Sunteți pe pagina 1din 6

Tema nr.

4
Fisa – Functia de gradul al II lea

x1  x2  1
1. Stiind ca x1 si x2 sunt solutiile ecuatiei x 2  4 x  3  0 . Calculati .
x1  x2
2. Stiind ca x1 si x2 sunt solutiile ecuatiei x 2  5 x  4  0 . Calculati  x1  x2   6 x1  x2 .
2

3. Aflati m , stiind ca A(1;5)  Gf unde f :  , f ( x)  x 2  m .


4. Fie f :  , f ( x)  x2  3x . Calculati f (1)  f (2)  f (3)  f (4).
 , f ( x)  x 2  1 . Calculati  f (1)    f (0) 
2016 2018
5. Fie f :
6. Fie f :  , f ( x)  x 2  1 . Calculati f (1)  f (1)
7. Sa se determine solutiile intregi ale inecuatiei x 2  3x  4  0 .
8. Sa se calculeze a 2  b 2 stiind ca numerele a si b au suma egala cu 7 si produsul egal cu
10.
9. Sa se determina valoarea maxima a functiei f :  , f ( x)   x 2  4 x  3 .
10. Sa se determine punctelor de intersectie ale graficelor functiilor
f , g :  , f ( x)   x  1 si g ( x)  3x 2  3x  1 .
11. Fie f :  , f ( x)  x 2  5x  6 . Sa se calculeze f (1)  f (2)   f (2017)  f (2018).
12. Sa se determine o ecutie de gradul al II – lea ale carei solutii x1 si x2 verifica
simultan conditiile x1  x2  1 si x1  x2  6 .
13. Sa se demonstreze ca, pentru orice m , ecuatia  x 2  2mx  m2  0 admite solutii
reale egale.
14. Aflati m  \ {1} , stiind ca abscisa punctului de minim a graficului functiei
f:  , f ( x)  (m  1) x 2  (3m  4) x  3 este egal cu 2.
15. Fie f :  , f ( x)  x 2  4 x  2 . Sa se demonstreze ca f ( x)  2 .
16. Sa se determine coordonatele punctelor de intersectie ale graficului functiei
f:  , f ( x)   x 2  3x  4 cu axele de coordonate.
17. Sa se determine coordonatele varfului parabolei asociate functiei f :  ,
f ( x)   x 2  3 x  4 .
18. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie al graficului functiei
f :  , f ( x)  x 2  6 x  7 cu dreapta de ecuatie y  2.
19. Sa se rezolve in inecuatia x 2  6 x  8  0 .
20. Sa se determine m, n  stiind ca punctele A(m;5), B(0; n)  d , unde
d : 2x  y 1  0 .
21. Fie f :  , f ( x)   x 2  2 x  1 . Sa se arate ca parabola asociata functiei este
tangenta axei Ox .
 x  y  1
22. Sa se rezolve sistemul  .
 x  y  2
x  y  3
23. Sa se rezolve sistemul  2 .
x  x  y  0
24. Fie f :  , f ( x)   x 2  4 x  6 . Sa se demonstreze ca f (2)  f ( x) .
25. Sa se determine m , stiind ca solutiile x1 si x2 ale ecuatiei x 2  (m  3) x  3m  0 ,
verifica relatia 2( x1  x2 )  x1  x2 .
26. Sa se demonstreze ca x 2  6 x  9  2a 2  0 nu are solutii reale a  .
27. Fie f :  , f ( x)  x 2  5x  4 . Sa se determine coordonatele punctelor de
intersectie ale graficului cu axele de coordonate.
28. Fie x 2  3x  5  0 o ecuatie cu solutiile x1 si x2 . Sa se calculeze x12  x22 .
29. Sa se arate ca oricare ar fi m , parabola asociata functiei f :  ,
f ( x)  x2  2mx  m2  2 este situata deasupra axei Ox.
30. Sa se determine m astfel incat f :  , f ( x)  x 2  (3m  2) x  3 sa aiba
abscisa varfului parabolei egala cu 1.
31. Sa se arate ca  x  |  x 2  mx  1  0 are doua elemente m  .
32. Sa se formeze o ecuatie de gradul al II lea ale carei solutii x1 si x2 verifica relatiile
1 1 5
x1  x2  5 si   .
x1 x2 6
33. Sa se arate ca varful parabolei asociate functiei f :  , f ( x)  x 2  4 x  2 are
coordonate egale.
34. Sa se demonstreze ca parabola asociata functiei f :  ,
 1 
f ( x)  (m  1) x 2  (2m  1) x  m  1 este situata deasupra axei Ox m    ;   .
 4 
35. Sa se afle m astfel incat varful parabolei asociate functiei f :  ,
f ( x)  x2  mx  2 are coordonate egale.
36. Sa se scrie ecuatia de gradul al II lea care are radacinile x1  3 si x2  2 .
37. Sa se rezolve in inecuatia 2 x 2  5 x  3  0 .
38. Sa se afle m astfel incat solutiile x1 si x2 ale ecuatiei x 2  2mx  6m  8  0
verifica x1  x2  x1  x2 .
39. Sa se determine m astfel incat punctul de minim al functiei f :  ,
f ( x)  3x  (m  1) x  m sa aiba abscisa egala cu 2.
2

