Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
Nr. 33 din 31.01.2020
pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019,
determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce
beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale:


Având în vedere referatul de aprobare nr. 241271/31.01.2020 al Direcţiei Generale Politici
Agricole, precum și prevederile art.9 alin.(3) și (5) și art.10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în
agricultură, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului
National Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
emite prezentul ordin:

Art.1 Se aprobă cantitățile de motorină determinate la plată și nedecontate de către Agenția de


Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019, ce
beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.
Art.2 Cantitățile totale de motorină prevăzute la art.1 sunt de 215.843.683,599 litri, valoarea totală
a ajutorului de stat aferent este de 409.218.608,00 lei și sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art.3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,

Nechita – Adrian OROS

1
Anexa

Cantitățile de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2019 - 30 septembrie 2019,


determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce
beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.

Nr. Cantităţi de Valoare ajutor de


crt SPECIFICARE motorină stat rotunjit, fară
subdiviziuni (*)
(litri) (lei)
Total general, 215.843.683,599 409.218.608,00

1 Sectorul vegetal 198.385.168,714 376.118.922,00

2 Sectorul zootehnic 14.522.533,548 27.533.366,00

3 Sectorul îmbunătățiri funciare 2.935.981,337 5.566.320,00

Din care:

Total perioada 01 aprilie 2019 - 30 iunie 2019 48.614.259,504 92.168.149,00


(regularizare), din care:
1 Sectorul vegetal 43.612.703,955 82.685.634,00

2 Sectorul zootehnic 4.722.976,922 8.954.359,00

3 Sectorul îmbunătățiri funciare 278.578,627 528.156,00

Total perioada 1 iulie 2019 – 30 septembrie 2019, din care: 167.229.424,095 317.050.459,00

1 Sectorul vegetal 154.772.464,759 293.433.288,00


2 Sectorul zootehnic 9.799.556,626 18.579.007,00
3 Sectorul îmbunătățiri funciare 2.657.402,710 5.038.164,00

(*) Conform prevederilor art.9 alin(2) din H.G. nr.1174/2014, cu modificările și completările ulterioare.

2
3