Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 18.05.2015
ARIA CURRICULARA: Om şi societate
DISCIPLINA: Geografia Romaniei
CLASA: a VIII-a B
CONŢINUTUL TEMATIC : Transporturile si telecomunicatiile
SUBIECTUL LECŢIEI: Caile de comunicatie feroviare si rutiere
TIPUL DE LECŢIE: predare – învăţare
PROFESOR:ANTONI MARIA
Locul de desfăşurare: sala de clasa;

Scopul lecţiei: . dobândirea de cunoştinţe cu privire la tipologia căilor de comunicaţie şi


transport; si dezvoltarea capacităţilor cognitive ,de înţelegere, analiză,sinteză,comparaţie,
generalizare şi evaluare prin integrarea cunoştinţelor despre transporturi in sistemul
cunoştinţelor de geografie umană;
Competenţe generale:
-Pozitionarea corecta a elementelor geografice pe reprezentarile cartografice ale Romaniei

- Ordonarea elementelor, fenomenelor si proceselor folosind diferite criterii de clasificare: cantitative,


calitative, cronologice si teritoriale

Competente specifice:
La sfarsitul activitatii elevii vor fi capabili :
C1. să prezinte importanta cailor de comunicatie si a transporturilor pentru economie;
C2. să precizeze, pe baza imaginilor, principalele categorii de căi de comunicaţie şi de
transporturi;
C3. să caracterizeze transporturile feroviare precizând avantajele, tipurile de cai ferate,
principalele retele feroviare si trenurile de mare viteza;
C4. să analizeze căile rutiere după lungime şi gradul de modernizare, folosind imaginile si
cunostintele anterioare;
anterioare;
C5. să caracterizeze şi să clasifice căile rutiere după destinaţia traficului , după lungime şi gradul
de modernizare;
C6. să localizeze pe hartă diferite elemente referitoare la caile de comunicatie si transporturi;
C7. să manifeste interes pentru cunoaşterea căilor de comunicaţie prin participare conştientă şi
activă la activitate.
Organizarea : frontal, individual
Metode: explicatia, problematizarea, lucrul cu harta si manualul, conversatia euristica,
descoperirea, exercitiul geografic, demonstratia figurala, videopproiector.power point

Material didactic : fise de lucru, Harta fizica a lumii, manualul, Atlasul geografic scolar,
prezentare power-point “ CAILE DE COMUNICATIE SI TRANSPORTURILE”, imagini.
Organizare: frontală; individuală; pe grupe;

Nivel iniţial: elevii au cunoştinţe elementare despre principalele categorii de transporturi;

Evaluare:Ce dovezi există că elevii au învăţat lecţia:

A.De conţinut:răspunsurile la întrbările orale,rezolvarea itemilor din test;

B.De utilizare a operaţiilor gândirii:analiza şi comparaţia după anumite criterii a


categoriilor de transport,identificarea unor elemente pe hartă;

Bibliografie:

Cucoş ,C-tin- ,,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare


în învăţământ şi grade didactice”, Ed. ,,Polirom”, Iaşi, 1998.
Dulamă,Maria Eliza- ,,Metode,strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii
practice în geografie” , Ed. ,, Clussim “, Cluj –Napoca,2002.

Erdeli,George;Braghină ,Cristian;Frăsineanu,Dragoş- ,,Geografie economică


mondială”,Ed.Fundaţia România de mâine ,Buc.1998.

Erdeli,George;Cândea , Melinda ; Braghină ,Cristian -,,Dicţionar de geografie


umană”,Ed.Corint,Buc.1999.

Ilinca, Nicolae - ,,Didactica Geografiei” , Ed.,,Corint”, Bucureşti, 2000.


Desfasurarea lectiei
Com Doza Momentele Activitatea Activitatea elevilor Strategii Evaluare
pete re lectiei profesorului didactice
nte
speci
fice

1’ Organizarea Pregatirea clasei; Pregatirea caietelor, Observarea Atentionare ,


clasei controlul prezentei manualului si a aprecieri
si ordinei Atlasului geografic

2’ Pregatirea Adreseaza elevilor Asculta, analizeaza,


aperceptiva intrebari pentru gandesc si formuleaza
reactualizarea raspunsul Conversatia Observarea
“cunostintelor dirijata comportamentu
cheie” din lectia lui elevilor
Repartitia
geografica a
industriei.

3’ Anuntarea Precizeaza Asculta, accepta, se Expunerea


temei obiectivele si mobilizeaza, scriu
strategia de titlul lectiei in caiet
rezolvare, conditiile
de lucru. Scrie titlul
lectiei pe tabla: Lucrul la Observarea
CAILE DE tabla comportamentu
COMUNICATIE SI lui elevilor
TRANSPORTURILE
Dirijarea Asculta, reflecteaza si
C2 35' predarii - Activitate raspund: Conversatia Analiza
invatarii individuala: Hartia de - Pe uscat raspunsurilor
un minut (Fiecare elev - Pe apa
noteaza timp de un - Aeriene
minut tot ce stiu ei - Speciale
despre transporturi);

