Sunteți pe pagina 1din 6

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015

Dimensionare îmbinare fixă grinzi cap la cap


Raport
EN 1993-1-8:2005/AC:2009 0.87

GENERAL
Îmbinare nr.: 2
Nume îmbinare: Grindă-grindă

GEOMETRIE

LATURA STG.

GRINDĂ
Secţiune: IPE 500
= -168.0 [Deg] Unghi înclinaţie
hbl = 500 [mm] Înălţime a secţiunii grinzii
bfbl = 200 [mm] Lăţime secţiune grindă
twbl = 10 [mm] Grosime a inimii grinzii
tfbl = 16 [mm] Grosime a tălpii grinzii
rbl = 21 [mm] Rază a sudurii în colţ a secţiunii grinzii
Abl = 115.52 [cm2] Aria secţiunii transversale a grinzii
Ixbl = 48198.50 [cm4] Moment de inerţie a secţiunii grinzii
Material: S355
fyb = 355.00 [MPa] Rezistenţă

LATURA DR.

GRINDĂ
Secţiune: IPE 500
= -15.0 [Deg] Unghi înclinaţie
hbr = 500 [mm] Înălţime a secţiunii grinzii
bfbr = 200 [mm] Lăţime secţiune grindă
= -15.0 [Deg] Unghi înclinaţie
twbr = 10 [mm] Grosime a inimii grinzii
tfbr = 16 [mm] Grosime a tălpii grinzii
rbr = 21 [mm] Rază a sudurii în colţ a secţiunii grinzii
Abr = 115.52 [cm2] Aria secţiunii transversale a grinzii
Ixbr = 48198.50 [cm4] Moment de inerţie a secţiunii grinzii
Material: S355
fyb = 355.00 [MPa] Rezistenţă

ŞURUBURI
Planul de forfecare prece prin porţiunea NEFILETATĂ a şurubului.
d= 20 [mm] Diametru şurub
Clasă = 10.9 Clasă şuruburi
FtRd = 176.40 [kN] Rezistenţa şurubului la rupere
nh = 2 Număr coloane şuruburi
nv = 5 Număr rânduri şuruburi
h1 = 53 [mm] Distanţa între primul şurub şi marginea superioară a plăcii frontale
Spaţiere orizontală ei = 70 [mm]
Spaţiere verticală pi = 100;100;100;100 [mm]

PLACĂ
hpr = 530 [mm] Înălţime placă
bpr = 200 [mm] Lăţime placă
tpr = 20 [mm] Grosime placă
Material: S 235
fypr = 235.00 [MPa] Rezistenţă

SUDURI DE COLŢ
aw = 5 [mm] Sudură inimă
af = 8 [mm] Sudură talpă

FACTORI MATERIAL
M0 = 1.00 Factor de siguranţă parţial [2.2]
M1 = 1.00 Factor de siguranţă parţial [2.2]
M2 = 1.25 Factor de siguranţă parţial [2.2]
M3 = 1.25 Factor de siguranţă parţial [2.2]

ÎNCĂRCĂRI
Stare limită ultimă
Caz: Calcul manual.
Mb1,Ed = 218.90 [kN*m] Moment încovoietor în grinda dr.
Nb1,Ed = -56.60 [kN] Forţa axială în grinda dr.

REZULTATE

REZISTENŢELE GRINZII
COMPRESIUNE
Ab = 115.52 [cm2] Arie EN1993-1-1:[6.2.4]
Ncb,Rd = Ab fyb / M0
Ncb,Rd = 4101.03[kN] Rezistenţa de calcul la compresiune a secţiunii EN1993-1-1:[6.2.4]
ÎNCOVOIERE - MOMENT PLASTIC (FĂRĂ CONSOLE)
Wplb = 2194.26 [cm3] Modul secţiune plastică EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]
Mb,pl,Rd = W plb fyb / M0
Mb,pl,Rd = 778.96 [kN*m] Rezistenţa plastică a secţiunii la încovoiere (fără rigidizări) EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]
ÎNCOVOIERE PE SUPRAFAŢA DE CONTACT CU PLACA SAU ELEMENTUL ÎMBINAT
Wpl = 2194.26 [cm3] Modul secţiune plastică EN1993-1-1:[6.2.5]
Mcb,Rd = W pl fyb / M0
Mcb,Rd = 778.96 [kN*m] Rezistenţa de calcul la încovoiere a secţiunii EN1993-1-1:[6.2.5]
TALPĂ ŞI INIMĂ - COMPRESIUNE
Mcb,Rd = 778.96 [kN*m] Rezistenţa de calcul la încovoiere a secţiunii EN1993-1-1:[6.2.5]
hf = 484 [mm] Distanţă între centru şi tălpi [6.2.6.7.(1)]
Fc,fb,Rd = Mcb,Rd / hf
Fc,fb,Rd = 1609.43 [kN] Rezistenţa tălpii şi inimii comprimate [6.2.6.7.(1)]

