Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Domeniul de aplicare
Complexul de lucrari tehnologice care trebuie sa fie executate la realizarea suprastructura
cladirii sunt:
1.termoizolarea fațadei cu placi de penoplast

Date initiale
Decizii spatiale si constructive
1. Dimensiunile cladirii in axe, m 18.0 x 15,0

Conditii meteorologice
Temperatura mediului ambient, ˚C - +15… +30

Mecanismele folosite la executarea lucrarilor:

Transportarea instrumentelor, utilajului, schelelor – autobasculanta ZIL-130

2. Tehnologia si organizarea lucrarilor

2.1 Termoizolarea fațadei

2.1.1 suprafaţa peretelui care nu are acoperiri decorative trebuie să fie bine spălată cu apă cu
ajutorul unor aparate de presiune şi uscată. Dacă există pete de unsoare sau altă murdărie
aceste locuri trebuie curăţate sau tratate cu compoziţii speciale pentru neutralizarea lor.

2.1.2 tencuiala veche trebuie să fie verificată prin ciocănire pe toată suprafaţa, înlăturată în
locurile de desprindere şi restabilită

2.1.3 neregularităţile şi denivelările mai mari de 1 cm trebuie înlăturate, iar fisurile chituite.

2.1.4 acoperirile de vopsea (de email, de lac, de plastic) trebuie să fie examinate privind
compatibilitatea cu compoziţia adezivă a termoizolantului. La incompatibilitatea acestor
compoziţii sau cînd compoziţia chimică a vopselelor vechi nu este cunoscută, acoperirile de
vopsea trebuie înlăturate total.

2.1.5 suprafaţa suport trebuie să fie grunduită cu o compoziţie specială indicată în proiect, fără
lipsuri şi întreruperi.

2.1.6 grundul trebuie să adere bine la suport, pe tamponul aplicat pe grund nu trebuie să rămînă
urme de liant.
3. Cerinte catre calitate si receptia lucrarilor

Calitatea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor actelor normative in


vigoare. Criteriile tehnice si mijloacele de control ale proceselor sunt indicate in
tabelul 3.1. La receptia lucrarilor se prezinta caietul executarii lucrarilor, procesele
verbale de confirmare a analizelor si lucrarilor de laborator a materialelor de
constructie utilizate si procesele verbale de receptie a lucrarilor ascunse.

Verificarea calitatii lucrarilor

Denumirea
Instrumentul Responsabil Criteriile tehnice
proceselor Periodicitatea
Obiectul verificarii si metoda pentru de apreciere a
destinate verificarii
verificarii verificare calitatii
verificarii
1 2 3 4 5 6
Inainte de
Diriginte de
Umiditatea suprafetei Higrometru inceperea ≤4-5%
santier
lucrarilor
Diriginte de
Abateri de la Pina la
Riglă (2m) santier,maestr Abateri ±10mm
rectibilitate gruntuire
u
Diriginte de
Numărul de Vizual, Pâna la
Termoizolare santier,maestr Maximum 2
neregularităţi contur lin gruntuire
a u
fațadei
Diriginte de
Pâna la
Calitatea gruntului Vizual santier,maestr Culoare,densitate
gruntuire
u

Diriginte de
Calitatea plăcilor de Pâna la Dimensiunile,
Vizual santier,maestr
polistiren aplicare integritatea
u

4. Calculul manoperei lucrarilor


Norma de
Nr. Unitate Manopera
Volumul Argumentarea timp
Crt Denumirea procesului a de
de lucru normelor om mas. om mas.
. masura
ore ore ore ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Termoizolarea fațadei 100 m² 1,725 E II-37 p. 4в 10 - 17,25 -
17,25 -

6. Resurse tehnico-materiale
Necesitatile in mecanisme, utilaj , scule si in materiale pentru executarea
lucrarilor de constructii-montaj sunt prezentate in tabel. Calculul necesitatii in
materiale s-a efectuat in conformitate cu normele de consum indicate in N.R.C.
Tipul
Nr
Denumirea parametrii Cantitatea Destinatia
Crt
tehnici, STAS
1 2 3 4 5

1 Perie - 2 Vopsirea suprafetelor cu grunt

2 Spatule 2 Aplicarea cleiului


Mijloace pentru
       
masuratori
3 Ruleta de metal STAS-73-02,8 1 Verificarea dimensiunilor,
4 Higrometru   1 Determinarea umiditatii
Determinarea aderentei
5 Adeziometru   1
gruntului pe perete
6 Spatule 2 Aplicarea cleiului
  Mijloace de securitate      
Pentru
STAS-124087-
7 Casca de protectie fiecare Protectia capului
84
muncitor
Materiale

8 Adeziv 27 Lipirea plăcilor de polistiren

9 Plăci din polistiren 250 Termoizolarea

10 Plasă din fibră de sticlă 3,51 Armarea încălzililor

11 Dibluri 1000 Fixarea plăcilor


7. Tehnica securitatii

7.1 Termoizolarea fațadei

7.1.1 Executarea lucrarii pe schele cu plasă protectoare

7.1.2 Aplicarea gruntului in echipament special

8. Indici tehnico-economici
Nr
Denumirea indicelui U/m Cantitatea
crt
1 Manopera muncitorilor om/ore 86,25

I. Calculul volumelor de lucru si elaborarea borderoului


volumelor de lucru

Determinarea suprafetei hidroizolate:

Siz = Pinf * hter =106*8 = 848 m²

Borderoul volumelor de lucru:

Nr
Denumirea lucrarilor Unitatea de masura Cantitatea
crt
1 Termoizolarea fațadei m² 848