Sunteți pe pagina 1din 37

Perioada: 7 săptămâni

Competenţe
Ziua Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice
Luni RELIGIE
10
CLR – - intuirea imaginilor din manual Jurnalul clasei - manual, laptop, Evaluare după
1.1, 1.2., 1.3. - delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în Sunetul j şi literele de videoproiector modul de
2.1, 2.4., 3.1. silabe tipar j / J și litera de - conversaţia, explicaţia, rezolvare a
- identificarea sunetului ,,j” în silabe, cuvinte mână j exerciţiul, metoda fonetico-
sarcinilor de
MM - asocierea sunetului ,,j” cu literele ,,j, J”de tipar şi de mână Completarea unui jurnal analitico –sintetică
1.1.; 2.1. - citirea cuvintelor corespunzătoare imaginilor şi identificarea de lectură al clasei - act. frontală, individuală lucru
literei ,,j”
- exemplificare de cuvinte care încep/ se termină/conţin sunetul
1h „j”şi stabilirea poziţiei acestuia
- vizionarea unui documentar despre bujorul de munte
- completarea unui jurnal de lectură al clasei, folosind desene şi
enunţuri scurte
- copieri, transcrieri, dictări
- audiția cântecului ,,Hai la joc”
- scrierea literei j de mână
CLR – - intuirea imaginilor din manual Jurnalul clasei - manual, laptop, Evaluare după
1.1, 1.2., 1.3. - delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în Sunetul j şi literele de videoproiector modul de
2.1, 2.4., 3.1. silabe tipar j / J și litera de - conversaţia, explicaţia, rezolvare a
- identificarea sunetului ,,j” în silabe, cuvinte mână j exerciţiul, metoda fonetico-
sarcinilor de
MM - asocierea sunetului ,,j” cu literele ,,j, J”de tipar şi de mână Completarea unui jurnal analitico –sintetică
1.1.; 2.1. - citirea cuvintelor corespunzătoare imaginilor şi identificarea de lectură al clasei - act. frontală, individuală lucru
literei ,,j”
- exemplificare de cuvinte care încep/ se termină/conţin sunetul
1h „j”şi stabilirea poziţiei acestuia
- vizionarea unui documentar despre bujorul de munte
- completarea unui jurnal de lectură al clasei, folosind desene şi
enunţuri scurte
- copieri, transcrieri, dictări
- audiția cântecului ,,Hai la joc”
- scrierea literei j de mână

1
MM - audierea comparată a unor sunete de înălţimi diferite (înalte- Melodia: sunete înalte- - laptop, videoproiector, cd Interpretare
1.4, 2.1, 2.3 joase ) şi asocierea lor cu mişcări corporale joase - conversația,explicația, vocală
- intuirea diferenţelor de înălţime între sunete demonstrația, exercițiul
Joc melodic ,,Cine cântă aşa ?,, - act. Frontală, pe grupe,
- identificarea şi redarea vocală a unor sunete, onomatopee din individuală
CLR natură
1.2. - discuţii despre mămici
- însuşirea cântecului ,Cate unu pe carare ”

Marţi LB ENGLEZA
11
CLR - intuirea imaginilor din manual Harta - manual, planşe cu literele Observare
1.1, 1.2., 1.3. - formulare de enunțuri cu cuvinte date Sunetul h, literele de de tipar şi de mână, 2uxiliary sistematică
2.1, 2.4., 3.1. - delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în tipar h / H și litera de - conversaţia, explicaţia,
silabe mână h demonstraţia,exerciţiul,
AVAP - exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul h metoda fonetico- analitico –
2.6. - identificarea sunetului ,,h” în silabe sintetică
- asocierea sunetului ,,h” cu literele ,,h, H” Descrierea unor meserii - act. Frontală, individuală
2h - stabilirea sunetului h în cuvinte / silabe
- descrierea unor meserii
- ghicitori despre meserii
- asocierea literei de tipar cu cea de mână
- scrierea literei h de mână
- asocierea unor obiecte ilustrate cu meseriile scrise pe etichete
- exerciții de copiere, transcriere, dictare

MEM - observarea unor imagini; numirea animalelor Din lumea celor care nu a. manual, fişe de lucru, Evaluare după
3.1., 3.2., 4.1. - vizionarea unor filmulețe cu animale cuvântă planşe diverse, atlase, modul de
4.2., 5.1. - discuții despre animale laptop, cd rezolvare a
- identificarea părţilor principale ale scheletului animalelor Animale – Scheletul b.conversaţia euristică, sarcinilor de
CLR - enumerarea unor deosebiri dintre scheletul omului și cel al explicaţia, munca lucru
1.2. animalelor independentă, diagrama
AVAP - identificarea şi clasificarea animalelor (mamifere, păsări, peşti, venn, învăţarea prin
2.2 amfibieni, reptile) descoperire
- prezentarea unui album referitor la viaţa unor animale c.activitate frontală, în
- completarea unor casete cu denumiri potrivite perechi / independentă
- asocierea corpului unor viețuitoare cu scheletul acestora
- realizarea unui poster cu titlul ,,Animale preferate”

Miercuri Ed fizica

2
CLR - intuirea imaginilor din manual Harta a. manual, planşe cu literele Observarea
1.1, 1.2.,1.3 - copieri, transcrieri, dictare Sunetul h, literele de de tipar şi de mână, harta sistematică
2.1, 2.4.,3.1., - exerciții de sinonimie tipar h / H și litera de României, plastilină/sârmă
4.1., 4.2. - scrierea unor însușiri pentru cuvinte date mână H b. conversaţia, explicaţia,
- modelarea literelor h / H din plastilină sau sârmă moale demonstraţia,exerciţiul,
- citirea de pe hartă a unor localități care încep cu litera H metoda fonetico- analitico –
AVAP - citirea textului ,,Harta” sintetică
2.6. - completarea unor propoziții lacunare cu informații din text c. act. frontală, individuală
- realizarea unei hărți simple
- scrierea literei H de mână
Jocul cuvintelor
MEM - identificarea părţilor principale ale scheletului animalelor Animale – Scheletul a.manual, fişe de lucru
1.4., 1.5., 1.6., - identificarea şi clasificarea animalelor b.conversaţia, exerciţiul,
3.1., 3.2., 4.1. - asocierea corpului unor viețuitoare cu scheletul acestora Adunarea numerelor explicaţia, munca
4.2., 5.1. - numărarea unor animale din ograda bunicii naturale de la 0 la 20, independentă, învăţarea prin Evaluare după
- completarea unor casete cu numere, pentru a forma zecea dată cu trecere peste ordin descoperire, problematizarea modul de
CLR - descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii c.activitate frontală, rezolvare a
1.2. - asocierea unor exerciții de adunare cu părți ale scheletului individuală sarcinilor de
viețuitoarelor, în funcție de sume lucru
- rezolvare de probleme
- completarea unor tabele cu sume potrivite

AVAP - discuţii despre anotimpul de primavera - vestitorii primăverii Rândunica a.lucrare -model, foarfeca, Autoevaluare
2.3; 2.4. - audierea poeziei ,,Motanul pedepsit” de Elena Farago lipici, carton colorat, coli
- discuții pe baza textului audiat (decupare dupǎ contur, albe, laptop, CD
CLR - verbalizarea etapelor și a tehnicilor de lucru asamblare, lipire) b. conversaţia, explicaţia,
1.2. - decuparea, după contur brainstormingul,
MM - asamblarea pǎrților componente demonstraţia, exerciţiul, Expunerea
3.1. - audiție ,,Primăvara” de Vivaldi observarea, munca lucrărilor
independentă
-c.activitate frontală,
individuală
Joi

3
CLR - discuții despre anotimpul ilustrat și activitățile ilustrate În grădina şcolii a. manual, planşe cu literele Observare
1.1, 1.2.,1.3 - identificarea sunetului g în silabe şi în cuvinte de tipar şi de mână, fișe de sistematică
2.1, 2.4., 3.1., - exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul g Sunetul g, literele de lucru
4.1. - asocierea sunetului g cu litera g/G tipar g / G și litera de b. conversaţia, observaţia
- citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor mână g dirijată, exerciţiul, jocul Aprecieri
MEM - scrierea literei g/G izolat, în cuvinte, în propoziţii didactic, metoda fonetico- individuale și
3.2. - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte  Descrierea unei analitico- sintetică colective
DP - exemplificarea unor substantive proprii b. act. frontală, individuală
activităţi
3.1. - completarea cuvintelor cu silabele potrivite
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, plastilină
- exerciţii de fonetică şi vocabular Oferirea de informații
2h - intonarea corectă a propoziţiilor date în funcţie de mesaj şi despre mediul apropiat
semnul de punctuaţie scris
- exerciții de dictare
- scrierea literei g de mână
Joc didactic: Cum poate fi?
MEM - aflarea unor sume pentru adunări date a. fişe de lucru, auxiliar
1.2., 1.3., 1.4., - efectuarea unor exerciții de adunare și colorarea sumelor după Adunarea numerelor b.conversaţia, explicaţia,
1.5., 1.6., 3.1. un cod al culorilor
naturale de la 0 la 20, exerciţiul, munca
- rezolvare de probleme
- completarea unor tabele cu trecere peste ordin independentă, Observare
CLR problematizarea
- identificarea rezultatului corect dintr-un set de rezultate dat sistematică
1.2. - compararea a două sume c.activitate frontală, în
AVAP - ordonare crescătoare / descrescătoare a unor sume perechi, individuală
1.1.

MM – - discuţii despre schimbările survenite în viaţa plantelor şi a Mersul melodiei. - laptop, videoproiector, cd Observare
1.1,1.4., animalelor odată cu sosirea primăverii Legătura dintre text şi - conversația, explicația, sistematică
2.1.,2.3 - audierea cântecelor „Multumesc iubită mamă!” și ,,Mama, melodie exercițiul, problematizarea
doar mama” - act. frontală, pe grupuri,
CLR - discuții despre sentimentele lor individuală
2.4 - exemplificarea iubirii materne ( Îmi iubesc mama pentru că...)
- Învățarea cântecului ,,Mărțișor”

Vineri Ed fizica

4
MEM - aflarea unor sume pentru adunări date a. fişe de lucru, auxiliar
1.2., 1.3., 1.4., - efectuarea unor exerciții de adunare și colorarea sumelor după Adunarea numerelor b.conversaţia, explicaţia,
1.5., 1.6., 3.1. un cod al culorilor
naturale de la 0 la 20, exerciţiul, munca
- rezolvare de probleme
- completarea unor tabele cu trecere peste ordin independentă, Observare
CLR problematizarea
- identificarea rezultatului corect dintr-un set de rezultate dat sistematică
1.2. - compararea a două sume c.activitate frontală, în
AVAP - ordonare crescătoare / descrescătoare a unor sume perechi, individuală
1.1.

