Sunteți pe pagina 1din 23

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Colegiul National al ASEM

PLAN DE MARKETING
pentru lansarea produsului turistic
“Veșnicia s-a născut la sat…” al touroperatorului
“ECO-TUR” S.R.L
Chisinau 2010

CUPRINS

1. Planul strategic al firmei - Expunere introductivă


1.1 Misiunea
1.2Obiective generale de marketing
2. Analiza mediului
2.1 Auditul extern de marketing
2.1.1 Macromediul
2.1.2 Concurenţa
2.1.3 Piaţa
2.2 Auditul intern de marketing
3. Analiza SWOT
4. Ipoteze
5. Strategii de marketing
6. Buget
7. Program de marketing
8. Revizie şi control

2
Stresul şi poluarea sunt factori nocivi tot mai prezenţi în oraşe. Orăşenii resimt, din când
în
când, nevoia de a se întoarce la natură şi de a regăsi echilibrul fizic şi psihic pe care
oraşul
nu il mai poate oferi. Ei sunt atraşi de frumosul, puritatea, armonia vieţii rurale, de un
mediu
natural mai puţin alterat. Tot mai mulţi turişti doresc să cunoască “pe viu” ospitalitatea,
obiceiurile gastronomice, artizanatul şi ritualurile săteşti.
Odihna, aerul curat, consumul de alimente proaspete, degustarea vinurilor, a unor
preparate
din gastronomia ţărănească, sunt argumente solide pentru practicarea turismului rural.
Arta populară, religia şi străvechile obiceiuri şi datini creştine, posibilitatea de a se afla
în
mijlocul evenimentelor specifice locului (şezători, serbări, târguri, festivaluri, etc.) chiar
şi
terapia muncii fizice sunt în egală măsură puncte de atracţie. La fel şi vânătoarea,
pescuitul

3
sportiv, drumeţiile, odihna la râuri şi lacuri constituie un motiv de a petrece concediul în
alt
tip de condiţii.
“Cum s-ar putea vinde sau cumpăra cerul ori căldura pământului?
Dacă prospeţimea aerului şi murmurul apei nu ne aparţin, cum le putem vinde?
Dacă toate animalele ar dispărea, omul ar muri complet solitar, pentru că tot ceea ce li
se
întâmplă animalelor i se întâmplă imediat şi omului. Noi facem parte din pământ şi el
face
parte din noi. Dacă omul batjocoreşte pământul, pe sine se batjocoreşte.
Noi ştim demult - nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine pământului. Noi o ştim
bine,
toate lucrurile sunt legate între ele, aşa cum sângele face legătura între membrii
aceleiaşi
familii.
Este timpul de a privi asupra lucrurilor... din mediul rural
Este momentul reconcilierii cu natura, acum, cât nu este încă prea târziu.
Omule! apleacă-ţi sufletul şi mintea asupra naturii…
Lasă natura să trăiască… Prin ea trăim toţi…”

Turismul rural este un fenomen de data recenta. In ţări europene se practică de


cateva
decenii spontan sau organizat. Ceea ce este nou însă, se referă la dimensiunea
fenomenului in spaţiul rural. Aceasta expansiune este determinata de existenta a
doua
motivatii pentru turismul rural ; pe de-o parte este vorba de relansarea si
dezvoltarea
domeniului rural, iar pe de alta parte de o forma de turism alternativa, la turismul
de
masa, traditional .
In lipsa unei definitii adecvate a turismului rural agreata pe teritoriul UE,
termenul
folosit este acel de : “turism verde”. Culoarea simbol avand rolul de a distinge
aceasta forma de turism de celelalte cum sunt: turismul alb – sporturile de iarna;

4
turismul albastru – vacanta la mare, turism al luminilor – turismul urban. In acest
sens “turismul verde” poate fi definit ca o activitate turistica practicata atat in
zonele
rurale cat si in alte locuri de pe litoral unde turismul specific nu este prea
dezvoltat; in
zonele de dealuri si montan precum si in alte spatii rurale.
Atat turismul rural cat mai ales agroturismul se bazeaza pe potentialul spatiului
rural,
pe oameni si produse specifice locului care trebuie sa se adapteze cerintelor pietii
turistice, trebuie sa-si amenajeze gosposdariile pentru a fi la nivelul standardelor
de
calitate dorite de turisti, sa puna in valoare traditiile culinare specifice locului.
Agroturismul reprezinta actiunea de deplasare a unei persoane intr-o localitate
rurala, nepoluata, avand un specific agrar finalizata pentru un sejur de cel putin
24 de
ore intr-o gospodărie tărănească, consumul de produse locale alimentare si
nealimentare, coabitarea, observatia, asistenta si coparticiparea in comunitatea
sociala locala prin respectarea normelor ce fac posibila intreaga actiune.
Agroturismul se contureaza ca o activitate capabila sa valorifice excelentul de
cazare
existent in gospodariile taranesti spre consumul persoanelor care pe o perioada
determinata de timp, vin in asezarile rurale pentru odihna, recreere, agrement.
In ansamblul economiei globale a turismului, turismul rural se defineste ca fiind
valorificarea turistica :
-a spatiilor rustice;
-a resurselor naturale;
-a patrimoniului cultural;
-a imobilelor culturale;
-a traditiilor satesti ;
-a produselor agricole ;
prin intermediul unor produsee de marca (consacrate) ilustrative ale identitatii
regionale, care sa acopere nevoile consumatorilor in materie de primire,
alimentatie,
activitati recreative, divertisment si diverse servicii, in scopul unei dezvoltari
locale,
durabile si a unui raspuns adecvat la nevoile de recreere din societatea moderna,
intro
noua viziune sociala oras- sat.
Desi actioneaza in spatiul rural, agroturismul si turismul rural sunt doua concepte
care pentru unii autori reprezinta acelasi lucru iar pentru altii sunt doua notiuni
diferite.Practica arata ca aceste doua categorii se identifica pana la un moment
dat,

5
care scoate in evidenta elemente de identitate, incluziune, cat si elemente diferite
care
le conduc la departajare/diferentiere.Turismul rural este un concept care cuprinde
activitatea turistica organizata si condusa de populatia locala si care are la baza
o
stransa legatura cu mediul ambient, natural si uman.
In Republica Moldova Turismul rural este o forma de turism care se desfasoara in
mediul rural, valorificand resursele turistice locale (naturale, culturale, umane)
ca si
dotarile si echipamente turistice, inclusiv pensiunile si fermele agroturistice.
1.Planul strategic al firmei-expunere introductiva

Scopul acestui plan de marketing constă în analiza mediului de marketing în care


acţionează agentia touoperatoare “ECO-TUR” S.R.L, nou înfiinţată, în vederea
penetrării pieţeipoloneze si ucrainene cu produsul “Vesnicia s-a nascut la sat…”
care reprezinta un complexde variatii in ceea ce priveste gama serviciilor de cazare
si agrement oferite. În acest sens seurmareste intrarea în circuitul turistic regional
şi promovarea turismului rural si ecologic.Prin lansarea pe piaţă a acestui nou
produs se urmăreşte stabilirea unor relatii de parteneriat cufirmele prestatoare de
servicii turistice din Polonia dar si din Republica Moldova şi ocupareapoziţiei de
lider pe piaţa interna. Un aspect important avut în vedere este că se doreşte
caproducţia şi comercializarea acestui produs turistic să nu aibă efecte dăunătoare
asupramediului înconjurător intrucit acesta si este principiul de baza al turismului
ecologic.

