Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Tehnica a Moldovei

Facultatea Urbanism si Arhitectura


Departamentul Urbanism si Design Urban

Proiect de curs:
"Cladire de locuit tip P+1E"

A efectuat: st. gr. IMC-1802 Sapa N.

A verificat: l.u Sili Anatolie

Chisinau 2020