Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 2

1. Pricipala metodă imagistică de elecție în patologia tumorală hipofizară este:


A. Radiografia;
B. Rezonanța magnetică nucleară;
C. Tomografia computerizată.
2. La un pacient cu semne sau simptome sugestive pentru acromegalie și valori crescute ale GH, care
din următoarele teste este utilizat în vederea stabilirii diagnosticului:
A. Testul toleranței orale la glucoză;
B. Testul de stimulare cu arginină;
C. Testul cu glucagon.

3.Apreciaţi corectitudinea afirmaţiilor de mai jos referitoare la tratamentul protetic şi corector la


pacienții cu acromegalie în evoluție:
A. Tratamentul protetic şi corector la pacienții cu acromegalie în evoluție nu este
recomandat înaintea tratamentului afecţiunii endocrine;
B. Tratamentul protetic şi corector la pacienții cu acromegalie în evoluție este
recomandat înaintea tratamentului afecţiunii endocrine.
C. Procesele acute şi subacute (abcese, carii) se tratează indiferent de momentul
evolutiv al bolii.
Curs 4
1.Tratamentul substitutiv în insuficiența hipofizară a adultului este inițiat prin administrare de:
A. Hormoni tiroidieni;
B. Hormoni glucocorticoizi;
C. Hormoni gonadici;
D. GH uman recombinat.
2. Apreciaţi corectitudinea afirmaţiilor de mai jos referitoare la modificările bucale în nanismul
hipofizar:
A. Arcadele dentare la pacienții cu nanism hipofizar sunt slab dezvoltate;
B. În nanismul hipofizar se pot obseva vicii de implantare a dinţilor (incongruenţă dento-
alveolară)?
C. Deficitul hormonului de creştere la copil determină prognatism mandibular.
3. Evaluarea deficitului de GH se recomandă a fi efectuată:
A la copii cu înălțime sub 2 deviații standard față de medie;
B la copii cu deficit statural mai mare de 1.5 deviații standard comparativ cu
înălțimea medie a părinților,
C. la copii cu înălțimea sub 2 deviații standard comparativ cu media pentru vârstă și
sex;
D. la copii cu viteză de creștere la 1 an, cu mai mult de o deviație standard sub media
pentru vârsta cronologică;
E. la copii cu semne sugestive pentru o afecțiune intracraniană.
4. Următoarele teste sunt utilizate în evaluarea deficitului de GH, cu excepția unuia:
A. Testul cu glucagon;
B. Testul cu insulină;
C. Testul toleranței orale la glucoză

Curs 5

1. Apreciaţi corectitudinea afirmaţiilor de mai jos referitoare la screening-ul neonatal al


hipotiroidismului congenital:
A. Screening-ul pentru detectarea hipotiroidismului congenital presupune
determinarea primară a TSH-ului, urmată de dozarea T4 în condițiile în care TSH-ul
depășește valori de>20 mU/l.

B. Screening-ul pentru detectarea hipotiroidismului congenital presupune


determinarea inițială a T4 cu dozare ulterioară de TSH, sau metoda combinată:
determinarea simultană a valorilor TSH și T4.

C. În majoritatea situațiilor, se recomandă ca prelevarea probelor să fie efectuată între


ziua a 2-a și a 4-a de viață.
2. În hipotiroidismu congenital, la nivelul structurilor buco-dentare, pot fi prezente următoarele
modificări:
A. Microretrognație mandibulară
B. Erupție dentară întârziată
C. Macroglosie
3. În hipotiroidismul congenital permanent se recomandă:
A. Substituție cu levotiroxină pe toata durata vieții
B. Substituție cu levotiroxină pînă la vârsta de 3 ani.
C.Substituție cu levotiroxină până la normalizarea valorilor TSH-ului și free T4.

4. Apreciați corectitudinea afirmațiilor referitoare la modificările structurilor buco-dentare în


insuficiența tiroidiană a adultului:
A. În insuficiența tiroidiană, caracteristice sunt fenomenele infiltrative la nivelul
cavității bucale.

B. Dentiția este frecvent cariată, prezentând smalț mat și mobilizarea dinților este
frecventă.
C. Pacienții cu insuficiență tiroidiană netratată prezintă sângerări gingivale

prelungite la extracțiile dentare .