Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Care este anul producerii, masa/greutatea automobilului de model „BMW


320i”, cu n/î BOS 5, conform specificației uzinei producătoare/cetificatului
de înmatriclare ?
2. Care este anul producerii, masa/greutatea automibilului de model „Mazda 6”
cu n/î LTKBZ 478, conform specificației uzinei producătoare/cetificatului de
înmatriclare ?
3. Ce deteriorări are automobilul de model „BMW 320i” cu n/î BOS 5 și care
este adâncimea deteriorărilor ?
4. Ce deteriorări are automobilul de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478 și care
este adâncimea deteriorărilor ?
5. Dacă la automobilul de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, banca
pasagerului din față este înstalată conform construcției uzinei producătoare,
sau este ruptă, dezmembrată din locul instalat de uziana producătoare ?
6. Dacă la automobilul de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, banca
pasagerului din față este ruptă, dezasamblată, dezmembrată din locul instalat
de uzina producătoare, atunci din ce cauză ?
7. Care este viteza de deplasare automobilului de model „BMW 320”,
cu n/î BOS 5, în condițiile accidentului rutier, reieșind din masa/greutatea
automibilului, construcția automobilului, unghul de ciocnire, urmele
traseologice, adâncimea deteriorărilor autovehiculelor și poziționarea lor
după impact ?
8. Care este viteza de deplasare automobilului de model „Mazda 6”,
cu n/î LTKBZ 478, în condițiile accidentului rutier, reieșind din
masa/greutatea automibilului, construcția automobilului, unghul de ciocnire,
urmele traseologice, adâncimea deteriorărilor autovehiculelor și poziționarea
lor după impact ?
9. Reieșind din masa/greutatea și construcția automobilulului de model „Mazda
6” cu n/î LTKBZ 478, adâncimea deteriorărilor acestuia, unghul de ciocnire,
leziunile corporale incompatibile cu viața pricinuite cet. Borș Marius
Serghei a.n.20.02.2003 care se afla pe banca pasagerului din față dreapta,
fiind aruncat în afara automobulului, puteau oare deteriorările depistate la
automobilul de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, să fie provocate de
automobilul de model „BMW 320”, cu n/î BOS 5, la mișcarea automobilului
de model „BMW 320”, cu n. î. BOS 5, cu viteza de 50 km/oră ?
10.La ce distanță automobilul de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, care
efectuează manevra de virare spre stângă de pe banda extrema stângă din
sens opus, prezintă obstacol/pericol pentru automobilul de model „BMW
320”, cu n/î BOS 5, care se deplasează înainte pe banda a doua de circulație,
pe bd. Dacia din direcția str. Grădina Botanică, spre str. Aeroportului, în

1
condițiile deplasării automobilului de model „BMW 320”, cu n/î BOS 5, cu
viteza de 50 km/oră ?
11.Reieșind din greutatea automobilului de model „BMW 320i” cu n/î BOS 5,
care este amplituda, la ce distanță trebuie să se afle și cu ce viteză trebuie să
se deplaseze automobilul de model „BMW 320i” cu n/î BOS 5, pentru ca să
producă deteriorările constatate la automobilul de model „Mazda 6” cu n/î
LT
KBZ 478, în timp ce acesta se deplasează cu viteza de până la 10 km/oră,
sau dacă staționează ?
12.De stabilit, care este distanța de la semnul 3.27 din anexa nr. 3 la
Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 357 din 13.05.2009, până la locul accidentului, conform experimentului
din data de 13.09.2018, 14.09.2018 ?
13.Dacă sistemul de frânare al automobilului de model „BMW 320i” cu n/î
BOS 5, în litigiu, este defectat sau eficienţa acestuia nu corespunde
cerinţelor standardelor în vigoare ?
14.Dacă la automobilul de model „BMW 320i” în litigiu, cu n/î BOS 5, este
modificată construcţia sistemului de frânare, subansamblurile sau piesele nu
corespund modelului vehiculului în cauză, precum şi exigenţelor
întreprinderii producătoare ? Dacă da, atunci, de specificat modificările și
necorespunderile.
15.Dacă sistemul de direcție al automobilului de model „BMW 320i”, cu n/î
BOS 5, în litigiu, corespunde standardelor în vigoare ?