1.1. Misiunea
Misiunea noastră este satisfacerea completă a nevoilor consumatorilor interni dar
si
promovarea turismului rural peste hotarele tarii, in acest scop se preconizeaza
participarea la
Expozitia Internationala EXPO 2012 care se va desfasura in Polonia, tema fiind
"Cultura
timpului liber în economiile lumii".
Declaraţia de misiune: Să devenim lideri pe piaţa produselor turistice ecologice,
acordând
servicii de calitate superioară, la cele mai înalte standarde şi cu cea mai bună
tehnologie.

1.2. Obiective generale de marketing

Aceste obiective transpun în termeni de marketing obiectivele financiare ale


întreprinderii. Larândul lor, obiectivele de marketing pot fi de natură cantitativă
sau calitativă.

6
Printre obiectivele cantitative se numără:
o cotă de piaţă interna de 20%;
• 5% în primul an de funcţionare;
• 15% în al doilea an.
obţinerea unei rate a profitului de 45% ;
gradul de acoperire a pieţei regioale de 20%.
Scopul general:
Promovarea şi dezvoltarea agroturismului şi a ecoturismului ca instrumente
adecvate şi
eficiente pentru dezvoltarea durabila si contribuirea la integrarea ofertei turistice
locale în
circuitul naţional, regional şi internaţional prin editarea materialelor promoţionale
(buclete,hărţi turistice, ghiduri, filme) în limbile română, engleză, poloneza şi rusă.
Scopuri specifice:
a) de mediu:
1. Implicarea populaţiei, Administraţiei Publice Centrale (APC), Administraţiei
Publice
Locale (APL), agenţilor economici, vizitatorilor şi turiştilor în consolidarea
ecosistemelor şi abiodiversităţii ;
2. Sprijinirea activităţilor organizaţiilor neguvernamentale preocupate de
problematica
agroturismului, ecoturismului, dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului
inconjurator;
3. Schimbarea atitudinii populaţiei, APL, agenţilor economici, vizitatorilor şi
turiştilor faţă decapitalul natural şi antropogen al Republicii Moldova.
4. Promovarea conceptului de dezvoltare durabilă şi a principiilor managementului
ecoturismului în rezervaţiile peisagistice situate în RM.
5. Promovarea şi implementarea ecoturismului ca instrument de conservare a
resurselor
naturale din rezervaţiile peisagistice .
6. Crearea şi menţinerea unui sistem de calitate în ecoturism, prin amenajarea
traseelor şi
infrastructurii necesare turiştilor în ariile protejate.
7. Crearea unui mediu de opinie favorabil implementării şi dezvoltării
ecoturismului ca
mecanism eficient de dezvoltare durabilă pentru comunităţile rurale din RM.
8.Prevenirea degradarii potenţialului natural şi antropogen prin organizarea
ecoturismului înrezervaţiile peisagistice situate în RM.
b) sociale:
1.Promovarea şi conştientizarea ecoturismului ca parte a culturii şi deontologiei
locale;
2.Contribuirea la creşterea nivelului de viaţă din localităţile rurale;
c) economice:

7
1. Crearea noilor locuri de muncă, prin dezvoltarea agroturismului şi turismului
ecologic;
2. Dezvoltarea si stimularea meşteşugurilor tradiţionale şi a unor noi activităţi
complementareturismului rural, bazate pe valorificarea resurselor locale, cu
valoare adăugată;
3. Contribuirea la exploatarea durabilă a capitalului natural şi antropogen din RM.
4. Sporirea rolului agroturismlui si al ecoturismului in dezvoltarea economica a
localitatilorrurale.
Se urmăreşte, astfel, modificarea în sens favorabil a percepţiilor consumatorilor
potenţiali.Specialiştii de marketing vor căuta să asigure formarea unor idei corecte
despre firmă,respectiv despre produsele pe care le oferă şi avantajele lor.

2. Analiza mediului
Auditul de marketing se concretizeaza intr-un proces de analizare si evaluare
sistematica amediului in care opereaza firma si a activitatilor desfasurate de
aceasta. Agentia
touroperatoare este influentata de actiunea unor variabile diverse, unele
controlabile,
operationale, altele necontrolabile; de aceea auditul este truscturat in doua
componente:
auditul intern, care se ocupa cu variabilele controlabile si auditul extern, dedicat
variabilelornecontrolabile.

2.1 Audit-ul extern de marketing


2.1.1 Macromediul

Mediul natural
Republica Moldova dispune de un valoros potential turistic natural, care se impune
prin
atractii de un pitoresc deosebit, constituind unul dintre cele mai bogate resurse
turistice.
Elementele reprezentative ale potentialului natural, care pot conferi o calitate
necesara
dezvoltarii turismului sint: relieful republicii, potentialul turistic hidrografic,
vegetatia si
fauna, relief si geologie, ariile naturale protejate, monumente ale naturii –
hidrologice,
rezervatiile naturale, rezervatiile peisagistice, silvice, patrimoniul cultural etc.
Republica Moldova, ca destinatie turistica, dispune de un bogat potential pentru
vizitatorii sai. Turismul are toate sansele de a ameliora balanta de plati a statului
prin

8
majorarea exportului de servicii turistice. Produsul turistic al tarii reprezinta un
ansamblu
complex de mediu, atit natural, cit si creat de oameni (patrimoniu, cultura,
activitati, servicii
pentru vizitatori).

