Sunteți pe pagina 1din 1

Click Bible

Discovering Perspective about the Bible and Christianity


http://www.clickbible.org

Psalmul 2 - Jean Koechlin


Psalmul 2
Psalmii 1 şi 2, complementari unul altuia, servesc drept introducere a întregii cărţi. Ei
pun în evidenţă cele două mari păcate comise de Israel prin refuzul dublei mărturii
date de Dumnezeu poporului: neascultare faţă de legea Sa (Psalmul 1) şi respingerea
Fiului Său (Psalmul 2).
Psalmul 2 ne ajută să-L descoperim pe Dumnezeu având gândurile îndreptate spre Cel
care este „Unsul Său“ (v. 2), „Împăratul Său“ (v. 6), „Fiul Său“ (v. 7,12 citate în
Fapte 13.33) şi veghind ca Isus să fie onorat pe acelaşi pământ pe care a fost şi
dispreţuit. Odinioară, „Irod şi Ponţiu Pilat, împreună cu naţiunile şi cu popoarele lui
Israel“ s-au strâns împotriva Lui (Fapte 4.25-28); crucea Sa a purtat batjocoritoarea
inscripţie: „Isus din Nazaret, Regele iudeilor“ (Ioan 19.19), prin care oamenii ar fi vrut
să-I transmită lui Dumnezeu: «Iată ce facem din Împăratul Tău». Într-o zi viitoare însă,
chiar în timpul revoltei deschise a naţiunilor, va apărea Împăratul cel drept pe care
Dumnezeu Îl rezervă pentru acest pământ (Psalmul 89.27,28).
De aceea, încă de la începutul cărţii Psalmilor, pentru a-l încuraja pe cel credincios în
necazurile sale, Dumnezeu Se prezintă (v. 6) ca dominând întreaga scenă a
evenimentelor, dirijând totul spre gloriosul Său ţel final.
Să reţinem îndemnul din v. 11: „Slujiţi Domnului cu teamă“. „Cu bucurie“, spune de
asemenea Psalmul 100.2. „Din toată inima voastră“, completează 1 Samuel 12.20.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)