor (cldur de procesare), aproximativ2/3dintotalul
energiei produse fiind disponibil pentru necesiti externe. n trecut, multe dintre
fabricilede biogaz au funcionat exclusiv cu scopul produceriienergieielectrice, fr
utilizarea i a cldurii generate n cursulacestuiproces.Astzi, folosirea cldurii este
considerat a fi de foarte mareimportan pentrueconomiafabricii.ncondiiile unor
preuri crescute ale mrfurilor (de exemplu, cel al porumbului), doar comercializarea
energieielectricenuestesuficient pentru sustenabilitateaeconomic a fabriciide
biogaz.Dinacestmotiv,proiectareaviitoarelorfabricitrebuiesianconsiderare,
ntotdeauna,iutilizareaclduriirezultatenurma operrii acestora.
Cldura provenit din biogazpoatefifolosit pentruproceseleindustriale,n
activitile agricole sau pentrunclzirea spaiilor.Celmaipotrivitutilizator de cldur
este industria, deoarece cererea este constant pe tot timpul anului. Calitatea cldurii
(temperatura) reprezint un factor important pentru aplicaiile industriale. Utilizarea
cldurii din biogaz pentru nclzirea locuinelor i a construciilor, n general, (minireea
ori reea de cartier), reprezint oalt opiune, dei aceast aplicaie estemprit ntrun
sezonslab,petimpulverii,iunulintens,
pecel aliernii.Clduraprodusdin
biogazpoatefifolosit,deasemenea, i n
scopul uscrii recoltelor, a achiilor de
lemn sau pentru separarea digestatului. n cele din urm, cldura poate fi utilizat n
sisteme de cuplare a energiei termice cu rcirea. Acest proces este cunoscut, de
exemplu,ncazulfrigiderelor i estefolositfiepentru pstrareaalimentelor,fiepentru
condiionareaaerului.Energiadeintrareestereprezentatdecldur, rcirearealiznduse
printrunprocesdesorbie,spredeosebiredeprocesulde rcire prin adsorbie idecel
prin absorbie. Avantajele rcirii prin sorbie sunt: uzura sczut a echipamentelor,
datorit unui numr redus de componente mecanice, i consumul mic de energie
comparativ cu cazul rcirii prin compresie. Utilizarea principiului cuplrii energiei

termicecurcireanfabriciledebiogazestetestat,nprezent,ncadrulctorvaproiecte
pilot.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

4.3.1MotoareleOttocugaz
Motoarele de tip Otto cu gaz sunt dezvoltate special pentru utilizarea biogazului
conformprincipiuluiOtto.

Figura4.3.MotoareOttocugaz
(RUTZ,2007)
Motoarele(motoarecuardereincomplet) funcioneaz cuunsurplusdeaer,cu
scopulminimizriiemisiilordemonoxiddecarbon,faptcaredeterminunconsumredus
de gaz, ns reduceperformanele motorului.Acestlucruestecompensatprinutilizarea
unuigrupdeturbosupraalimentare,bazatpepresiuneagazelordeeapament.Motoarele
Ottocugaz necesitunbiogazcuunconinutdeminimum45%metan.
Motoarele mai mici, de pn la 100 KWel sunt, de obicei, motoare Otto. Pentru
performaneelectricemaimarisuntfolositeagregateDieseladaptate.Acesteasunt
echipatecubujii.AmbeletipuridemotoaresuntnumitemotoareOttocugaz,deoarece
labazafuncionriiacestorast principiulOtto.MotoareleOttocugaz(Figura5.3.)pot
funcionacubiogazsaucuunalttipdegaz,cumestecelnatural.Acestadinurm esteutil
atuncicndsepunenfunciune fabrica de biogaz, cldura generat fiindfolosit pentru
nclzirea digestoarelor.
4.3.2MotorcugazPilotcuinjecie
Motorulcuinjecie Pilot (numit imotorul cu injecie cu gaz natural, PING, sau
motorulcucombustibildublu)sebazeazpeprincipiulmotoruluiDiesel.Acestemotoare
suntutilizateadeseancazultractoarelor,precum inacelaalautovehiculelordesarcin
mare.Biogazulesteamestecatntrunmixerpentrugaz,mpreuncuaeruldecombustie.
Acestamestectreceprintrunsistemdeinjeciencameradecombustie,undeesteaprins
cuajutorulmotorinei.nmod obinuit, este injectat i ars o cantitate de pn la 10%
motorinpentruaprindere.Motoarelecuinjecie Pilotlucreaz cu un surplusmaredeaer.
ncazulntreruperiialimentriicugaz,motoarelecuinjeciePilotpot,deasemenea,
s lucreze i cumotorin pur saucucombustibildiesel,pentruaprindere. nlocuirea
biogazuluicumotorin saucombustibildieselpoatefi necesar nmomentulpuneriin
funciune a fabricii de biogaz, pentru realizarea nclzirii iniiale. Motorina pentru
aprinderepoatefidetipdieselfosilsaucombustibil uor fosil, ns pot fifolosite,n

acelaimod,imotorin pe baz demetilesterdinsemine de rapi (biodiesel) sau


uleivegetal.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Avantajul motorinelor pentru aprindere regenerabile este acela al inexistenei


coninutului de sulf i emisiilormai sczute demonoxiddecarbon.Maimult,acestea sunt
biodegradabile, lucru important n cazul scurgerilor i mprtierii. Totui, n cazul
utilizrii biocombustibililor,trebuieluatenconsiderareo uzur maiavansat afiltrelor,
nfundareajicloareloriviscozitateamairidicat amotorineivegetale.Unaltdezavantaj
lconstituieeliberareaoxiduluiazotos.ntoatecazurile,esteimportant citireacuatenie
ainstruciunilorcuprivirelacalitateacombustibililor, prevzute de productorul
motorului.
4.3.3MotorulStirling
Motorul Stirling funcioneaz fr ardere intern, pe principiul modificrii
volumuluigazului,nurmamodificriitemperaturiiacestuia.Pistoanelemotoruluisunt
puse n micare prin destinderea gazului nchis n cilindri, ca rezultat al injeciei de
cldur dintro surs extern. Cldura necesarpoatefifurnizatdectrediferitesursede
energie,cumarfiarztoarelecugaz,carefolosescbiogazul.
Randamentuldeproducereaenergieielectriceestecuprinsntre2428%,ceeace
reprezint mai puin dect n cazul motoarelor Otto cu gaz. Capacitatea motoarelor
Stirlingeste,deobicei,maimicde50KWel.Temperaturilegazelordeevacuaresunt

cuprinsenintervalul250300 C.Datoritfolosiriicombustieiexterne,sursadeenergieo
poateconstituii biogazul cu un coninut sczut demetan.Pentruutilizarea
motoarelorStirlingcucombustibilpebazdebiogazsuntnecesarectevaadaptri
tehnice.DatorituzuriireduseacomponentelormotoruluiStirling,potfiprevzutecosturi
dentreineresczute.MotorulStirlingpoatefiutilizatnuzineletermoelectrice
detipcogenerare.
4.3.4Microturbinecubiogaz