Mediu socio-cultural

Este format din ansamblul elementelor care privesc sistemul de valori, obiceiurile,
tradiţiile, condiţiile şi normele care guvernează statutul oamenilor în societate. Pe
baza acestorcomponente se formează şi comportamentul de cumpărare şi consum
de care va trebui să ţinăseama agenţia. Totodată, elementele mediului cultural
contribuie la conturarea unei anumitetipologii a consumatorilor. Lansarea satului
turistic basarabean pe piaţa regionala va conducela efecte deosebite privind
legăturile ce se vor realiza între gazde şi turişti, raporturile întremodul de a aprecia
valorile şi nivelul de trai dintre cei doi participanţi la actul de turism,modul de
rezolvare a unor situaţii inedite, comunicare şi schimburi de idei, relaţii ce
sestabilesc între prestator (gazdă) şi beneficiar (oaspete/turist).

Mediul economic

Localităţile rurale unde se va practica turismul rural, agroturismul, turismul


ecologic,
vor deveni spaţii unde se vor asambla toate elementele de dezvoltare durabilă
locală. Va apare interesul de îmbunătăţire a infrastructurii, de constituire a unei
vieţi spirituale a localităţilor rurale. Se va crea astfel suportul îmbunătăţirii
serviciilor publice. Se observa că turismul rural exercită o influenţă complexă
asupra mediului extern (economic, social, cultural, ambiant ), punându-şi
amprenta asupra nivelului general de dezvoltare economică a localităţilor ruraledar
si la nivel macroeconomic, intrucit cota turismului în PIB poate fi ridicată până la
3-5% în următorii ani.
Evolutia vietii economice se regaseste in puterea de cumparare a consumatorilor si
in modulde cheltuire a veniturilor. Se refera la conditiile nationale si locale ale
productiei si
distributiei, la veniturile populatiei, la tendinte in evolutia consumului, rata
inflatiei, cursul deschimb, somajul. Acestia sunt factori care isi pun amprenta
asupra raportului cerere-oferta.Polonia se numara printre tarile cu o inflatie mica
din UE, aceasta influenteaza pozitiv putereade cumparare populatiei. Cea mai
mare parte a veniturilor populatiei reprezinta cheltuieli dealimentatie si intretinere
a locuintei, articole de imbracat si o parte relativ mica pentrusatisfacerea celorlalte
nevoi intre care si nevoia de turism. Numarul tot mai mare de somerieste un alt
factor care nu incurajeaza deloc turismul, insa in Polonia rata somajului
inregistratala finele anului a fost de 11,4%, comparativ cu anul 2006 s-a diminuat

9
cu 3,4 puncte.Totodata, a crescut ocuparea fortei de munca cu 200 mii de persoane
în raport cu prognozele.Salariul mediu brut în sectorul industrial, a crescut in 2007
cu 9,2% în raport cu anulPrecedent Produsul Intern Brut (PIB) al Poloniei.
In conformitate cu evaluarile preliminare ale Institutului Polonez de Statistica,
produsul internbrut in anul 2007 (in preturi actuale) s-a situat la nivelul de 307,3
mld EUR si a fost mai marecu 6,5% comparativ cu anul 2006 (in preturi fixe din
anul precedent). In 2007 ritmul cresteriieconomice a inregistrat cel mai mare nivel
din ultimii 10 ani. Cea mai rapidă crestere s-ainregistrat in I trimestru (7,4%) iar
cea mai mare in IV (aprox.6%). Eurostat prevede ca,
ritmul cresterii al Poloniei in 2008 va fi de 5,5%. In 2007, ritmul de dezvoltare al
tarilor UE-27 a atins 2,4% (Eurostat).Principalii factori de dezvoltare economica
in 2007 au fost: dinamica inalta a exportului sicresterea cererii interne, atat a
cererii de investitii cat si a celei de consum.

Mediul tehnologic

Cuprinde noile realizari tehnologice care permit imbunatatirea si diversificarea


bazei
tehnico-materiale in turism. In ultimii ani s-au depus eforturi considerabile pentru
aprovizionarea localitatilor cu gaze naturale, acest fapt este binevenit in asigurarea
conditiilor
optime turistilor in pensiunile rurale. De asemenea se observa o crestere a
intrebuintarii
surselor netraditionale de energie (eoliana, solara) care au menirea de a proteja
mediul rural.
Un neajuns al mediului tehnologic din RM este reprezentat de calitatea proasta a
drumurilornationale.Dezvoltarea tehnica este un element care favorizeaza
desfasurarea unei activitati economice.Dezvoltarea foarte rapida a sistemului
informatic vine in usurarea muncii agentilor economici,dar avand in vedere ca
echipamentele necesare sunt relativ scumpe utilizarea lor poatereprezenta un
avantaj concurential. Informatia este foarte importanta pentru agentia de
turism,mai ales modul de circulatie a acesteia intre agentie si turisti, agentie si alte
agentii, agentie si
prestatorii de servicii (proprietari de vile si pensiuni, prestatorii de servicii de
transport etc.).
Inovatia tehnologica a revolutionat majoritatea serviciilor, transformandu-le atat in
privintamodului de desfasurare cat si in privinta calitatii.

Mediul demografic

Se referă la populaţia aflată în RM, aceasta reprezentând o sursă de alimentare cu


forţa de

10
muncă necesară. Forta de munca este alcatuita din tineri calificati, specializati in
domeniul
turismului. O semnificaţie deosebită o prezintă unii indicatori specifici ai mediului
demografic precum: numărul populaţiei (circa 3.938.579 de locuitori), densitatea
(111
loc./km), structura pe sexe şi grupe de vârste, numărul de familii, repartiţia
teritorială ş.a.m.d.
Mediul demografic al Poloniei fiind reprezentat de populatia dintr-o anumita zona
de
referinta, este o componenta de maxima importanta pentru evolutia pietelor, acesta
constituindunul dintre factorii formativi ai cererii si în acelasi timp reprezentând
sursa de forta de muncapentru desfasurarea activitatilor economice.
Populatia Poloniei in anul 2007 era de 38.518.241 locuitori cu o densitate de 122
loc/km2.
Structura populatiei din Polonia pe medii si sexe se prezinta astfel:
- 63% din populatie traieste in mediul urban , diferenta de 37% traind in mediul
rural;
- 51.4% din populatie sunt barbati, 48,6 fiind femei.
Structura populatiei pe grupe de varsta se prezinta sub forma:
TARA 0-14 15-24 25-49 50-64 65-79 80 si peste
POLONIA 17.8 16.8 36.1 16.4 10.5 2.2
Speranta de viata la nastere a cetatenilor Poloniei este de 80.1 in cazul femeilor si
de 79.4 incazul barbatilor.Sporul natural al populatiei (rata la 1000 locuitori) a
avut in ultimii ani valori negativecuprinse intre valorile -0.1 si -0.4. Populatia
Poloniei este in scadere, principalul factor fiindaderarea la UE. Se estimeaza ca
dupa momentul aderarii 2 mil de polonezi au parasit tara.

