Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele………………………………………………………………………

Clasa ……………………………………..

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA


ROMÂNĂ
CLASA A VII-A, SEMESTRUL AL II-LEA

SUBIECTUL I: (60 de puncte)


Citeşte textul şi rezolvă cerinţele.
,,Şi câte şi mai câte nu cânta Mihai lăutarul din gură şi din scripca sa răsunătoare, şi câte
alte petreceri pline de veselie nu se făceau pe la noi, de-ţi părea tot anul zi de sărbătoare!
Vorba unei babe: <<Să dea Dumnezeu tot anul să fie sărbători şi numai o zi de lucru, şi
atunci să fie praznic şi nuntă.>>
Apoi lasă-ţi, băiete, satul, cu tot farmecul frumuseţilor lui, şi pasă de te du în loc strein şi
aşa depărtat, dacă te lasă pârdalnica de inimă! Şi doar mă sileam eu, într-o părere, s-o fac a
înţălege pe mama că pot să mă bolnăvesc de dorul ei… şi să mor printre streini! că văru-mieu
Ion Mogorogea, Gheorghe Trăsnea, Nică Oşlobanu şi alţii s-au lăsat de învăţat şi, despre asta,
tot mănâncă pâne pe lângă părinţii lor. Dar zădarnică trudă! Mama avea alte gânduri; ea îmi
pregătea cu îngrijire cele trebuitoare, zicându-mi de la o vreme cu asprime:
- Ioane, cată să nu dăm cinstea pe ruşine şi pacea pe gâlceavă!... Ai să pleci unde zic eu.
Şi Zaharia lui Gâtlan merge cu tine. Luca Moşneagu, megieşul nostru, vă duce cu căruţa cu
doi cai ca nişte zmei. Ia, mai bine, repezi-te până la el de vezi, gata-i de drum? Că mâne dez-
dimineaţă, cu ajutorul Domnului, plecaţi.’’
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)

1. Transcrie din text trei structuri ce conţin un adjectiv pronominal, un adjectiv


substantival şi un adverb de loc. 6p.
2. Transcrie din text trei structuri ce conţin pronume diferite şi precizează felul lor. 6p
3. Scrie funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate în text. 10p.
4. Precizează conjuncţiile din ultimul alineat. 10p.
5. Analizează două predicate verbale din textul dat. 10p.
6. Scrie valoarea morfologică pentru cuvintele scrise îngroşat. 10p.
7. Precizează modurile de expunere din text. 4p.
8. Alcătuieşte un enunţ în care să utilizezi numele operei şi al autorului textului. 4p.

SUBIECTUL al II-lea: (30 de puncte)


Redactează o compunere de 12-15 rânduri în care să ai o descriere subiectivă. Dă un titlu
sugestiv textului.

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu.