Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

Clasa a VI-a
4 p. 1. Construiţi două drepte paralele şi o secantă. Numerotaţi unghiurile formate.
a) Numiţi unghiurile alterne interne, alterne externe, corespondente, interne
aceeași parte a secantei și externe de aceeași parte a secantei .
b) Dacă măsura unui unghi ascutit este de 35◦, aflaţi măsurile celorlalte 7
unghiuri
2 p. 2. In desenul de mai jos, dreptele a și b sunt paralele. Aflati valoarea lui x.
d

a A x-100

b B 1500-3 x

3 p. 3. Desenaţi un segment [AB] și mediatoarea lui care trece prin puncul O  [AB].
Pe mediatoare luăm punctele M și N de o parte și de alta a lui AB, astfel încât
[OM]  [ON]. Arătați că dreptele AM și BN sunt paralele.

TEST DE EVALUARE
Clasa a VI-a
4 p. 1. Construiţi două drepte paralele şi o secantă. Numerotaţi unghiurile formate.
a) Numiţi unghiurile alterne interne, alterne externe, corespondente, interne
aceeași parte a secantei și externe de aceeași parte a secantei .
b) Dacă măsura unui unghi ascutit este de 35◦, aflaţi măsurile celorlalte 7
unghiuri
2 p. 2. In desenul de mai jos, dreptele a și b sunt paralele. Aflati valoarea lui x.
d

a A x-100

b B 1500-3 x

3 p. 3. Desenaţi un segment [AB] și mediatoarea lui care trece prin punctul O  [AB].
Pe mediatoare luăm punctele M și N de o parte și de alta a lui AB, astfel încât
[OM]  [ON]. Arătați că dreptele AM și BN sunt paralele.