Figura4.4.Structuraunei
microturbine
(www.energysolutionscent
er.org)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

nturbinelecubiogaz,aerulestecomprimatntrocamerdecombustie,la
presiuneridicat, iamestecatcubiogazul.Amesteculaerbiogazestesupuscombustieii,
datorit creterii temperaturii,amesteculgazossedestinde.Gazelefierbini sunt eliberate
printro turbin, conectat la un generator electric. Structura schematic a microturbinei
esteprezentat n Figura5.4..Putereaelectric tipicauneimicroturbine
seaflnjurulvaloriide200KWel.nprezent,microturbinelecubiogazsuntprea
scumpepentruaficompetitivedinpunctdevedereeconomic,darsuntimplementatesub
formaunorexperimentecubiogaz, n viitor ateptnduseoreducereacosturilor.
4.3.5Piledecombustie
Pileledecombustiereprezint dispozitive electrochimice,caretransform energia
chimic a unei reaciidirectnenergieelectric.Structurafizic de baz(ansamblul
componentelor) a unei pile de combustie const dintrun strat de electrolit, aflat, pe
ambelepri alesale,ncontactdirectcuunanod i un catod construite din material
poros.Oreprezentareschematic a unei piledecombustie este artatnFigura4.5..ntr
opil de combustietipic, combustibilulgazos(biogazul)estenmodcontinuuintrodus
ncompartimentuldinparteaanodului(electrodulnegativ),iaroxidantul(deexemplu,
oxigenul atmosferic) alimenteaz n mod continuu compartimentul situat n partea
catodului(electrodulpozitiv).Lanivelulelectrozilorarelocoreacie electrochimic, n
urmacreia este produs curentulelectric.

Figura 4.5. Schema simplificat a unei pile de combustie (EMERGING


ENVIRONMENTALISSUES,2005)
Diferitelemodeleexistentedepiledecombustiesuntdenumitenfuncie de tipul de
electrolit folosit, astfel: pile de combustie de temperatur joas (AFC, PEM), medie
(PAFC)saunalt (MCFC,SOFC).Alegereapileidecombustiesefacenfunciedetipul
gazuluicombustibilfolositidemoduldeutilizareacldurii.ncazulbiogazului,potfi
folositepileledecombustiedetipMembranPolimerElectrolit(PEM).

Datorit temperaturiidelucrude80 C, cldura poatefiutilizat directpentru


nclzireaapeidinreeauadeap cald.Tipuldeelectrolitfolositinflueneazduratade
funcionareaPEM,careestefoartesensibillaimpuritiledingazulcombustibil,
inclusivladioxiduldecarbon.Dinacestmotiv,suntnecesareeforturinscopulpurificrii
gazului.
Cel mai evoluat model de pil de combustie este Pila de Combustie cu Acid
Fosforic(PAFC),frecventfolositnlumepentrufuncionareapebaz degaznatural.n
contrastcualtepiledecombustie,eficiena saelectric este sczut. Totui, PAFC este

mai puin sensibillaprezenadioxiduluidecarbon iamonoxiduluidecarbonconinui


ngazulcombustibil.MCFC(PiladeCombustiecuCarbonatTopit) lucreaz

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

cufluxdecarbontopitpepostdeelectrolit i esteinsensibil lamonoxiduldecarbon,


tolerndconcentraiialeacestuiadepnla40%dinvolum.

Datorit temperaturiisaleridicatedelucru,de600700 C,areloctransformarea


metanuluinhidrogen,procesnumitreformare.Cldura disipat dectre pil poate fi
utilizat, spre exemplu,ntro turbin,montat la ieireadinaceasta.

Figura4.6.PrimapildecombustieMCFCpentrubiogazdinlume,funcionnd
nGermania(RUTZ,2007)
Oalt pildecombustie cu funcionare la temperatur ridicat este SOFC (Pilade
CombustiecuOxidSolid).Aceasta lucreazlatemperaturisituatenintervalul750

1.000 C.PiladecombustieSOFCareoeficien electricmare,ninteriorulsuputnd


avealocreformareametanuluinhidrogen.Utilizareabiogazuluinaceastaesteposibil,
datorit sensibilitii sale sczute la sulf.

Costuriledeinvestiiencazultuturorpilelordecombustiesuntfoartemari(12.000
/KWh), ceea ce reprezint mult mai mult dect costurile corespunztoare n cazul
motoarelor puse n funciune n cadrul BTTPurilor. Din acest motiv, i lund n
considerareievoluiile curente i rezultatele cercetrilor, n cazul pilelordecombustienu
suntnc disponibilesistemecomercializabile.
4.4Producereabiometanului(mbuntireabiogazului)
naintedeutilizareabiogazuluipepostdecombustibil,fieprinintroducereasan
reeauadegazenaturale,fienrezervoareleautovehiculelor,acestatrebuiepurificat,prin
ndeprtarea tuturorsubstanelorcontaminante,precum iadioxiduluidecarbon.nacest
mod, are loc o cretere a coninutului su de metan. Acest proces este numit
mbuntirea biogazului. Concentraia demetanabiogazului,care,nmodnormal,este
de5075%,esteridicat,prinprocesuldembuntire,laovaloaredepeste95%.Laora
actualexistdisponibilecteva tehnologii folosite pentru ndeprtarea substanelor
contaminantedinbiogaz.
ndeprtarea dioxidului de carbon trebuie fcut n scopul atingerii indicelui Wobbe
pentrugaz.Odat cu ndeprtareadioxiduluidecarbondinbiogazsuntnlturate,de
asemenea, imicicantitidemetan(CH4).Metanulesteungazcuefectdeserde21de
orimaiputernicdectCO2(adic,omoleculdemetanestede21deorimaieficientn
reinereacldurii radiate de pmntdectomoleculdeCO2),astfelnctreducerea
pierderilordemetanprezintoimportandeosebit,attdinmotiveeconomicecti de

mediu.Exist disponibile ctevatehnologiipentrureducereadioxiduluide


carbon,cuaplicarecomercial.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Celemaicomunedintreacestea
n ap sau solveni organici) i
celede
PSA).Altetehnici,mairar utilizate,
criogenic. O metod relativ nou, aflat
mbuntire intern.

