Sunteți pe pagina 1din 5

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015

Dimensionare bază stâlp articulat


Eurocode 3: EN 1993-1-8:2005/AC:2009 + CEB Design Guide: Raport
0.23
Design of fastenings in concrete

GENERAL
Îmbinare nr.: 3
Nume îmbinare: Bază stâlp articulată

GEOMETRIE

STÂLP
Secţiune: HEA 400
Lc = 5.00 [m] Lungime stâlp
= 0.0 [Deg] Unghi înclinaţie
hc = 390 [mm] Înălţime a secţiunii stâlpului
bfc = 300 [mm] Lăţime secţiune stâlp
twc = 11 [mm] Grosime inimă stâlp
tfc = 19 [mm] Grosime talpă stâlp
rc = 27 [mm] Rază de rotunjire a secţiunii stâlpului
Ac = 158.98 [cm2] Arie secţiune transversală stâlp
Iyc = 45069.40 [cm4] Moment de inerţie a secţiunii stâlpului
Material: S355
fyc = 355.00 [MPa] Rezistenţă
fuc = 490.00 [MPa] Rezistenţa de curgere a materialului

BAZĂ STÂLP
lpd = 420 [mm] Lungime
bpd = 300 [mm] Lăţime
tpd = 25 [mm] Grosime
Material: OTEL
fypd = 210.00 [MPa] Rezistenţă
fupd = 365.00 [MPa] Rezistenţa de curgere a materialului
ANCORAJ
Planul de forfecare prece prin porţiunea NEFILETATĂ a şurubului.
Clasă = 8.8 Clasă ancore
fyb = 640.00 [MPa] Rezistenţa de curgere a ancorajului
fub = 800.00 [MPa] Rezistenţa la întindere a materialului ancorajului
d= 24 [mm] Diametru şurub
As = 3.53 [cm2] Aria secţiunii efective a şurubului
Av = 4.52 [cm2] Aria secţiunii şurubului
nV = 2 Număr coloane şuruburi
nH = 2 Număr rânduri şuruburi
eH = 150 [mm] Spaţiere orizontală
eV = 150 [mm] Spaţiere verticală
Dimensiuni ancore
L1 = 60 [mm]
L2 = 640 [mm]
L3 = 120 [mm]
L4 = 100 [mm]
Şaibă
lwd = 50 [mm] Lungime
bwd = 60 [mm] Lăţime
twd = 10 [mm] Grosime

FACTORI MATERIAL
M0 = 1.00 Factor de siguranţă parţial
M2 = 1.25 Factor de siguranţă parţial
C = 1.50 Factor de siguranţă parţial

FUNDAŢII IZOLATE
L= 1200 [mm] Lungime fundaţie izolată
B= 1200 [mm] Lăţime fundaţie izolată
H= 900 [mm] Înălţime fundaţie izolată
Beton
Clasă Bc15
fck = 18.75 [MPa] Rezistenţa la compresiune
Strat mortar
tg = 30 [mm] Grosime strat nivelare (mortar)
fck,g = 12.00 [MPa] Rezistenţa la compresiune
Cf,d = 0.30 Coef. de frecare între placa de bază şi beton

SUDATE
ap = 4 [mm] Placă fundare bază stâlp

ÎNCĂRCĂRI
Caz: Calcul manual.
Nj,Ed = -136.70 [kN] Forţa axială
Vj,Ed,y = 46.70 [kN] Forţă forfecare
Vj,Ed,z = -0.13 [kN] Forţă forfecare

REZULTATE

ZONĂ COMPRESIUNE
COMPRESIUNE BETON
fcd = 12.50 [MPa] Rezistenţa de calcul la compresiune EN 1992-1:[3.1.6.(1)]
fj = 24.40 [MPa] Rezistenţa ultimă de calcul sub placa de bază [6.2.5.(7)]
c = tp(fyp/(3*fj*M0))
c= 42 [mm] Lăţime adiţională a zonei presiunii de rezemare [6.2.5.(4)]
beff = 76 [mm] Lăţime efectivă a zonei de presiune de pe suprafaţa de rezemare [6.2.5.(3)]
leff = 300 [mm] Lungimea efectivă a presiunii de pe suprafaţa de rezemare sub talpă [6.2.5.(3)]
Ac0 = 229.04 [cm2] Arie articulaţie între placa bază şi fundaţie EN 1992-1:[6.7.(3)]
Ac1 = 2061.35 [cm2] Arie maximă distribuţie încărcări EN 1992-1:[6.7.(3)]
Frdu = Ac0*fcd*(Ac1/Ac0) ≤ 3*Ac0*fcd
Frdu = 858.90 [kN] Rezistenţa ultimă a betonului EN 1992-1:[6.7.(3)]
j = 0.67 Factor reducere pentru compresiune [6.2.5.(7)]
fjd = j*Frdu/(beff*leff)
fjd = 25.00 [MPa] Rezistenţa ultimă de calcul [6.2.5.(7)]
Ac,n = 713.87 [cm2] Capacitate şurub la compresiune [6.2.8.2.(1)]
Fc,Rd,i = AC,i*fjd
Fc,Rd,n = 1784.68 [kN] Capacitate ultimă a betonului la compresiune [6.2.8.2.(1)]
REZISTENŢĂ FUNDAŢIE IZOLATĂ ÎN ZONA DE COMPRESIUNE
Nj,Rd = Fc,Rd,n
Nj,Rd = 1784.68 [kN] Rezistenţa fundaţiei izolate la compresiune axială [6.2.8.2.(1)]

