Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORTUL DE CONFIRMARE A DIRECTORULUI INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Prin prezenta, subsemnata/ul Frecăuţanu Rodica, directorul INSTITUŢIA PUBLICĂ GIMNAZIUL


„IGOR VIERU” din s. CERNOLEUCA, r-nul DONDUȘENI, confirm că datele cu privire la instituţia
INSTITUŢIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „IGOR VIERU” din s. CERNOLEUCA, r-nul DONDUȘENI din
Sistemul Informaţional de Management în Educaţie sunt veridice și port răspundere pentru
plenitudinea și actualitatea datelor la data extragerii raportului sus menţionat

DATE CU PRIVIRE LA INSTITUŢIA INSTITUŢIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „IGOR VIERU” DIN S.


CERNOLEUCA, R-NUL DONDUȘENI

Raion DONDUSENI

Localitate S.CERNOLEUCA

Anul de studii 2020/2021

Data extragerii raportului 24.09.2020 15:56:12


INSTITUŢIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „IGOR VIERU” din s.
Denumirea instituţiei
CERNOLEUCA, r-nul DONDUȘENI
Filiale Nu sunt

CUIO 7030940

IDNO 1012620011309

Cod trezorerial 220106033385433

Adresa satul Cernoleuca

Telefon 025177440

Email instituţie igorvierucernoleuca@gmail.com

Limba de instruire Română

Tipul instituţiei Gimnaziu

Numărul de schimburi 1

Numărul de elevi la data 24.09.2020 15:56:12 123

Nr de elevi in situaţie de risc 14

Nr de elevi cu CES 12

Nr de elevi cu CES PEI 12

Circumscripţia școlară (Da/Nu) Da

*Este necesară verificarea datelor din Raport înainte de semnarea electronică (MSign) a acestuia.

*Raportul de confirmare a directorului instituţiei de învăţământ (în format PDF) trebuie semnat electronic https://msign.gov.md/, prin intermediul semnăturii electronică a directorului instituţiei și expediat
electronic Administratorului Raional SIME.

Pagina 1 din 4
Director

Nume prenume Frecăuţanu Rodica

Telefon fix 025177440

Email frecautanurodica4@gmail.com

Reţeaua de clase
Limba de
Nr Denumirea Nivel Profil Schimbul Planul cadru Nr de elevi
instruire
1 Clasa I Primar Primar Română Schimbul I Conventional 13
2 Clasa II Primar Primar Română Schimbul I Conventional 13
3 Clasa III Primar Primar Română Schimbul I Conventional 18
4 Clasa IV Primar Primar Română Schimbul I Conventional 14
5 Clasa IX Gimnaziu Gimnazial Română Schimbul I Conventional 20
6 Clasa V Gimnaziu Gimnazial Română Schimbul I Conventional 11
7 Clasa VI Gimnaziu Gimnazial Română Schimbul I Conventional 9
8 Clasa VII Gimnaziu Gimnazial Română Schimbul I Conventional 9
9 Clasa VIII Gimnaziu Gimnazial Română Schimbul I Conventional 16

Clase cu predare simultană:


Nr Denumirile claselor Nr de elevi

Cercuri:
Nr Denumirile cercurilor Nr de ore Nr de elevi
1 Coregrafie 2 15
2 Etnofolcloric 2 7
3 Robotică 2 16

Secţii sportive:
Nr Denumirile secţiilor Nr de ore Nr de elevi
1 Baschet 8 26

Discipline opţionale:
Nr Denumirile disciplinelor Nr de ore Nr de elevi
1 Elemente de cultură și civilizaţie a Franţei 1 20
2 Lectura pentru ghidarea în carieră 1 45
3 Matematică distractivă 1 29
4 Tainele comunicării 1 13

*Este necesară verificarea datelor din Raport înainte de semnarea electronică (MSign) a acestuia.

*Raportul de confirmare a directorului instituţiei de învăţământ (în format PDF) trebuie semnat electronic https://msign.gov.md/, prin intermediul semnăturii electronică a directorului instituţiei și expediat
electronic Administratorului Raional SIME.

Pagina 2 din 4
TIC

... din ele folosite în


... din ele folosite în ... din ele folosite în
Total echipamente de procesul de predare
procesul de procesul de predare
acest tip (nr.) A+B+C în laboratoarele de
administrare (nr.) B (nr.) C
informatică (nr.) A

Desktop PC 23 7 4 12
Laptop 8 5 1 2
Tableta PC 2 0 0 2
Proiector multimedia 2 1 0 1
Tablă interactivă

Program prelungit:
Nr Denumirea Nr de ore Nr de elevi

Personalul
Grad didactic / managerial

Categoria de Modul de
Nr total Nivel de instruire
personal angajare Fără grad II I Superior

Personal Masterat, Secundar profesional, De bază,


16 3 13 0 0
didactic Universitar (superior) Prin cumul
De
Personal de
3 Universitar (superior) bază,Prin 2 1 0 0
conducere
cumul
Personal De
Mediu de specialitate/Superior de
didactic 2 bază,Prin 0 0 0 0
scurtă durată,Universitar (superior)
auxiliar cumul
General obligatoriu (mediu
incomplet),Mediu de
De
Personal specialitate/Superior de scurtă
12 bază,Prin 0 0 0 0
nedidactic durată,Secundar general (Mediu
cumul
general),Secundar
profesional,Universitar (superior)

*Este necesară verificarea datelor din Raport înainte de semnarea electronică (MSign) a acestuia.