suntproceseledeabsorbie (prinbarbotare
adsorbie (adsorbie prin variaia depresiune
sunt:separareaprinmembran isepararea
nc n cercetare, este denumit proces de

Figura4.7.SeciadepurificareabiometanuluiprinmetodaPSA(stnga)i
conexiunealareeauadegaznatural(dreapta)aleUzineidebiometandinPliening,
Germania(RUTZ,2007)
Costultotalpentrupurificareaimbuntireabiogazuluideriv,pedeoparte,din
costul investiiei,iar,pedealta,dincheltuielilenecesarefuncionrii fabricii i ntreinerii
echipamentelor.Pentruproducereaunuibiogazdeocalitateadecvatfolosiriidrept
combustibil auto sau introducerii sale n reeaua de gaze naturale, partea cea mai
costisitoare a procesrii oconstituie ndeprtarea dioxidului de carbon.
Costurileinvestiiei, n cazuluneifabricipentrumbuntireabiogazuluidestinata
fifolositdreptcombustibilpentruautovehicule,depinddeciva factori,unuldintrecei
mai importani fiind chiar dimensiunile acesteia. Costurile investiiei cresc odat cu
cretereacapacitii,ntimp ce investiia pe unitatedecapacitateinstalat estemai sczut
n cazul fabricilormari,comparativcucelemici.
4.4.1Biogazul,combustibilpentruautovehicule
Utilizareabiometanuluinsectorultransporturilorreprezint o tehnologie cu unmare
potenial i caredetermin importantebeneficiilanivelsocioeconomic.Biogazuleste
dejafolositdreptcombustibilpentruautovehicule n ri precum Suedia,Germania i
Elveia.
Numrul autovehiculelorpentrupasageri,alcelordestinatetransportului public i al
camioanelorcarefuncioneaz pe gaz lichefiat se afl ntro cretere accelerat.
Biometanulpoatefifolositdreptcombustibilpeaceleai autovehicule care folosesc i
gazulnatural.Unnumrdincencemaimaredeoraeeuropeneinlocuiescparculde
autobuzedieselcuunulformatdinautobuzecarefuncioneaz pe baz de biometan.
Cele mai multe dintre automobilele care funcioneaz pe gaz sunt automobile
obinuite, pe combustibilfosil,adaptatepentruafolosigazulprinadugareaunuirezervor

pentru gaz lichefiat, amplasat n portbagaj, i a unui sistem de alimentare cu gaz a


motorului,simultan cu pstrareacapacitiidefuncionarepecombustibilclasic.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Autovehiculeleproiectatenmodspecialpentruafolosigazulsuntoptimizaten
scopul obinerii unei eficiene crescuten funcionare, precum i auneiamplasri mai
convenabilearezervoarelordegaz,astfelnctsnuse piarddinspaiuldestinat
bagajelor.Gazulestestocatla200250bari,nrecipientepresurizateconstruitedin
oelsaudinmaterialecompozite,avndcabaz aluminiul.nprezent,maimultde50de
fabricani dinlumeantreag pun la dispoziieunnumrdeaproximativ250de
modele de autovehicule de pasageri, ori destinate transportului de mrfuri uoare sau
grele,carefuncioneazpebazdegaz.
Autovehiculele destinate transportului mrfurilor grele pot fi adaptate pentru a
funciona numaipegazmetan,nsnunelecazurisuntfolositeimotoareduale,capabile
s funcioneze simultan pe gaz i pe combustibili lichizi clasici. Un astfel de motor
utilizeazunsistemdeinjeciediesel,gazulfiindaprinsprininjeciauneimicicantitide
combustibildiesel.Motoareledualenecesit oproiectaremaipuinspecial isunt
capabiledeperformaneegalecucelealemotoarelordieselclasice.Cutoateacestea,
valorileemisiilornusuntlafelde satisfctoare precumceledincazulautovehiculelor
similarededicatepegaz,iartehnologiadeconstrucie amotoarelor duale rmneun
compromisntreaceeaamotoarelorcuaprindereprinscnteiei cea amotoarelordiesel.
Autovehiculele care funcioneaz pe baz de biometan prezint avantaje
substanialecomparativcucelecarefolosescmotoarepebenzin sau diesel. Emisiile
totalededioxiddecarbonsuntdrasticreduse,nfunciedenaturamateriilorprime
utilizate i deorigineaenergieielectrice(fosilsauregenerabil) folosit nprocesulde
mbuntireabiogazului, precum incomprimareaacestuia.Emisiiledeparticuleide
funinginesunt,deasemenea,redusenmod drastic, chiar i n comparaiecumotoarele
dieseldeultim generaie, echipate cu filtre de particule. EmisiiledeNOxi de
hidrocarburinonmetan (NMHC) sunt i acestearedusenmodsemnificativ.

Biometan
Lichiddinbiomasa(BtL)
Uleiderapita
Biodiesel
Biometanul
ca produs

Bioetan
ol

secundar
(turtaderapita,malt,
paie)

Consumuldecombustibilal
autovehiculului:
motorOtto:7.4l/100kmmotor
Diesel:6.1l/100km

Figura4.8.

