Sunteți pe pagina 1din 1

PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ LA MUZICĂ CLASA A IV-A

Data: ............................... Numele şi penumele elevului ...........................................................

1. Completează propoziţiile următoare:

a) Folclorul muzical reprezinta ...........................................................................................................

b) Cântecele haiducești ......................................................................................................................

c)Motiv muzical..................................................................................................................................

2. Desenează treptele stabile și nestabile:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.Doina poate fi:........................................................................................................................


.........................................................................................................................
4.Balada poate fi:.......................................................................................................................
........................................................................................................................
5.Dansul popular poate fi:.........................................................................................................
.........................................................................................................
6. Instrumentele muzicale populare se clasifică:

a).....................................................................................................................................................

b).....................................................................................................................................................

c).....................................................................................................................................................
7Scrie un refren din cântecele învățate:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

8.Descrie în 5 enunțuri importanța studierii muzicii populare

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Descriptorul.................................