Mediul politic si legislativ

Se refera la legile care guverneaza activitatea de turism. Legislatia specifica


turismului
este cea care ii obliga pe lucratorii din turism sa obtina brevet si licenta, sa obtina
o multimede autorizatii de functionare. Tot legea este cea care obliga agentiile de
turism sa afiseze la locvizibil licenta si brevetul, tarifele practicate, numerele de
telefon de la ProtectiaConsumatorului si Agentia Turismului a Republicii
Moldovei.

2.1.2 Concurenta
Peste 150 de firme moldovenesti detin licente de turism. In Chisinau numarul
agentiilor deturism si a touroperatorilor este mai mare decat in celelalte orase din
tara existand deja agentiice s-au impus pe piata si si-au format o clientela fidela,
insa ECO-TUR este o agentie strictspecializata pe turismul rural, ecologic si
agroturismul.

11
2.1.3 Piata

Clientii
Pubicul tinta al firmei noastre este alcatuit din doua categorii in primul rand din
tineri de 16-23 de ani care solicita o gama ceva mai diversificata de servicii si in al
doilea rand de
persoane ce se incadreaza in categoria de varsta 35-45 de ani care poseda venituri
relativ marisi timp liber mai putin. Primii aleg excursiile lungi in care nu opteza
pentru pachetul completde servicii, preferand sa ramana mai mult in vacanta cu
conditii nepretentioase. A douacategorie de varsta persoanele care deja au copii
mari prefera un sejur de durata medie darsunt clientii cei mai pretentiosi pentru ca
ei prefera sa petreaca mai putin timp intr-unconcediu dar sa beneficieze de
conditiile cele mai bune.

Oferta
Oferta ECO-TUR este constituita din prestarea unor tururi ecologice pe
urmatoarele trasee:
- ’’Perlele Prutului ’’ - traseul Stânca - Costeşti - rezervaţia "Pădurea Domnească"
- ’’Perlele Nistrului ’’ - traseul Sănătăuca – Ţâpova
- ’’Perlele Nistrului ” - traseul Copanca – Palanca
- ’’Perlele Prutului ” - traseul Criva - “Stânca Mare”
De asemenea ECO-TUR S.R.L. propune turistilor potentiali odihna, cazare si
alimentatie
traditionala in cadrul localitatilor rurale ce dispun de pensiuni, printre care se
numara:
- „ Casa de sub stinca” situata in satul Trebujeni ce oferă o gama largă de servicii
cum
ar fi organizarea de:
■ Excursii prin împrejurimi
■ Plimbare cu căruţa sau cu barca pe râu
■ Pescuitul
■ Spectacol cu muzică şi dansuri populare specifice zonei
■ Încondeierea ouălor
■ Comercializarea obiectelor de artizanat
Aici veţi avea posibilitatea de a vizita:
■ Mănăstirea Rupestră „Butuceni”
■ Mănăstirea Rupestră „Bosia”
■ Cetatea “Orheiul Vechi”
■ Biserica „Sf Maria” sec. XV amplasată chiar în vîrful stîncii
■ Baia Turcească se XIV
■ Izvorul Îndrăgostiţilor

12
■ Muzeul Istorico – Arheologic „Orheiul Vechi”
■ Casa Ţărănească (100 ani) ş.a
- Pensiunea „ Casa parinteasca” aflata la 70 km de Chisinau in satul Palanca,
Calarasi undeturistii vor avea posibilitatea sa să viziteze muzeul și atelierul de
broderie și tapiserie, săparticipe la training-uri de meșteșuguri, ateliere de creatie
pe malul lacului, festivaluritematice (Sărbatoarea cununilor de flori, Drăgaica,
Sărbătoarea primului snop de grâu, Târgulmeșteșugăresc), drumeții și plimbări cu
cabrioleta, degustări de preparate fito-curative,dulcețuri după vechi rețete. De
asemenea oaspetii vor avea parte de degustari de vinuri sibucate din bucataria
taraneasca.
- Pensiunea „Casa mierii” situata in satul Raciula, turistii vor vizita casa și prisaca
unde seaflă un stup cu pereți de sticlă, vor dezvălui întreaga poveste a producerii
mierii și a
derivatelor sale, cu efecte terapeutice. Se pot degusta felurite tipuri de miere,
hidromelul
(bătură obținută din fermentarea mierii de albine), dar și vinul casei.
- Complexul Satul Moldovenesc, Hirtopul Mare( raionul Criuleni)
Servicii și facilități: bucătărie tradițională, terasă, cramă, teren de tenis.
Complexul
dispune de trei lacuri amenajate și populate cu pești, unde se poate practica
pescuitul, inotuliar iarna patinajul. Se pot face plimbări cu calul sau măgărușul,
iubitorii de animale potvedea ferma de iepuri, crescatoria de fazani sau stâna de oi.

Pe linga acestea ECO-TUR organizeaza si rute turistice in dependenta de


preferintele
clientilor, cum ar fi:
1. Ruta de pelerinaj: Orhei-Neculăieuca-Curchi-Tabăra-Orhei (60 km), Mănăstirile
raionuluiOrhei (5 ore), Mănăstirea Hirova (cu hramul "Sfântul Nicolae") -
Mănăstirea Curchi (cuhramul "Naşterea Maicii Domnului") - Mănăstirea Tabăra
(cu hramul "Adormirea MaiciiDomnului")
Preţ grup copii - 20-35 lei/pers (în dependenţă de mărimea grupului)
Preţ grup maturi (minim 10 pers) - 70 lei/pers.
2.Ruta cultural-istorică: Orhei-Ivancea-Butuceni-Orhei (60 km), Complexe
Muzeale (5 ore):Complexul Muzeal "Etnografie, Artihectură şi Natură" -
Complexul Muzeal "Oraşul MedievalOrhei"
Preţ grup copii - 20-35 lei/pers (în dependenţă de mărimea grupului) Preţ grup
maturi (minim10 pers.) - 60 lei/pers.
3. Ruta literară: Orhei-Donici-Orhei (60 km), Casa-muzeu "Alexandru Donici" (3
ore)
Preţ grup copii - 20-35 lei/pers (în dependenţă de mărimea grupului) Preţ grup
maturi (minim10 pers.) - 50 lei/pers.
4.Rute vitivinicole:

