Sunteți pe pagina 1din 4

16.12.

2020

Probă de evaluare la finele semestrului I


La Științe
Clasa a V-a
__________________________________________________________
Anul de studii 2020-2021
Timp alocat – 45 de minute

Vă doresc mult succes!

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră , creion.


№ Itemi Scor

1 Subiectul 1. L
Definește noțiunile: 0
Animale ovipare 1
_____________________________________________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________________________________ 3
Substanțe 4
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2 Subiectul 2.
Completează tabelul. Adaugă la acest tabel 2–3 exemple proprii. L
0
1
2
3
4
5
6
7

3 Subiectul 3.
Scrie trei exemple de proprietați ale substanțelor:
Model: Condensare

L
.................... ........................ ........................... 0
1
2
3
4
5
6

L
0
1
2
3
4
5
6
Subiectul 4.
4 Scrie cite două exemple de:

Substanțe lichide Substanțe solide Amestecuri de substanțe

5 Subiectul 5.

Încearcă să explici: L
0
De ce rațele ies aproape uscate din apă ? 1
2
3
4

De ce se udă hainele în timpul ploii?

6 Subiectul 6. L
0
Argumentează în 8-10 enunțuri ce s-ar întâ mpla dacă substanțele din natură nu 1
s-ar diviza, nu s-ar dizolva , nu s-ar dilua? 2
3
4
5
6
7
8
9

7 Subiectul 7.
1. Enumeră 2 acțiuni de conservare a naturii: L
 ________________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________________ 1
 ________________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________ 3
4
Barem de corectare

Nr. Conținutul Punctaj


1. Pentru definirea noțiunilor 2x2=4p

2. Pentru completarea tabelului 7x1=7p

3. Pentru scrierea proprietă ții cîte 1p. 6p


Pentru desen cîte 1p
4. Pentru scrierea exemplelor de stari de agregare. 6x1=6p

5. Pentru explicație logică și coerentă 8 x 0,5 = 4 p

6. Pentru argumentarea problemei câ te 1 punct pentru 9x1=9p


fiecare enunț logic și științific.

7. Pentru enumerarea acțiunilor 2x2=4p

Total 40p

Barem de notare

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punctaj 0-3 4-6 7-9 10-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-36 37-40