DP - brainstorming importanţa învăţării Învăț oriunde și a. auxiliar, imagini, fişe de Evaluare după
2.2., 3.1,3.2 - colorarea unor etichete care reprezintă sarcini de lucru la oricând cu plăcere lucru, coli, creioane colorate, rezolvarea
școală carioci sarcinilor de
CLR - discuţii libere pe baza proverbului „Ai carte, ai parte!” Importanța învățării b. conversaţia, explicaţia, joc lucru
1.4., 2.1. - alegerea a trei motive importante pentru care învață și notarea pentru propria persoană de rol
AVAP acestora în ,,Floarea învățăturii” c. activitate frontală, pe
2.2. - identificarea situaţiilor în care putem învăţa, pe baza grupe, individuală
imaginilor prezentate
- problematizarea: „Putem învăţa din propriile greşeli?
Motivează”
- desen ,,Cartea învățării”

AVAP - discuții despre buburuză (prima gâză care vestește primăvara) martisoare a. coală roşie, coală verde Observare
1.3., 2.3, 2.4 - analiza planşei model (sau coală cu striaţii de sistematică
- verbalizarea etapelor de lucuru pentru realizarea acesteia culoare verde)
MEM – - executarea lucrării b. conversaţia euristică,
3.2. - expunerea lucrărilor explicația, demonstrația,
munca independentă
c. frontală, individuală
-
Luni religie

5
CLR - identificarea literelor ,,g, G” în cuvinte date şi citirea acestora În grădina şcolii a. manual, auxiliar, fișe de Autoevaluare
1.1, 1.2.,1.3 - transformarea cuvintelor după model lucru controlată
2.1, 2.4., 3.1., - exerciţii de sinonimie Sunetul g, literele de b. conversaţia, observaţia
4.1. - ordonarea cuvintelor şi intonarea propoziţiilor formate tipar g / G și litera de dirijată, exerciţiul, jocul
folosind diferite semne de punctuaţie mână G didactic, metoda fonetico-
AVAP - stabilirea corespondenţei dintre literele de tipar şi cele de mână analitico- sintetică, munca
2.6. - scrierea literei ,,G” mare de mână Prezentarea elementară a independentă
DP - exerciţii de copiere, transcriere, dictare unui joc cunoscut, b. act. frontală, pe grupe,
3.1. - citirea textului ,,În grădină” enumerarea regulilor individuală
- discuții pe baza textului citit jocului
2 ORE - transformarea unor propoziții simple în propoziții dezvoltate
- exemplificarea regulilor unor jocuri cunoscute; importanța
respectării regulilor de joc
Joc : ,,Fazan”

MM Nuanţe: tare, încet, a. laptop, cd Interpretare


1.1,1.4., - audierea cântecului „Melc, melc codobelc” şi învăţarea mediu b.conversația,explicația, vocală
2.1., 2.3. acestuia, după auz exercițiul vocal
- intonarea cântecului în nuanţe diferite: tare, încet, mediu Mersul melodiei. - act. frontală, pe grupuri,
CLR - învățarea cântecului ,,Vine, vine primăvara” Legătura dintre text şi individuală
1.4 melodie

Marţi MEM - discuții despre animale ( mod de îngrijire, hrănire etc.) Prietenii mei a. manual,fişe de lucru Tehnica
1.1., 3.1., 4.1. - stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale necuvântători b. conversaţia,explicaţia, ,,Pălăria cu
animalelor observarea dirijată întrebări”
CLR - scrierea unor numere după criterii date Animale. Organe interne exerciţiul, problematizarea
1.2.; 1.4. - fixarea locului fiecărui organ intern majore c.activitate frontală,
DP - stabilirea de adevăr pentru enunțuri date individuală,în perechi
2.2. - citirea unor informații despre animale (Știați că…)
- asocierea cuvintelor scrise pe etichete cu organele unui animal
ilustrat

EFS - din pozitia culcat se vor aduce langa bazin picioarele indoite • Podul dejos / * sala de sport, saltele, *observarea
3.1 din genunchi si usor departate si se vor sprijini pe sol, pe toata Rulare laterală planșe sistematică,
3.2 talpa; mainile se vor aseza in dreptul capului cu palmele in jos, *exercițiul, explicația, aprecieri
3.3 cu degetele indreptate catre umeri; - prin intinderea bratelor si a demonstrația colective,
picioarelor se va ridica corpul de pe sol cu greutatea repartizata aprecieri
CLR egal pe brate si picioare individuale
1.2. - exersarea rularii laterale din pozitia culcat

6
Miercuri

MEM - vizionarea unui film documentar Prietenii mei a. laptop, videoproiector, Interevaluare
1.1., 3.1., 4.1. - discuții pe baza acestuia necuvântători manual, auxiliar, fişe de
- fixarea locului fiecărui organ intern lucru
CLR - relaţionarea principalelor structuri ale organismului animal cu Animale. Organe interne b. conversaţia,explicaţia,
1.2.; 1.4. rolurile acestora majore. Localizare şi observarea dirijată
AVAP - asocierea organelor interne cu obiecte cu rol asemănător exerciţiul, problematizarea
roluri
2.6. - verbalizarea rolului pe care în are fiecare organ intern c.activitate frontală,
- identificarea variantei corecte din enunțuri date individuală, pe grupe
- ghicitori despre organe interne
- desenarea organelor interne
AVAP - discuţii despre caracteristicile anotimpului primavera Peisaj de primăvară a. bloc de desen, acuarele Interevaluare
1.2., 1.3., - exemplificarea modului de lucru b. conversaţia euristică,
2.3., 2.5. - realizarea lucrării: ,,Peisaj de primăvară” - dactilopictură Pictură explicația,exerciţiul, turul Expunerea
Audiţie muzicală – cântece de primăvară galeriei, analiza swot lucrărilor
MM c. activitate frontală, pe
1.1 grupe, individuală
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi MEM - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0-100, Adunarea numerelor a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., 1.3, cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă naturale de la 0 la 100, b. conversaţia,explicaţia, sistematică
1.4., 1.5., 1.6., a unităţilor şi a zecilor cu trecere peste ordin demonstraţia, exerciţiul
3.1., 5.2. - verbalizarea modalităţii de calcul c.activitate frontală,
- exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului activitate individuală
CLR obţinut prin proba scăderii
1.4 - completarea de şiruri de numere mai mici decât 100,
AVAP respectând reguli precizate
2.2 - utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total, cu
atât mai mare / măriţi numărul cu...

AVAP - discuții despre animale domestice Mielul a. planșă model, foarfece, Observare
1.2., 1.3., - analiza lucrării model (colaj) hârtie glasată, aracet sistematică
2.3., 2.5. - identificarea elementelor componente şi a modului de realizare b. conversaţia euristică,
CLR a acesteia demonstraţia, exerciţiul
1.2. - realizarea lucrării c. frontală, individuală
MM - expunerea lucrărilor
1.1 - audierea cântecului ,,Gospodarul din Ardeal”

7
Vineri CLR - audierea poeziei Primăvara, de Vasile - laptop, CD, fişe de lucru Tehnica
1.1,1.3 - formularea de întrebări / răspunsuri în legătură cu textul audiat Alecsandri - conversaţia, explicaţia, ,,Colegii
2.1,2.3 - discuții despre importanța mediului înconjurător exerciţiul, cubul întreabă”
3.2,3.4 - numirea unor păsări călătoare - activitate frontală,
4.2. - găsirea unor însușiri pentru viețuitoarele din poezie individuală, pe grupe,
- vizionarea unui documentar despre păsări
MEM
3.2. - exprimarea propriilor păreri în legătură cu stilul de viaţă al
AVAP cucului
1.1. - desen ,,Primăvara”
- realizarea unui colaj cu imagini de primăvară
MEM - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0-100, Adunarea numerelor a. auxiliar, fişe de lucru Autoevaluare
1.1, 1.2., 1.3, cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă naturale de la 0 la 100, b. conversaţia,explicaţia, controlată
1.4., 1.5., 1.6., a unităţilor şi a zecilor cu trecere peste ordin demonstraţia, exerciţiul
3.1., 5.2. - verbalizarea modalităţii de calcul c.activitate frontală,
- exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului activitate individuală
CLR obţinut prin proba scăderii
1.4 - completarea de şiruri de numere mai mici decât 100,
AVAP respectând reguli precizate
2.2 - utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total, cu
atât mai mare / măriţi numărul cu...
- completarea unor tabele cu sume potrivite
MM - exersarea deprinderilor de cântare în grup, în poziţie lejeră, cu Procedee armonico- a. jucării muzicale
1.3., 2.1, ,2.3 emisie naturală şi dicţie corectă polifonice - grupe b. conversaţia, explicația, Evaluare orală
- exersarea prin joc a mişcării sugerate de ritmul şi textul alternative: solist-cor, demonstraţia, exercițiul
CLR melodiei lanţ, dialog c.act. frontală, pe grupe,
1.2. - cântarea pe grupe alternative, cu solist şi cor individuală
- cântece: ,,Căsuţa din pădure”, de I. Nicorescu, ,,Broscuţele”
EFS - din stand, se executa ghemuire cu apucarea gambelor cu mainile, Rostogolirea * sala de sport, saltele, - aprecieri
3.1 capul in piept, spatele rotund, genunchii usor înainte din ghemuit în planșe individuale si
3.2 departati; ghemuit *exercițiul, explicația, colective
3.3 - ghemuit, mainile pe genunchi, capul se aseaza pe saltea demonstrația
spre ceafa cat mai aproape de genunchi, impingere
CLR puternica din picioare si rulare fara maini;
1.1. - din pozitia ghemuit, sprijinul palmelor pe saltea, rulare
pe spate cu ghemuirea genunchilor la piept, ridicare in
ghemuit

8
Luni DP - brainstorming importanţa învăţării Învăț oriunde și a. auxiliar, imagini, fişe de Evaluare după
2.2., 3.1,3.2 - colorarea unor etichete care reprezintă sarcini de lucru la oricând cu plăcere lucru, coli, creioane colorate, rezolvarea
școală carioci sarcinilor de
CLR - discuţii libere pe baza proverbului „Ai carte, ai parte!” Importanța învățării b. conversaţia, explicaţia, joc lucru
1.4., 2.1. - alegerea a trei motive importante pentru care învață și notarea pentru propria persoană de rol
AVAP acestora în ,,Floarea învățăturii” c. activitate frontală, pe
2.2. - identificarea situaţiilor în care putem învăţa, pe baza grupe, individuală
imaginilor prezentate
- problematizarea: „Putem învăţa din propriile greşeli?
Motivează”
- desen ,,Cartea învățării”

CLR - intuirea imaginilor din manual Legenda a. manual, auxiliar, fișe de Evaluare
1.1., 1.2.,1.3. - formulare de enunțuri cu cuvinte date lucru, planşe cu grupurile de formativă
2.1., 2.4.,3.1. - delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în Sunetul şi grupul de tipar şi de mână
silabe litere ,,ge, Ge” de tipar b. conversaţia, explicaţia,
DP - identificarea sunetului ,,ge” în silabe şi de mână demonstraţia,exerciţiul, ,
3.1. - asocierea sunetului ,,ge” cu grupul de litere ,,ge, Ge” metoda fonetico-analitico-
AVAP - exemplificarea de cuvinte care încep/ se termină/conţin sunetul Manifestarea reacţiilor în sintetică, jocul didactic,
2.6. „ge”şi stabilirea poziţiei acestuia legătură cu un text audiat munca independent
- citirea cuvintelor corespunzătoare imaginilor c. frontală, individuală, pe
- exerciţii de completare cu silabe potrivite pentru formarea perechi
2 ORE cuvintelor
- copieri, transcrieri, dictări
- completarea unor casete cu grupurile de litere studiate
- audierea textului ,,Legenda ciocârliei”
- discuții pe baza textului audiat
- citirea textului din manual
- transformarea unor propoziții după model dat
- completarea unui rebus didactic
- scrierea de mână a grupului de litere ,,ge / Ge”
JOC: ,,Silaba potrivită”

