Sunteți pe pagina 1din 19

Crearea unei bănci naționale de celule

stem

Durata proiectului
18 luni

Chișinău, 2020
INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE
SOLICITANT
Denumirea
Clinica Familia SRL
instituției/companiei:
Numărul fiscal:
Adresa: Costiujeni,14
Orașul: Chișinău
Directorul companiei: Friptu Nadejda
Data fondării companiei
(LL/AA):
Persoana responsabilă de
proiect:

Telefon: Mobil:

Fax: E-mail:
Analiza necesitaţilor
-Criza de celule stem utilizate în scop terapeutic
-Imbătrânirea populaţiei
De ce este
-Creşterea alarmantă a numărului de bolnavi cronici
aceasta o
-Subfinanţarea programelor naţionale de sănătate:, multiplicarea
problemă
?
numărului de bolnavi şi a investigaţiilor paraclinice impactează major
bugetul şi determină inechităţi în asigurarea tratamentului sau măsuri
discriminatorii în procesul de prioritizare a urgenţelor
A cui
problemă Problema vizează întreaga populație, precum și Ministerul Sănătății RM
este?
-dezvoltarea unui nou concept medical multifuncţional, capabil să
răspundă unitar şi sincron nevoilor de siguranţă şi predictibilitate ale vieţii
Care este pacienţilor.
impactul -diversificarea serviciilor medicale
problemei -posibilitatea concretă de atragere de fonduri naţionale şi europene, atât
asupra
pentru sprijinirea programelor naţionale de sănătate, cât şi pentru
beneficiar
lansarea de servicii/terapii inovative;
ilor
organizaţi - existenţa unor specialişti capabili să utilizeze tehnologiile moderne şi să
ei? pună în practică competențele din spaţiul euro - atlantic, prin parteneriate
Analiza necesitaţilor
-Rezolvarea problemei este urgentă pentru că numărul
persoanelor bolnave de boli cronice este în continuă
creștere și aceasta ar fi o soluție pentru ei.
Este urgentă
-Va fi valorificat potenţialul vast al resurselor de material
rezolvarea ei
biologic, pentru asigurarea independenţei faţă de pieţele
şi de ce?
externe, care sunt tot mai scumpe, în paralel cu obţinerea de
produse pentru tratarea nevoilor pacienţilor din țara noastră.

-După terminarea proiectului, vom beneficia de asigurarea


independenţei faţă de pieţele externe, tot mai scumpe și
În ce stadiu se volatile, în paralel cu obţinerea de produse suficiente, pentru
va afla tratarea nevoilor pacienţilori şi în final, obţinerea avantajului
problema competitiv pentru spitalele din sistemul de stat.
după -Dezvoltarea infrastructurii de colectare, procesare si
terminarea depozitare a celulelor stem.
-Asigurarea de către societatea de proiect a unor preţuri
proiectului?
rezonabile în vederea unui control mai bun al costurilor
Determinarea problemei
Beneficii sociale: un efect pozitiv care este înregistrat atât în
perioada de implementare a investiţiei cât şi post
Este oare nevoie
implementare se referă la locurile de munca nou create.
de acest proiect?
Beneficii pentru pacienți: diversificarea serviciilor medicale,
Reflectă el nevoile
dezvoltarea unui nou concept medical multifuncţional, capabil
reale ale să răspundă unitar şi sincron nevoilor de siguranţă şi
comunităţii? predictibilitate ale vieţii pacienţilor.
Beneficiu pentru bugetul țării: posibilitatea concretă de
atragere de fonduri naţionale şi europene, atât pentru
sprijinirea programelor naţionale de sănătate, cât şi pentru
lansarea de servicii/terapii inovative;

Ce are proiectul Crearea unei bănci de colectare și stocare a celulelor stem


naționale pentru asigurarea independenţei faţă de pieţele
nou, inovator?
externe, care sunt foarte scumpe, oferind astfel șansa la
tratament accesibil pacienţilor din țara noastră.
Cooperarea cu alte instituții internaționle în vederea însușirii
și implementării a noi tehnici și terapii de utilizare a celulelor
stem
Analiza SWOT
Puncte tari:
Clinica Familia dispune de spațiu pentru înființarea
Ce ştim să laboratorului
facem?(Puncte Personal instruit în privința colectării materialului biologic
tari şi puncte Personal instruit în realizarea investigațiilor de laborator
slabe) Puncte slabe:
Instruirea personalului pentru procesarea sângelui și a
tesutului ombilical;
Dotarea laboratorului și instruirea privind crioprezervarea
celulelor stem;
Costuri ridicate pentru stocarea pe termen lung a celulelor
stem recoltate la nastere din cordonul ombilical, implică
cheltuieli foarte mari, care nu pot fi acoperite de intituțiile
membre sau de programele de stat.
Neinformarea populației și scepticismul pacientilor fata de
procedura data
Analiza SWOT