VERIFICAREA CAPACITĂŢII ÎMBINĂRII


Nj,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0 (6.24) 0.08 < 1.00 verificat (0.08)

FORFECARE
CAPACITATEA PORTANTĂ A BULONULUI DE ANCORARE ÎN PLACA DE BAZĂ
Forţă forfecare Vj,Ed,y
d,y = 0.96 Coef. ia în considerare poziţia şuruburilor - în direcţia forfecării [Tabel 3.4]
b,y = 0.96 Coeficient pentru rezistenţa de calcul F1,vb,Rd [Tabel 3.4]
k1,y = 2.50 Coef. ia în considerare poziţia şuruburilor - perpendicular pe direcţia forfecării [Tabel 3.4]
F1,vb,Rd,y = k1,y*b,y*fup*d*tp / M2
F1,vb,Rd,y = 421.15 [kN] Rezistenţa unui şurub de ancorare pentru capacitatea ultimă a plăcii de bază [6.2.2.(7)]
Forţă forfecare Vj,Ed,z
d,z = 1.73 Coef. ia în considerare poziţia şuruburilor - în direcţia forfecării [Tabel 3.4]
b,z = 1.00 Coeficient pentru rezistenţa de calcul F 1,vb,Rd [Tabel 3.4]
k1,z = 2.50 Coef. ia în considerare poziţia şuruburilor - perpendicular pe direcţia forfecării [Tabel 3.4]
F1,vb,Rd,z = k1,z*b,z*fup*d*tp / M2
F1,vb,Rd,z = 438.00 [kN] Rezistenţa unui şurub de ancorare pentru capacitatea ultimă a plăcii de bază [6.2.2.(7)]
FORFECARE ŞURUB DE ANCORARE
b = 0.25 Coeficient pentru rezistenţa de calcul F2,vb,Rd [6.2.2.(7)]
Avb = 4.52 [cm2] Aria secţiunii şurubului [6.2.2.(7)]
fub = 800.00 [MPa] Rezistenţa la întindere a materialului ancorajului [6.2.2.(7)]
M2 = 1.25 Factor de siguranţă parţial [6.2.2.(7)]
F2,vb,Rd = b*fub*Avb/M2
F2,vb,Rd = 71.80 [kN] Rezistenţa la forfecare a şurubului - fără braţ pârghie [6.2.2.(7)]
M = 2.00 Factor legat de întărirea ancorei în fundaţie CEB [9.3.2.2]
MRk,s = 1.30 [kN*m] Rezistenţă de încovoiere caracteristică a ancorei CEB [9.3.2.2]
lsm = 55 [mm] Lungime braţ pârghie CEB [9.3.2.2]
Ms = 1.20 Factor de siguranţă parţial CEB [3.2.3.2]
Fv,Rd,sm = M*MRk,s/(lsm*Ms)
Fv,Rd,sm = 39.84 [kN] Rezistenţa la forfecare a şurubului - cu braţ pârghie CEB [9.3.1]
CEDARE BETON LA SMULGERE
NRk,c = 212.65 [kN] Capacitatea portantă la ridicare CEB [9.2.4]
k3 = 2.00 Factor legat de lungimea de ancorare CEB [9.3.3]
Mc = 2.16 Factor de siguranţă parţial CEB [3.2.3.1]
Fv,Rd,cp = k3*NRk,c/Mc
Fv,Rd,cp = 196.90 [kN] Rezistenţa betonului pentru cedare la smulgere CEB [9.3.1]
CEDARE MARGINE BETON
Forţă forfecare Vj,Ed,y
VRk,c,y0 = 969.24 [kN] Rezistenţa caracteristică a ancorei
A,V,y = 0.67 Factor legat de distanţarea ancorajelor şi distanţa faţă de margine
h,V,y = 1.00 Factor legat de grosimea de fundare
s,V,y = 0.90 Factor legat de influenţa marginilor paralele cu direcţia încărcării de forfecare
ec,V,y = 1.00 Factor care ia în considerare efectul de grup când asupra ancorelor individuale dintr-un grup acţionează încărc
,V,y = 1.00 Factor legat de cornierul unde se aplică încărcarea de forfecare
ucr,V,y = 1.00 Factor legat de tipul armăturii de margine folosit
Mc = 2.16 Factor de siguranţă parţial
Fv,Rd,c,y = VRk,c,y0*A,V,y*h,V,y*s,V,y*ec,V,y*,V,y*ucr,V,y/Mc
Fv,Rd,c,y = 269.23 [kN] Rezistenţa betonului la cedarea marginii CEB [9.3.1]
Forţă forfecare Vj,Ed,z
VRk,c,z0 = 969.24 [kN] Rezistenţa caracteristică a ancorei
A,V,z = 0.67 Factor legat de distanţarea ancorajelor şi distanţa faţă de margine
h,V,z = 1.00 Factor legat de grosimea de fundare
s,V,z = 0.90 Factor legat de influenţa marginilor paralele cu direcţia încărcării de forfecare
ec,V,z = 1.00 Factor care ia în considerare efectul de grup când asupra ancorelor individuale dintr-un grup acţionează încărc
,V,z = 1.00 Factor legat de cornierul unde se aplică încărcarea de forfecare
ucr,V,z = 1.00 Factor legat de tipul armăturii de margine folosit
Mc = 2.16 Factor de siguranţă parţial
0
Fv,Rd,c,z = VRk,c,z *A,V,z*h,V,z*s,V,z*ec,V,z*,V,z*ucr,V,z/Mc
Fv,Rd,c,z = 269.23 [kN] Rezistenţa betonului la cedarea marginii CEB [9.3.1]
REZISTENŢĂ DIVIZARE
Cf,d = 0.30 Coef. de frecare între placa de bază şi beton [6.2.2.(6)]
Nc,Ed = 136.70 [kN] Forţa de compresiune [6.2.2.(6)]
Ff,Rd = Cf,d*Nc,Ed
Ff,Rd = 41.01 [kN] Rezistenţa la lunecare [6.2.2.(6)]
VERIFICARE FORFECARE
Vj,Rd,y = nb*min(F1,vb,Rd,y, F2,vb,Rd, Fv,Rd,sm, Fv,Rd,cp, Fv,Rd,c,y) + Ff,Rd
Vj,Rd,y = 200.38 [kN] Rezistenţa îmbinării la forfecare CEB [9.3.1]
Vj,Ed,y / Vj,Rd,y ≤ 1,0 0.23 < 1.00 verificat (0.23)
Vj,Rd,z = nb*min(F1,vb,Rd,z, F2,vb,Rd, Fv,Rd,sm, Fv,Rd,cp, Fv,Rd,c,z) + Ff,Rd
Vj,Rd,z = 200.38 [kN] Rezistenţa îmbinării la forfecare CEB [9.3.1]
Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1,0 0.00 < 1.00 verificat (0.00)
Vj,Ed,y / Vj,Rd,y + Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1,0 0.23 < 1.00 verificat (0.23)