40. Sa se determine punctele de intersectie ale graficului functiei f :  ,


f ( x)  2 x 2  x  3 cu axele de coordonate .
41. Sa se demonstreze ca m  , ecuatia x 2  mx  2m2  3  0 are doua solutii reale
distincte.
42. Sa se determine coordonatele varfului parabolei pentru functia f :  ,
f ( x)  2 x 2  5x  3 .
43. Sa se determine m astfel incat solutiile ecuatiei x2  (2m  1) x  m  0 verifica
1 1
relatia   1.
x1 x2
44. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie ale dreptelor de ecuatii:
d1 : 2 x  3 y  1  0 si d2 : 4 x  y  12  0 .
45. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie a dreptelor de ecuatii
d1 : 5x  2 y  4  0 si d2 : x  3 y  11  0 .
46. Sa se determine valorile reale nenule ale lui m pentru care graficul functiei
f:  , f ( x)   x2  2mx  m este tangent axei Ox.
47. Sa se afle m astfel incat solutiile ecuatiei x 2  mx  3  0 sa verifice egalitatea
x1  x22  7 .
2

48. Fie f :  , f ( x)  x 2  1 . Sa se rezolve f ( x)  10 .


49. Sa se determine m astfel incat valoarea minima a functiei f :  ,
f ( x)   x2  2mx  m este egala cu -2.
50. Sa se arate ca solutiile x1 si x2 ale ecuatiei x 2  4 x  3  0 verifica relatia x12  x22  22
.
51. Sa se determine valoarea maxima a functiei f :  , f ( x)   x 2  5 x  4 .
52. Sa se determine m stiind ca solutiile ecuatiei x2  (m  2) x  1  0 sunt egale.
53. Sa se determine numerele reale m pentru care A(m; 2)  Gf , unde f :  ,
f ( x)  x  3 x  4 .
2