13
- Orhei-Butuceni-Brăneşti-Orhei,
Complexul Muzeal "Oraşul Medieval Orhei" - "Pivniţele din Brăneşti" S.A. (5
ore);
- Orhei-Donici-Peresecina-Orhei (60 km), Casa - muzeu "Alexandru Donici" -
"Vinul
Codrilor" S.A. (5 ore);
- Orhei-Curchi-Orhei (40 km), Mănăstirea Curchi - "Orhei - Vin" S.A. (5 ore);
Preţ grup maturi (minim 10 persoane) – 359 lei/pers.
5. Ruta specială:
Orhei – Butuceni – Brăneşti – Curchi – Orhei (90 km),Complexul Muzeal "Oraşul
Medieval Orhei" – „Pivniţele din Brăneşti” SA – MănăstireaCurchi (8 ore).
După principalele criterii de segmentare, touroperatorul ECO-TUR îşi propune
abordarea unuisegment de consumatori, dintre acei consumatori pasionaţi de
degustările de vinuri în cadrulrural, consumatorii de ecoturism, psihocentrici, care
cunosc produsul şi nu l-au utilizat, darcare au o atitudine pozitivă, entuziastă faţă
de acesta şi la care există predispoziţia decumpărare.

Segmentul ţintă ales de tour-operator pentru comercializarea produsului „Vesnicia


s-a nascut lasat…” este constituit din consumatori polonezi si autohtoni, cu vârsta
între 18 şi 45 de ani, cuvenituri medii şi mari, din rândul celor cu caracteristicile
descrise mai sus.

2.2 Audit-ul intern de marketing

Auditul intern cuprinde vânzările şi cotele de piaţă, variabilele mixului de


marketing şi
activităţile şi resursele agenţiei.
Având în vedere faptul că touroperatorul ECO-TUR este una nou înfiinţată,
momentan nu
dispune de venituri din vânzarea produsului turistic „Vesnicia s-a nascut la sat…”
În urmaunor cercetări de piaţă efectuate pe piaţa interna, s-a constatat că
potentialii clienti percep unastfel de produs în mod pozitiv. Lansarea acestui
produs va contribui la dezvoltarea ruralădurabilă a RM. Pe lângă acest produs,
firma mai are în vedere şi oferirea de servicii de cazăriinterne, transport,
organizarea de manifestări, trasee turistice etc., activităţi specifice unuitour-
operator.
Preţurile pe care le va practica agenţia, în general, sunt preţuri medii, aceasta
căutând
să ofere clienţilor sai produse de calitate cât mai bună. Preţul produsului „Vesnicia
s-a nascutla sat..” va constitui un factor important în atragerea segmentului de
consumatori vizat. Avândîn vedere caracteristicile consumatorilor polonezi si
interni, acesta va trebui să reflectecalitatea ridicată a produsului oferit de
agenţie.În ceea ce priveşte distribuţia, aceasta se va realiza atât prin utilizarea

14
intermediarilor,cât şi prin vânzare directă. Intermediarii sunt reprezentaţi de
agenţiile de turism din Polonia,agenţii care să nu vândă un produs similar şi care
ar fi interesate în încheierea unui contract cu
touroperatorul ECO-TUR. De asemenea, agenţia va avea o pagină de Internet în
patru limbi(română, rusa, poloneza, engleză), prin intermediul căreia se va putea
cumpăra produsul„Vesnicia s-a nascut la sat..” dar si celelate produse oferite de
agentie, bineînţeles, după oinformare prealabilă.
Promovarea va fi efectuată cu ajutorul broşurilor, pliantelor, anunţurilor
publicitare,
reclamelor TV, şi nu în ultimul rând prin prezenţa la târgurile de turism.
Touroperatorul ECO-TUR are capacitatea de a realiza produse sau servicii în
cantitatea şi la calitatea solicitate de piaţă prin intermediul personalului foarte bine
pregătit şia programelor tehnologice de care dispune.

3. Analiza SWOT

Puncte tari:
Experienţa în marketing a personalului;
Preocupări deosebite pentru inovaţie şi creare de produse turistice competitive;
Tehnologie avansată utilizată de agenţie;
Preocupări deosebite în domeniul calităţii şi al protecţiei mediului înconjurător;
Atenţie deosebită oferită nevoilor consumatorilor pe categorii;
Posibilitatea de a oferi locuri de muncă în cadrul agenţiei în diferite
departamente ale
acesteia;
Oferirea unui climat cât mai prielnic angajaţilor.

Puncte slabe:
Lipsa notorietăţii mărcii;
Grad scăzut de acoperire a pieţei;
Lipsa unei politici de promovare clară şi eficientă.

Oportunităţi:
Ritmul rapid de dezvoltare a pieţei;
Potenţialul amplu al pieţei şi al segmentelor ţintă;
Existenţa unui potenţial nevalorificat pe anumite pieţe externe;
Stabilitatea politică şi implicarea statului, în ţările dezvoltate (Polonia);
Mediul legislativ prielnic: în Polonia există legi în vigoare cu privire la protecţia
consumatorilor şi a mediului înconjurător;

15
Existenţa forţei de muncă;
Dezvoltarea ecoturismului.
Conjunctura favorabilă: moda pentru turism în zone liniştite, apropiate de
natură,
apropierea de pieţele turistice europene.

Ameninţări:
Concurenţa formală (posibilitatea ca potenţialii consumatori să prefere alte
produse în
locul celor oferite de agenţie);
Influenţa mediului cultural: comportamentele diferite de cumpărare şi consum
în
diferite zone ale globului generează discrepanţe;

4. Ipoteze
1. Pentru primele sase luni :
• Deschiderea a trei birouri teritoriale in Balti si Cahul;
• Dublarea numarului de colaboratori;
• Amortizarea investitiei;
• Mediatizarea agentiei;
• Obtinerea unei cote de piata ridicata;
• Analizarea activitatii.
2. Pentru primele douasprezece luni :
• Deschiderea a inca doua birouri regionale la Varsovia si Kiev;
• Dublarea numarului de colaboratori;
• Obtinerea de profit si reinvestirea lui;
• Mediatizarea noilor campanii ale firmei;
• Cresterea cotei de piata;
• Analiza activitatii si a imaginii firmei.
3. Pentru urmatoarele sase luni:
• Reimprospatarea imaginii firmei;
• Analiza activitatii;
• Eficientizarea muncii colaboratorilor;
• Extinderea la nivel international.