SUDURI ÎNTRE STÂLP ŞI PLACA DE BAZĂ


 = 9.63 [MPa] Tensiune normală în sudură [4.5.3.(7)]
 = 9.63 [MPa] Tensiune tangentă perpendiculară [4.5.3.(7)]
yII = 9.91 [MPa] Tensiune tangentă paralelă cu Vj,Ed,y [4.5.3.(7)]
zII = -0.05 [MPa] Tensiune tangentă paralelă cu Vj,Ed,z [4.5.3.(7)]
W = 0.85 Coeficient dependent de rezistenţă [4.5.3.(7)]
 / (0.9*fu/M2)) ≤ 1.0 (4.1) 0.04 < 1.00 verificat (0.04)
(2 + 3.0 (yII2 + 2)) / (fu/(W*M2))) ≤ 1.0 (4.1) 0.08 < 1.00 verificat (0.08)
(2 + 3.0 (zII2 + 2)) / (fu/(W*M2))) ≤ 1.0 (4.1) 0.06 < 1.00 verificat (0.06)

COMENTARII
Raza de curbură a ancorei este prea mică. 60 [mm] < 72 [mm]
Segmentul L4 al cârligului de ancorare este prea scurt. 100 [mm] < 120 [mm]
Îmbinarea este conform codului Raport 0.23