MM - discuţii despre veselie/ tristeţe Mișcare pe muzică a.laptop, videoproiector, Observare


1.4. 3.1,3.4 - prezentarea unor activităţi care ne-au făcut să fim veseli/ trişti stick sistematică
CLR - audierea cântecului „Podul de piatră” şi învăţarea acestuia, b.conversația, explicația,
1.1., 2.3. după auz demonstrația, exercițiul
DP - intonarea cântecului „Podul de piatră” - act. frontală, individuală,
3.1. JOC: ,,Podul de piatră” globală

9
Marţi MEM - efectuarea de adunări, mental şi în scris, în concentrul 0-100, Adunarea numerelor a. auxiliar, fişe de lucru Evaluare
1.1, 1.2., 1.3, cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă naturale de la 0 la 100, b. conversaţia,explicaţia, reciprocă
1.4., 1.5., 1.6., a unităţilor şi a zecilor cu trecere peste ordin demonstraţia, exerciţiul
3.1., 5.2. - verbalizarea modalităţii de calcul c.activitate frontală,
- exerciţii de calculare a sumei şi de verificarea rezultatului activitate individuală
CLR obţinut prin proba scăderii
1.4 - completarea de şiruri de numere mai mici decât 100,
AVAP respectând reguli precizate
2.2 - utilizarea unor termeni matematici: termeni, sumă sau total, cu
atât mai mare / măriţi numărul cu...
- completarea unor tabele cu sume potrivite
- rezolvare de problem
- colorarea unor flori care au rezultate corecte
- completarea unor adunări cu termenul lipsă
- ordonare crescătoare / descrescătoare a sumelor obținute
- asocierea adunărilor cu sumele potrivite
CLR - 1.1,1.3 Recapitulare Recapitulare - a. auxiliar, fișe de lucru Observare
2.1,2.3 Exerciţii de completare a unui labirint, o pagină de jurnal literele ,,j, J, h, H, g, G” b. conversaţia, explicaţia, sistematică
3.2,3.4.,4.2 Ex. de identificare şi citire a literelor şi grupurilor de litere şi grupul de litere ,,ge, demonstraţia,exerciţiul
învăţate Ge” c. act. frontală, pe grupe, Aprecieri
AVAP Exerciţii de realizare a corespondenţei imagine-denumirea individuală individuale
2.1, 2.2 potrivită şi de scriere a denumirii unor obiecte sugerate de
imagini
2 ORE Ex. de ordonare a propoziţiilor pentru obţinerea unui text

EFS Legări de elemente ale gimnasticii acrobatice: Gimnastică acrobatică - sala de sport, saltele Observare
3.1., 3.2., 3.3 Cumpăna pe un genunchi , semisfoara, podul de jos, rularea - explicatția, demonstratția sistematică
lateralaă , rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit Aprecieri
CLR 1.2. individuale
Miercuri

MEM - efectuarea de scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, Scăderea numerelor a. manual, fişe de lucru Observare
1.1, 1.2., 1.3, cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă naturale de la 0 la 100, b. conversaţia,explicaţia, sistematică
1.4., 1.5., 1.6., a unităţilor şi a zecilor cu trecere peste ordin exerciţiul, organizatorul
3.1., 5.2. - completarea de şiruri de numere mai mici decât 100, grafic, problematizarea
respectând reguli precizate c. activitate frontală,
CLR - rezolvare de probleme individuală, pe grupe
1.2. - colorarea unor albine care au rezultate corecte
AVAP - completarea unor diferențe lacunare
2.6. - ordonare crescătoare / descrescătoare a diferențelor obținute
- compararea a două diferențe

10
AVAP - identificarea materialelor de lucru; Corabia piraților a. laptop, videoproiector, Lucrare
1.2,1.3 - plierea hârtiei pentru a obține forma de bază în realizarea PPT- istoria Origami și practică
2.3; 2.5 îndoiturilor prin tehnica Origami; etapele de lucru, fotografii,
MM - descrierea etapelor de lucru; hârtie colorată, stick Expunerea
2.1 - realizarea lucrării b.conversația, explicația, lucrărilor
- personalizarea propriei lucrări, exprimându-și creativitatea demonstratia, exercițiul
- audierea cântecului ,,Un vapor” c. activitate frontală,
individuală
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi MEM - efectuarea de scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, Scăderea numerelor a. auxiliar, fişe de lucru Temă de
1.1, 1.2., 1.3, cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă naturale de la 0 la 100, b. conversaţia,explicaţia, lucru în clasă:
1.4., 1.5., 1.6., a unităţilor şi a zecilor cu trecere peste ordin demonstraţia, exerciţiul - aflarea unor
3.1., 5.2. - verbalizarea modalităţii de calcul c.activitate frontală, diferențe
- exerciţii de calculare a diferenței şi de verificarea rezultatului activitate individuală
CLR obţinut prin adunare
1.4 - completarea de şiruri de numere mai mici decât 100,
AVAP respectând reguli precizate
2.2 - rezolvare de probleme
- utilizarea unor termeni matematici: descăzut, scăzător,
diferență, cu atât mai mic / miciți numărul cu...
CLR - discuții privind imaginea din manual Veverița Rița a. manual, fișe de lucru Observare
1.1,1.3 - descrierea veveriței b. conversaţia, observaţia sistematică
2.1,2.3 - identificarea unor regului de protejare a mediului înconjurător Sunetul ț, literele de dirijată, exerciţiul, jocul
3.2,3.4 - formulare de enunțuri cu cuvinte date tipar ț / Ț și litera de didactic, metoda fonetico-
4.2. - delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în mână ț analitico- sintetică, munca
silabe independentă Aprecieri
MEM - identificarea sunetului ,,ţ” în silabe / cuvinte Descrierea unei fiinţe, a b. act. frontală, pe grupe, globale și
3.2. - asocierea sunetului ,,ţ” cu literele ,,ţ,Ţ” unui obiect individuală
individuale
AVAP - citirea cuvintelor corespunzătoare imaginilor, despărţirea Joc de rol în context
1.1. acestora în silabe simulat
- exerciţii de identificare a sunetelor care compun fiecare silabă
2 ORE - exerciţii de pronunţie a sunetului iniţial
- exemplificarea de cuvinte care încep/ se termină/conţin sunetul
„ţ”şi stabilirea poziţiei acestuia
Joc de rol:,,De vorbă cu veveriţa Riţa”

11
AVAP - discuţii despre păsări cunoscute din ţara noastră Barza a. planşă model, carton, Observare
1.3.,2.3, 2.4 - analiza planşei model „Barza” (tăiere, lipire) acuarele,foarfecă,lipici sistematică
- identificarea etapelor de lucru pentru realizarea acesteia b. conversaţia euristică, Expunerea
MEM - exerciţii de tăiere şi lipire a elementelor date exerciţiul, turul galeriei lucrărilor
3.1 - expunerea lucrărilor realizate c. activitate frontală, Aprecieri
MM - discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi place cel mai individuală individuale
1.1. mult? De ce?
- audiția cântecului ,,Barza și broaștele”
Vineri MEM - efectuarea de scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, Scăderea numerelor a. auxiliar, fişe de lucru Evaluare
1.1, 1.2., 1.3, cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă naturale de la 0 la 100, b. conversaţia,explicaţia, formativă
1.4., 1.5., 1.6., a unităţilor şi a zecilor cu trecere peste ordin demonstraţia, exerciţiul
3.1., 5.2. - verbalizarea modalităţii de calcul c.activitate frontală,
- exerciţii de calculare a diferenței şi de verificarea rezultatului activitate individuală
CLR obţinut prin adunare
1.4 - completarea de şiruri de numere mai mici decât 100,
AVAP respectând reguli precizate
2.2 - rezolvare de probleme
- utilizarea unor termeni matematici: descăzut, scăzător,
diferență, cu atât mai mic / miciți numărul cu...
- completarea unor tabele cu diferențe potrivite
CLR - audierea textului A venit primăvara, de a. laptop, videoproiector, Evaluare după
1.1., 1.2., 1.3. - identificarea momentelor importante ale textului; Emilia Plugaru fișe de lectură modul de
2.1, 2.4., 3.1 - completarea unor enunțuri lacunare; b. conversaţia, explicaţia, rezolvare a
- alcătuirea unei hărți a personajelor; exerciţiul, scheletul de sarcinilor de
AVAP - completarea unui tabel cu informații din text; recenzie lucru
2.1., 2.2. - transcrierea replicii lui Mișani când e trezit din hibernare; c. frontală, individuală, pe
- găsirea de însușiri pentru animalele din poveste; grupe
MEM - redactarea întâmplărilor care s-au petrecut în pădure
1.3., 3.2.
- ordonarea cronologică a evenimentelor
- prezentarea unor opinii referitoare la comportamentul
personajelor din text, argumentarea lor;
JOC: Cine sunt?
Se scrie pe bileţele nume ale personajelor din poveste, apoi se
lipesc copiilor pe spate fără ca aceştia să vadă ce scrie pe bileţel.
Fiecare copil îşi va alege un coleg pe care să-l întrebe Cine
sunt?, iar acesta va trebui să mimeze personajul respectiv.
MM Recunoaşterea sunetelor din mediul înconjurător cu durate, Evaluare - a. laptop (cântece pentru Observare
1.4., 3.1, 3.4 intensităţi şi viteză de succesiune contrastante capacitatea de preluare copii) sistematică
Intonarea frontală, pe grupe şi individual a cântecelor învăţate, corectă a tonului, şi de b.conversaţia, exercițiul
AVAP cu marcarea ritmului şi a tempo-ului prin bătăi din palme emitere naturală a c. frontală, pe grupuri, Apreciere
2.2 Exerciţii de intonare individuală a unui cântec învăţat sunetelor individuală individuală
Desen: Un cântec preferat

12
EFS Executarea elementelor de gimnastică acrobatică izolate EVALUARE - elemente * sala de sport, saltele * proba
3.1 (cumpăna pe un genunchi, semisfoara, podul de jos, rulare de gimnastică acrobatică *exercițiul practică
3.2 laterală, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit) izolate (cumpăna pe un evaluare
3.3 genunchi, semisfoara,
podul de jos, rulare
laterală, rostogolire
înainte din ghemuit în
ghemuit)

DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, meteo,


2.2., 3.1, 3.2 agenda zilei, impresii
De ce e importantă învățătură - abilităti și atitudini de învătare
a. auxiliar, fişe de lucru,
- dialog dirijat pe această temă; tehnici de învățare Prietenii mei la Observarea
CLR coli, creioane colorate
- identificarea unor surse de ajutor atunci când nu înțeleg un învățătură sistematică
1.4., 2.1. cuvânt / un lucru b. conversaţia, explicaţia, Aprecieri
AVAP - desenează câte o activitate pe care o faci la scoală cu usurință Abilități și atitudini în exercițiul, problematizarea individuale și
2.2. sau cu dificultate învățare c. activitate frontală, pe colective
MEM - desenează trei instrumente care te-ar ajuta să te salvezi de pe grupe, individuală
Luni 1.4., 6.2. Insula Matematicii
- notarea unor idei pentru ,,O echipă de succes”
JOC: ,,Învață să asculți”

