Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educatiei ,Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Departamentul Economiei si Management

LUCRARE DE VERIFICARE

La disciplina
ECONOMIA IN INDRUSTRIE
sau
ECONOMIA INTREPRINDERII
INDUSTRIALE

A efectuat
studenta grupei BA-171 fr Caziuc Daniela

A verificat:
prof, univ.,dr,
DEM GHEORGHITA Maria

Chisinau,2020
VARIANTA 3

1.Structura economiei nationale si locul indreprindeii in ea .

Economia mondiala contemporana este fonnata din economiile nationale ale statelor lumii privite
interdependenta legaturilor economice dintre ele. Economia mondiala reprezinta un proces
economic care a parcurs mai multe etape:
1. Dezvoltarea economiei de schimb, largirea legaturilor economice mtre diferite fari si regiuni
pe baza carora in sec XVI s"a constituit piafa mondiala.
2. Dezvoltarea manufacturilor si a marii industrii masiniste care a determinat ample transformari
Tn baza tehnico-materiala si in structura producfiei de bunuri §i servicii.
3. Revolufiile din sec XVII, XVin, XDC care au favorizat procesul de consolidare a economiei
nationale si a piefei nationale.
4. Formarea diviziunii intemationale a muncii ca ansamblu de specializari pentru export.
5. Sfarsitui primului razboi mondial, prabusirea etalonului aur care 1-a urmat si criza economica
din 1929-1933 au constientizat existent ca o realitate obiectiva a economiei mondiale.

CARACTERISTICILE ECONOMIEI MONDIALE:

• Celula de baza o constitute economiile nafionale in cadrul carora acfioneaza agentii economiei
si se dezvolta relafiile de productie
• Agenfii economiei sunt de 2 feluri: nationali si rezidenti. Apentii naționali sunt unitati
economice particulare sau de stat sau statui insusi iar agentii rezidenți sunt firme mixte cu capital
autohton si strain si STN ( societal tranznationale ).
3. Conținutul economiei mondiale este eterogen, format din tari si teritorii diverse cu diferite
grade de devoltare a relatiilor de productie si diferite potentiale economice.
4. Pe parcursul dezvoltarii economiei mondiale apar contradict al caror rol si influenta se
modifica de la o perioada istorica la alta
5. Interdependentele care stau la baza existentei sale alcatuiesc un sistem complex. Fizionomia
si modul specific de functionare a economiei mondiale Tn fiecare etapa istorica reprezinta
ordinea economica mondiala. Ordinea economica mondiala reprezinta un concept nou ce reflecta
modul de dispunere si funcfionare Tn timp si spafiu a economiei mondiale si a mecanismelor
Conţinutul şi rolul întreprinderii. Necesitatea organizării muncii în comun a apărut din cele mai
vechi timpuri. Odată cu creşterea populaţiei şi divizarea muncii pe mai multe genuri de
activitate, cum ar fi pescuitul, vânatul, cultivarea plantelor, îmblânzirea şi creşterea animalelor,
practicarea meşteşugăritului ş. a., necesitatea grupării persoanelor apte de muncă în anumite
organizaţii s-a intensificat. Odată înţeleasă această practică organizatorică, societatea umană
începe să accelereze procesul de înfiinţare de noi organizaţii, denumite întreprinderi pentru
obţinerea bunurilor satisfacerii nevoilor în creştere ale populaţiei. Noţiunea de întreprindere are
la origine cuvântul francez „enterprise,” iar în terminologia anglo-saxonă se utilizează cu acelaşi
sens. De multe ori se utilizează cu acelaşi sens şi noţiunea de unitate economică sau firmă.
Întreprinderea este considerată unitatea de bază a economiei naţionale. Anume la întreprindere
are loc combinarea şi substituirea factorilor de producţie. În cadrul întreprinderii se creează cea
mai mare parte de bunuri materiale şi servicii şi tot de la întreprindere acestea se repartizează în
întreaga societate. Natura întreprinderii se deduce din avantajul cooperării, când utilizarea în
comun a resurselor umane şi materiale aduce rezultate sporite comparativ cu folosirea lor
individuală. Din punctul de vedere al modalităţilor de organizare, gestionare şi activitate,
întreprinderea are denumirea de fabrică, uzină, şantier de construcţie, firmă, magazin comercial,
institut de cercetare şi proiectare ş. a.
În calitate de unitate economică, întreprinderea poate fi de mai multe feluri:
1. Exploatarea. Este formată pe principii de raţionalizare tehnică, specifice fiecărui domeniu de
activitate.
2. Întreprinderea se caracterizează prin aceea că-şi manifestă funcţionalitatea sa prin organizarea
tehnologică specifică, prin capacitatea de a produce anumite bunuri, prin conducerea unică, ca şi
prin unitatea sa financiară.
3. Firma. În sens juridic, înseamnă o persoană fizică sau juridică ce exercită o activitate
lucrativă. Firma poate fi un nume care defineşte domeniul de activitate al întreprinderii sau un
nume aleatoriu, care să servească la identificarea sa.
2.Necesarul de materie prima si material auxiliare conform devizului anule de cheltuieli
constituie 4752 mii,lei, volumul mediu al unei lvrari de materie rima si material auxiliare
constituie 79.2 ,mii lei, consumul de timp pentru lucarile de manipulare transportate si depozite a
materiei prime si materialelor auxiliare 5 zile ,consumul de timp pentru controlulul calitatii si
analizelor necesare 0.5 zile.

Sa se determine normativul mijloacelor circulante sub forma de reserve de productiei a materiei


prime si matrilelor auxiliare pentru anul de planificare.

Cheltuieli=47752 mii,lei
Vm(livrari)=79.2 mii lei
T= 5 zile

4752 mii,lei : 79,2 mi,lei=60 livrari


60 * 5,5 zile=330 zile se fac livrari

S-ar putea să vă placă și