Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele: …………………………….

Fisa de lucru

1. Să se efectueze: ( ) ( ) √ ( √ )√

2. Să se compare numerele: ( ) ( ) .


3. Să se determine din egalitatea:
√ √

4. Să se raţionalize numitorii fracţiilor:


a) b)
√ √

5. Să se calculeze media aritmetică a numerelor x şi y, ştiind că:


√ √ şi √ √

6. Să se calculeze media geometrică a numerelor x, y şi z, ştiind că:


√ √ √
7. Să se determine pentru care există radicalii: √ √
8. Să se efectueze: ( ) (√ √ )
√ √

9. Să se compare numerele: ( ) ( ) .

10. Să se determine din egalitatea:
√ √

11. Să se raţionalize numitorii fracţiilor:


b) b)
√ √

12. Să se calculeze media aritmetică a numerelor x şi y, ştiind că:


√ √ ( √ √ ) şi √ √ √ ( √ √ )
13. Să se calculeze media geometrică a numerelor x, y şi z, ştiind că:
√ √ √

14. Să se determine pentru care există radicalii: √ √

 Radicalul de ordin par se poate calcula doar din numere pozitive.


 Radicalul de ordin impar se poate calcula din orice numere reale.

Prof. Vrinceanu Luminita


Numele şi prenumele: …………………………….
Noțiunea de logaritm; proprietăți ale logaritmilor
o) log 4 0,25 
Definiție loga b  x  a x  b, a  1, a>0,b>0; x este 1. Stabiliți domeniul de definiție al logaritmilor: p) log 2 0,25 
soluția unică a ecuației a x  b. a) log a ( x  1); b) log x  2 ( x  3); c) log 2 x 5 a . 3. Calculati:
a. log 12 16+ log 12 9
Notații: 2. Calculați:
log10 b  lg b, loge b  ln b, e  2,718281...  I . a) log3 27  b. log 15 5+ log 15 45
Proprietăți: b) log2 32  c. log 5 1000- log 5 40
log a a  1; log a 1  0; loga b c  c  loga b; c) log4 2 
13
d. log 8 13- log 8
loga a  x; a
x loga x
 x; a logb c
clogb a
; d) log5 25  512
1
log a m b  log a b; log a b  c  log a b  log a c; e. log 0, 2 175- log 0, 2 7
m e) log 2 1024 
log a (b1  b2  ...  bn )  log a b1  log a b2  ...  log a bn f. log 4 28+ log 4 48-log 4 21
b f) log10 1000 
log a  log a b  log a c; g. log 6 12+ log 6 5- log 6 10
c 1
g) log 2  h.
Formule pentru schimbarea bazei 64
1 log c b 1 i. -
log a b  ; log a b  log c b  log a c  ; h) log 3 
logb a log c a 9 j.
Semnul logaritmului i) ln e 
3
 log 1 3 1

log a b > 0  a, b  (0,1) sau a, b  (1, ) k. 25 5


 49 log2 7
 101lg 5
j) ln e 
5

a  (0,1); b  (1, ) 1
  101lg 2  2
log2 6 2 log0 , 2 0 , 04
log a b < 0  sau k) lg 100  l. 36
a  (1, ); b  (0,1). 1 2 9
 l) lg 0,01  m. lg  lg    lg
Compararea logaritmilor 2 3 10
m) log 1 16 
0<a<1: log a b > log a c  b < c; 2  1

1<a: log a b > log a c  b > c. 5 
n. log 1 log4 3
log64 3 

n) ln e 7  
3

Prof. Vrinceanu Luminita


Numele şi prenumele: …………………………….

Prof. Vrinceanu Luminita