Com paraientrediveri

biocombustibili,subforma pebazde
distaneiparcursedectreun biocombus
automobilcarefuncioneaz tibili

prod culturiagricole,pehectarul
ui deterenarabil.Sursa:(FNR,
2008)
din

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Biogazulmbuntit (biometanul)esteconsiderataficombustibilulautocucelmai
nalt potenial, c omparativcu ceilali biocombustibili.nFigura5.8.esteprezentat o
comparaie ntre biocombustibilii folosii n transporturi, sub formadistaneicepoatefi
parcurs de ctreunautomobil,atuncicndacestafolosete drept combustibil
biocombustibilulrespectiv,produsdinculturidestinateacestuiscop,pehectaruldeteren
arabil.Potenialulbiogazuluifolositpentrutransportestechiarmaimare,ncazulfolosirii
camaterieprim pentru obinerea sa a deeurilor,nloculculturiloragricole.
4.4.2Biometanul,combustibilpentrureeauadegazenaturale
Biogazul mbuntit (biometanul)poatefiintrodusnreeaua degazenaturale i
distribuitprinaceasta, dupcenprealabilafostcomprimatlapresiuneadinreea.
ConformlegislaieiUniuniiEuropene,accesullareeaua degazenaturaleestegarantat
tuturorfurnizorilordebiogaz(ParlamentulEuropean,2001).
Exist ctevaavantajenceeaceprivete distribuia biometanuluicuajutorulreelei
degazenaturale.Unuldintrecelemaiimportanteesteacelac reeauaconecteazloculde
producie a biometanului,care,nmodnormal,segsete n zona rural, cu zonelecelmai
dens populate,lucru care permiteutilizarea sade ctre noi beneficiari. De asemenea,
devine posibil i creterea produciei de biogazntrozon mai izolat, fr a exista
problemadeanuseputeafolosiexcesuldecldurgenerat.
ri precum Suedia, Elveia, Germania i Frana posed standarde (sisteme de
certificare)folositepentruintroducereabiogazuluinreeaua de gaze naturale.
Standardele,carestabilesclimiteledinpunctuldevederealconinutuluidesulf,oxigen,
particuleprecum ialpunctuluidecondensareaapei,auscopuldeaevita
contaminareareelei iautilizatoruluifinal.IndexulWobbeafostintroduspentruevitarea
neconcordanelor n efectuarea msurtorilor asupra calitii gazului, n funcie de
destinaia utilizrii acestuia. Standardele sunt, nmajoritateacazurilor,uordendeplinit
prinproceselecurentedembuntireabiogazului. n unele situaii, gazulrezultatdin
gropiledegunoipoatefimaigreuaduslastandardeacceptabiledecalitate,caurmarea
coninutului su ridicat de azot.
Biogazul mbuntit i introdusnreeapoatefifolositntermocentraleaflatela
mare deprtare fa de loculdeproducereaacestuia,darapropiatedeconsumatori. n
acestmod, este obinut omaibunutilizareacldurii produse, reducndusepierderile
termiceprintransport.
Introducereanreeauadegazenaturaleabiogazuluifacesuficient existenaunei
centralepropriimaimici,saunumaiaunuiarztor debiogazalfabriciiproductoare, n
scopul generrii energiei necesare pentru procesare.
Fabricide procesare abiogazuluisuntoperativenSuedia,
Germania,
Austria,Olanda, Elveia i Frana. Principaleleobstacolecarestau
ncalea
introduceriibiometanuluinreeauadegazenaturalesuntcosturilenaltealeprocesriii
posibilitatea conectrii la reea. Introducerea n reea a biometanului este limitat de

localizareacorespunztoareasiturilorde producie iprocesareaacestuia,caretrebuies


fiectmaiapropiatedereeauadegazenaturale.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

4.4.3 Fabricareadioxiduluidecarbon i a metanului,dinbiogaz,


nindustriachimic
Fabricareametanului i a CO2purdinbiogazpoateconstituioalternativviabil la
producereaacestoradinsursefosile.Ambelesubstaneprezintimportan
pentruindustriachimic. CO2puresteutilizatpentruproducereadepolicarbonai, a gheii
uscatesaupentrutratareasuprafeelor(sablarecuCO2).CO2provenitdinbiogazpoatefi,
deasemenea,folosit n agricultur, ca ngrmntnsere.

5.UTILIZAREADIGESTATULUI
Producia agricol de biogaz reprezint un elementintegratalagriculturiiholistice,
careianconsiderarenunumaicosturileibeneficiileeconomicealeactivitiloragricole,
dari aspectele socioeconomice i demediu ale acestora. Producia de biogaz determin
beneficiiinterrelatedenatureconomic,agricol idemediui,dinacestmotiv,
pionieriitehnologiilordebiogazdegeneraiaatreianEuropa,dup crizapetrolului,au
fostfermieriideproduseorganice,interesai i nacrete, nacestmod, calitile de
fertilizatorale ngrmintelor de naturanimal.
5.1

ADotehnologiepentrumanagementulreziduurilor
animaliere

Practiciledecretere intensiv a animalelor domesticeauconduslasituaiancare


fermele de animale nu dispun de suprafee suficiente de teren pentru producerea
cantitilor necesare de nutreuri, i nicipentruutilizareacantitilormaridereziduuri
animaliererezultatedinactivitateaproprie.Acestfaptacondus,ntimp,laacumulrimari
denutrieni aflainexcesnzonelerespective,provenii din gunoiul animal, situaiecare
necesit msuriimperativedemanagementalacestorbioreziduuri, nscopul prevenirii
unorconsecine grave, precum:
1 Poluareaapelor freatice i de suprafa,dincauzascurgerilorde
nutrieni.
2 Distrugerea structurii solului i a microbiotei
acestuia.
Distrugereapopulaiei specificedeplanteierbacee i formareavegetaiei tipice
terenurilorcuexcesdenutrieni.
1 Riscuri majore de emisii de metan i
amoniac.
2 Persistenamutelor iamirosurilorneplcute,dincauzadepozitriigunoiului
animali mprtieriiacestuia.
3 Riscul contaminrii cu ageni patogeni i al rspndirii
acestora.
TehnologiaAD ofer o serie desoluii pentrurezolvareaproblemelormenionate
mai sus, probleme rezultate din activitile de producie zootehnic, aceasta fiind o
tehnologie sustenabil, potrivit pentrutratarea i managementulreziduuriloranimale,n