PARAMETRI GEOMETRICI ÎMBINARE


LUNGIMI EFECTIVE ŞI PARAMETRI - PLACĂ CAPĂT
Nr m mx e ex p leff,cp leff,nc leff,1 leff,2 leff,cp,g leff,nc,g leff,1,g leff,2,g
1 24 - 65 - 100 152 223 152 223 176 184 176 184
2 24 - 65 - 100 152 178 152 178 200 100 100 100
3 24 - 65 - 100 152 178 152 178 200 100 100 100
4 24 - 65 - 100 152 178 152 178 200 100 100 100
5 24 - 65 - 100 152 178 152 178 176 139 139 139
m – Distanţa şurubului faţă de inimă
mx – Distanţa şurubului faţă de talpa grinzii
e – Distanţa şuruburilor de la marginea exterioară
ex – Distanţa şuruburilor faţă de marginea orizontală exterioară
p – Distanţă între şuruburi
leff,cp – Lungimea efectivă pentru un singur şurub în modul de cedare circulară
leff,nc – Lungimea efectivă pentru un singur şurub în modul de cedare necirculară
leff,1 – Lungimea efectivă pentru un singur şurub pentru modul 1
leff,2 – Lungimea efectivă pentru un singur şurub pentru modul 2
leff,cp,g – Lungimea efectivă pentru un grup de şuruburi în modul de cedare circulară
leff,nc,g – Lungimea efectivă pentru un grup de şuruburi în modul de cedare necirculară
leff,1,g – Lungimea efectivă pentru un grup de şuruburi pentru modul 1
leff,2,g – Lungimea efectivă pentru un grup de şuruburi modul 2

REZISTENŢA ÎMBINĂRII LA COMPRESIUNE


Nj,Rd = Min ( Ncb,Rd )
Nj,Rd = 4101.03 [kN] Rezistenţa îmbinării la compresiune [6.2]
Nb1,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0 0.01 < 1.00 verificat (0.01)

