Sunteți pe pagina 1din 7

1. Introducere.

2. Noțiuni generale.
Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv
substanţele vegetale şi animale, din silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a
deşeurilor industriale şi urbane. Ea este utilizată în scopuri energetice din momentul descoperirii de către om
a focului.

3.  Utilizarea biomasei.
Clasificarea biomasei solide conform originii şi surselor:
1. Biomasa forestieră.

4. 2. Biomasa ierboasă.

5. 3. Biomasa fructelor și legumelor.

6. Potențialul de biomasă in Republica Moldova.


Biomasa în Republica Moldova este considerată una dintre cele mai importante resurse de energie
regenerabilă. În linii mari, putem spune că biomasa include o gamă largă de materiale, cum ar fi: plantele
agricole şi tehnice, reziduurile agricole şi forestiere etc.
7. Date referitor la reziduul de biomasă din diferite culturi agricole.

8. O tonă de paie în echivalent energetic substituie:


1 tonă de paie în echivalent energetic substituie:
550 kg de cărbune
350 m³ de gaze naturale
1 tonă de paie = 35 USD
550 kg de cărbune = 101 USD
350 m³ de gaze naturale = 60 USD

9. Structura categoriilor de biomasă obţinute în 2014 în Republica


Moldova.
10. Cantităţile de reziduuri ale culturilor agricole obţinute în 2014 în Republica
Moldova, tone.

11. Primele 4 raioane din fiecare regiune cu cel mai mare potenţial energetic de biomasă.

12. Principalele beneficii ale utilizării energiei din biomasă.

Beneficiile utilizării energiei din biomasă pentru comunitatea noastră:

1. Reducerea costurilor pentru încălzirea instituţiilor publice de menire socială;


2. Utilizarea surselor economisite pentru alte priorităţi ale instituţiei;
3. Sporirea confortului termic în şcoală, grădiniţă, centrul comunitar din satul tău;
4. Surse suplimentare de venit pentru antreprenorii locali;
5. Locuri de muncă nou-create;
13. 6. Securitatea energetică a satului sporită;
7. Venituri adiţionale la bugetul local;
8. Trecerea la tehnologii moderne de producere a energiei termice;
9. Stimularea dezvoltării parteneriatului local dintre APL şi antreprenorii locali;
10. Dezvoltarea durabilă a comunităţii;
11. Capacităţi sporite în utilizarea eficientă a surselor energetice;
12. Comunitatea devine mai atractivă pentru noi investiţii;
13. Protecţia mediului ambiant;
14. Obţinerea îngrăşămintelor organice în urma arderii biomasei.

14. Uilizarea biomasei in procesul ucarii fructelor și legumelor.


În Industria Alimentară una din cele mai intensive operații unitare, este
uscarea produselor .

15. Descrierea instalației de uscare.


Uscător tip tunel.
16. Camera de uscare a produsului.

17. Canal pentru direcționare a aerului în uscător.

18. Ghidaje pentru carucioarele cu produs destinat uscării.


19. Cărucior.

20. Mecanism de acționare.

21. Canal pentru evacuarea umezelei din camera de uscare.


22. Circulația aerului în interiorul insatalației de uscare.

23. Mecanism de distribuție a aerului cu excentric.

24. Mecanism pentru distribuția aerului in camera de uscare.(video)

25. CONCLUZIE:
În concluzie aș dori să subliniez faptul că utilizarea biomasei în diverse procese termice mărește efectul
economic al unității date de producere, ceea ce sporește profitul, și micșorează factorul poluării în
atmosferă.