13
- delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în
silabe
- identificarea sunetului ,,ţ” în silabe
Veverița Rița
- asocierea sunetului ,,ţ” cu literele ,,ţ,Ţ”
CLR
- exemplificarea de cuvinte care încep/ se termină/conţin sunetul a. manual, auxiliar
1.1; 1.2 1.3; 2.1; Sunetul ț, literele de
„ţ”şi stabilirea poziţiei acestuia b. conversaţia, observaţia
2.2; 2.3; 3.1; 4.1 tipar ț / Ț și litera de Observarea
- copieri, transcrieri, dictare dirijată, exerciţiul, jocul
- schimbarea unei litere din cuvinte date pentru a obține noi mână Ț sistematică
DP didactic, metoda fonetico- Aprecierea
cuvinte analitico- sintetică, munca
1.2. Descrierea unei fiinţe, a globală si
- oferirea de informaţii despre igiena personală independentă
AVAP unui obiect individuală
- transformarea unor propoziții, după model dat c. act. frontală, pe grupe,
2.6.
- citirea textului ,,Veverița Rița” individuală
- discuții pe baza textului (selectarea cuvintelor care o descriu Numărători melodice
2 ORE însoţite de mişcare
pe veveriță etc.)
- scrierea literei Ț de mână
JOC: Unul / Mulți
Ex. joc:,,Numărătoare melodică”

MM Ţup-Ţup din creangă-n creangă Mersul melodiei Interpretare


a. laptop , stick
1.3; 1.4; 2.1 - exerciții de omogenizare a emisiei vocale, de respirație și dicție vocală
b.conversaţia, exercițiul
- marcarea mersului liniei melodice cu mișcări ale mâinilor Legătura dintre text şi Aprecierea
c. frontală, pe grupuri,
MEM – 3.1 - percuție corporală: bătăi din palme melodie globală si
individuală
AVAP – 2.2 Desen: ghinde pentru veveriţă individuală

Marţi

14
- efectuarea de adunări / scăderi, mental şi în scris, în concentrul
0-100, cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea
MEM corectă a unităţilor şi a zecilor
1.1, 1.2., 1.3, - verbalizarea modalităţii de calcul
Adunarea și scăderea
1.4., 1.5., 1.6., - exerciţii de calculare a sumei / diferenței şi de verificarea a. auxiliar, fişe de lucru Temă de
numerelor naturale de la
3.1., 5.2. rezultatului obţinut prin adunare / scădere b. conversaţia,explicaţia, lucru în clasă:
0 la 100, cu trecere peste
- compararea a două sume / diferențe demonstraţia, exerciţiul - aflarea sumei
ordin
CLR - rezolvare de probleme c.activitate frontală, /
1.4. - ordonare crescătoare / descrescătoare a sumelor / diferențelor activitate individuală diferenței
= consolidare =
AVAP obținute
2.6. - colorarea unor imagini care au rezultate corecte
- completarea unor sume / diferențe lacunare
- completarea unor tabele cu sume / diferențe corespunzătoare
- intuirea imaginilor din manual
- numirea schimbărilor din natură care au loc în anotimpul
primăvara
- delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în
silabe
CLR - identificarea sunetului ,,z” în silabe
1.1; 1.2 1.3; 2.1; Primăvara
-asocierea sunetului ,,z” cu literele ,,z,Z” a. manual, fișe de lucru
2.2; 2.3; 3.1; 4.1 -citirea cuvintelor corespunzătoare imaginilor, despărţirea Observarea
Sunetul z, literele de b. conversaţia, observaţia
acestora în silabe sistematică
dirijată, exerciţiul, jocul
DP tipar z / Z și litera de
-exerciţii de identificare a sunetelor care compun fiecare silabă didactic, metoda fonetico-
1.2. mână z Aprecieri
-exerciţii de completare a unor enunţuri care solicită realizarea analitico- sintetică, munca
AVAP globale si
acordului gramatical independentă
2.6. Dialoguri pe teme individuale
-frământări de limbă c. act. frontală, individuală
familiare
2 ORE -formulare întrebări / răspunsuri pe baza unui suport vizual
-audierea poeziei ,,Rapsodii de primăvară” de G. Topîrceanu
-discuții despre poezia audiată
-scrierea literei z de mână
- exerciţii de scriere a unor cuvinte, propoziţii
-transcrierea unor enunţuri

EFS - prezentarea mingii de handbal;


3.1 - explicarea si demonstrarea sustinerii mingii cu o singura
Observare
3.2 mana; - echipament sportiv
• Obisnuirea cu sistematică
3.3 - exersarea de catre elevi; - curtea şcolii
mingea de handbal Aprecieri
,,Mingea rostogolita dupa fanion" fluier
colective
CLR - Jocuri dinamice specifice obisnuirii cu mingea de - mingi de handbal
1.2. handbal: ,,Mingea calatoare pe randuri", ,,Mingea pe val",
,,Mingea prin tunel", ,,Mingea rostogolita in suveica",

15
- efectuarea de adunări / scăderi, mental şi în scris, în concentrul
0-100, cu trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea
MEM corectă a unităţilor şi a zecilor
1.1, 1.2., 1.3, - ordonare crescătoare / descrescătoare, după criteria date
1.4., 1.5., 1.6., - rezolvare de probleme a. manual, fişe de lucru
Prietenii mei
3.1., 4.1., 5.2. - colorarea unor imagini care au rezultate corecte b. conversaţia,explicaţia,
necuvântători Autoevaluare
- completarea unor sume / diferențe cu termenul lipsă problematizarea, exerciţiul
controlată
CLR - încercuirea sumei / diferențe corecte c.activitate frontală,
RECAPITULARE
1.4. - asocierea adunărilor / scăderilor cu sumele / diferențele activitate individuală
AVAP corespunzătoare
2.6. - asocierea organului intern cu partea scheletului care îl
adăpostește
Mier-
- verbalizarea rolului fiecărui organ intern
curi
Albinuţa Maia – Pictură
AVAP -identificarea materialelor și instrumentelor de lucru Elemente de limbaj a. cercul culorilor Apreciere
2.3; 2.5 - explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru plastic: bloc desen, acuarele, globală si
CLR - exerciții de realizarea lucrării plastice pensulă, imagini individuală
1.2. - exprimarea opiniei referitoare la lucrările colegilor – activitate b. conversația, explicatia
MM frontală demonstrația, exercitiul Expunerea
1.4 Audiţie muzicală: Zum, zum, albinuța mea Pata de culoare c. frontal, individuală lucrărilor

LB. ENGLEZĂ

RELIGIE

16
- delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în
silabe
- identificarea sunetului ,,z” în silabe
-asocierea sunetului ,,z” cu literele ,,z,Z”
-citirea cuvintelor corespunzătoare imaginilor, despărţirea
acestora în silabe
CLR -exerciţii de identificare a sunetelor care compun fiecare silabă
1.1; 1.2 1.3; 2.1; Primăvara a. manual, auxiliar
-exerciţii de completare a unor enunţuri care solicită realizarea
2.2; 2.3; 3.1; 4.1 acordului gramatical b. conversaţia, observaţia Observarea
Sunetul z, literele de dirijată, exerciţiul, jocul sistematică
-copieri, transcrieri, dictare
DP tipar z / Z și litera de didactic, metoda fonetico-
-stabilirea corespondenţei dintre literele de tipar şi cele de mână
3.1. mână Z analitico- sintetică, munca Aprecieri
-exerciţii de identificare, citire a literelor de tipar şi a celor de
AVAP independentă globale si
mână.
2.6. Dialoguri pe teme c. act. frontală, individuală, individuale
Joi -scrierea literei „z” de mână în grup
familiare
2 ORE -scrierea diftongului „ua”
-transformarea cuvintelor / propozițiilor, după model dat
- citirea textului ,,Primăvara”
-stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date, pe baza textului
citit
-realizarea unor dialoguri despre primăvară
-realizarea unui cărți cu tema ,,Primăvara”

MEM
a. fişe de evaluare
1.1, 1.2., 1.3, Prietenii mei
b. conversaţia,munca
1.4., 1.5., 1.6., necuvântători
Itemii probei de evaluare independentă Probă scrisă
3.1., 4.1., 5.2.
c. activitate frontală,
EVALUARE SUMATIVĂ
individuală
Copacul înflorit
- intuirea modelului a. hârtie glasată, lipici,
Observare
AVAP perforator, carioci,
- identificarea materialelor și instrumentelor de lucru directă
1.2; 2.1; 2.3 acuarele, pensulă
- explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru
Colaj b. conversația,explicțtia,
- exerciții de obtinere a florilor prin perforare Expunerea
MM demonstrația, munca
- pictarea copacului lucrărilor
1.4 independent, turul galeriei
Audiţie muzicală: Copăcelul c. frontal, individuală

17
a. laptop, videoproiector,
- exerciții de citire a unui text în versuri (câte o strofă / elev)
CLR fișe de lectură
- dialog dirijat pe conținutul poeziei
1.3; 2.1; 2.2; 2.3; b. conversaţia, explicaţia, Observarea
- exerciții de transcriere a unei strofe , de așezare corectă a
3.1; 3.2; 4.1 Concertul primăverii, de exerciţiul, scheletul de sistematică
textului în versuri în pagină
George Coșbuc recenzie
- separarea cuvintelor unui enunț
MM c. frontală, individuală, pe
- alcătuiri de enunțuri după imagini etc.
1.1. grupe
- audierea cântecului ,,Cucule, pasăre sură”
MEM Evaluarea
Oră de ameliorare-dezvoltare:
1.1, 1.2., 1.3, după
– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în
1.4., 1.5., 1.6., a. fișe de ameliorare, fișe rezolvarea
funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce POT MAI MULT!
3.1., 5.2. b. conversația, explicația, sarcinilor de
vor fi identificate după evaluarea sumativă.
exercițiul, problematizarea ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de Ameliorare / dezvoltare
CLR c. frontal, individual dezvoltare:
Vineri dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra
1.1.
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
AVAP
evaluare sumativă.
2.6. Autoevaluare
Ţup-Ţup din creangă-n creangă - repetare Mersul melodiei Observarea
MM – 1.3; 1.4; a. laptop , stick
-exerciții de omogenizare a emisiei vocale, de respirație și dicție sistematică
2.1 b.conversaţia, exercițiul
-marcarea mersului liniei melodice cu mișcări ale mâinil Legătura dintre text şi Aprecierea
MEM – 3.1 c. frontală, pe grupuri,
-percuție corporală: bătăi din palme melodie globală si
AVAP – 2.2 individuală
Desen: Veverița individuală
EFS explicarea-demonstrarea pasarii mingii cu o mana pe
Aprecieri
3.1 deasupra umarului de pe loc si prinderea cu doua maini;
- mingi diferite individuale si
3.2 - exersarea pasarii si prinderii mingii de pe loc, la perete • Pasarea cu o
- obiecte: pietre, colective
3.3 si in perechi; mana si prinderea cu doua
sticle din plastic
- corectari; maini de pe loc
umplute cu apa Observare
CLR - Jocuri dinamice pentru initiere in elemente tehnico-
sistematica
1.2. tactice fundamentale ale jocului de handbal: ,,Mingea la
capitan", ,,Mingea in zigzag", ,,Mingea in stea", ,,Apara cetatea"

Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, meteo,


agenda zilei, impresii
DP -vizionarea unui film documentar despre pinguini Cum să învăț mai bine?
-exemplificare de situații din care au învățat ceva a. laptop, videoproiector,
2.2., 3.1, 3.2
- verbalizarea importanței învățării Tehnici simple de auxiliar, fişe de lucru, coli,
- audierea poveștii ,,La Polul Sud” monitorizare a achizițiilor creioane colorate
CLR Observarea
-discuții pe baza textului audiat b. conversaţia, explicaţia,
1.4., 2.1. învățării. Organizarea sistematică
- realizare ,,Cadranul învățării” exercițiul, problematizarea
AVAP învățării c. activitate frontală, pe
2.2. -aprecierea timpului necesar pentru realizarea unor activități
grupe, individuală
- ce putem învăța de la personajele ilustrate?
JOC: ,,Caracatița”
Desen: Pinguinul

18
-discuții despre imaginea din manual
- formulare de enunțuri cu cuvinte date
- delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în
silabe
- identificarea sunetului ,,gi” în silabe
CLR Regina albinelor
- asocierea sunetului ,,gi” cu grupul de litere ,,gi, Gi”
1.1; 1.2 1.3; 2.1; a. manual, fișe de lucru
- exemplificarea de cuvinte care încep/ se termină/conţin sunetul Sunetul gi, grupul de
2.2; 2.3; 3.1; 4.1 b. conversaţia, observaţia
„gi”şi stabilirea poziţiei acestuia
litere de tipar și de dirijată, exerciţiul, jocul
- citirea cuvintelor corespunzătoare imaginilor
DP mână gi / Gi didactic, metoda fonetico- Observarea
- exerciţii de completare cu silabe potrivite pentru formarea
3.1. analitico- sintetică, munca sistematică
AVAP cuvintelor independentă
Formularea de întrebări şi
2.6. -conversaţii despre albine c. act. frontală, individuală,
răspunsuri, prin care se
- exerciții de scriere corectă a unor cuvinte care conţin grupurile în grup
solicită lămuriri sau
2 ORE de litere
informaţii pe teme diverse
- exerciții de transcriere a unor cuvinte şi propoziţii
- exerciții de descriere a unor activităţi care se desfăşoară
primăvara
- scrierea grupului gi / Gi de mână
Joc: ,,Telefonul fără fir”

MM Învătarea cântecului ,, Porumbița”


- discuții despre porumbei a. laptop , videoproiector ,
1.3; 1.4.; 2.1. Observarea
- exerciții de omogenizare a emisiei vocale, de respirație și dicție stick
sistematică
- învățarea și interpretarea corectă a cântecului Procedee armonico- b.conversaţia, explicația,
MEM Aprecierea
- procedee armonico-polifonice - grupe alternative: solist-cor, polifonice exercițiul vocal
3.1. lanţ, dialog globală si
c. frontală, pe grupuri,
AVAP - percuție corporală: bătăi din palme individuală
individuală
2.2. Desen: porumbița
Marti
MEM - vizionarea unui documentar despre tansformări ale apei MISTERELE a. laptop, videoproiector, Observarea
3.1., 4.1., 4.2. - discuții pe baza documentarului vizionat PLANETEI ALBASTRE manual, fişe de lucru sistematică
- observarea unor imagini care redau procese de transformare a b. conversaţia,explicaţia,
CLR apei; numirea acestora Transformări ale apei: problematizarea, exerciţiul, Aprecieri
1.2. - realizarea unor experimente care să pună în evidenţă topire, evaporare, experimentul, RAI globale si
AVAP transformări ale apei fierbere, condensare c. frontală, individuală, pe individuale
2.2. - verbalizarea a ceea ce este solidificarea, topirea, evaporarea și grupe
fierberea
- realizarea unor desene sugestive pentru fiecare proces

19
-asocierea sunetului ,,gi” cu grupul de litere ,,gi, Gi” Regina albinelor
CLR -exerciții de scriere corectă a unor cuvinte care conţin grupurile
1.1; 1.2 1.3; 2.1; de litere studiate Sunetul gi, grupul de a. manual, auxiliar
2.2; 2.3; 3.1; 4.1 - exerciții de citire, copiere, transcriere litere de tipar și de b. conversaţia, observaţia
- exerciții de scriere corectă mână gi / Gi dirijată, exerciţiul, jocul
DP Observare
- completarea unor casete cu grupurile de litere studiate didactic, metoda fonetico-
3.1. sistematică
- citirea textului ,,Regina albinelor” Formularea de întrebări şi analitico- sintetică, munca
AVAP
- discuții pe baza textului citit răspunsuri, prin care se independentă
2.6.
- scrierea unor cuvinte cu înțeles asemănător solicită lămuriri sau c. act. frontală, individuală
2 ORE - trecerea cuvintelor de la numărul singular la numărul plural informaţii pe teme diverse
- dictare etc.

. - explicarea si demonstrarea conducerii mingii


(driblingul) Se realizeaza prin impingerea mingii in sol cu
EFS
mana indemanateca, palma facuta caus, degetele rasfirate, Observarea
3.1
flexate. Driblingul se face inainte si lateral pentru a evita sistematică
3.2 • Dribling simplu si - echipament sportiv
lovirea mingii cu piciorul in timpul alergarii;
3.3 multiplu de pe loc - curtea şcolii;
- exersarea driblingului simplu si multiplu individual, descriind Aprecieri
-mingi
prin miscare un cere mic, insusind tehnica de protejare a mingii; globale si
CLR
- exercitii: - bataia mingii in sol cu o mana, alternativ; - bataia individuale
1.2.
mingii in sol de mai multe ori cu ambele maini. -Joe dinamic cu
semnale vizuale si sonore: ,,Minge, stai!"
Mier- - exemplificarea unor situații în care apa / vântul au efecte
curi pozitive / negative
MEM
- numirea surselor de energie reprezentate prin imagini
1.4., 3.1., 4.1.,
- identificarea imaginilor care reprezintă producerea energiei
4.2. a. laptop, videoproiector, Observarea
electrice cu ajutorul forței vântului sau a apei
manual, fişe de lucru sistematică
- explicarea cuvintelor noi Surse de energie: apa și
CLR b. conversaţia,explicaţia,
- evidenţierea forţei apei, ca sursă de energie prin utilizarea unor vântul.
1.2. problematizarea, exerciţiul Aprecieri
modele (morişca pusă în mişcare de o apă curgătoare) Efecte pozitive și negative
DP c. frontală, individuală, pe globale si
- aflarea unor diferențe, după criterii date
3.1. grupe individuale
- exemplificarea unor obiecte care funcționează cu energie
AVAP
electrică
2.6.
- desenarea unor turbine eoliene
Joc: ,,Ce s-ar întâmpla dacă….”
AVAP  Câmp înflorit Pictură a. bloc de desen, pensulă, Observare
1.2; 2.1; 2.3 - identif. materialelor și instrumentelor de lucru acuarele directă
- explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru b. conversația, explicația,
MM - realizarea lucrării munca independentă Expunerea
1.4 Audiţie muzicală: ,,Primăvara” c. frontală, individuală lucrărilor

20
LB. ENGLEZĂ

RELIGIE

- exerciții de citire a unui text dat: ,,Gimnasta”


CLR - formularea răspunsurilor la întrebări
1.1; 1.2 1.3; 2.1; - alcătuire de enunțuri cu cuvintele noi din text a. manual, fișe de lucru
2.2; 2.3; 3.1; 4.1 - completarea enunturilor lacunare b. conversaţia, observaţia
Observarea
- exerciții de fonetică și vocabular dirijată, exerciţiul, jocul
DP sistematică
- descrierea obiectului/ fiintei alegând însușiri potrivite din lista Recapitulare didactic, metoda fonetico-
3.1.
dată analitico- sintetică, munca
AVAP
- scrierea unor cuvinte cu sens asemănător independentă
2.6.
- transformarea cuvintelor / propozițiilor după model c. act. frontală, individuală
2 ORE - completarea unor cuvinte cu grupuri de litere studiate
- copieri, transcrieri, dictare
MEM -identificarea datelor unei probleme
Joi 1.4., 3.1., 5.2.
- identificarea cuvintelor care sugerează operații matematice a. manual, fişe de lucru
Probleme care se rezolvă
- rezolvare de probleme după / fără imagini date b. conversaţia,explicaţia, Observarea
CLR prin una sau două
- compunere și rezolvare de problem problematizarea, exerciţiul sistematică
1.2. operații
- transformarea datelor unei problem astfel încât să se rezolve c. frontală, individuală
AVAP
2.6. prin două / una întrebări
Prisaca – Pictură
- identificarea materialelor și instrumentelor de lucru a. cercul culorilor,
AVAP Observarea
- explicarea și demonstrarea tehnicii de lucru Elemente de limbaj bloc desen, acuarele,
1.2; 2.1; 2.3 sistematică
- exerciții de realizarea lucrării plastice plastic: pensulă, imagini
- exprimarea opiniei referitoare la lucrările colegilor – activitate b. conversația, explicația
MM Expunerea
frontală Pata de culoare munca independentă
1.4. lucrărilor
Audiţie muzicală: Zum, zum, albinuța mea c. frontală, individuală

21
- vizionarea unui documentar despre flori
- discuții despre florile de primavera
CLR - audierea textului ,,Zâna Florilor” a. laptop, videoproiector,
1.3; 2.1; 2.2; 2.3;
- identificarea momentelor importante ale textului; fișe de lectură, imagini
3.1; 3.2; 4.1
- descrierea Zânei Florilor b. conversaţia, explicaţia,
Evaluare
- completarea unor enunțuri lacunare; Zâna Florilor exerciţiul, blazonul
MEM reciprocă
- găsirea de însușiri pentru personajele din poveste; c. frontală, individuală, pe
1.3.
- ordonarea cronologică a întâmplărilor din poveste grupe
AVAP
2.2 -prezentarea unor opinii referitoare la comportamentul
personajelor din text, argumentarea lor;
Desen ,,Flori de primăvară”
-identificarea datelor unei probleme
MEM - identificarea cuvintelor care sugerează operații matematice
1.4., 3.1., 5.2.
- rezolvare de probleme după / fără imagini date a. manual, fişe de lucru
Probleme care se rezolvă
- compunere de probleme folosind date din tabele și rezolvarea b. conversaţia,explicaţia, Autoevaluare
CLR prin una sau două
lor problematizarea, exerciţiul controlată
1.2. operații
- transformarea datelor unei problem astfel încât să se rezolve c. frontală, individuală
Vineri AVAP
2.6. prin două / una întrebări
- găsirea unor sume / diferențe ale unor numere date
MM Zum, zum, zum albinuța mea a. laptop , videoproiector ,
- exerciții de omogenizare a emisiei vocale, de respiratie si dictie Observarea
1.3; 1.4.; 2.1. stick, imagini, creioane
sistematică
- învatarea și interpretarea corecta a cântecului colorate, coli albe
Procedee armonico-
MEM - procedee armonico-polifonice - grupe alternative: solist-cor, b.conversaţia, explicația,
polifonice Aprecierea
3.1. lanţ, dialog exercițiul vocal
globală si
AVAP - percutie corporală: bătăi din palme c. frontală, pe grupuri,
individuală
2.2. Desen: albinuțe individuală
EFS - explicarea si demonstrarea driblingului simplu si multiplu din
3.1 mers; - exersari individuale si pe grupe; - Jocuri dinamice: a.. mingi , fluier
3.2 ,,Portita", ,,Cine tine mingea mai mult"; - Stafeta cu conducerea b.conversaţia, explicația, Observare
3.3 mingii - elevii sunt impartiti in 3-4 siruri egale asezate la linia de Dribling simplu si demonstrația, exercițiul sistematica
centru. Primul din fata sirului pleaca in alergare cu conducerea multiplu din mers c. frontală, individuală, pe - aprecieri
CLR mingii (dribling) pana la semicercul de 9 m si arunci la poarta grupuri individuale
1.1. din alergare, culege mingea, se intoarce tot in dribling predand
mingea