16.Dacă la automobilul de model „BMW 320i” cu n/î BOS 5, în litigiu, există
careva defecțiuni prevăzute la pct. 122 p. 2) din al Regulamentului
circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din
13.05.2009?
17.Dacă la automobilul de model „BMW 320 cu n/î BOS 5, farurile corespund
cerințelor Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 ?
18.Dacă la automobilul de model „BMW 320” cu n/î BOS 5, sunt, sau nu,
dereglate farurile ?
19.Dacă la automobilul de model „BMW 320 cu n/î BOS 5, dispozitivele de
iluminare şi semnalizare luminoasă funcționează ? Dacă nu, din ce cauză ?
Dacă dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă, cu certitudine
funcționau până la la data de 26.08.2018 aproximativ la ora 22 şi 15 min., -
momentul ciocnirii cu automibilul de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478 ?
20.Dacă la automobilul de model „BMW 320” cu n/î BOS 5, în litigiu,
dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt mascate ?
21.Cu ce model de lămpi în față, este echipat automobilul de model „BMW 320
cu n/î BOS 5, în litigiu ?
2
22.Dacă la automobilul de model „BMW 320i” cu n/î BOS 5, în litigiu, lămpile
farurilor din față, corespund modelului prevăzut prin construcţie ?
23.De ce culoare sunt toate dispozitivele de iluminare, semnalizare luminoasă
și dispozitivele fluorescent-reflectorizante, cu care este echipat în față
automobilul de model „BMW 32i” cu n/î BOS 5 ?
24.Care este înălţimea reziduală a profilului benzii de rulare a pneurilor
automobilului de model „BMW 320i” cu n/î BOS 5 ?
25.Dacă pneurile automobilului de model „BMW 320 cu n/î BOS 5 au
deteriorări (tăieturi sau rupturi) ale cordului, este prezentă exfolierea
carcasei, a benzii de rulare sau a flancurilor ?
26. Dacă prin dimensiunile sau sarcina admisibilă, pneurile automobilului de
model „BMW 320i” cu n/î BOS 5 corespund modelului vehiculului ?
27. Dacă, rerieșind din locul primar al producerii accidentului (în intersecția
bd. Dacia cu str. Bacioi Noi, unde au fost depistate urma de zgârietură
zgârietură pe asfalt, la distanța de 7,7 m. de la marginea dreapta și 4,0 m. de
la axa str. Băcioi Noi, conform schiței accidentului rutier și conform
experimentului din data de 13.09.2018 și 14.09.2018), la fel, reieșind din
localizarea detriorărilor automobilului de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ
478, era oare angajat în trecerea intersecției automobilul de model „Mazda
6” cu n/î LTKBZ 478, în momentul ciocnirii acestuia de către automobilul de
model „BMW 320i” în litigiu, cu n/î BOS 5 ?
28.La ce distanță de intersecția: axa drumului - bd. Dacia cu str. Băcioii Noi,
înainte de virare la stânga, este câmp vizual limitat, pe bd. Dacia dinspre
str. Aeroportului spre str. Grădina Botanica ?
29. La ce distanță, automobilul de model „BMW 320”, cu n/î BOS 5, apare în
câmpul de vizibilitatea a conducătorului automobilului de model „Mazda 6”
cu n/î LTKBZ 478, stabilita în cadrul experimentului din 14.09.2018?
30.Care este limita de viteză stabilită pe porțiunea de drum - bd. Dacia dinspre
str. Grădina Botanica spre str. Aeroportului, până la intersecție cu axa
str. Băcioii Noi.
31.Care este timpul de oprire a autoturismului de model „BMW 320i”, cu n/î
BOS 5, în condițiile accidentului rutier, dacă se deplasează cu viteza de
50 km/oră?
32.Care este distanța de oprire a autoturismului de model „BMW 320i”, cu n/î
BOS 5, în condițiile accidentului rutier, dacă se deplasează cu viteza de
50 km/oră?
33.Care este distanța de oprire a autoturismului de model „BMW 320”, cu n/î
BOS 5, reieșind din viteza calculată în răspunsul la întrebarea nr. 8?
34.Care este timpul de oprire a autoturismului de model „BMW 320i”, cu n/î
BOS 5, reieșind din viteza calculată în răspunsul la întrebarea nr. 7?
3
35.Influiențează oare masa/greutatea automobilului asupra drumului de frânare?
Dacă da, atunci de argumentat științific.
