Sunteți pe pagina 1din 2

PORTOFOLIU

GEOGRAFIE

Elev: Andrei Sterian


Clasa a VIII-a A
Definitii:

1. Grinduri = fâșii de pământ alungite, mai ridicate, formate de-a lungul malurilor
unui râu, al țărmurilor marine sau la vărsarea marilor fluvii în mări din depuneri aluvionare.
Tot grind se numește, în zona montană, o acumulare de grohotișuri fixate
prin vegetație (ca, de exemplu, Grindul Pietrei Craiului) .

2. Amplitudine termica = Amplitudinea termică reprezintă diferența dintre


temperatura maximă și minimă înregistrată și se calculează în grade Celsius (ºC) sau în
grade Fahrenheit (ºF).

3. Cuestă = (din spaniolă cuesta) este un termen introdus în geomorfologie de W.M. Davis
din toponimia mexicană, pentru a desemna o formă de relief asimetrică într-o regiune unde straturile
de roci dure alternează cu cele moi și, care a apărut datorităeroziunii diferențiale și retragerii treptate
a versanților.

4. Diapirism = Proces de migrare lentă a unor roci din zonele profunde spre suprafață
sub acțiunea presiunii din scoarța terestră.

5. Domuri = elemente structurale comune arhitectural care sunt foarte asemănătoare


cu jumătatea unei sfere.

6. Interfluviu = este o formă de relief pozitivă, desfășurată între două văi, începând de
la limita superioară a acestora.

7. Depresiune golf = Formă de relief situată la un nivel mai jos decât regiunile
înconjurătoare, care are aspectul uni golf.

8. Maguri = Munti mai mici sau dealuri mai înalte, izolate în șes, având culmea ușor
ondulată și de obicei împădurite

9. Pas = Vale adîncă și foarte îngustă săpată de un rîu în munte, pe unde trece un drum
îngust;

10. Gavane = Structură concavă (mare) a reliefului