Sunteți pe pagina 1din 14

STUDIU PRIVIND MODERNIZAREA I MBUNTIREA PARAMETRILOR CALITATIVI AI TURISMULUI BALNEAR DIN COJOCNA JUDEUL CLUJ

Conductor tiinific: Conf. Dr. MARINELA GHERE

Absolvent:

STRUCTURA LUCRRII
CAPITOLUL 1. Calitatea n turism instrument de cretere a competitivitii CAPITOLUL . Restructurarea Bilor Cojocna
"#

CO !" #$#% %#CR&R""


!"#

CAP. CAP. 1

CAPITOLUL !. Accesarea surselor de finanare

CAP. !

!$#

SCOPUL LUCRRII I METODOLOGIA CERCETRII


'CO(#% lucrrii este de a contribui la moderni)area i mbuntirea parametrilor calitativi n staiunea balnear Cojocna* ntruc+t ba)a te,nico-material a suferit o de.radare continu* n ciuda valorii factorilor naturali de cur/ 01$O2O%O3"A folosit pentru atin.erea obiectivelor propuse este aceea a reali)rii unui plan de mar4etin. i a cererii de finanare prin (ro.ramul Operaional Re.ional 5(OR6/

ANALIZA MEDIULUI INTERN DE MAR%ETING


Comuna Cojocna se ntinde pe o suprafa de 789 4m: Cele 7 lacuri s-au format pe locul unor vec,i mine care s-au prbuit ;otelul este de)afectat * iar restaurantul necesit lucrri de moderni)are (ersonalul: 7< persoane n se)on* = n e>trase)on

ANALIZA &IECRUI &ACTOR N &UNCIE DE IMPORTANA I PER&ORMANA SA


(1R?OR0A !A
Ridicat ?actorii terapeutici Amplasamentul

"0(OR$A !A
0edie 'c)ut

0edie 'lab Ridicat

@ @ @ @ @

@ @ @ @ @

Confort oferit Amenajare $rainin.-uri

ANALIZA MEDIULUI E'TERN DE MAR%ETING


MICROMEDIU &(rn)*or)) - se colaborea) cu diveri furni)ori Con+(r,n-)) . Bile 'rate $urda - Bile Ocna 2ej MACROMEDIU An/0)*/ PEST

OBIECTIVE
Reamenajarea i moderni)area Bilor Cojocna Creterea notorietii Crearea de noi locuri de munc $ransformarea caracterului se)onier n caracter permanent 0eninerea unor preuri accesibile pentru populaia cu venit mediu

SEGMENTAREA I ALEGEREA SEGMENTELOR INT DE PIA


CR"$1R"" 210O3RA?"C1 8 cate.orii de v+rst: tineret* maturi i pensionari A1 "$ turiti de condiie medie CR"$1R"" 31O3RA?"C1 'e.mentul de pia )onal judeele din jur

Cluj- apoca i

0O$"AA!"1 determinat n mod direct de cate.oria de v+rst din care fac parte/

&ORMULAREA PLANULUI DE MAR%ETING


(rodus (reul (romovare Clientul n sine (lasare 5 2istribuie 6 (ersonalul Ambiana

PROGRAMUL PHARE CES 112


umele proiectului : BCreterea valorii potenialului balnear al lacurilor srate din re.iunea ord-AestB 'copul lucrrilor include : cldirea central terenuri de sport centre de terapie )ona de campin. ba)in cu ap srata drum de acces parcare

PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 11". 11!


(OR C instrument foarte important pentru implementarea strate.iei naionale i a politicilor de de)voltare re.ional

9 R13"# " 21 21DAO%$AR1

E'IST 2 A'E PRIORITARE

A>a (rioritar <: 2e)voltarea durabil i promovarea turismului ! DOMENII DE INTERVENIE ALE A'EI 2 2omeniul major de intervenie </7 CreareaE de)voltareaE moderni)area infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru creterea calitii serviciilor turistice

CONCLUZII GENERALE
1fectele practicrii turismului balnear n Bile Cojocna sunt relevante datorit factorilor terapeutici naturali i ai accesibilitii foarte bune* dar e>ist multe puncte slabe care trebuie remediate pentru a putea desfura o activitatea de turism calitativ/ Au fost obinute deja fonduri prin (ro.ramul (;AR1 C1' 7FF< care acoper o mare parte din investiie* iar dac se va obine finanare prin (OR* Bile vor putea oferi i servicii complete de ca)are i restauraie/ %ucrrile susinute prin pro.ramul (;AR1 C1' 7FF< se vor nc,eia n iunie 7FF=/