• Activitate
Formuleaza
frontală : Elevii citesc
raspunsuri: feroviare Explicatia
ideile lor clasei
si rutiere
C3,
C8
Pe baza
cunostintelor Analiza
anterioare si a Localizeaza pe harta si
imaginilor, grupati in atlase Observarea
caile de comunicatie comportamen-
dupa mediul in care tului elevilor
se desfasoara.
Precizati categoriile
de transporturi Asculta, coreleaza,
terestre deduc, retin si
noteaza:-reteua
Priviti prezentarea feroviara este dispusa
power-point si radiar(pe vaile Demonstra-
analizati transversal) si tia figurala
transporturile concentric( treptele Stimularea
C8 feroviare de relief si arcul participarii
mentionand : carpatic)
-lungimea retelei de
cai farate Formuleaza
-principalele raspunsuri:
magistrale si organizata in 8
tuneluri feroviare magistrale feroviare:
Poduri feroviare Bucuresti-----Arad Lucrul cu
-Oradea harta
Localizati pe harta -Satu Mare Analiza
toate elementele -Suceava raspunsurilor
mentionate. -Iasi
-Galati Lucrul cu
-Constanta manualul
-Timisoara

C4 Pe baza hartii din


manual precizati Localizeaza pe harta
principalele poduri Poduri: Giurgiu-Ruse
feroviare din Fetesti Cernavoda Problematiz
Romania. Ungheni area

Care sunt punctele Asculta, analizeaza,


de trecere a coreleaza, formuleaza Explicatia
frontierei feroviare? raspunsuri: Moravita, Analiza
Curtici, Episcopia raspunsurilor
Bihor, Vicsani, elevilor
Ungheni, Negru Voda,
Giurgiu

Urmaresc, coreleaza,
retin si noteaza:
Specificati
C5, avantajele Formuleaza Conversatia Stimularea
C8 transporturilor raspunsuri euristica participarii
rutiere pentru -flux de produse intre elevilor
societatea diferite regiuni,
contemporana. localitati, intrprinderi
din interiorul tarii si
alte tari
Numiti si localizati -deplasarea
magistralele rutiere persoanelor in locuri
si punctele de greu accesibile, intr- Lucrul cu
trecere ale un timp mai scurt harta
frontierei. -rute international; E
60. E70. E85
Puncte de trecere a
frontierei rutiere:
Moravita, Nadlac,
Vama Veche, Albita,
Siret, Negru Voda,
Giurgiu

Urmariti harta din Urmaresc prezentarea


manual si harta power-point
Romaniei si realizati
o excursie imaginara
pa harta -precizati si
localizati:
C6 principalele trasee Prezentare
feroviare si rutiere power – Observarea
din Romania point comportamentu
“ CAILE DE lui elevilor
Elevii vor fi grupati COMUNICA
pe echipe, fiecare Formuleaza TIE SI
echipa avand un raspunsuri si TRANSPORT
traseu bine stabilit localizeaza elementele URILE”
cerute de profesor

C7

7’
Atingerea Rezolvati cerintele Rezolva cerintele din Lucru Analiza
feed – back- inscrise pe fisa de fisa de lucru individual raspunsurilor
ului lucru: traseele
si obtinerea rutiere din Romania Sinteza
performantei Evaluarea

2’ Precizarea ▪ De pregatit lectia Expunerea


activitatilor pe
care elevii le ▪ Realizati un eseu Asculta si isi noteaza
vor desfasura cu tema “
acasa Transporturile – ca
parte a economie
unei tarii,,
Schita lectiei

TRANSPORTURILE ŞI TELECOMUNICAŢIILE

Transporturile (căile de comunicaţie) reprezintă ramura de bază a economiei naţionale ce face


parte din sectorul terţiar.
Tipuri de căi de comunicaţie:
è terestre: à feroviare
 rutiere
è navale: à fluviale
æ maritime
è aeriene
èspeciale.

A. Transporturile terestre sunt dispuse concentric şi radiar, conform reliefului. Principalul nod
de comunicaţie este oraşul Bucureşti.

1. Transporturile feroviare
Căile ferate au o lungime de 11 380 km, dispuse pe 8 magistrale feroviare (200, 300, 400, 500,
600, 700, 800, 900). 35% din totalul căilor ferate sunt linii electrificate.
Magistrale feroviare:
a) Bucureşti – Craiova – Timişoara / punct de frontieră: Stamora Moraviţa şi Jimbolia (spre
Iugoslavia);
b) Bucureşti – Ploieşti – Braşov – Sibiu – Deva – Arad / pct. de frontieră: Curtici (spre
Ungaria);
c) Bucureşti – Ploieşti – Braşov – Alba Iulia – Cluj Napoca – Oradea / pct de frontieră:
Episcopia Bihor şi Valea lui Mihai (spre Ungaria);
d) Bucureşti – Ploieşti – Braşov – Sfântu Gheorghe – Dej – Satu Mare / pct. de frontieră:
Halmeu (spre Ucraina);
e) Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Bacău – Suceava / pct. de frontieră: Vicşani (spre
Ucraina);
f) Bucureşti – Bârlad – Iaşi / pct. de frontieră: Ungheni (spre Republica Moldova);
g) Bucureşti – Brăila – Galaţi;
h) Bucureşti – Constanţa – Mangalia / pct. de frontieră: Negru Vodă (spre Bulgaria).
Poduri feroviare: Giurgiu - Ruse, Feteşti - Cernavodă, Ungheni.

