Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare sumativă clasa 12. Corpuri rotunde.

Numele, prenumele elevului_____________________, clasa_______, Data_______. V.I

Nr. Itemi Punct.

1. L
0
1
2
3
4
5
6

Răspuns_________________

2. Determinați volumul sferei înscrise într-un con circular drept cu generatoarea de 10 cm și raza L
bazei de 6 cm. 0
Rezolvare. 1
2
3
4
5
6
7
8

Răspuns______________

3. Un cilindru are volumul egal cu 6 π cm 3, iar diagonala secțiunii axiale formează cu planul bazei L
un unghi cu măsura de 300 . Determinați aria secțiunii axiale a cilindrului. 0
Rezolvare. 1
2
3
4
5
6

Răspuns______________

5. L
0
1
2
3
4
6
7
8

Răspuns_____________

punctaj 28-27 26-24 23-20 19-16 15-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1
nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2
Al . cil .=2 πRG , At .cil . =2 πR ( G+ R ) , V cil .=π R H ,

1
Al . con .=πRG , A t . con. =πR ( G+ R ) ,V con .= π R2 H ,
3

2 4 3 πh 2 2
A sf .=4 π R , V sf . = π R , Al . tr .con . =πg ( R+ r ) ,V tr . de con= (R + r + Rr)
3 3

Evaluare sumativă clasa 12. Corpuri rotunde.

Numele, prenumele elevului_____________________, clasa_______, Data_______. V.II

Nr. Itemi Punct.


1. Aria laterală a unui con circular drept este egală cu 16 √ 10 π cm2. Lungimea înălțimii conului L
este de 3 ori mai mare decât lungimea razei bazei conului. Determinați volumul conului. 0
Rezolvare. 1
2
3
4
5
6

Răspuns_________________

2. Înălțimea unui con are lungimea de 8 cm, iar generatoarea de 10 cm. Să se afle volumul sferei L
înscrise în con. 0
Rezolvare. 1
2
3
4
5
6
7
8

Răspuns______________

3. Diagonala secțiunii axiale a unui cilindru circular drept are lungimea egală cu 8 cm și formează L
cu planul bazei cilindrului un unghi de 600. Determinați aria laterală a cilindrului. 0
Rezolvare. 1
2
3
4
5
6
Răspuns______________

5. Într-un con circular drept cu raza bazei de 5 cm și înălțimea de 12 cm se formează o secțiune L


paralelă cu baza, având aria de 9 π cm 2. Determinați aria laterală și volumul trunchiului de con 0
format. 1
2
3
4
6
7
8

Răspuns_____________

punctaj 28-27 26-24 23-20 19-16 15-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1
nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2
Al . cil .=2 πRG , At .cil . =2 πR ( G+ R ) , V cil .=π R H ,

1
Al . con .=πRG , A t . con. =πR ( G+ R ) ,V con .= π R2 H ,
3

2 4 3 πh 2 2
A sf .=4 π R , V sf . = π R , Al . tr .con . =πg ( R+ r ) ,V tr . de con= (R + r + Rr)
3 3

Evaluare sumativă clasa 12. Corpuri rotunde.

Subcompetențele supuse evaluării.


5.1. Recunoaşterea şi clasificarea corpurilor rotunde după diferite criterii în situaţii reale şi/sau modelate.
5.2. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane pe configuraţii geometrice spaţiale în situaţii reale
şi/sau modelate.
5.3. Utilizarea proprietăţilor corpurilor rotunde în diverse contexte.
5.4. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului ariilor suprafeţelor şi volumelor corpurilor rotunde în rezolvări de
probleme.
5.6. Estimarea lungimilor de segmente, măsurilor de unghiuri, perimetrelor, ariilor şi volumelor în corpuri geometrice
în situaţii reale şi/sau modelate.
5.8. Analiza rezolvării unei probleme referitor la corpuri rotunde din punctul de vedere al corectitudinii, al simplităţii,
al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

Obiectivele evaluării. Elevii vor fi capabili să:


O1- recunoască elementele cilindrului și conului.
O2- identifice elementele figurilor geometrice plane pe configuraţii geometrice spaţiale în situaţii reale.
O3- utilizeze proprietăţile corpurilor rotunde la rezolvări de probleme.
O4- aplice algoritmi specifici calculului ariilor suprafeţelor şi volumelor corpurilor rotunde în rezolvări de probleme.
O5- analizeze rezolvarea problemelor referitor la corpuri rotunde din punctul de vedere al corectitudinii, al simplităţii,
al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.

Barem de corectare.

nr Punc. Etapele rezolvării scor


1. 2p -Completarea corectă a casetei 2p
2. 6p -realizarea desenului 1p
-exprimarea razei cilindrului vopsit prin raza cilindrului inițial. 1p
-scrierea V 1 1p
-scrierea V 2 1p
-determinarea cu câte procente se majorează volumul. 2p

3. 7p -realizarea desenului corespunzător. 1p


-recunoașterea secțiunii axiale 1p
-determinarea razei 1p
-determinarea generatoarei 1p
-calcularea ariei bazei 1p
-calcularea ariei laterale 1p
-calcularea volumului 1p
4. 7p -realizarea desenului corespunzător. 1p
-scrierea formulei ariei laterale a cilindrului 1p
- scrierea formulei ariei laterale a conului 1p
-exprimarea înălțimii prin generatoare 2p
-calcularea mărimii unghiului . 2p
5. 6p -determinarea lungimii generatoarei 3p
-calcularea lungimii înălțimii 1p
-calcularea ariei bazei 1p
-calcularea volumului 1p
28 28p
Barem de notare

punctaj 28-27 26-24 23-20 19-16 15-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1
nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S-ar putea să vă placă și