Ce am putea să Posibilitatea concretă de atragere de fonduri


facem ? naţionale şi europene, atât pentru sprijinirea
programelor naţionale de sănătate, cât şi pentru
lansarea de servicii/terapii inovative;
Analiza SWOT
Ce vrem să facem ? • promovarea cercetării şi inovării în
sănătate;
• accesul pacienţilor la terapii medicale
inovative;
Grupul ţintă al proiectului
Donarea de sânge din cordonul ombilical se va face la naştere.
În primul trimestru de sarcină, când gravida va fi luată în evidenţă de către medicul
specialist, sau medicul de familie, aceasta va fi testată gratuit pentru a determina
dacă este aptă pentru prelevarea de sânge şi ţesut din cordonul ombilical, conform
regulilor şi ghidurilor naţionale şi europene.
După ce sunt declarate apte pentru prelevare, gravidele îşi pot exprima în scris,
opţiunea prin care acceptă prelevarea si pastrarea din cordonul ombilical a celulelor
stem şi sunt înregistrate în Registrul de celule stem.
Când se prezintă la naştere, gravida care a fost înregistrată în registru va anunţa
medicul specialist ca dupa nastere sa fie stocate si pastrate celulele stem şi acesta
va efectua prelevarea de sânge şi ţesut din cordonul ombilical.
Totodată, cu ocazia prelevării de sânge şi ţesut din cordonul ombilical, se vor
efectua noi teste pentru a determina dacă probele recoltate sunt apte pentru
stocare, conform regulilor şi ghidurilor naţionale şi europene.
Scopul proiectului este:

 Scopul proiectului: Crearea unei bănci


naționale de celule stem
Obiectivele

Obiective:
-Dezvoltarea infrastructurii de colectare, procesare,
depozitare a celulor stem.
-Asigurarea serviciului public de furnizare către
sistemul naţional de îngrijire a sănătăţii a celulelor
stem, recoltate din sânge sau ţesut.
-Asigurarea de către societatea de proiect a unor
preţuri rezonabile şi stabile pentru produsele celulele
stem utilizate în scop terapeutic, în vederea unui
control mai bun al costurilor.
Bugetul Proiectului

Suma totală a Proiectului MDL 3 500 000,00 %

Suma totală solicitată a grantului: 3500000,00 100%

Suma co-finanțării din alte surse - 0%

Alte surse – parteneri      - 0%     


Planificarea proiectului

Etape Acțiuni Persoane Timp, luni

I. Activităţi de investigaţii de Director 3


de proiect
teren şi proiectare
Planificarea proiectului

Etape Acțiuni Persoane Timp, luni

II. Activităţi de ajustare Director 3


de proiect,
legislativă
Juristul
companiei
Planificarea proiectului
Etape Acțiuni Persoane Timp, luni

III. Activităţi de procurare și Ingineri, 6


angajații
instalare echipamente și laboratorului
instruire a personalului
Planificarea proiectului

Etape Acțiuni Persoane Timp, luni

IV. -Licențe, patente, atestate, 6 6


certificări
-Activităţi de autorizare finală
-Start up
Rezultatele scontate
– În ultimul deceniu se acordă o deosebită atenţie cercetărilor
culturilor de celule stem, dat fiind faptul, că aceste tehnologii noi
vor permite, probabil, soluţionarea tratamentului unui şir de
maladii greu de tratat actualmente.
– Legislativ avem toate pîrghiile necesare;
– Din punct de vedere al bugetului, suma propusă ne-ar permite
deschiderea și funcționarea în normă a laboratorului;
– Se va micșora numărul solicitărilor din partea cetățenilor
Republicii Moldova de a beneficia de procedura de colectare și
stocare a celulelor stem în instituțiile din alte țări prin prezentarea
posibilității date în țara noastră, la costuri mai acesibile
– Diversificarea serviciilor medicale;
– Răspuns pozitiv în rîndul familiilor, maternicăților cît și cuplurilor
care planifică să conceapă un copil, privind pozitiv ideea ce
colectare și stocare a celulelor stem la naștere.
Cum se potrivește noul produs în
strategia companiei?

Este un produs nou, inovativ, este o metodă ce ține e


viitorul tratamentelor medicale, este speranța la
tratamente mai șoare și sigure pentru sănătatea
noastră, ceea ce ne asigură încredere a populației,
clienți și continuitate a ideii.
MULTUMESC
PENRU ATENȚIE

S-ar putea să vă placă și