acestmodperminduse i o abordare holistic i orientat spremediuapracticilor


agricole.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

5.2 Delagunoianimalladigestat,cangrmnt
5.2.1 Biodegradareamaterieiorganice

Tratamentul gunoiului animal n fabricile de biogaz const n biodegradarea


compuilor organicipnlasubstaneanorganiceimetan.npractic,fabriciledebiogaz
care proceseaz gunoiul de grajd prezint o rat a degradrii materiei organice de
aproximativ40%pentrugunoiulbovini de 65% pentru cel porcin. Rata dedegradare
depinde,ngeneral,detipulmaterieiprime,detimpuldereteniehidraulic(HRT),
precum i de temperatura de procesare. Datorit procesului de degradare a materiei
organice,digestatulesteuordepompat i de aplicat ca ngrmnt,nefiindnecesar,n
prealabil,oamestecareputernic a acestuia, comparativcugunoiulbrut,netratat.
5.2.2Reducereamirosurilorneplcute
Unul dintre avantajele sesizate imediat ale tehnologiei AD este reducerea
semnificativasubstanelorodorifereemanatedegunoiuldegrajd(acizivolatili,fenoli
derivai ai acestuia).
Experiena demonstreaz faptul c pn la80%dintremirosurileemanatede
substraturilematerieiprimepotfiredusecuajutorultehnologieiAD.Nuestevorbaaici
numaidespreoreducereaintensitii i persisteneimirosurilor(Figura5.1.),ci ideo
modificarepozitivnceea ce privete compoziia acestora, deoarece digestatulipierde
mirosulneplcutdegunoi,cptndulmaimultpeaceladeamoniac.Chiar istocatpe
perioade mai lungi de timp, digestatul nu arat o cretere a emisiilor de substane
odorifere. Figura 6.1. arat faptul c, dup o perioad de 12 ore de la aplicarea
digestatului,mirosulneplcutaproapec a disprut.

Figura 5.1. Zona afectat i persistena


mirosului neplcut dup aplicarea
digestatuluiiagunoiuluinetratat,peun
teren cu vnt din direcia nordvest
(BIRKMOSE,2003)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

5.2.3Sanitaia

ProceseleADinactiveazvirusurile,bacteriile iparaziiiconinuinsubstraturile
materieiprime,efectnumit,nmoduzual,sanitaie. Eficiena sanitaiei, n cazul
tehnologieiAD,depindedetimpuldereteniealmaterieiprimeninteriorul
digestorului,detemperaturadeprocesare,detehnicadeamestecare,precum i detipul
digestorului.Celmaieficientproces de sanitaie este obinutlatemperaturitermofile(50
55C),ntrunreactorcufluxlongitudinal,cuuntimpde retenieadecvat.nacesttipde
digestor,amestecareadigestatuluicumateriaprim proasptestempiedicat,acestfapt
permindodistrugeredepnla99%dintotalul agenilor patogeni.
5.2.4Distrugereaseminelorburuienilor
Prin tehnica de procesare AD se obine reducerea considerabil a capacitii de
germinareaseminelor buruienilor.nacestmod,producereadebiogazcontribuielao
reducereecologicanumrului plantelornefolositoare.Pierdereacapacitii degerminare
are loc, n cazul majoritii seminelorde buruieni, dup operioad de1016zilede
retenie hidraulic; cutoateacestea,exist diferene, nfuncie despecie.Ca i n cazul
sanitaiei,efectulcreteodat cu cretereatimpuluideretenie i a temperaturii.
5.2.5Evitareaarsuriiplantelor
Aplicarea gunoiului brut ca ngrmnt determin apariia arsurilor la nivelul
frunzelorplantelor,acestafiindefectulprezeneiacizilorgraidejoasdensitate,cumeste
acidul acetic. n cazul fertilizrii cu digestat, fenomenul arsurii plantelor este evitat,
deoarecemajoritateaacizilorgraisuntdegradaiprinprocesulAD.Digestatulsescurge
maieficientdepecorpulplantelorcomparativcugunoiulbrut,faptcarereduce
timpuldecontactdirect dintre digestat i prileaerienealeacestora,astfel
micornduse i riscul vtmrii frunzelor.
5.2.6mbuntireacalitilorngrmntului
PrinprocesulAD,ceimaimuli nutrieni legainsubstaneleorganice,nspecial
azotul,suntmineralizai, devenind,nacestmod, uor disponibili pentru plante.Figura
5.2.prezint utilizarea azotuluiconinutndigestat,aplicatculturilordegrudetoamn i
celordeorzdeprimvar,comparativcuutilizareaazotuluiprovenitdingunoiulnetratat.
Datorit disponibilitii crescute a azotului, digestatul poate fi pe deplin integrat n
seciunea de fabricare angrmntuluidincadrulfermei,fiindposibilcalcululefectului
de fertilizare, la fel ca i n cazul ngrmintelor minerale.
ncomparaiecugunoiuldegrajd,digestatulprezintunraportC/Nmaisczut.Un
astfelderaportdenotunefectmaibundefertilizarecuazot,petermenscurt,al
digestatului.AtuncicndvaloarearaportuluiC/Nestepreamare,microorganismelepreiau
controlulnsol,acesteaconcurndcusuccesrdcinile plantelor pentru preluarea
azotuluidisponibil.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Figura 5.2. Utilizarea azotului din digestat, comparativ cu gunoiul de grajd brut, de
provenienporcin i bovin(BIRKMOSE,2002)
5.3Aplicareadigestatuluicangrmnt
Digestatulestemaiomogen,comparativcugunoiulbrut,avnd iunraportNPmbuntit.
Deasemenea,acestaprezint un coninutcunoscut de nutrieni, permind,aadar, o dozare precis,
deciobun integrareaacestuianschemeledefertilizarealefermelor.Digestatul coninemaimult
azotanorganic,maiuor accesibilplantelordectncazulgunoiuluibrut.
Eficiena n azot a acestui ngrmnt este n mod considerabil crescut, iar pierderile de
nutrieni cauzatedescurgeri iprinevaporarevorfiminime,atuncicnddigestatulestefolosit
nconformitatecuprincipiileagriculturiidebunepractici.Pentruoutilizareoptimadigestatuluica
ngrmnt,trebuieluatenconsiderareaceleai regulide baz, aplicabile i n cazul gunoiului brut:
1 Asigurareauneicapaciti suficiente de stocare (pentruminimum6luni).
2 Restricionarea aplicrii la o anumit perioad de timp.
3 Respectareacantitii optimeaplicatelahectar.
4 Respectareatehniciideaplicare.
Datorit omogenitii i fluiditii saleridicate,digestatulseinfiltreaz n solmairapiddect
gunoiul brut. Cu toate acestea, aplicarea digestatului ca ngrmntimplic risculpierderilordeazot,
dincauzaemisiilordeamoniaciascurgerilordenitrai.nscopulminimizrii acestui risc,trebuie
respectateurmtoareleregulidebun practic agricol:
1 Evitareaamestecrii n exces a digestatului nainte deaplicare.
2 Digestatulseaplic rece, direct din tancul de stocare.
3 Aplicarea n cmp se face cu ajutorul pompelor, prin intermediul conductelor sau
furtunurilor,prininjectareadirect n sol sau cu ajutorul injectoarelor cu disc.