22
Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, data, meteo,
DP agenda zilei, impresii a. laptop, videoproiector,
2.2., 3.1, 3.2 - discuții despre tristețea Lanei / despre importanța învățării auxiliar, fişe de lucru, coli,
- completează ,,Rețeta calificativului foarte bine” Am încredere în mine
creioane colorate
CLR - identificarea a ceea ce îi ajută să aibă încredere în ei Observarea
- completarea unor enunțuri lacunare cu numele unor colegi de b. conversaţia, explicaţia,
1.4., 2.1. Abilități și atitudini de sistematică
clasă exercițiul, problematizarea
AVAP învățare
- construirea ,,Casei Cărților”; numirea abilităților necesare c. activitate frontală, pe
2.2.
pentru a citi corect grupe, individuală
JOC ,,Mașini și șoferi”

Luni
-exerciții de citire a unui text dat
CLR - formularea răspunsurilor la întrebări
1.1; 1.2 1.3; 2.1; - alcătuire de enunțuri cu cuvintele noi din text a. auxiliar, fișe de lucru
2.2; 2.3; 3.1; 4.1 - completarea enunturilor lacunare b. conversaţia, observaţia
Evaluare după
- exerciții de fonetică și vocabular dirijată, exerciţiul, jocul
modul de
DP -scrierea unor cuvinte cu sens asemănător / opus didactic, metoda fonetico-
Recapitulare rezolvare a
3.1. - transformarea cuvintelor / propozițiilor după model analitico- sintetică, munca
sarcinilor de
AVAP - completarea unor cuvinte cu grupuri de litere studiate independentă
lucru
2.6. -copieri, transcrieri, dictare c. frontală, individuală, pe
- scrierea unor cuvinte după reprezentări date grupe
2 ORE - formulare de enunțuri după imagini date

MM - învătarea cântecului ,,Înfloresc grădinile” a. laptop , videoproiector ,


1.3; 1.4; 2.1. -discuții despre primăvară / personajele din textul cântecului stick, imagini, creioane Observare
- exerciții de omogenizare a emisiei vocale, de respirație și dicție colorate, coli albe sistematica
Procedee armonico-
DP – 2.3. - învățarea și interpretarea corectă a cântecului b.conversaţia, explicația,
polifonice
CLR – 1.4. - percuție corporală: bătăi din palme exercițiul vocal Aprecieri
AVAP – 2.2. - convorbire ,,În livadă” c. frontală, pe grupuri, individuale
Desen: Fluturi și flori individuală

Marti

23
- identificarea unităţilor de măsură pentru timp – oră, zi,
săptămână, lună, an
- utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea şi
compararea unor activităţi cotidiene
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în a. manual, fişe de lucru,
MEM ordinea succesiunii lor în săptămână calendarul naturii, postere
Observarea
3.1., 5.1., 6.2. - numirea lunilor anului cu zilele săptămânii, lunile
sistematică
- precizarea lunilor specifice unui anotimp Timpul: ora, ziua, anului, ceas
CLR - ordonarea anotimpurilor pe o scală a preferinţelor (îmi place săptămâna, luna, anul. b. conversaţia,explicaţia,
Aprecieri
1.4. cel mai mult, îmi place mult, îmi place, îmi place puţin) Anotimpurile demonstraţia, exerciţiul,
globale si
AVAP - prezentarea unor evenimente/ întâmplări personale, utilizând problematizarea
individuale
2.2. denumirile zilelor săptămânii şi ale lunilor anului c. activitate frontală,
- identificarea mai multor tipuri de ceas individuală
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe date: „Ceasul
arată ora 3 fix / 11 şi jumătate etc.”
- desenarea unui ceas
Ghicitoare matematică (Am un copac cu 12 ramuri ….)
CLR
a. fișe de evaluare
1.1; 1.2 1.3; 2.1; Probă de evaluare
b. conversația, munca
2.2; 2.3; 3.1; 4.1 Itemii probei de evaluare Probă scrisă
independentă
c. frontală, individuală
CLR - citirea textului ,,Harap Alb”
1.1; 1.2 1.3; 2.1; - identificarea însușirilor lui Harap Alb a. auxiliar, fișe de lucru Observarea
2.2; 2.3; 3.1; 4.1
- predicții despre modul în care continuă povestea b. conversaţia, explicația, sistematică
- vizionarea întregii povești Harap Alb, după Ion predicția, explozia stelară,
DP
- identificarea mesajului textului Creangă exercițiul, jocul didactic Aprecieri
2.2.
- formulare de răspunsuri la întrebări date c. act. frontală, individuală, globale si
AVAP
- completarea unor enunțuri lacunare cu elemente din text etc. pe grupe individuale
2.6.
JOC: ,,Ce s-ar fi întâmplat dacă …?

EFS Observarea
. Suveica cu dribling, pasii si deplasare la coada sirului opus; • Stafete aplicative cu echipament sportiv
3.1 sistematică
- Pe marginea terenului, incrucisare in dribling si pasa din mingea - curtea şcolii;
3.2 Aprecieri
alergare; • Jocuri dinamice cu - mingi, fluier
3.3 globale si
- Jocuri dinamice: ,,Hustiuliuc" mingea
individuale

24
- numirea zilele săptămânii, în ordinea succesiunii lor în
săptămână
- precizarea lunilor specifice fiecărui anotimp
MEM - prezentarea unor evenimente/ întâmplări personale, utilizând a. auxiliar, fişe de lucru,
1.4., 3.1., 4.1. denumirile zilelor săptămânii şi ale lunilor anului Timpul: ora, ziua, calendarul naturii, postere
5.1.,5.2., 6.2. - desenarea unor ceasuri pe care să poziționeze ore date săptămâna, luna, anul. cu zilele săptămânii, lunile
- întocmirea orarului unor activități dintr-o săptămână Anotimpurile anului, ceas
- completarea unui table cu zilele care lipsesc ( ieri, azi, mâine) b. conversaţia,explicaţia, Interevaluare
CLR - asocierea unor ceasuri cu ora indicate RECAPITULARE demonstraţia, exerciţiul,
1.4. - stabilirea duratei unor activități illustrate MISTERELE PLANETEI problematizarea
AVAP - asocierea unor exerciții de adunare și scăderea cu sume / ALBASTRE c. activitate frontală,
2.2. diferențe scrise pe fenomene illustrate individuală, pe grupe
- numirea tranformărilor apei și descrierea fiecărui fenomen
- identificarea surselor de energie
- compunere și rezolvare de probleme
a. lucrarea model, planşă
Mier- cu etapele de lucru, planşă
- prezentarea a cel puţin două caracteristici ale anotimpului
curi cu ciorchinele, flip – chart,
primăvara;
carton, foarfece, lipici,
AVAP - identifice materialele din care a fost realizată pălăria model;
fişe cu flori, frunze,
1.2; 2.4. - precizarea etapele de lucru; Observare
PĂLĂRIA şablon pălărie, benzi din
MEM - decuparea după contur; sistematică
PRIMĂVERII carton, laptop, cd
3.1. - asamblarea corectă, estetic şi creativ în spaţiul de lucru, a Expunerea
b.conversaţia euristică,
MM elementelor decupate pe ,,Pălăria Primăverii” ( aplicarea tehnicii lucrărilor
exerciţiul, explicaţia,
2.1. de decupare / lipire a florilor și a frunzelor pe pălărie, pentru
demonstraţia, ciorchinele
realizarea modelului propus);
şi turul galeriei
Audiţii muzicale ,,Anotimpurile” – Antonio Vivaldi.
c. frontală, individuală

LB. ENGLEZĂ

RELIGIE

25
CLR–1.3; 2.1;
Oră de recuperare / dezvoltare:
2.2; 2.3; 3.1; 3.2; Evaluarea
– Activităţile de învăţare cu caracter recuperativ se vor stabili în
4.1; după
funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce a. fișe de recuperare, fișe
rezolvarea
vor fi identificate după evaluarea sumativă. de dezvoltare,
AVAP Activități de sarcinilor de
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de b. conversația, explicația,
2.6. recuperare/ dezvoltare ameliorare/
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra exercițiu
MM dezvoltare:
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de c. frontală, individuală
1.4.
evaluare sumativă.
Autoevaluarea
Jocuri muzicale
2 ORE

Joi
MEM a. fișe de evaluare
1.4., 3.1., 4.1. b. conversația, munca
Evaluare sumativă Probă scrisă
5.1.,5.2., 6.2. Itemii probei de evaluare independentă
c. frontală, individuală

AVAP a. planşa model, hârtie


- discuții despre flori
1.2; 2.4. glasată, lipici, foarfece Aprecieri
- exemplificarea măsurilor prin care putem proteja mediul
b. explicaţia, demonstraţia, individuale
înconjurător
MEM Laleaua (origami) învăţarea prin cooperare,
- numirea materialelor de lucru
3.2. munca independent Expunerea
- descrierea etapelor de lucru
CLR c. frontală, individuală lucrărilor
- executarea lucrării
1.4.

Vineri -audierea textului ,,Mama adoptivă”


CLR - formulare de răspunsuri la întrebările învățătoarei a. laptop, videoproiector,
1.3; 2.1; 2.2; 2.3;
- identificarea momentelor importante ale textului; fișe de lectură, imagini
3.1; 3.2; 4.1
- completarea unor enunțuri lacunare; Mama adoptivă, de b. conversaţia, explicaţia,
Observare
- găsirea de însușiri pentru cele două mame; Emilia Plugaru exerciţiul, diagrama venn
DP sistematică
- ordonarea cronologică a întâmplărilor din poveste c. frontală, individuală, pe
3.1.
-prezentarea unor opinii referitoare la comportamentul cloștelor, grupe
AVAP
2.2 argumentarea lor;
Desen ,,Cloșca cu pui”
MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: POT MAI MULT! a. fișe de recuperare, fișe Evaluarea
1.4., 3.1., 4.1. – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în de dezvoltare, după
5.1.,5.2., 6.2. funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce b. conversația, explicația, rezolvarea
CLR vor fi identificate după evaluarea sumativă. exercițiu sarcinilor de
1.4. – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de c. frontală, individuală ameliorare/
AVAP dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra dezvoltare:
2.6. realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
evaluare sumativă. Autoevaluarea

26
Cântece învățate – repetare a. laptop , videoproiector ,
MM - exerciții de omogenizare a emisiei vocale, de respirație și dicție stick
1.3; 1.4; 2.1
- învățarea și interpretarea corectă a cântecului Procedee armonico- b.conversaţia, explicația, Interpretare
CLR
- procedee armonico-polifonice - grupe alternative: solist-cor, polifonice exercițiul vocal vocală
1.1.
lanţ, dialog c. frontală, pe grupuri,
- percuție corporală: bătăi din palme individuală
EFS
3.1
3.2 Suveica cu dribling, pasii si deplasare la coada sirului opus; • Stafete aplicative cu - echipament sportiv
Observarea
3.3. Pe marginea terenului, incrucisare in dribling si pasa din mingea - curtea şcolii;
sistematică
alergare; • Jocuri dinamice cu - mingi, fluier
CLR Jocuri dinamice mingea
1.1.