1 1
54. Ecuatia x 2  5 x  6  0 are solutiile x1 si x2 . Calculati  .
x1 x2
55. Sa se determine coordonatele varfului parabolei asociate functiei f :  ,
f ( x)  x 2  4 x  5 .
56. Sa se determine coordonatele punctului de intersectie ale dreptelor de ecuatii
2 x  y  2  0 si x  3 y  8  0 .
57. Sa se determine m pentru care ecuatia m2 x  3m  x  m2  2 are solutia x=5.
58. Sa se determine m pentru care A(m; 0)  Gf , f :  , f ( x)  x2  3x  2 .
59. Aflati m astfel incat f :  , f ( x)  mx 2  2 x  1 are ca axa de simetrie
dreapta de ecuatie x =1.
60. Sa se determine punctul de minim al functiei f :  , f ( x)  x 2  6 x  1 .
61. Fie f :  , f ( x)  mx 2  2 x  5 . Aflati m astfel incat abscisa varfului
parabolei asociate functiei f sa fie egala cu 2.
62. Aflati f :  , o functie de gradul al II lea al carei grafic contine punctele A(0;0),
B(2;2) si C(-1;2).
63. Determinati coordonatele varfului parabolei functiei f :  , f ( x)  x2  2 x  3 .
64. Rezolvati in inecuatia 3x 2  11x  6  0 .
65. Aflati m astfel incat Am (2m  1; m2 )  d : x  y  1  0 .
66. Aflati coordonatele varfului parabolei asociate functiei f :  , f ( x)  2 x 2  x  3
.
67. Aflati solutiile intregi ale inecuatiei 2 x 2  x  3  0 .
68. Aflati m astfel incat A(0;1)  Gf , f :  , f ( x)  x 2  2 x  m  3 .
x  y  5
69. Rezolvati sistemul  .
x  y  6
70. Calculati f (4)  f (4) pentru f :  , f ( x)  x2  16
71. Calculati f (3)  f (3) pentru f :  , f ( x)  x 2  9
72. Fie f :  , f ( x)  x 2  3x  2 . Aflati x pentru care f ( x)  2 .
73. In reperul cartezian xOy se considera dreapta d : x  2 y  1  0 . Aflati a astfel
incat A(a; 2)  d .
74. Aflati m astfel incat A(3; m  1)  d : x  y  3  0 .
75. Aflati abscisele punctelor de intersectie a graficelor functiilor f :  ,
f ( x)  x 2  x si g :  , g ( x)  2 x  2
76. Aflati coordonatele punctului de intersectie a graficului functiei f :  ,
f ( x)  2 x 2  x  2017 cu axa Oy.
77. Aratati ca 4( x1  x2 )  3x1  x2  2 unde x1 si x2 sunt solutiile ecuatiei x 2  5 x  6  0 .
78. Determinati coordonatele varfului parabolei care reprezinta graficul functiei
f:  , f ( x)  2 x 2  x  3 .
79. Aflati x astfel incat x( x  1)  x  15 .
80. Aflati m astfel incat x 2  mx  9  0 sa aiba o singura solutie reala.
81. Stiind ca x1 si x2 sunt solutiile ecuatiei x 2  3x  1  0 . Calculati x12  x22 .
82. Fie f :  , f ( x)  x 2  x  2 . Calculati f (1)  f (2)   f (2017)  f (2018).
83. Aflati a   astfel incat A(2a  1; a 2 )  d : x  y  1  0 .
84. Determinati coordonatele punctului de extrem al functiei f :  ,
f ( x)   x 2  x  1 .
85. Aflati valoarea minima a functiei f :  , f ( x)  x 2  7 x  2 .
86. Daca x1 si x2 sunt radacinile ecuatiei x2  (2m  1) x  m2  m  0 demonstrati ca
 x1  x2   1 m 
2
.
87. Demonstrati ca x 2  2(m  1) x  m2  m  2  0 x  , m  .
88. Aflati a  care verifica inecuatia a 2  a  12  0
x  y  3
89. Determinati solutiile sistemului 
 y  x  3x  4
2

90. Demonstrati ca multimea A   x  | x 2  (m  1) x  m  0 este nevida.


91. Consideram dreapta d : x  y  4 . Determinati valoarea numarului m daca
A(m; m)  d .
92. Fie f :  , f ( x)  mx 2  mx  2 , m  * . Aflati m  * stiind ca valoarea
minima a functiei este egala cu 1.
93. Demonstrati ca ecuatia x 2  mx  m 2  2  0 admite solutii reale distincte, pentru
m .
94. Demonstrati ca ecuatia x 2  (2m  1) x  m2  m  0 admite radacini reale distincte
m  .
95. Determinati m pentru care graficul functiei f :  , f ( x)  x 2  4mx  m  3
este tantgent axei Ox.
96. Fie x1 si x2 radacinile ecuatiei x 2  2 x  1  0 . Demonstrati ca ( x1  1) 2  ( x2  1) 2  4 .
97. Fie f :  , f ( x)  x 2  4 x  3 . Demonstrati ca f (2  t )  f (2  t ), t  .
98. Demonstrati ca radacinile ecuatiei x  mx  (m  2)  0 sunt reale si distincte
2