n cazul aplicrii la suprafaa solului, este necesar ncorporareaimediat n acesta.

nfunciedetipulculturii,digestatultrebuieaplicatlanceputulsezonuluidecretere

saun
cursulfazeidecretere vegetativ. Experienaarat faptul c, n Europa,momentuloptimpentru
aplicareadigestatuluiesteacelaalcreterii vegetative viguroase.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

1 ncazulculturilordetoamn,aplicareaseface,iniial,ntrocantitatecorespunztoare
uneitreimidinnecesaruldeazot.
Condiiile meteorologiceoptimepentruaplicareadigestatuluisunt:petimpploios,cu
umiditatemareinlipsavntului.Vremeauscat,nsorit icuvntputernicreduceeficiena
fertilizrii cu azot nmodconsiderabil.
Digestatul poate fi utilizat ca ngrmnt de suprafa, n cazul culturilor aflate n plin
vegetaie. Acest mod de aplicare ridic puineproblemenceeaceprivete pierderile de azot sub
forma infiltraiilor denitrai n pnzafreatic, de vremecenutrienii sunt absorbii,nceamaimare
parte, direct de ctre plante. Experiena danez demonstreaz faptul c aplicarea superficial a
digestatului are drept consecin absorbia unei pri a nutrienilor direct lanivelulfrunzelor.
5.4Efecteleaplicrii digestatului asupra solului
Degradarea materiei organice prin procesul AD implic desfacerea legturilor de carbon,
degradareaacizilororganici,precum iasubstanelorodorifereiacelorcaustice.Dinacestmotiv,
atuncicndesteaplicatsolului,digestatulcreeazmaipuine inconveniente i asigur unmediumai
potrivit dezvoltrii organismelorprezentensol,ncomparaie cu gunoiul brut. Msurtorile directe
alenecesaruluibiologicdeoxigen(BOD),ncazuldigestatuluiprovenitdingunoibovin i porcin,
arat ovaloarede10orimaisczut dectncazulgunoiuluibrut.Aceastanseamn c solul tratat cu
digestat nu intr n faza anaerob, aadarfolosete mai puin oxigen.Datorit consumuluiredusde
oxigen,seconstatotendinsczutdeformareazoneloranoxicelanivelulsolului,adicazonelor
lipsitedeoxigen,darbogatenazot.Capacitateade reconstrucie a solului i a regenerriihumusului
pebazasubstanelor organice adugate este, de asemenea,mairidicatdectncazul
folosiriigunoiuluibrut.

Figura5.4.Vehiculefolositelaaplicareadigestatuluicangrmnt,prinutilizareapompelor
desuciunecufurtun(AGRINZGmbH)
Digestatul asigur omarepartedincarbonulnecesargenerrii substanelor organice nsol,
comparativ cu compostul i gunoiul de grajd netratat, aplicate ca ngrmnt. Studii germane
efectuatecudigestatdeprovenien porcinauartatocretereaindexuluideeficien a producerii
dehumusdelavaloareade0,82pn la cea de 1,04. Substanele organicebiodegradabile,precum
celulozaiaciziigrai,suntdescompuselasubstanemaisimple.
Lignina,necesarformriihumusului,rmnecaatare.Bacteriilemetanogenenseleproduco

serie ntreag de aminoacizi, care vor fidisponibiliattplantelor,ct i celorlalteorganismeviidin


sol.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

6.NECESARULDEBIOGAZPENTRUALIMENTAREA
FABRICIIMINICET
Considerm situaia implementrii unui proiect de investiii n producerea biogazului cu folosirea
acestuia pentru producerea de cldur i electricitate n cadrul unui miniCET, bazat pe aplicarea
motorului cu ardere intern. MiniCETul este dotat cu dou agregate cu puterea electric instalat de
525kWfiecare.

Pentru a determina cererea anual de biogaz, folosit la miniCET, trebuie s cunoatem volumul
total de energie produs anual la central ECET .
ECET=W+Q

(1)

unde:Wreprezint cantitatea de energie electric,


Qcantitatea de cldur.
nparticular,avem:

W=2

Pe Tm k =252660000,9=5,7GWh/an (2)

Q=2PtTmk=255860000,9=6GWh

(3)

CET

=5,7+6=11,7GWh/an

(4)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Cunoscnd producia total de energie (electricitate i cldur), precum i randamentul global al


instalaiei de cogenerare determinm cantitatea de energie nglobat n combustibil (in biogaz)Qcomb.
Qcomb=ECET/ =11,7/0,833=14GWh=50595 GJ/an (5)
Considerm cldura de ardere a biogazului egal cu 22,4 MJ/m3.
Cunoscnd cldura de ardere i energia nglobat n biomas, determinm volumul de biogaz ce
urmeaz a fi produs din biomas:
Vbiogaz=Qcomb/LHVbiogaz=2259miim3/an

(6)

Aadar producia i respectiv consumul de biogaz constituie:


1
pe an 2259miim3/an,
2
pe zi 2259miim3/250zile=9034,9m3/zi,
3
pe or 2259miim3/6000h=376m3/h.
Pentru acest necesar de biogaz urmeaz s determinm cantitatea de biomas pe tipuri materie
prim folosit.
6.1.NECESARUL DE BIOMAS
La staia de biogaz sunt valorificate, n primul rnd, deeurile municipale lichide i solide din
regiune. De menionat c la staie deeurile lichide i solide sunt amestecate i fermentate n comun.
Deeurile municipale solide sunt acumulate de la toat populaia din regiune (11 630 locuitori).
Deeurile municipale lichide vorfiaccumulatedoardela o parte a populaiei oraului (cca. 40
% 4 817,5 locuitori), conectai la sistemul centralizat de canalizare, ntruct cealalt parte a populaiei
beneficiaz de sisteme individuale de canalizare. n scopul dimensionrii fermentatorului se cere de a
cunoate masa total de deeuri. Iat de ce mai jos vom calcula cantitatea total a deeurilor municipale
solide i lichide colectate pentru fermentare.

deseuri

=B

deseurisolide

+B

deseurilichide(7)

Unde:Bdeeurireprezint cantitatea total de deeuri


BdeeurisolideiBdeeurilichidecantitateadeeurisolideilichide.
Cunoscnd c unui locuitor i revine aproximativ 0,7 kg deeuri organice solide, determinm
cantitatea deeurilor municipale solidedisponibile.
Bdeseurisolide=116300,7kg/zi=8,14t/zi