REZISTENŢA ÎMBINĂRII LA ÎNCOVOIERE


Ft,Rd = 176.40 [kN] Rezistenţă şurub la întindere [Tabel 3.4]
Bp,Rd = 325.72 [kN] Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere [Tabel 3.4]
Ft,fc,Rd – rezistenţa tălpii stâlpului la încovoiere
Ft,wc,Rd – rezistenţă inimă stâlp la întindere
Ft,ep,Rd – rezistenţa plăcii frontale la încovoiere
Ft,wb,Rd – rezistenţă inimă la întindere
Ft,fc,Rd = Min (FT,1,fc,Rd , FT,2,fc,Rd , FT,3,fc,Rd) [6.2.6.4] , [Tab.6.2]
Ft,wc,Rd =  beff,t,wc twc fyc / M0 [6.2.6.3.(1)]
Ft,ep,Rd = Min (FT,1,ep,Rd , FT,2,ep,Rd , FT,3,ep,Rd) [6.2.6.5] , [Tab.6.2]
Ft,wb,Rd = beff,t,wb twb fyb / M0 [6.2.6.8.(1)]
REZISTENŢA RÂNDULUI DE ŞURUBURI NR. 1
Ft1,Rd,comp - Formula Ft1,Rd,comp Componenta
Ft1,Rd = Min (Ft1,Rd,comp) 352.80 Rezistenţa rândului de şuruburi
Ft,ep,Rd(1) = 352.80 352.80 Front plate - tensiune
Ft1,Rd,comp - Formula Ft1,Rd,comp Componenta
Ft,wb,Rd(1) = 551.57 551.57 Inimă grindă - tensiune
Bp,Rd = 651.44 651.44 Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere
Fc,fb,Rd = 1609.43 1609.43 Talpă grindă - compresiune
REZISTENŢA RÂNDULUI DE ŞURUBURI NR. 2
Ft2,Rd,comp - Formula Ft2,Rd,comp Componenta
Ft2,Rd = Min (Ft2,Rd,comp) 283.73 Rezistenţa rândului de şuruburi
Ft,ep,Rd(2) = 349.56 349.56 Front plate - tensiune
Ft,wb,Rd(2) = 551.57 551.57 Inimă grindă - tensiune
Bp,Rd = 651.44 651.44 Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere
Fc,fb,Rd - ∑11 Ftj,Rd = 1609.43 - 352.80 1256.63 Talpă grindă - compresiune
Ft,ep,Rd(2 + 1) - ∑11 Ftj,Rd = 636.53 - 352.80 283.73 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(2 + 1) - ∑11 Ftj,Rd = 1027.61 - 352.80 674.81 Inimă grindă - tensiune - grup
Reducerea adiţională a rezistenţei rândului de şuruburi
Ft2,Rd = Ft1,Rd h2/h1
Ft2,Rd = 276.65 [kN] Rezistenţa redusă a rândului de şuruburi [6.2.7.2.(9)]
REZISTENŢA RÂNDULUI DE ŞURUBURI NR. 3
Ft3,Rd,comp - Formula Ft3,Rd,comp Componenta
Ft3,Rd = Min (Ft3,Rd,comp) 287.68 Rezistenţa rândului de şuruburi
Ft,ep,Rd(3) = 349.56 349.56 Front plate - tensiune
Ft,wb,Rd(3) = 551.57 551.57 Inimă grindă - tensiune
Bp,Rd = 651.44 651.44 Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere
Fc,fb,Rd - ∑12 Ftj,Rd = 1609.43 - 629.45 979.98 Talpă grindă - compresiune
Ft,ep,Rd(3 + 2) - ∑22 Ftj,Rd = 564.33 - 276.65 287.68 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(3 + 2) - ∑22 Ftj,Rd = 724.20 - 276.65 447.55 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(3 + 2 + 1) - ∑21 Ftj,Rd = 918.69 - 629.45 289.24 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(3 + 2 + 1) - ∑21 Ftj,Rd= 1389.71 - 629.45 760.27 Inimă grindă - tensiune - grup
Reducerea adiţională a rezistenţei rândului de şuruburi
Ft3,Rd = Ft1,Rd h3/h1
Ft3,Rd = 200.49 [kN] Rezistenţa redusă a rândului de şuruburi [6.2.7.2.(9)]
REZISTENŢA RÂNDULUI DE ŞURUBURI NR. 4
Ft4,Rd,comp - Formula Ft4,Rd,comp Componenta
Ft4,Rd = Min (Ft4,Rd,comp) 349.56 Rezistenţa rândului de şuruburi
Ft,ep,Rd(4) = 349.56 349.56 Front plate - tensiune
Ft,wb,Rd(4) = 551.57 551.57 Inimă grindă - tensiune
Bp,Rd = 651.44 651.44 Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere
Fc,fb,Rd - ∑13 Ftj,Rd = 1609.43 - 829.94 779.48 Talpă grindă - compresiune
Ft,ep,Rd(4 + 3) - ∑33 Ftj,Rd = 564.33 - 200.49 363.83 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(4 + 3) - ∑33 Ftj,Rd = 724.20 - 200.49 523.71 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2) - ∑32 Ftj,Rd = 846.49 - 477.14 369.35 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2) - ∑32 Ftj,Rd= 1086.30 - 477.14 609.16 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑31 Ftj,Rd = 1200.86 - 829.94 370.91 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑31 Ftj,Rd = 1751.81 - 829.94 921.87 Inimă grindă - tensiune - grup
Reducerea adiţională a rezistenţei rândului de şuruburi
Ft4,Rd = Ft1,Rd h4/h1
Ft4,Rd = 124.34 [kN] Rezistenţa redusă a rândului de şuruburi [6.2.7.2.(9)]
REZISTENŢA RÂNDULUI DE ŞURUBURI NR. 5
Ft5,Rd,comp - Formula Ft5,Rd,comp Componenta
Ft5,Rd = Min (Ft5,Rd,comp) 349.56 Rezistenţa rândului de şuruburi
Ft,ep,Rd(5) = 349.56 349.56 Front plate - tensiune
Ft,wb,Rd(5) = 551.57 551.57 Inimă grindă - tensiune
Bp,Rd= 651.44 651.44 Rezistenţa şurubului la forfecare cu străpungere
Fc,fb,Rd - ∑14 Ftj,Rd = 1609.43 - 954.28 655.14 Talpă grindă - compresiune
Ft5,Rd,comp - Formula Ft5,Rd,comp Componenta
Ft,ep,Rd(5 + 4) - ∑44 Ftj,Rd = 598.03 - 124.34 473.69 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(5 + 4) - ∑44 Ftj,Rd = 865.82 - 124.34 741.48 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3) - ∑43 Ftj,Rd = 880.19 - 324.84 555.36 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3) - ∑43 Ftj,Rd = 1227.92 - 324.84 903.09 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑42 Ftj,Rd = 1162.36 - 601.48 560.87 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑42 Ftj,Rd = 1590.02 - 601.48 988.54 Inimă grindă - tensiune - grup
Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑41 Ftj,Rd = 1516.72 - 954.28 562.44 Front plate - tensiune - grup
Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑41 Ftj,Rd = 2255.54 - 954.28 1301.25 Inimă grindă - tensiune - grup
Reducerea adiţională a rezistenţei rândului de şuruburi
Ft5,Rd = Ft1,Rd h5/h1
Ft5,Rd = 48.19 [kN] Rezistenţa redusă a rândului de şuruburi [6.2.7.2.(9)]
TABEL SUMAR CU FORŢE
Nr hj Ftj,Rd Ft,fc,Rd Ft,wc,Rd Ft,ep,Rd Ft,wb,Rd Ft,Rd Bp,Rd
1 463 352.80 - - 352.80 551.57 352.80 651.44
2 363 276.65 - - 349.56 551.57 352.80 651.44
3 263 200.49 - - 349.56 551.57 352.80 651.44
4 163 124.34 - - 349.56 551.57 352.80 651.44
5 63 48.19 - - 349.56 551.57 352.80 651.44
REZISTENŢA ÎMBINĂRII LA ÎNCOVOIERE Mj,Rd
Mj,Rd = ∑ hj Ftj,Rd
Mj,Rd = 340.08 [kN*m] Rezistenţa îmbinării la încovoiere [6.2]
Mb1,Ed / Mj,Rd ≤ 1,0 0.64 < 1.00 verificat (0.64)