2.Transporturile rutiere
Categorii de drumuri: naţionale, judeţene, comunale.
Lungimea drumurilor publice este de aprox. 73 000 km, din care 14 700 km sunt naţionale.
Drumuri naţionale:
 Giurgiu – Bucureşti – Oradea – Borş (frontieră);
 Bucureşti – Ploieşti – Roman – Suceava – Siret (frontieră);
 Bucureşti – Hârşova – Constanţa – Mangalia;
 Bucureşti – Craiova – Timişoara;
 Bucureşti – Piteşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Deva – Arad;
 Timişoara – Satu Mare.
Autostrăzi: Bucureşti – Piteşti; Bucureşti – Constanţa (în construcţie).
Drumuri europene (E) principale:
 E 60: Hamburg – Borş (pct. de frontieră) – Oradea – Cluj Napoca – Târgu Mureş –
Braşov – Ploieşti – Bucureşti – Constanţa.
 E 70: Iugoslavia – Stamora Moraviţa (pct. de frontieră) – Timişoara – Caransebeş –
Drobeta Turnu Severin – Craiova – Piteşti – Bucureşti.
 E 85: Polonia – Ucraina – Siret (pct. de frontieră) – Suceava – Bacău – Adjud –
Râmnicu Sărat – Buzău – Bucureşti – Giurgiu-Ruse.

Alte drumuri europene: E 68, E79, E81, E87.

Puncte de frontieră rutiere:


º spre Bulgaria: Vama Veche, Negru Vodă, Ostrov, Giurgiu, Bechet,
º spre Iugoslavia: Naidăş, Stamora Moraviţa, Jimbolia.
º spre Ungaria: Nădlac, Turnu, Vărşand, Borş, Valea lui Mihai, Petea.
º spre Ucraina: Halmeu, Siret.
º spre Republica Moldova: Stânca Costeşti, Sculeni, Albiţa, Galaţi.
Poduri rutiere: - peste Dunăre: Giurgiu – Ruse, Feteşti – Cernavodă, Giurgeni – Vadu Oii.
- peste Prut: Albiţa.
Ora a II-a
B. Transporturile navale
1. Transporturile fluviale:
 Dunăre: Porturi în sectorul fluvial: Drobeta Turnu Severin, Turnu Măgurele, Giurgiu,
Olteniţa, Călăraşi, Cernavodă şi în sectorul fluvio-maritim: Brăila, Galaţi (cel mai mare), Tulcea,
Sulina;
 Canalul Dunăre – Marea Neagră (64 km lungime) între Cernavodă şi Constanţa Sud-
Agigea. De la Poarta Albă se ramifică spre Năvodari;
 Prut;
 Bega (port Timişoara).
2. Transporturi maritime:
 Porturi: Constanţa, Mangalia, Midia-Năvodari, Sulina.

C. Transporturi aeriene
În 1920 s-a dat în circulaţie prima linie aeriană din ţara noastră. Transportul aerian este de tip
intern şi extern.
 Aeroport internaţional: Bucureşti – Henri Coandă (fost Otopeni);
 Aeroporturi cu trafic mixt: Bucureşti – Băneasa, Constanţa – Mihail Kogălniceanu,
Arad, Timişoara, Satu Mare, Cluj-Napoca, Târgu Mureş;
 Alte aeroporturi: Craiova, Caransebeş, Oradea, Baia Mare, Sibiu, Suceava, Iaşi,
Bacău, Tulcea.

D. Transporturi multimodale
Combină mai multe feluri de mijloace de transport (feroviare, rutiere, fluviale şi maritime): ferry-
boat-urile, transportul transcontainerizat. Prima linie de ferry-boat dată în exploatare leagă
Constanţa de portul turcesc Samsun.

E. Transporturile speciale
 Prin fire de înaltă tensiune, prin care se transportă curentul electric la mari distanţe,
de la locul de producere la cel de consum;
 Prin conducte (pipe-line-urile) prin care se transportă apă, petrol, produse petroliere,
gaze naturale: - Magistrale de petrol (oleoducte): din zonele de exploatare – Oltenia, Videle,
Câmpia Brăilei, ş.a. spre centrele de prelucrare – Ploieşti, Piteşti, Borzeşti, Giurgiu, Galaţi, Rieni,
Constanţa, ş.a.
- Magistrale de gaz metan (gazoducte): Transilvania Ú Braşov –
Bucureşti, Deva – Oţelu Roşu – Reşiţa – Timişoara – Arad, Baia Mare şi Satu Mare, Moldova
(Oneşti, Bacău, Suceava, Iaşi, Galaţi; Isaccea din Rusia.

Telecomunicaţiile înseamnă transmiterea la mai mică sau la mai are distanţă a informaţiilor:
telefonie, televiziune, telegrafie, radio, internet poşta electronică (e-mail).