(8)

Deeurile municipale lichide reprezint nmolul format de apele uzate colectate prin sistemul de
canalizare de la populaie. Nmolul de la staia de epurare este transportat la staia de biogaz pentru
fermentare. tiind c unei persoane, n mediu, i revine 0,5 kg/zi deeuri lichide, determinm cantitatea
total a acestor deeuri
Bdeseurilichide=48170,5kg/zi=2,4t/zi

Aadar, volumul total de deeuri municipale este

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Bdeseuri=8,14+2,4=10,54t/zi

Dintro ton de deeuri solide rezult la fermentare aproximativ 120 m3 de biogaz, iar la
fermentarea unei tone de nmol se produce aproximativ 400 m3 de biogaz. n aa mod determinm
volumul de biogaz, care rezultat la fermentarea cantitii totale a deeurilor
3

Vbiogaz1=1,9miim /zi
3

Astfel, valorificarea energetic a deeurilor municipale ne permite de a produce cca. 1 936,8 m


biogaz pe zi, ceea ce reprezint apr. 21 % din necesarul de biogaz; celelalte 79 % sunt acoperite din
materia prim mas vegetal i dejecii animaliere. La staia de biogaz se colecteaz dejecii
animalieredinregiune.n2007sa nregistrat n zon un numr de 1 850 capete bovine, 2 537 capete
porcine i 3 537 capete ovine i caprine. n tab. 2. este prezentat cantitatea de dejecii pe un cap de
animalrezultatentrozi.

Cunoscnd efectivul de animale i cantitatea dejeciilor rezultate de la acestea, determinm


potenialul dejeciilor pentru fermentare

=B

dejectii

bovine

+B

porcine

+B

ovine,caprine

Bbovine, Bporcine i Bovine,caprine dejecii de bovine, de porcine i respectiv de


ovine i caprine.
Calculm potenialul dejecii de bovine, cunoscnd efectivul de animale i cantitatea de dejecii
care rezult de la fiecare animal.
Bbovine=185010kg/zi=18,5t/zi

porcine=25376kg/zi=15t/zi

Bovine,caprine=35372kg/zi=7t/zi

(11)
(12)
(13)

Bdejectii=40,5t/zi

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

n zon sunt gospodrii care valorific dejeciile animaliere n diferite scopuri, i nu sunt dispui
de a le furniza. De aceea cantitatea disponibil a dejeciilor pentru fermentare este Bdejectii =38t/zi,
cca. 90 % din potenialul dejeciilor din regiune.Dintro ton dejecii lichide de bovine se produce 15
m3debiogaz,dintro ton dejecii solide de ovine i caprine60m3debiogaz,iardintro ton dejecii
lichidedeporcine15,6m3debiogaz.Astfelvolumuldebiogazrezultatlafermentarea dejeciilor
animaliereeste
3

Vbiogaz2=18,515+1515,6+760=893,4m /zi
n aa fel, valorificarea energetic a dejeciilor animaliere ne permite de a produce cca.
893,4m3/zi, ceea ce reprezint apr. 10 % din biomasa total necesar producerii de biogaz.Cunoscnd
potenialul dejeciilor animaliere i a deeurilor municipale solide, urmeaz s determinm necesarul de
mas vegetal pentru fermentare la staia de biogaz.
Dejeciile animaliere din regiune i deeurile municipale solide i lichide acoper aproximativ
31% din biomasa necesar, de aceea masa vegetal trebuie s constituie cca. 69 % din total biomas
pentru fermentare. La fermentare se vor utiliza dou tipuri de biomasa vegetal: silozuri de porumb i
de lucern.
Pentruaprovizionareastaiei de biogaz cu biomas vegetal, se ncheie contracte de vnzare
cumprare cu deintorii de pmnturi din regiune. n continuare determinm cantitatea de mas verde
care urmeaz a fi fermentat pentru producerea a 6 152,8 m3 /zi de biogaz, ceea ce reprezint 69 % din
totalulmaterieiprime(biomasei).
Reieind din faptul c dintro ton de siloz de porumb se produce 185 m3 biogaz, iar dintro
ton de lucern 195 m3 biogaz, vom achiziiona zilnic cte 16 tone siloz de porumb i 17 tone de
lucern.
Bmasaverde=Bsilozporumb+Blucerna=16+17=33t/zi (14)
3

Vbiogaz3=6275m /zi
n continuare vom determina consumul total de biomas necasar pentru fermentare la staia
de biogaz.Dintotaluldebiogazcareseceredeaproduce(9034,9m3/zi),31%seproducedin
deeurimunicipale i dejecii animaliere, iar restul 69 % se produce din biomas vegetal. Consumul
de biomas la staie se determin astfel:

biomasa

=B

deseuri=10,54t/zi;

Bdejectii
Bmasaverde=33t/zi.
Bbiomasa=81,54t/zi

+B

deseuri

=38t/zi;

dejectii

+B

masaverde

(15)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

Consumul de biomas:
1- pezi81,54t/zi;
2- pe lun 81,54 t/zi 30 zi/lun = 2446,2 t/ lun;
3- pean81,54t/zi250zi/an=20385t/an.

Cunoscnd producia de biogaz i consumul acestuia, urmeaz a dimensiona rezervoarele pentru


material prim i fermentatorul.

6.2.Dimensionarea rezervoarelor i a

camereidecolectareagazului
Pentru stocarea celor trei tipuri de biomas dejecii animaliere, deeuri municipale i
silozurilor, la staie se prevd trei rezervoare. n rezervoare se acumuleaz cca. 2600 t de materie
organic, cantitate necesar pentru o ncrcare a fermentatorului. Mai jos vom dimensiona cele trei
rezervoare.
Rezervor deeuri municipale:

Masa deeuri

deseuri

=21%m

tot=0,212600t=546t

(16)

Volumulrezervorului
3

V=mdeseuri/deseuri=546t/0,9t/m =606m

(17)

Rezervor dejecii animaliere:


Masa dejecii
mdejectii=10%mtot=0,12600t=260t

(18)

Volumul rezervorului de dejecii


3

V=mdejectiidejectii/ siloz=260t/1t/m3=260m (19)


Rezervor silozuri de porumb i lucern
msiloz=69%mtot=0,692600t=1794t(20)
Volumulrezervorului
3
3
V=msiloz/ siloz=1794t/0,4t/m =4485m

(21)

Biogazul produs n fermentator, este evacuate prin sistemul de colectare a gazului, curit i

uscat n instalaii speciale, dup care o parte este injectat direct spre instalaia de cogenerare,iaroparte

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

este colectat n camera de colectare a gazului. Gazul colectat n camer alimenteaz motorul n
zilele n care nu se produce biogaz la fermentator (la ncrcarea fermentatorului cu materie organic).