*Raportul de confirmare a directorului instituţiei de învăţământ (în format PDF) trebuie semnat electronic https://msign.gov.md/, prin intermediul semnăturii electronică a directorului instituţiei și expediat
electronic Administratorului Raional SIME.

Pagina 3 din 4
Infrastructură:
Nr Denumirea Da/Nu Valoarea
1 Ateliere de studiu (da, nu, numarul) Nu
2 Autobuse arendate (da, nu, numărul) Nu
3 Autobuse procurate (da, nu, numărul) Nu
4 Autobuse școlare (da, nu, numărul) Da 1
5 Bibliotecă (da, nu, numărul) Da 10346
6 Bufet/cantină (da, nu, numărul de locuri) Da 80
7 Conexiunea la Internet în scopuri educaţionale (da, nu, capacitatea(Mb/s)) Da DSL - 20
8 Clădirea instituţiei: Arendată (da, nu) Nu
9 Clădirea instituţiei : Avariată (da, nu) Nu
Caracteristica clădirii instituţiei: Facilităţi pentru persoanele cu probleme locomotorii (da,
10 Da
nu)
11 Caracteristica încăperii de studiu: Grupul sanitar: în afara clădirii (da, nu) Da
12 Caracteristica încăperii de studiu: Grupul sanitar: în clădire (da, nu) Da
13 Caracteristica încăperii de studiu: Necesită reparaţie capitală (da, nu) Nu
14 Caracteristica încăperii de studiu: Numărul de etaje Da 3
15 Caracteristica încăperii de studiu: Reamenajată (da, nu) Da
16 Caracteristica încăperii de studiu: Sistem de aprovizionare cu apă caldă (da, nu) Da
17 Caracteristica încăperii de studiu: Sistem de aprovizionare cu apă rece (da, nu) Da
18 Caracteristica încăperii de studiu: Sistem de canalizare (da, nu) Da
19 Caracteristica încăperii de studiu: Sistemul de încălzire - autonomă cu combustibil lichid Nu
20 Caracteristica încăperii de studiu: Sistemul de încălzire - autonomă cu combustibil solid Da
21 Caracteristica încăperii de studiu: Sistemul de încălzire - autonomă cu gaze Nu
22 Caracteristica încăperii de studiu: Sistemul de încălzire - centrală Nu
23 Caracteristica încăperii de studiu: Sistemul de încălzire - sobe Nu
24 Caracteristica încăperii de studiu: accesibilitatea - rampa de acces (da, nu, câte) Da 1
25 Caracteristica încăperii de studiu: accesibilitatea - grup sanitar adaptat (da, nu) Da
26 Caracteristica încăperii de studiu: accesibilitatea - lift (da, nu, câte) Nu
27 Caracteristica încăperii de studiu: accesibilitatea - mobilier adaptat (da, nu, câte) Da
28 Numărul de cabinete de biologie (valoarea) Da 1
29 Numărul de cabinete de chimie (valoarea) Da 1
30 Numărul de cabinete de fizică (valoarea) Da 1
31 Numărul de cabinete de informatică (da, nu, numarul) Da 1
32 Numărul de cabinete de limbi străine (da, nu, numarul) Da 1
33 Numărul de săli de clase (inclusiv cabinete de studii şi laboratoare) Da 11
34 Numărul de locuri pentru elevi (capacitatea de proiect a scolii) Da 480
35 Punct medical (da, nu) Da 1
36 Sală de lectură (da,nu,locuri) Da 4
37 Sală sportivă (da, nu, numărul) Da 1
38 Suprafaţa claselor (inclusiv a cabinetelor de studii şi laboratoarelor) (m2) Da 580
39 Suprafaţa totală a instituţiei (m2) Da 2596
40 Teren de joacă ( da, nu, ari) Nu
41 Teren de sport ( da, nu, ari) Da 4800

*Este necesară verificarea datelor din Raport înainte de semnarea electronică (MSign) a acestuia.

*Raportul de confirmare a directorului instituţiei de învăţământ (în format PDF) trebuie semnat electronic https://msign.gov.md/, prin intermediul semnăturii electronică a directorului instituţiei și expediat
electronic Administratorului Raional SIME.

Pagina 4 din 4