Sunteți pe pagina 1din 2

Notă referitoare la infecțiile raportate in sistemul informatic CaPeSaRo

în intervalul 1 martie - 30 sept 2020

În intervalul 01.03.2020 – 30.09.2020 au fost înregistrate în componenta de raportare a


evenimentelor adverse asociate asistenței medicale (EAAAM) un număr de 2620 de EAAAM cu
raport de analiză transmis. Dintre acestea, un număr de 1356 (51,76%) au avut ca și consecință
asupra pacientului o infecție.

EAAAM cu consecință infecție,


Total EAAAM cu Din care cu raportate de:
Regiune raport de analiză consecință
spital spital
transmis infectie spital
NON- Suport
COVID
COVID COVID
Centru 531 319 13 29 277
Metropolitană 448 232 15 184 33
Nord-Est 504 290 63 149 78
Nord-Vest 326 134 35 77 22
Sud 251 139 115 5 19
Sud-Est 263 134 31 12 91
Sud-Vest 160 67 2 58 7
Vest 137 41 0 11 30
NAȚIONAL 2620 1356 274 525 557
% Infectii la nivel național 51.76% 10.46% 20.04% 21.26%

EAAAM cu consecință asupra pacientului infecție cu


SARS-CoV-2
Total Total EAAAM cu
Regiune EAAAM cu consecință raportate de
RA infecție raportate de
raportate de Spital
Total Spital
Spital COVID Suport
NON-COVID
COVID
Centru 531 319 22 0 0 22
Metropolitană 448 232 20 10 10 0
Nord-Est 504 290 59 15 44 0
Nord-Vest 326 134 2 0 0 2
Sud 251 139 29 12 1 16
Sud-Est 263 134 22 0 0 22
Sud-Vest 160 67 56 2 54 0
Vest 137 41 1 0 1 0
NAȚIONAL 2620 1356 211 39 110 62
În luna septembrie 2020 a fost implementat Registrul Infecțiilor Asociate Asistenței
Medicale (R-IAAM). Înregistrările în R-IAAM acoperă toate cerințele existente în
reglementările în vigoare (Ordinul MS nr. 1101 din 2016 cu modificările și completările
ulterioare) corespunzătoare Registrului unic de raportare a IAAM.

În luna septembrie au făcut înregistrări în R-IAAM un număr de 86 de unități


sanitare cu paturi (14 spitale Covid, 35 de spitale suport Covid și 37 de spitale non-Covid).

total
înregistrări Spital Spital
Regiune Spital COVID
în R-IAAM NON-COVID Suport COVID
sept 2020
Centru 139 49 35.25% 25 17.99% 65 46.76%
Metropolitană 44 4 9.09% 26 59.09% 14 31.82%
Nord-Est 138 32 23.19% 91 65.94% 15 10.87%
Nord-Vest 84 45 53.57% 9 10.71% 30 35.71%
Sud 20 0 0.00% 12 60.00% 8 40.00%
Sud-Est 53 23 43.40% 18 33.96% 12 22.64%
Sud-Vest 7 0 0.00% 2 28.57% 5 71.43%
Vest 37 3 8.11% 9 24.32% 25 67.57%
NAȚIONAL 522 156 29.89% 192 36.78% 174 33.33%

De menționat că din cele 522 de înregistrări, 122 precizează ca germen identificat


virusul SARS, 116 dintre acestea fiind clasificate ca IAAM din spitalul raportor, 3 ca IAAM
din alt spital și 1 ca IAAM nedeterminată.

ANMCS oferă acces reprezentanților desemnați ai direcțiilor de sănătate publică la R-


IAAM și are în vedere adaptarea registrului la necesitățile din piața de servicii medicale și la
cerințele de raportare, astfel încât raportarea electronică să înlocuiască actualul sistem de raportare
și datele să poată fi puse la dispoziția instituțiilor abilitate în timp real, cu respectarea protecției
datelor personale.

S-ar putea să vă placă și