6.3.Dimensionareafermentatorului
Fermentatorul reprezint un bazin de fermentare n care se aduce volumul necesar de biomas
i n perioada de apr. 30 zile se degaj biogaz i se ridic n partea superioar a fermentatorului. Pe
lng cameradefermentareabiomasei,nfermentator mai este i camera de colectare a gazului i de
aezarea nmolului.
Volumulfermentatorului
V=Vc+Vf+Vs
(22)
Unde: Vcreprezint volumul camerei de colectare a gazului;
Vfvolumulcamereidefermentareabiomasei;(80%dinV)
Vsvolumul camerei de aezare a nmolului.

Volumul fermentatorului poate fi determinat n urma cunoaterii volumului


camerei de fermentare, care depinde de masa materiei prime la o ncrctur a
fermentatorului2446t.
La fermentare se utilizeaz deeuri municipale n proporie de 21 % cu densitatea
deseuri = 900 kg/m3, dejecii animaliere 10%,cudensitatea dejectii = 1000kg/m3

i biomasa vegetal 69%,cudensitatea mas vegetal =400kg/m3,prinurmare


putem determinadensitatea total a biomaseifolosit pentru fermentare.

21%+

biomasa deseuri

10%+

dejectii

69%(23)

masaverde

biomasa =900kg/m 0,21+1000kg/m 0,10+400kg/m 0,69=565kg/m (24)

Volumulcamereidefermentareabiomasei
Vf =2446000/565=4330m3

(25)

Volumulfermentatorului
V =Vf /0,8=4330/0,8=5413m3

(26)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

7. MODELE DE INSTALAII DE PRODUCERE A BIOGAZULUI


Exist ovarietatefoartemarede instalaii deproducereabiogazului.Tipurilede instalaii difer
n funcie deprocedeeledefermentare,de ar saucontinent,demrime,denaturamateriei prime,de
factoriclimaticietc.Aicivorfiprezentateprincipiileunor instalaii tipicecaprocedeu,apoivorfi
grupate,dinpunctuldevederealcapacitii, n instalaiimici,mijlociiimari.nfiecaredincategorii
se vor arta i realizrile din Romnia. O parte din instalaiile prezentate n acest capitol pot fi
consideratecaavnduncaracteristoric,daraufostreinutepentruc i elepotcuprindemotivede
inspiraie tehnicpentruceicarevors conceap i sproiectezeoinstalaie debiogazntructconin
soluii ingenioasepentrudiferitecomponenteale instalaiei de biogaz.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI FACULTATEA DE INGINERIA
SISTEMELOR BIOTEHNICE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

8.CONCLUZII

Bioenergiaeste vzut ca o soluie cheie pentru ncurajarea dezvoltrii durabile a


zonelorrurale,carepoatesusine producia de bunuri nealimentare i cultivarea cu plante
energetice i mpdurirea terenurilorabandonate.
Dinanalizarezultatelorseobserv c Romniaprezint un potenial foarteridicatn
ceea ce privete generareamaterialelorutilizabilecamaterieprim pentruproduciade
biogaz:
1) prezint un potenial foartemarenceeaceprivete producia de biogazprin
utilizarea deeurilor provenite de la producia primar;
2) potenialul pentru producia de biogaz din deeuri animaliereesteceva
maisczut;
3)potenialulpentruproduciadebiogazdindeeuriurbanesolideestede
asemeneafoarteridicat;
4)foarteridicatestei potenialul pentru biogaz obinut din nmolurile de
canalizare;
5)cevamai sczut este potenialul pentru biogaz dindeeuri delaprocesarea
alimentelor.
nscopulatingeriicerinelorpentrudezvoltareadurabil,sepotconsideradou
categoriidebiomas ca fiindcelemaipotrivitepentruafiutilizatenspecialpentru
producia de biogaz: A. deeuriorganicedinagricultur rezultateattdinproducia
primarctidincea secundar;
B. alte reziduuri organice deeuri urbane, reziduuri de la industria alimentar i
nmoluridecanalizare.
nceeace privete deeurile provenitedinagricultur, potenialul Romnieieste
ridicat i n legtur cu diversitateadetipurideferm, delacelecuculturipermanente,la
celedeplantedecmpidiversetipuridefermeanimaliereimixte,acesteultimedou
tipuri avnd o pondere numeric semnificativ. Ponderea bun n schimb e
contrabalansat degraduldefragmentareridicat.ns, tendina de scdere a fragmentrii
fermelorprinagregarei arendarea terenului constituie un factor pozitiv pentru
implementarea/dezvoltareaproiectelorpentrubiogaz.
ncazulfermeloranimaliereinstalaiiledebiogazpotreprezentatotodat o soluie
foarte avantajoas pentru managementuldeeurilor. Bineneles c celemaibunezone
suntcelecuunnumrmaredecapeteiunnumrmicdeferme,cumestecazulregiunii
desudestaRomniei.
Soluii pentru amplasareauzinelordebiogaz
1) nzonelede producieagricol (dinsudul i sudestul rii) care s utilizeze
potenialulgeneratdeproducia primar i demateriiorganicesolide;
2) pentruzoneledinnordul rii, camaterieprim pentruobinereabiogazului

nmoluriledecanalizare.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

9.BIBLIOGRAFIE

Arion,
Valentin
Biomasa
utilizareaei
n
scopuri
i
energetice/Valentin Arion,C.Bordeaianu,A.
Bocneanu,
A.
Capcelea [etal.], Ch.:Garomond Studio SRL,2008.268p.
1
ProgramulNaionaldevalorificareasurselorregenerabiledeenergiepentruanii
20062010.IEAM,(proiect)Chiinu,2006.
2
www.bioenergywiki.net/index.php/Anaerobic
3
www.gdrc.org/uem/energy/cdcontents/chapter_07_CS_unepf.pdf]
4
www.novaenergie/ieabioenergytask37/index.htm
5
www.rise.org.au/info/Res/waste/index.html.

S-ar putea să vă placă și