27
Legenda Mărţişorului: Tânărul care s-a jertfit pentru a readuce
Soarele
Mărţişorul este un simbol al primăverii, al revenirii la viaţă. La începuturi, acesta era reprezentat printr-o monedă, apoi s-a transformat în mici
pietre de râu vopsite în alb şi roşu, înşirate pe o aţă.
Odată, Soarele coborî într-un sat, la horă, luând chipul unui fecior. Un zmeu l-a pândit şi l-a răpit dintre oameni, închizându-l într-o temniţă. Lumea se
întristase. Păsările nu mai cântau, izvoarele nu mai curgeau, iar copiii nu mai râdeau. Nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu, dar într-o zi, un tânăr voinic
s-a hotărât să plece să salveze soarele. Mulţi dintre pământeni l-au condus şi i-au dat din puterile lor ca să-l ajute să-l biruie pe zmeu şi să elibereze Soarele.
Drumul lui a durat trei anotimpuri: vara, toamna şi iarna. A găsit castelul zmeului şi au început lupta. S-au înfruntat zile întregi până când zmeul a fost doborât.
Slăbit de puteri şi rănit, tânărul eliberă Soarele. Acesta se ridică pe cer înveselind şi bucurând lumea. A reînviat natura, oamenii s-au bucurat, dar viteazul n-a
ajuns să vadă primăvara. Sângele cald din răni i s-a scurs în zăpadă. Pe când aceasta se topea, răsăreau flori albe, ghioceii, vestitorii primăverii. Până şi
ultima picătura de sânge a flăcăului se scurse în zăpada imaculată.
De atunci, tinerii împletesc doi ciucuraşi: unul alb şi unul rosu. Ei le oferă fetelor pe care le iubesc sau celor apropiaţi. Roşul înseamnă dragoste pentru
tot ce este frumos, amintind de culoarea sângelui voinicului. Albul simbolizează sănătatea şi puritatea ghiocelului, prima floare a primăverii.
De 1 Martie, românii au obiceiul ca părinţii să lege copiilor la mână sau la gât câte o monedă, pentru ca aceştia să aibă noroc tot anul şi să fie sănătoşi.
Punerea mărţişorului se face de obicei înainte de răsăritul soarelui. El este dăruit, în zilele noastre, în principal copiilor, fetelor şi femeilor, pentru a le proteja
gingăşia şi sensibilitatea.
Fetele se spală tot anul cu apa din zăpada rămasă până la 1 martie, pentru a fi frumoase şi drăgăstoase.
După 12 zile de purtat mărţişorul, acesta se scoate şi se leagă de un pom roditor, pentru a face multe fructe în anul respectiv. Se mai spune că dacă e
vreme frumoasă, atunci vom avea o primăvară însorită.

PRIMĂVARA
de Vasile Alecsandri

A trecut iarna geroasă,


Câmpul iar a înverzit
Rândunica cea voioasă
La noi iarăşi a sosit.

28
Dintr-o creangă-n alta zboară
Sturzul galben, aurit
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!

Turturelele se îngână,
Mii de fluturi vezi zburând
Şi pe harnica albină
Din flori miere adunând.

Cântă cucu-n dumbrăvioară


Pe copacul înflorit,
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!

A VENIT PRIMĂVARA!
de Emilia Plugaru

– Cipcirip! Cipcirip! Priviţi, ninge! A venit iarna!


Două vrăbiuţe ţopăie fericite pe o crenguţă de brăduţ. La rădăcina brăduţului e căsuţa iepuraşului Blăniţă Albă.
– A venit iarna?! îşi flutură iepuraşul urechiuşele prin ferestruică. Ce minunăţie! În curând pădurea noastră va fi îmbrăcată într-o mantie de
culoarea blăniţei mele. Eu ştiu de ce iarna alege anume această culoare.
– De ce? întreabă vrăbiuţele.
– Fiindcă iarna mă iubeşte foarte mult. Mai mult ca pe alte animăluţe.

29
– Nu ai pic de modestie, se enervează vrăbiuţele. Eşti un lăudăros. La o adică, baba Iarnă purta cojoc alb mai înainte de a apărea voi,
iepuraşii, pe lume! Şi dacă vrei să ştii – Iarna ne iubeşte pe toţi! Pe toţi!
– Da! Da! Se alătură celor două vrăbiuţe o veveriţă roşcată. E adevărat! Iarna ne iubeşte pe toţi!
– Bine… se dă bătut iepuraşul. Nu mai zic nimic. Şi totuşi, şopteşte el pentru sine, pe mine mă iubeşte mai mult.
– Mămulică dragă! Nu cumva ninge?! Iese în uşa bârlogului său ursuleţul Mişani.
– Ninge, Mişani! Ninge! sar bucuroase vrăbiuţele. A venit iarna!
– A venit… Cine a poftit-o? Nu putea să stea la ea acasă? Hm… Nu pricepeam de ce mă trage la somn… Când colo… Baba e de vină. Morr,
morr, morrr! Voi fi iarăşi nevoit să dorm trei luni de zile încheiate. Morr, morr, morr…
Şi Mişani se retrage în bârlog, dar peste câteva clipe revine:
– Auziţi?! Strigă el.
– Pe cine strigi, Mişani? întreabă vrăbiuţele.
– Pe voi, răspunde ursuleţul. Am o rugăminte. Imediat cum e primăvară, să mă treziţi! Să nu mă lăsaţi să dorm.
– De ce să dormi atâta amar de vreme, Mişani? Nu poţi şi tu ca şi ceilalţi să dormi doar în timpul nopţii? În curând va veni Moşul cu daruri.
Va fi atât de frumos.
– Eh… Aş vrea eu… Dar nu pot. Dacă rămân treaz – mor de foame. Baba îmi ascunde hrana sub gheaţă, sub zăpadă. Nu mă iubeşte bătrâna.
Nu mă iubeşte…
Când dorm – visez că pădurea e doldora de căpşuni. Şi astfel trece vremea… Să nu uitaţi să mă treziţi… Vă rog!
– Te vom trezi, Mişani, promit vrăbiuţele apoi zboară pe crenguţele lor de brăduţ.
Iarna aduce în pădure zăpadă şi multă lumină. Zile în şir cad fulgi măşcaţi şi pufoşi. Toată lumea aşteaptă Crăciunul. Crăciunul vine şi pădurea se
umple de zarvă şi de veselie. Moş Crăciun împarte daruri.
– Această ulcică cu miere… zice el scotocind prin desagă, pentru cine credeţi că e?
– Pentru mine! Strigă bursucul.
– Ba e a mea! Se bagă la moş vulpea cea roşcată. De altfel… Nu mi-a plăcut niciodată mierea. Să o ia bursucul, hotărăşte ea.
– Această ulcică, zâmbeşte moşul, e pentru Mişani. Nimeni nu trebuie să fie uitat într-o asemenea zi. Nimeni.
– Mişani are prieteni? Întreabă bătrânul.

30
– Are! Se apropie de moş vrăbiuţele, veveriţa şi iepuraşul. Noi suntem prietenii lui.
– Bravo, îi mângâie cu privirea bătrânul. Duceţi-i mierea. Când se va trezi să-i spuneţi că e de la Moş Crăciun şi că e norocos cu asemenea
prieteni.
După sărbători pădurea pare pustie. Toată lumea se odihneşte. Iepuraşul rar îşi scoate urechiuşele pe fereastră. Vrăbiuţele moţăie somnoroase pe
brăduţ. Veveriţa ronţăie nuci în cămăruţa sa. Uneori, veselă şi bine dispusă, sare din creangă în creangă privind cum se scutură zăpada.
– Eu ştiu de ce Iarna acoperă pământul cu o plapumă de nea! strigă ea.
– De ce? întreabă plictisite vrăbiuţele.
– Ca să-i fie cald! Ca şi Mişani – Pământul doarme trei luni de zile. Acolo, sub plapumă, se odihneşte iarba, se odihnesc floricelele ce vor
răsări la primăvară. Iernii îi este frică să nu le îngheţe gerul pe toate.
– Gerul nu ştie de milă, oftează vrăbiuţele. Oare când va veni primăvara?
– Nu degrabă… Iarna e abia la început. Şi veveriţa intră în scorburică să ronţăie nuci.
Zilele sunt scurte, nopţile – lungi, vremea trece greu. Totuşi, într-o bună zi Iarna îşi ia aşternuturile albe şi pleacă. Ce mai bucurie!
– Cipcirip! Cipcirip! A venit Primăvara!
Odată cu venirea primăverii, pădurea se trezeşte la viaţă. Peste tot fierbe munca. Vrăbiuţele se grăbesc să-şi clădească o nouă căsuţă. Adună
crenguţe, firicele de iarbă uscată, le lipesc împreună şi căsuţa e gata.
– Dar unde e Mişani? Îşi aminteşte veveriţa.
– Aoleu! Am uitat! Se agită vrăbiuţele.
– Cipcirip! Cipcirip! Aleargă ele spre căsuţa ursuleţului. Trezeşte-te, Mişani! A venit primăvara!
În bârlog, nici o mişcare.
– Nu se trezeşte, oftează o vrăbiuţă.
– O fi păţit ceva, e îngrijorată cealaltă.
– Trebuie să intrăm să vedem, propune veveriţa.
Aerul din încăperea unde doarme Mişani e atât de îmbâcsit, atât de greu încât toţi trei – mai să leşine.
– Să deschidem ferestrele! Strigă veveriţa. Să aerisim, să lăsăm să pătrundă lumina!
– Slavă Domnului că e viu. Ce mizerie e aici…

31
Şi vrăbiuţele împreună cu veveriţa, cărora li se alătură şi Blăniţă Albă, imediat se pun pe treabă. În scurt timp, locuinţa lui Mişani, e de
nerecunoscut. Pe pereţii proaspăt vopsiţi, veveriţa desenează mănunchiuri de căpşuni. Draperiile vechi sunt înlocuite cu altele noi, de culoare roz,
cu albinuţe şi fluturaşi coloraţi pe ele. Podeaua e spălată şi acoperită cu covoraşe moi. Un scăunaş lung, de lângă perete, e învelit cu un ţol în
dungi de toate culorile. Nu mai e nimic de făcut. Prietenii se aşează pe scăunaş şi aşteaptă să se trezească Mişani.
– Trezeşte-te, Mişani! Trezeşte-te! Îşi pierd răbdarea vrăbiuţele. A venit Primăvara! Nu e timp de dormit!
– Ştiţi ceva? Zice o vrăbiuţă. Mă duc să-l gâdil la tălpi. Va face ochi imediat.
– Îhî, zâmbeşte pe sub mustăţi iepuraşul. Du-te… O labă de-a lui Mişani şi socoteşte că nu mai are cine-ţi cloci ouăle.
– Atunci? Ce e de făcut? Dacă aşteptăm până se trezeşte de bună voie – ne prinde iarna aici.
– Nu vă enervaţi, îi sfătuieşte veveriţa. Acuş îl trezim. Aduceţi ulcica cu miere de la Moş Crăciun! Puneţi samovarul. La aroma ceaiului cu
miere – Mişani nu va rezista.
Aburii ceaiului umple toată încăperea.
– Ce miros plăcut, deschide un ochi Mişani. Miroase a primăvară. Aoleu! Nu cumva? A venit? Sare el speriat de pe cuptor.
– A venit, a venit! Dacă mai dormi, primăvara pleacă fără să o vezi, glumeşte iepuraşul.
Mişani iese în uşa bârlogului. Îşi întinde lăbuţele, răsuflă din toţi plămânii. Pădurea e aproape verde. Peste tot flori, zumzet de albine, ciripit de
păsărele. Cerul e albastru, soarele e vesel.
– Ce minunată e Primăvara, se întoarce Mişani la prietenii lui. Cu această ocazie, nu ar fi rău să chefuim! Sunt flămând ca un lup! Apoi,
observând ulcica cu miere, o duce la gură şi nu se opreşte până nu dă de fund. Vrăbiuţele, iepuraşul şi veveriţa se strecoară afară pe neobservate.
– Uf… L-am trezit, se bucură vrăbiuţele. Acum la treabă! Nu e vreme de chefuri! O zi de primăvară hrăneşte un an!