5. Strategii de marketing
5.1. Strategia de piaţă:

Strategia de piaţă reprezintă o componentă foarte importantă a strategiei generale


de
dezvoltare a întreprinderii. Prin aceasta se stabileşte poziţia pe care întreprinderea
trebuie săşi-o asigure în interiorul mediului pentru a-şi realiza finalitatea în
condiţiile unei eficienţecorespunzătoare.În funcţie de dimensiunile şi trăsăturile

16
pieţei, agenţia adoptă o strategie a creşterii, respectiv adezvoltării activităţii de
piaţă pe piaţa romaneasca.
În funcţie de poziţia agenţiei faţă de schimbările pieţei, agenţia alege ca alternativă
strategia adaptivă, fiind necesară anticiparea schimbărilor pieţei.În funcţie de
exigenţele pieţei, vom folosi o strategie sub forma strategiei exigenţeiridicate, ceea
ce presupune acordarea unei atenţii deosebite calităţii produselor şi
serviciilordestinate satisfacerii consumatorilor.În funcţie de nivelul competiţiei,
agenţia va adopta o strategie defensivă, urmând cadupă atingerea cotei de piaţă
vizate să se urmărească creşterea acesteia şi obţinerea poziţiei delider.

5.2. Strategia de preţ:

Strategia de preţ este un instrument deosebit de folositor pentru îndeplinirea


tuturor
obiectivelor de marketing.
Preţul fiind doar un element al marketingului mix, elaborarea unei strategii
eficiente de preţtrebuie să coreleze preţul cu celelalte trei elemente ale mixului.
Preţul unui produs sauserviciu se bazează pe calităţile şi trăsăturile acestuia - cu
cât acestea sunt mai bune, cu atâtpretul stabilit este mai mare. Astfel, produsul
turistic ce urmează a fi lansat, fiind unul decalitate, va avea un preţ mediu,
urmărindu-se prin aceasta şi atingerea unui obiectiv general alagenţiei (atingerea
unei cote de piaţă ridicate).De asemenea, preţurile practicate sunt direct corelate
cu modalităţile de distribuire aproduselor. Astfel, produsul turistic presupune
comercializareaîn locuri special amenajate (agenţii de turism din Romania, saloane
de prezentare,Internet).
În ceea ce priveşte corelarea preţului cu activitatea promoţională, preţurile
practicate pentrunoul produs turistic vor stimula potentialii clienti sa procure si
alte produse oferite de agentiesi astfel pot furniza fondurile necesare programelor
de informare a consumatorilor asupraprodusului nou.
Astfel, tour-operatorul a decis să adopte strategia preţului moderat sau depenetrare
a pietii, menită să impulsioneze existenţa unor categorii de consumatori care
suntdispuşi să plătească preţul pentru un produs de care sunt interesaţi în mod
deosebit. Aceastăstrategie prezintă pentru agenţie o serie de avantaje demne de
luat în seamă. În primul rând, oastfel de strategie este foarte potrivită segmentului
ţintă vizat de agenţie (consumatoripasionaţi de ecoturism, cu venituri medii şi
mari, cu o atitudine pozitivă faţă de produs şi lacare există predispoziţia pentru
cumpărare). În al doilea rând, un preţ moderat încă de laînceputul prezenţei pe
piaţă a produsului va genera aparitia si unor clienti potentiali care nu seincadreaza
in segmentul de piata ales si astfel va genera un nivel mai mare al veniturilor
şi,implicit, profit, comparativ cu practicarea unor preţuri mai scăzute. Insa,
recuperareacheltuielilor de cercetare şi a celor promoţionale, cheltuieli foarte mari,
se va faceintr-un ritmmai scazut.

17
5.3. Strategia de produs:

Strategia de produs trebuie să fie subordonată strategiei de piaţă a întreprinderii,


fiind
fundamentată pe obiectivele globale ale întreprinderii, în strânsă legătură cu
strategiile de
preţ, distribuţie şi promovare.
De asemenea, alternativele strategice adoptate de întreprindere trebuie riguros
corelate cu
etapa din ciclul de viaţă al produselor, precum şi cu potenţialul întreprinderii şi
imaginea
acesteia, fără a fi neglijate nici aşteptările consumatorilor.
Având în vedere faptul că produsul se află la începutul etapei de lansare pe piaţa
interna , pentru a răspunde exigenţelor specifice acestei pieţe şi, în special celor
ale
segmentului ţintă de consumatori, pentru început, tour-operatorul poate optapentru
o strategie de adaptare.Astfel, adaptările ce se pot pot aduce produsului pentru
lansarea lui pe piaţa romaneasca pot fiadaptări obligatorii, cerute de legislaţia şi
reglementările legate de circulaţia turistică între celedouă ţări (Romania– ca ţară
emiţătoare, şi Republica Moldova – ca ţară receptoare). Deasemenea, mai pot fi
aduse adaptări indispensabile solicitate de aşteptările şi de
exigenţeleconsumatorilor romani.
Mai târziu, pe măsură ce produsul va ajunge în faza de creştere, agenţia va putea
adopta o
strategie a diferenţierii calitative, în ideea realizării unei imagini puternice de
marcă a
produsului şi a maximizării cotei de piaţă. Iar în faza de maturitate, agenţia se va
gândi la ostrategie de înnoire a produsului, căutând să mobilizeze întregul său
potenţial uman, materialşi financiar în vederea menţinerii cotei de piaţă şi a
maximizării profitului în ceea ce priveşteprodusul respectiv.
Însă, înainte de a se putea vorbi de adaptarea produsului la piaţa romaneasca,
trebuie avută învedere promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie, ca
spaţiu de comercializare aprodusului turistic ce urmează a fi lansat.

5.4. Strategia de distribuţie:

Deciziile referitoare la strategia de distribuţie au un impact hotărâtor asupra


capacităţii
firmei de a îndeplini obiectivele sale de marketing şi asupra celorlalte componente
ale
mixului. Agenţia va distribui produsul turistic printr-un canalscurt, folosind doar
un intermediar, şi anume, agenţiile de turism detailiste din Romania. De asemenea,
agenţia va alege o distribuţie exclusivă, această strategie permiţându-i să

18
păstrezecontrolul asupra distribuirii produsului, urmărind o bună imagine a
acestuia.Astfel, prin alegerea acestei strategii, agenţia urmăreşte să obţină o
imagine deprestigiu, un control ridicat asupra canalului, o stabilitate a preţului şi
profituri mari.Intermediarii vor fi puţini, vor fi stabiliţi pe criterii precise şi vor
avea o reputaţie bună, caresă contribuie în mod semnificativ la creşterea imaginii
agenţiei, dar şi a destinaţiei.O astfel de opţiune strategică în ceea ce priveşte
distribuţia va putea fi adoptatădatorită, în principal, calităţii produsului turistic, dar
şi a segmentului ţintă vizat, segmentcompus din consumatori dispuşi să se
deplaseze la agenţiile de turism detailiste pentru acumpăra produsul, chiar dacă
agenţiile respective nu se află în zona lor de reşedinţă.

