Sunteți pe pagina 1din 1
ene Santa sumcaconaeewmivnncacs | $0900 SPRALDCOE COL InrEcpOase $1 PSMMLATRIE “Op cate, Dna. Andrada Litwara, reporter la siarul Liberatea Unmare a solicitsii dumneavostr, formula in conformitate cu Legea nr, 5442001 peivind Tiborul scces 1a informatii de interes public, tansmisa prin mijloace electronice gi iapistratd la secretarial spitlului ew ne, 849/24,02.2020, va comunicim uemétoarle In magazia central unitiii medical exist in momenta de fa: 1, Combinezoane complete: 633 bue, 2. Manus de nied folosing 83.100 bue, 3, Mist protetie FFP2: 280 bu. ‘4 Magi proteie FEP3 ou flu Hepa si supapa 20 bu, 5. Mist chirugicale, 3 plus: 10500 bue, 6. Dezinfectant TP! pentru dezinfectiaigienicd a mainilor 2) Desderman Pure (itr, flacon): 126 bu. b) Spun Skinsan Serub N (0.5 lit) 30 bu. 17, Dezinfectant TP2 penra dezinfecta la nivel inlt a supraeelor 1) Perform 2%, cute 900 99 bu ) Inciin setiv 2%, 15 kg 24 buc. entra dezinfecia de nivel inaltconcenraiauilizata este de 2%. 8, Dezinfectant TP? ulrarapid gata prepara pentru supafef gi dispvitive ~apente medicae: 4) Mikrozid AF gervetele 55 cuit 2b) Mikro AF Higuid 250 mt 156 hue 9) Arcana rapid 1 itu: 82 bu. 9, Pentrasuprafetcie semicrtce se wilzeazAscciagi devinfetani ca $i pentru devinfecta de rive natin concentraie de 1% 10, Dezinfectani pentru suprafefe noncritee: ) Jaclor cutie (250 thcut: 91 cut Sau comandat i meazi si fie livrate In cursul aesti saptimani a) Mikrozid AF gervefele: 120 cuit Stocurile din magazia cetrala acoperi consumul normal pentru aproximatiy 2 tui in magazile sefilor exit, de ssemenea, siocuti de materiale aferente consumultipentra dows siptimini "Nu exist achizitt de echipamente de protecfe aflate in derulare. Diroul de achiziii monitoizeaza in permanent situaja stocuilor st iijiaz’ noi echiz funeie de necesita