REZISTENŢĂ SUDURĂ
Aw = 83.46 [cm2]
Aria sudurilor [4.5.3.2(2)]
Awy = 39.65 [cm2]
Aria sudurilor orizontale [4.5.3.2(2)]
Awz = 43.81 [cm2]
Aria sudurilor verticale [4.5.3.2(2)]
Iwy = 29069.83 Moment de inerţie al aranjamentului sudurilor raportat la axa oriz.
[cm4] [4.5.3.2(5)]
max=max = -157.47 Tensiune normală în sudură
[MPa] [4.5.3.2(5)]
= = -148.22 Tensiune în sudura verticală
[MPa] [4.5.3.2(5)]
II = 0.00 Tensiune tangenţială
[MPa] [4.5.3.2(5)]
w = 0.80 Coeficient corelare [4.5.3.2(7)]
[max + 3*(max )] ≤ fu/(w*M2)
2 2 314.93 < 360.00 verificat (0.87)
[2 + 3*(2+II2)] ≤ fu/(w*M2) 296.44 < 360.00 verificat (0.82)
 ≤ 0.9*fu/M2 157.47 < 259.20 verificat (0.61)

RIGIDITATE ÎMBINARE
twash = 4 [mm] Grosime şaibă [6.2.6.3.(2)]
hhead = 14 [mm] Înălţime cap şurub [6.2.6.3.(2)]
hnut = 20 [mm] Înălţime piuliţă şurub [6.2.6.3.(2)]
Lb = 61 [mm] Lungime şurub [6.2.6.3.(2)]
k10 = 6 [mm] Coeficient rigiditate şuruburi [6.3.2.(1)]
RIGIDIZARE RÂNDURI ŞURUBURI
Nr hj k3 k4 k5 keff,j keff,j hj keff,j hj2
Sumă 69.41 2371.49
1 463   77 6 25.51 1181.90
2 363   51 5 18.61 676.12
3 263   51 5 13.49 355.12
4 163   51 5 8.37 136.59
5 63   70 5 3.44 21.76
keff,j = 1 / (∑35 (1 / ki,j)) [6.3.3.1.(2)]
zeq = ∑j keff,j hj2 / ∑j keff,j hj
zeq = 342 [mm] Braţul forţei echivalente [6.3.3.1.(3)]
keq = ∑j keff,j hj / zeq
keq = 20 [mm] Coeficient rigiditate echivalentă a dispunerii şuruburilor [6.3.3.1.(1)]
Sj,ini = E zeq2 keq [6.3.1.(4)]
Sj,ini = 498012.13 [kN*m] Rigiditate la rotaţia iniţială [6.3.1.(4)]
= 1.00 Coeficient rigiditate îmbinare [6.3.1.(6)]
Sj = Sj,ini /  [6.3.1.(4)]
Sj = 498012.13 [kN*m] Rigiditate la rotaţia finală [6.3.1.(4)]
Clasificarea îmbinării după rigidizare
Sj,rig = 161946.96 [kN*m] Rigiditate îmbinare rigidă [5.2.2.5]
Sj,pin = 10121.68 [kN*m] Rigiditate îmbinare articulată [5.2.2.5]
Sj,ini Sj,rig RIGIDĂ

Îmbinarea este conform codului Raport 0.87