36.Care este distanța de oprire a autoturismului de model „Mazda 6” cu n/î
LT
KBZ 478, în condițiile accidentului rutier, reieșind din timpul necesar
pentru efectuarea manevrei de virare a automobilului de model „Mazda 6”
cu n/î LTKBZ 478 stabilit în cadrul experimentului din data de 13.09.2018 ?
37.Care este distanța de oprire a autoturismului de model „Mazda 6” cu n/î
LT
KBZ 478, reieșind din viteza calculată în răspunsul la întrebarea nr. 8?
38.La ce distanță de automobilul de model „BMW 320” cu n/î BOS 5, în
condițiile în care acesta se mișcă cu viteza de 50 km/oră, automobilul de
model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, care efectuează manevra de virare spre
stângă de pe banda extrema stângă din sens opus, prezintă obstacol/pericol
pentru automobilul de model „BMW 320” cu n/î BOS 5, reieșind din faptul
că conform formulei de calcul, drumul de oprire la viteza de 50 km/oră este
de 14 m (http://old.bezdtp.ru/campaigns/pritormozi/calculator.php) ?
39.La ce distanță de automobilul de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, care
efectuează manevra de virare spre stângă de pe banda extrema stângă din
sens opus, automobilul de model „BMW 320i”, cu n/î BOS 5, care se
deplasează cu viteza de 50 km/oră, înainte pe banda a doua de circulație, pe
bd. Dacia din direcția str. Grădina Botanică, spre str. Aeroportului, prezintă
obstacol pentru automobilul de model ”Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478 ?
40.Prezintă oare pericol sau obstacol pentru automobilului de model „Mazda 6”
cu n/î LTKBZ 478, automobilul de model „BMW 320” cu n/î BOS 5, care se
deplasează înainte pe banda a doua de circulație, pe bd. Dacia din direcția
str. Grădina Botanică, spre str. Aeroportului, în momentul în care acesta
apare în câmpul de vizibilitate a conducătorului automobilului de model
”Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, concomitent cu efectuarea de către acesta a
manevrei de virare spre stângă de pe banda extrema stângă din sens opus,
stabilită în cadrul experimentului din 14.09.2018, în condițiile în care
automobilul de model „BMW 320i” cu n/î BOS 5, se deplasează cu limita de
viteză stabilită pe porțiunea respectivă de drum ?
41. Prezintă oare pericol sau obstacol pentru automobilului de model „Mazda
6” cu n/î LTKBZ 478, automobilul de model „BMW 320” cu n/î BOS 5, care
se deplasează pe banda a doua de circulație, pe bd. Dacia din direcția
str. Grădina Botanică, spre str. Aeroportului, în momentul în care acesta se
deplasează și se află în dreptul semnului 3.27 din anexa nr. 3 la
Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 357 din 13.05.2009, iar în același moment (concomitent), automobilul de
model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, efectuiază manevra de virare spre

4
stângă de pe banda extrema stângă din sens opus, stabilita în cadrul
experimentului din 14.09.2018, în condițiile în care automobilul de model
„BMW 320” cu n/î BOS 5, se deplasează viteza de 50 km/oră ?
42. Automobilul de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, care efectuează
manevra de virare spre stângă de pe banda extrema stângă din sens opus,
prezintă oare obstacol/pericol pentru automobilul de model „BMW 320” cu
n/î BOS 5, care în același moment (concomitent) se deplasează pe banda a
doua de circulație, pe bd. Dacia din direcția str. Grădina Botanică, spre
str. Aeroportului, în momentul în care acesta apare în câmpul de vizibilitate
a conducătorului automobilului de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478,
stabilit în cadrul experimentului din 14.09.2018, în condițiile în care
automobilul de model „BMW 320” cu n/î BOS 5, se deplasează cu limita de
viteză stabilită pe porțiunea respectivă de drum ?
43.Automobilul de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, care efectuează
manevra de virare spre stângă de pe banda extrema stângă din sens opus,
prezintă oare obstacol/pericol pentru automobilul de model „BMW 320” cu
n/î BOS 5, care în același moment (concomitent) se deplasează înainte pe
banda a doua de circulație, pe bd. Dacia din direcția str. Grădina Botanică,
spre str. Aeroportului, în momentul în care automobilul de model „BMW
320” cu n/î BOS 5 se află în dreptul indicatorului 3.27 din anexa nr. 3 la
Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 357 din 13.05.2009, în condițiile în care automobilul de model „BMW
320” cu n/î BOS 5, se deplasează viteza de 50 km/oră, reieșind din faptul că
conform formulei de calcul drumul de oprire la viteza de 50 km/oră este de
14 m (http://old.bezdtp.ru/campaigns/pritormozi/calculator.php) ?