m  .
99. Determinati coordonatele punctelor de intersectie ale graficelor functiilor
f , g :  , f ( x)  2 x  1 si g ( x)  x 2  x  1.
100. Determinati solutiile intregi ale inecuatiei x 2  x  6  0 .
101. Fie f :  , f ( x)  3x 2  (m  1) x  5 . Determinati m stiind ca varful
parabolei asociate functiei f are abscisa egala cu – 1.
102. Aflati m pentru care solutiile x1 si x2 ale ecuatiei x2  (m  1) x  4  0 verifica
conditia x1  x2 .
103. Aflati m stiind ca valoarea minima a functiei f :  , f ( x)  x 2  mx  1 este
1
egala cu  .
4
104. Demonstrati ca ecuatia (a 2  1) x 2  2 x  1  0 nu admite radacini reale a  *
.
1 1
105. Calculati  stiind ca x1 si x2 sunt solutiile ecuatiei x 2  x  2  0 .
x1 x2
106. Fie f :[0;1]  , f ( x)   x 2 . Aflati multimea valorilor functiei.
107. Fie f :  , f ( x)  x 2  3x  2 . Calculati f (1)  f (2)   f (2017)  f (2018).
108. Sa se determine m pentru care A(m; 1)  Gf , f :  , f ( x)  x 2  3 x  1
109. Aflati coordonatele varfului parabolei asociate functiei f :  , f ( x)  x 2  2 x  3
.
Fie f :  , f ( x)  x  2 x  m . Aflati m , pentruu care minimul functiei este
2
110.
egal cu 2.
111. Aflati solutiile intregi ale inecuatiei 2 x 2  x  3  0 .
, f ( x)  x  ax  b . Aflati a, b 
2
112. Fie f : pentru care graficul functiei
contine punctele A(2;3) si B (1; 0) .
inecuatia 3x  11x  6  0 .
2
113. Rezolvati in
Aflati m , stiind ca A(0;1)  Gf , f :  , f ( x)  x  2 x  m  3 .
2
114.
x  y  5
115. Rezolvati sistemul 
x  y  6
116. Aflati m pentru care varful parabolei asociate functiei f :  ,
3
f ( x)   x 2  3mx  1 are abscisa egala cu .
2
117. Aflati m pentru care x 2  2 x  m  0, x  .
118. Determinati coordonatele punctului de intersectie cu axa Ox a graficului functiei
f:  , f ( x)  x 2  10 x  25 .
119. Calculati  f f  (0) pentru f :  , f ( x)  3 x  1 .
120. Aflati valoarea minima a functiei f :  , f ( x)  x 2  2 x  10 .
121. Aratati ca x1  x2  2 x1 x2  23 stiind ca x1 si x2 sunt solutiile ecuatiei x 2  3x  10  0
.
122. Calculati  f f  (1) pentru f :  , f ( x)  x 2  2 x  7 .
123. Determinati abscisele punctelor de intersectie a graficului functiei f :  ,
f ( x)  x2  4 x  3 cu axa Ox.
124. Determinati coordonatele punctelui de intersectie a graficului functiei f :  ,
f ( x)  2 x 2  x  2017 cu axa Oy.
125. Determinati coordonatele varfului parabolei asociate functiei f :  ,
f ( x)  x  2 x  2 .
2

126. Fie f :  , f ( x)  x2  7 x  6 . Determinati distanta dintre punctele de intersectie


ale graficului cu axa Ox.

S-ar putea să vă placă și