5.5. Strategia de promovare:

O importanţă mai mare în anticiparea produsului turistic o are modul de


promovare pe
piaţă. Pentru aceasta trebuie prezentate foarte bine elementele de atracţie ale
produsului,
comparativ cu alte produse oferite pe piaţa internă şi internaţională şi posibilităţile
lor de
valorificare.
Având în vedere faptul că produsul turistic se află în faza de lansare, se va căuta
informarea clientelei potenţiale în legătură cu apariţia şi prezenţa pe piaţă a noului
produs
turistic şi atragerea acesteia în procesul de cumpărare. În acest scop, se va utiliza
ca metodăde promovare publicitatea de informare pe plan internaţional (la nivelul
pieţei romanesti), cuacţiune întârziată, urmărindu-se obţinerea de efecte ce se vor
realiza în timp.Tour-operatorul va căuta să promoveze, în primul rând, imaginea
destinaţieituristice în rândul consumatorilor romani. De asemenea, agenţia va
folosi şi strategia pull(de atragere), strategie ce implică activităţi de marketing,
mai ales publicitate şi promovarepe piaţă de consum, direcţionate către utilizatorul
final şi menite să-l facă pe acesta să soliciteprodusul turistic de la intermediari,
determinându-i astfel pe aceştia din urmă să ia legătura cu tour-operatorul. Se vor
utiliza tehnci de promovare a vanzarilor ca: reduceri de pret,ofertele de decontare
partiala a pretului si de asemenea publicitatea la locul vinzarii
(ExpozitiaInternationala EXPO 2012).
În ceea ce priveşte publicitatea, aceasta se va realiza prin intermediul reclamelor
tipărite înreviste de specialitate şi a celor difuzate la televizor, prin intermediul
cataloagelor, broşurilorşi pliantelor, Internetului şi a materialelor audio-vizuale
(CD-uri de prezentare a zonelorrurale, rezervatiilor peisagistice, naturale,
monumentelor arheologice, arhitectonice dinRepublica Moldova, filme cu caracter
documentar etc.).

19
6. Buget

Stabilirea bugetului necesar pentru lansarea produsului „Vesnicia s-a nascut la


sat..”
presupune analiza cheltuielilor ce vor fi efectuate pentru diferitele operaţiuni
incluse în planul
de lansare.
Cheltuielile de bază pentru lansarea produsului:
Cheltuieli cu cercetările de piaţă efectuate pentru dezvoltarea conceptului de
produs
(chestionare, sondaje);
Cheltuieli cu materialele folosite pentru elaborarea chestionarelor;
Cheltuieli cu personalul angajat în efectuarea cercetărilor de piaţă;
Cheltuieli cu spaţiile folosite în cercetările de piaţă şi alte cheltuieli aferente
(energie,
apă etc.)
Cheltuieli cu remuneraţiile personalului angajat în procesele de cercetare-
dezvoltare,
producţie.
Cheltuieli accesorii lansării produsului turistic:
Cheltuieli cu instruirea forţelor de vânzare;
Cheltuieli cu instruirea personalului angajat în departamentul de marketing şi
resurse
umane;
Cheltuieli cu identificarea contactelor cu intermediarii (agenţii de turism,
pensiuni
turistice, pensiuni agroturistice etc);
Cheltuieli cu studiile efectuate pentru a stabili zona Poloniei pentru lansarea
noului
produs (remuneraţia personalului angajat în astfel de cercetări şi mijloacele
materiale
folosite);
Cheltuieli cu introducerea pe piaţă a noului produs turistic;
Cheltuieli cu materialele publicitare necesare lansării (tehnicile folosite în
acţiunile
publicitare din presă, radio, televiziune, publicitatea prin tipărituri, pe Internet etc);
Cheltuieli cu tehnici de protecţie a mediului înconjurător;
Cheltuieli cu asigurarea calităţii noului produs.

7. Program de marketing

20
Republica Moldova dispune de un potential turistic foarte variat, bogat in traditii si
obiceiuri.Dezvoltarea turismului rural, agroturismului, ecoturismului va conduce
la o dezvoltareeconomică durabilă a localităţilor rurale, datorită efectului
multiplicator al acestei activităţi.Se vor resimţi influenţe pozitive asupra mediului
ambiant, agriculturii, transporturilor,construcţiilor, industriilor de prelucrare şi
alimentare, serviciilor din cele mai diverse domenii.Pentru a putea diversifica
oferta turistică, pe de o parte, şi a intensifica comerţul cu suveniruri,pe de altă
parte, se aşteaptă că o dezvoltare importantă o vor înregistra meşteşugurile
şiartizanatul, caracteristice pentru mediul rural în trecut. În calitate de componente
aleprodusului turistic rural se vor realiza influenţe pentru punerea în valoare a
tradiţiilor şiobiceiurilor populare precum şi pentru diversificarea gamei
activităţilor cu caracter culturaleducativ.Şomajul este astăzi unul din fenomenele
cele mai puţin acceptate, care afectează economiiletuturor ţărilor şi totodată este
problema centrală a societăţii contemporane, la scară mondială.Astfel
confruntările cu probleme de ordin demografic vor provoca guverne, ţări,
comunităţiresponsabile de drepturile omului, la căutarea soluţiilor eficace şi
eficiente.Una din soluţii, fără îndoială, este turismul. Dacă la toate acestea
adăugăm faptul că la fiecare26 de secunde apare în turismul mondial un nou loc de
muncă, trebuie să concluzionăm căturismul mondial a devenit cea mai mare
“industrie”. Putem spune că această “industrieverde” este mult mai mult - o ţară,
un regat, căci prin PIB ea se situează pe locul patru înlume.
Moldova poate participa în această dezvoltare a turismului din întreaga lume şi, în
special, dinEuropa, dacă va profita de posibiltăţile ce i se oferă - se are în vedere o
politică adecvatăcreditar-bancară şi fiscală de încurajare şi facilitare a turismului
rural, cu produsele salecomplementare.
Dezvoltarea activităţilor de turism în mediul rural vor contribui la fixarea tinerilor
în vetrelesatelor, la motivarea lor şi în special a populaţiei feminine pentru a
participa la acesteactivităţi, astfel ele nu vor mai fi nevoite să plece din propriile
comunităţi în căutarea uneibucăţi de pâine, adeseori devenind jertfe ale unor
afaceri criminale. Se vor crea noi locuri de muncă atât direct – în sfera producerii
şi distribuţiei de servicii turistice – cât şi indirect, prinefectul multiplicator asupra
ramurilor conexe.
Din punct de vedere economic, turismul rural se caracterizează printr-un larg
evantai de
activităţi, are sarcini multiple pe linia creşterii eficienţei sale economico-sociale, a
spoririiaportului la produsul intern.
În mod inevitabil efectele utile ale activităţii de turism vor avea caracter
multidimensional.Astfel, eficienţa economică a turismului este asociată cu
eficienţa socială ce rezidă dinasigurarea condiţiilor pentru refacerea capacităţilor
de muncă, petrecerea plăcută şi utilă atimpului liber, creşterea nivelului de cultură
generală şi pregătire profesională, diversificareaserviciilor, realizarea unor
motivaţii psihice, intelectuale sau spirituale.Se poate considera că eficienţa socială
reprezintă aportul bazei materiale turistice înantrenarea unui număr cât mai mare