BIBLIOGRA&IE 3
G/ Barbu 3,eor.,e * $urismul i calitatea vieii* 1d/ (olitic* Bucureti* G=9F 7/ Bloiu A/* 2ob+nd 1/* 'na4 O/*/ 0ana.ementul calitii produselor i/ serviciilor n turism/ 1ditura Ori)onturi universitare* $imioara* 7FF8 . 8/ BerrH %eonard* Bi. "deas in 'ervice 0ar4etin. Iournal of Consumer 0ar4etin. '/#/A/* trimestrul " G=9J* p./ KL-<G K/ BroMn 'tep,en N/*3ummersson 1verst* 1dMardsson B/*3ustavsson Ben.etOre* 'ervice OualitHP 0ultidisciplinarH and 0ultinational (erspectives* %e>in.ton Boo4s*Cambrid.e* G==G/ </ Carl)on Ian* 0oments of $rut,* eM 'trate.ies for $odaHQs Customer 2riven 1conomH* G=9= J/ Cetin "/* 0ar4etin.ul competitiv n domeniul serviciilor* $eora* Bucureti* 7FFG L/ C,i Ale>andru* 0ar4etin. n turism* suport de curs* 7FFL 9/ Cronin Iosep, Ir/ i $aHore 'teven A/* 0easurin. service RualitH: a Re-e>amination and 1>tension/ 5Iournal of 0ar4etin.* iulie G==7* pa./<<-J96 =/ 3arvin 2/* 0ana.in. OualitH: $e 'trate.ies and Competitive 1d.e 5$,e ?ree (ress* eM Sor4* G=99* pa./8G= GF/ 3,ere 0arinela* $urism rural* 1d/ Risoprint* Cluj apoca* 7FF9 GG/ 3ronroos Cristian* 'ervice OualitHP $,e 'i> Criteria of 3ood (erceived 'ervice OualitH 5RevieM of Buisness* 'aint Io,nQs #niversitH* vol/=* nr/8* G==96 G7/ 3ronroos C/* A 'ervice Oualit) 0odel and "ts 0ar4etin. "mplications* 1uropean Iournal of 0ar4etin. o/KEG==K* p/8K-8J G8/ Iuran I/0/* A ;istorH of 0ana.in. for OualitH: $,e 1volution* $rends* and ?uture 2irections of 0ana.in. for OualitH* A'OC OualitH (ress*G==<* GK/ Totler (,ilip* mana.ementul mar4etin.ului* 1d/ $eora* G==J G</ TaHe 0/ i Anderson R/* Continous "mprovementP $,e $en 1ssential Criteria* 1seu publicat n "nternational Iournal of OualitH and ReliabilitH 0ana.ement* GJ/ 0oisescu Ovidiu* $e,nica operaiunilor de turism* 7FF9 GL/ Olaru 0/* 0ana.ementul calitii* 1d/ a "" a revi)uit i adu.it* 1d/ 1conomic G===* p/KJ-KL G9/ (op C/0/* 0ar4etin. strate.ic* suport de curs* 7FFL G=/ (ostelnicu 3,eor.,e* "ntroducere n teoria i practica turismului* 1d/ 2acia* G==L 7F/ Rondelli Aiorica* Cojocariu 'teliana* 0ana.ementul calitii serviciilor din turism i industria ospitalitii* 1ditura $;R C3* 7FFK 7G/ 'ndulescu "on* (lanul de afaceri* 3,id practic* 1d/ A%% B1CT* 7FFG 77/ 'na4 O/ *Barbu 3,/* U%ocul turismului n economia naionalV * n volumul U$urismul- ramur a economiei naionaleV* 1d/ (entru turism* Bureti*G=L8 78/ $ele4i /* %/ 0unteanu* '/ Bibicioiu* Rom+nia balnear 3,id pentru medicii de familie* 7FFK 7K/ Aor)sa4 A/* /2/ (aina* 0/2/ (op* C/0/ (op* ')e.o "/* 0ar4etin. n teriar* 1ditura Alma 0ater* 7FF< 7</ Deit,aml Aalerie *BerrH %eonard %//* Communication and Control (rocess in t,e 2eliverH of 'ervice OualitH 5Iournal of 0ar4etin.*G=996 7J/ MMM/fonduri-euro/ro 7L/ MMM/fonduri-ue/ro 79/ MMM/clujeanul/roEclujEbaile-cojocna-in-renovare-dupa-7F-de-ani-de-para.ina-7J<FF87 7=/ MMM/)iuadecj/roEactionEarticleW"2C8<<J 8F/ MMM/auto.ari/roECojocna 8G/ ,ttp:EEro/Mi4ipedia/or.EMi4iECojocna XXX 0onitorul Oficial r/ L<7 din G9 au.ust 7FFK ;otr+rea 3uvernului nr/ GG<K din 78 iulie 7FFK privind aprobarea ormelor te,nice unitare pentru reali)area documentaiilor comple>e de atestare a funcionrii staiunilor balneare* climatice i balneoclimatice i de or.ani)are a ntre.ii activiti de utili)are a factorilor naturali XXX O0$* 3,id pentru autoritile locale cu privire la turismul durabil XXX Norld Nide %e.al "nformation Association* ;ammurabiQs Code of %aMs 5circa GL9F B/C/6 Articles GG< to 77= XXX Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 152 / 2002 privind organizarea i funcionarea societilor comerciale de turism alnear i de recuperare.

V MULUMESC 444

S-ar putea să vă placă și