Sunteți pe pagina 1din 9

CUPRINS

I. Argumet............................................................................................ pag. 2

II. Noțiuni generale …………………………………………………. pag.

III. (NUME DE CAPITOL)………………………………………… pag.

3.1. …………….…………………………………………………… pag.

3.2. (NUME DE SUBCAPITOL) ………………………………… pag.

3.3. (NUME DE SUBCAPITOL)………………………………… pag.

IV. (NUME DE CAPITOL).............................……...……………… pag.

V. Programarea mașinilor cu comanda numerica.............……. pag.

VI. (NUME DE CAPITOL)…………………………………………. pag.

VII. (NUME DE CAPITOL)…………………………………………. pag.

VIII. (NUME DE CAPITOL)……………………………................... pag.

IX. (NUME DE CAPITOL)……...………………………………...... pag.

X. Norme SSM……………………………………………………. pag.

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………….. pag.

ANEXE………………………………………………………………. pag. 33
I. Argument (Times New Roman 12 Bold)

In aceast proiect......................(Times New Roman 12)


.....................
.....................
.....................(1-2 pagini)
II. Noțiuni generale

Introducerea acestei tehnologii .......................................

.....................................................

.......................................................

Fig.1.1. (Schema procesului )

......

................(fig.1.1.)

.................

III. Mașini si dispozitive utilizate pentru rectificarea pieselor de dimensiuni


mici

Pentru fabricarea .......................


....................

3
.................
..................

Fig.2.1.
- ..............................................
- .............................. (fig. 2.1)
- ....................... (fig. 2.2)
- .................... (fig. 2.3)

Fig. 2.3
Fig. 2.2 Fig. 2.4

3.1. .......

...................

....................

TABEL

4
Proprietăți .....
..............
..................

3.2 ....

...............

................

.....

3.3 .....

........

.........

III. ...
IV. ......
V. .......
VI. ....
VII. .....

VIII. ......

IX. .......

X. Norme SSM

5
BIBLIOGRAFIE

1. Voicu ; Gheorghe ; Priboescu – UTILAJUL SI TEHNOLOGIA PRELUCRĂRILOR


PRIN AŞCHIERE – manual clasa a XI – a licee industriale cu profil mecanic;
Bucureşti , Editura Didactica Si Pedagogica – 1980
2. N. Huzum; G. Rantz – Maşini utilaje si instalaţii din industria construcţiilor de maşini
– manual pentru licee industriale clasa a XII – a şi şcoli profesionale Bucureşti ,
Editura Didactica si Pedagogica – 1979
3. Moraru ; Margineanu ; Oghinat – Utilajul si tehnologia meseriei – Construcţii de
maşini , manual clasa a XI – a licee industriale cu profil mecanic; Bucuresti , Editura
Didactica Si Pedagogica – 1998
4. https://www.crystec.com/kmisemie.htm
5. www.ergonomics.org.nz

6
ANEXE