44. Prezintă oare importanță automobilul de model „BMW 320i”, cu n/î BOS 5,
care se deplasează înainte pe banda a doua de circulație, pe bd. Dacia din
direcția str. Grădina Botanică, spre str. Aeroportului, pentru automobilul de
model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, care efectuează manevra de virare spre
stângă de pe banda extrema stângă din sens opus, la distanța când apare în
câmpul de vizibilitate stabilit în cadrul experimentului la data de 14.09.2017,
încât să existe temei de a considera că-l v-a expune pericolului și va crea
obstacol la această distanță și să existe necesitatea ca conducătorul
automobilului de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, să-i cedeze treecerea,
în condițiile în care conducătorul automobilului de model „Mazda 6” cu n/î
LT
KBZ 478, contează pe faptul că conducătorul automobilului de model
„BMW 320i”, cu n/î BOS 5, execută cerințele Regulamentului circulației
rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009, ce ține de
deplasarea cu limita de viteză stabilită pentru această porțiune de drum ?
5
45. Care este distanța de la locul în care automobilul de model „BMW 320i”,
cu n/î BOS 5, care se deplasează pe banda a doua de circulație, pe bd. Dacia
din direcția str. Grădina Botanică, spre str. Aeroportului, apare în câmpul de
vizibilitate a conducătorului automobilului de model „Mazda 6” cu n/î
LT
KBZ 478, stabilit în cadrul experimentului din 14.09.2018, până la locul
accidentului (ciocnirii) ?
46.Cu ce viteză trebuie să se deplaseze automobilul de model „BMW 320i”, cu
n/î BOS 5, ca deplasându-se înainte pe banda a doua de circulație, pe bd.
Dacia din direcția str. Grădina Botanică, spre str. Aeroportului, să parcurgă
distanța de la locul în care acesta apare în câmpul de vizibilitate a
conducătorului automobilului de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478,
stabilit în cadrul experimentului din 14.09.2018, în timpul necesar pentru
efectuarea manevrei de virare a automobilului de model „Mazda 6” cu n/î
LT
KBZ 478, stabilit în cadrul experimentului din data de 13.09.2018, pentru
ca să se intersecteze traiectoriile acestor automobile, adică până la locul
ciocnirii ?
47.Cu ce viteză trebuie să se deplaseze automobilul de model „BMW 320i”, cu
n/î BOS 5, ca deplasându-se înainte pe banda a doua de circulație, pe
bd. Dacia din direcția str. Grădina Botanică, spre str. Aeroportului, să
parcurgă distanța de la locul în care se află indicatorul 3.27 din anexa nr. 3
la Regulamentului circulaţiei rutiere, stabilit în cadrul experimentului din
13.09.2018 și 14.09.2018, în timpul necesar pentru efectuarea manevrei de
virare a automobilului de model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, stabilit în
cadrul experimentului din data de 13.09.2018, pentru ca să se intersecteze
traiectoriile acestor automobile, adică până la locul ciocnirii ?
48.În cazul în care conducătorul automobilului de model „BMW 320i”, cu n/î
BOS 5, care se deplasa înainte pe banda a doua de circulație, pe bd. Dacia
din direcția str. Grădina Botanică, spre str. Aeroportului, se deplasa
neregulamentar, cu depășirea limitei de viteză stabilită pe porțiunea
respectivă de drum, putea fi oare evitată ciocnirea cu automobilul de
model „Mazda 6” cu n/î LTKBZ 478, care efectuează manevra de virare spre
stângă de pe banda extrema stângă din sens opus, dacă se deplasa cu viteza
în limita stabilită puntru această porțiune de drum ?
49. Poate oare să fie cauza accidentului faptul că conducătorul automobilului de
model „BMW 320i”, cu n/î BOS 5, care se deplasa înainte pe banda a doua
de circulație, pe bd. Dacia din direcția str. Grădina Botanică, spre
str. Aeroportului, se deplasa neregulamentar, cu depășirea limitei de viteză
stabilită pe porțiunea respectivă de drum ?