21
de indivizi la practicarea turismului, în vederea asigurăriicelor mai bune condiţii
de recuperare a capacităţii de muncă sau la antrenarea, în special atinerilor, în
odihna educativă şi activă, cu multiple efecte educaţionale. În acelaş timp,
prinbunele relaţii instituite în timpul “actelor de turism”, prin schimburile de orice
natură realizateîn cadrul turismului internaţional, acestei activităţi i se descoperă
valenţe pacifiste,diplomatice şi chiar adânc democratice ce vor contribui la
relizarea de strânse legături şi ladiminuarea distanţelor de orice natură, iar în timp,
la desfiinţarea graniţelor şi realizarea celpuţin a Europei Unite.
Se poate afirma că turismul va contribui la recreere, refacere şi reconfortare,
îmbogăţind
cunoştinţele şi înflorind personalitatea umană, realizând în acelaş timp un climat
de pace şiînţelegere între popoare.În ceea ce priveşte piaţa, produsul turistic
„Vesnicia s-a nascut la sat…” se va adresaconsumatorilor interni si polonezi, cu
vârsta între 18 şi 45 de ani, cu venituri medii şi mari,din rândul celor cu
caracteristicile: consumatori pasionaţi de degustările de vinuri în cadrulrural
(consumatorii de ecoturism), psihocentrici, care cunosc produsul, care au o
atitudinepozitivă, entuziastă faţă de acesta şi la care există predispoziţia de
cumpărare.
Preţul produsului „Vesnicia s-a nascut la sat…” constituie un factor important în
atragerea segmentului de consumatori vizat. Având în vedere caracteristicile
consumatorilorpolonezi, acesta va trebui să reflecte calitatea ridicată a produsului
oferit de agenţie. Astfel,preţul va fi unul moderat, căutând să redea cu cât mai
mare acurateţe idee de calitatesuperioară. Pentru un grup mai mare de 15 de
persoane se va acorda o reducere de 30%.Distribuţia se va realiza atât prin
utilizarea intermediarilor, cât şi prin vânzare directă.Intermediarii vor fi puţini, vor
fi stabiliţi pe criterii precise şi vor avea o reputaţie bună, caresă contribuie în mod
semnificativ la creşterea imaginii agenţiei, dar şi a destinaţiei. Ei vor fireprezentaţi
de agenţiile detaliiste din Polonia, agenţii care să nu vândă un produs similar
şicare ar fi interesate în încheierea unui contract cu tour-operatorul ECO-TUR. De
asemenea,tour-operatorul va avea o pagină de Internet în patru limbi (română,
rusa, poloneza, engleză),prin intermediul căreia se va putea cumpăra produsul
„Vesnicia s-a nascut la sat…”.
Pachetul de servicii va include cazare la pensiuni turistice din raioanele Orhei,
Calarasi,
Criuleni cu pensiune completă, excursii pe la manastiri, degustări de vinuri la
Milestii Mici siCricova dar si degustari de vinuri de casa, seri tradiţionale în
compania unor ansamblurifolclorice din zona aflarii pensiunilor, mese festive,
excursii la rezervatiile peisagistice,vizitarea monumentelor arheologice din zona
Orheiului Vechi, Suta de movile etc. În preţ vorfi incluse şi tarifele pentru: bilete
de avion, transfer la pensiunile din Republica Moldova,asistenţă la sosire-plecare.
Personalul care va participa în procesul de lansare şi comercializare a acestui
produs turistic este constituit din: agentul de turism care se ocupă de serviciile de

22
cazare, masă şi transport;ghidul ce va însoţi grupul pe toată perioada sejurului;
personalul din departamentul demarketing.

Acţiunile promoţionale specifice lansării produsului sunt:


realizare de materiale promoţionale (pliante, broşuri, mape de prezentare, Cd-
uri etc.);
campanii publicitare în presă, la televizor, pe Internet;
participare la târguri de turism (interne MoldExpo şi internaţionale EXPO
2012);
participare la diverse degustări de vinuri;
conferinţe de presă;
vizite de documentare pentru reprezentanţii mass-media;
organizarea de degustări de vinuri în beciurile de la Milestii Mici, Cricova,
Purcari,
Branesti etc.

8. Control

Controlul are ca scop urmărirea aplicării programului de marketing. Astfel, se va


stabili
măsura în care au fost realizate în timp acţiunile prevazute în programul de
marketing,
evaluarea rezultatelor oferind informaţii pentru fundamentarea şi perfecţionarea
viitoarelorprograme de marketing.
În această etapă a planului de marketing este necesară supravegherea reacţiilor
pieţei faţă denoul produs. Se va analiza eficacitatea acestuia şi gradul de
satisfacere a nevoilor cărora leeste destinat. Trebuie analizat comportamentul
consumatorului şi este nevoie să se obţinăinformaţii legate de determinarea
nivelului de acceptare a noului produs de către piaţă, decuantificarea succesului
acestuia în rândul consumatorilor.
Personalul responsabil de efectuarea controlul şi evaluarea programului de
marketing suntangajaţii din cadrul departamentului de marketing, care au nevoie
de informaţiile prezentatemai sus pentru a putea întreprinde ajustări tactice
necesare.
Analiza vânzărilor, analiza raportului costuri – beneficii, analiza efectelor datorate
acţiunilorpromoţionale, vor arata daca au fost obtinute rezultatele scontate
Daca totalitatea cheltuielilor efectuate de către tour-operator pentru lansarea
produsului turisticse justifică, atunci se preconizează că produsul va avea un mare
succes în rândul
consumatorilor, si astfel tour-operatorul va obţine profit.

23