Concertul primăverii

32
de George Coşbuc
Chiar acum din crâng venii
– Şi c-o veste bună!
Iarăşi e concert, copii;
Merg şi eu, şi tu să vii,
Mergem împreună.

Vrei programă, lămurit?


Stai puţin să caut.
Cucul, un solist vestit,
De printr-alte ţări venit
Va cânta din flaut.

Vom cânte şi noi ce-om şti,


Cântece din carte.
Şi, de va putea veni
Vântul, şi el va doini,
Că e dus departe.

33
MOTANUL PEDEPSIT 

                     de Elena Farago

Rândunica e plecată Trist se tânguie motanul:


După hrană pentru pui, - Miau şi vai de capul meu.
Cuibu-i singurel sub streşini Petrişor îl ia în braţe:
Şi prin curte nimeni nu-i. - Iartă-mă te rog, căci eu

Râde sub mustăţi motanul: Te-am lovit, şi rău îmi pare,


- Ce noroc!... Păcat să-l scap!... Dar de bieţii puişori
Iute sus!... Dar, poc, o piatră Ţie cum nu ţi-a fost milă,
Îl loveşte drept în cap. Când săriseşi să-i omori?

ZÂNA FLORILOR

Zana Florilor, era o zana mica si frumoasa, cu parul auriu si ochii albastri ca cerul senin de primavara. Era tare vesela si vioaie. Pasiunea
zanei era sa vopseasca flori. Avea o galeata cu vopsele si o pensula fermecata. La caderea noptii, cand toti se duceau la culcare, ea zbura pe cer
in toate partile. Isi petrecea toata noaptea vopsind flori. Florile stateau in sus, drepte, si asteptau cu rabdare pana venea zana sa le imbrace in
culorile curcubeului. Nimeni nu stia ca ea era cea care, in cursul noptii, le dadea florilor culori asa de frumoase.
Intr-o noapte, dupa ce vopsise florile salbatice din centrul padurii, ajunse la o gradina spalacita inconjurata de un gard gigantic. Nu se vedea
nicio floare. Zari o cabana ciudata in centrul gradinii. Nevazand nicio floare pe care sa o vopseasca, Zana Florilor zbura mai departe. Se opri
insa mirata: Parca a suspinat cineva! , spuse ea, si se uita prin gard.
- Nu, zana ! nu intra ! strigara florile salbatice din afara gradinii. Aici locuieste o vrajitoare careia nu-i plac florile si nu lasa pe nimeni sa
intre ! dar suspinul se auzi din nou… privind iar printre gard, zari o floricica mica si gingasa, dar care nu avea nicio culoare.
- Ma simt asa de singura ! spuse aceasta plangand .Albinele si fluturii nu vin si pe la mine ca nu sunt frumoasa, si nu am nici un fel de
culoare.
34
- Nu mai plange ! iti voi darui eu culori frumoase ! spuse zana.
Pasi dincolo de gard in timp ce florile o implorau sa nu intre in gradina.
- Florilor, vreau sa o ajut pe aceasta micuta floare ! e asa de trista ! Vreau sa-i dau putina culoare sa o fac fericita ! spuse zana.
- Repede ! vrajitoarea inca mai doarme ! du-te si vopseste floarea inainte de a se trezi din somn ! zise o pasare ce statea pe ramura unui
copac.
Asadar, zana a ingenunchiat langa floarea cea uratica, si a inceput s-o vopeasca. Numai ce atinse floarea, cand, deodata, cineva o trase de
picioare si incepuse sa o certe:
- Ce faci aici ?? Mormai vrajitoarea pe un ton urat…
Biata zana, incerca sa-i spuna vrajitoarei ca a vrut doar s-o vopseasca pe floricica cea micuta.
- Ce ? sa vopsesti o floare ?? O sa-ti dau eu tie vopsesle ! o apuca pe zana de aripi si o arunca departe de mica floare. Apoi, lua galeata cu
vopsea din mana zanei, si i-o rasturna pe cap.
- O nuu ! Vopselele mele ! striga zana ingrozita si incepand sa planga.
Tocmai in acel moment, se intampla o minune. Din acei stropi de vopsea varsati pe pamant, au rasarit flori auri. Toata gradina fu in
curand plina de flori galbene, micute si fooarte frumoase. Cateva picaturi ce ajunsera pe nasul vrajitoarei, s-au transformat si ele in flori.
Vrajitoarea care ura florile, se supara tare. Ea nu putea sa opreasca florile sa infloreasca si nu ii placea deloc parfumul lor. Asadar, alerga
furioasa spre casuta ei, isi impacheta lucrurile, si pleca departe sa caute alta padure in care sa se mute.
Zana noastra era acum nespus de fericita. Radea si trecea repede printre flori cantand de bucurie. Florile, albinele si fluturii cantau
impreuna cu ea. Dupa ce soarele a rasarit, micuta zana pleca inapoi in lumea basmelor.

MAMA ADOPTIVĂ
De Emilia Plugaru

35
Curca, o pasăre cam zăpăcită, dar cu o inimă caldă şi bună, în fiecare dimineaţă îşi duce cârdul de puişori în curtea şcolii ce se află în
vecinătate.
Puişorii curcii sunt patru bobocei-voinicei, trei răţuşte ca nişte bărcuţe, cinci pui ieşiţi din ouăle ei naturale şi un puişor de găină negru
precum e fundul ceaunului, care piuie, piuie necontenit probabil fiindu-i frică să nu rămână de cârd. Din această adunătură numai oul de
găină nu fusese clocit de ea. Mama lui, atunci când bietul se ivi pe lume, nu se ştie de ce începu să-l bată cu clonţul în cap şi să strige ca
o disperată:
– Câr-r-r-r! Câr-r-r-r! Câr-r-r-r! Luaţi-l, luaţi-l de aici! Nu vedeţi?! Ăsta nu e al meu! Ai mei sunt toţi aurii, frumoşi, el însă e negru
ca un drac! Dacă nu îl duceţi din ochii mei, îl omor!
– De unde atâta ură faţă de un biet puişor, negru ce-i drept, dar nu mai negru decât mama lui adevărată?
Gospodina casei, văzând că se îngroaşă gluma, luă puişorul şi negândind prea mult îl aduse şi îl aşeză alături de ceilalţi puişori ai
curcii. Curca îl privi lung, se foi un pic apoi făcându-i loc îl acoperi cu aripa sa. Abia atunci sărmanul pui de găină înţelese ce înseamnă
căldura unei aripi protectoare.
În fiecare dimineaţă, după ce stăpâna îi îndoapă puişorii cu păsat, curca îi ia şi îi duce în curtea şcolii. Vara aici e iarbă multă
mustoasă şi e loc îndeajuns pentru tot păsăretul din împrejurimi. La umbra unui stejar bătrân, pe o pătură de iarbă verde tivită cu
troscot, nalbă şi romaniţe mirositoare, razele soarelui par mai puţin fierbinţi. Răţuştele înoată printre florile albe, bobocii ciugulesc
colaci rotunzi de nalbă, puii de curcă, sătuli fiind, abia de se ating de câte un firicel de iarbă şi doar puiul de găină scormoneşte cu
sârguinţă la rădăcina stejarului.
– Piu, piu, piu! Îşi strigă el frăţiorii. Veniţi iute! Am găsit un viermişor!
Pe neprins de veste curca îşi întinde neliniştită gâtul, îşi roteşte capul în toate direcţiile. Puişorii privesc împietriţi, speriaţi fără să ştie ce
se va întâmpla. Brusc alarmă!
– Ciu! Ciu! Ciu! Strigă curca.
Ca la comandă patru bobocei, trei răţuşte, cinci puişori de curcă şi unul de găină se fac una cu troscotul, cu florile de romaniţă, cu iarba
înaltă. Sus, deasupra, roteşte un vultur flămând. Adineauri pe peticul de iarbă erau o mulţime de pui, hrană delicioasă pentru el, acum –
nimic. Unde o fi dispărut? Nedumerit, vulturul continuă să facă vârtejuri. Curca ţipă şi mai disperată.
– Ihai! Ihai, bulihare! Aleargă într-un suflet gospodina casei. Vulturul se lasă păgubaş. Pleacă. Imediat din covorul verde îşi fac
apariţia patru căpşoare de boboci, trei de răţuşcă, cinci de curcă şi unul de găină.
Abia spre seară curca îşi adună odraslele şi merge spre casă. Ziua s-ar încheia cum nu se poate mai bine dacă la întoarcere nu i-ar
ieşi în cale acea care a vrut să-şi omoare propriul pui. Cloşca îl ţine minte pe bietul pui tuciuriu şi ori de câte ori îl zăreşte se repede spre
el cu o furie nebună. Sărmanul pui de găină. De fiecare dată se ascunde după mama sa adoptivă. De obicei curca nu-i dă nici o atenţie
cloştii, de dată asta însă nu mai e dispusă să rabde. Până aici au fost toate. Răbdarea ei a luat sfârşit. Cloşca simte primejdia, vrea să dea
înapoi, însă nu mai există scăpare. Mare, mătăhăloasă, mama adoptivă porneşte înfuriată asupra cloştii celei nătângi.

36
– Ho! Nebunelor! Opriţi-vă! Aleargă stăpâna să le despartă. Aţi căpiat?!
Curca se îndepărtează ascultătoare. Îşi duce odraslele la culcare. Puişorii se cuibăresc cuminţi sub aripile largi ale mamei. Toată
noaptea stau acolo la adăpost şi… cine ştie, poate că visează covoraşul verde din preajma stejarului, florile de romaniţă, sau poate că
visează cerul, soarele care mâine dimineaţă va răsări şi va încălzi cu aceeaşi căldură toate vietăţile, bune sau rele ale acestui chinuit şi
bătrân Pământ…

37