Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. LUCIEN SOLTIONS S.R.L.

PROIECTARE MODERNIZARE CLADIRE RADIOCHIMIE,


FAC. DE CHIMIE
str. Putna nr. 4/31, Cluj-Napoca Faza: PT
tel. 0743.654.802 MEMORIU TEHNIC – ARHITECTURA

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

1. BENEFICIAR: UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI


Str. Mihail Kogalniceanu, nr.1
2. AMPLASAMENT: str. Arany Janos, nr. 11,Cluj-Napoca, jud. Cluj
3. ELABORATOR PROIECT: S.C. LUCIEN SOLUTIONS S.R.L.-D.
str. Putna, nr. 4, bl. K3, sc. 4, Cluj Napoca
J12/1720/2015; Cui RO34617281

4. DATA: 05/2019
5. OBIECTIVUL:
Cladirea Radiochimie este amplasata in incinta Facultatii de Chimie din Cluj Napoca si are
regimul de inaltime S+P+1E. Datorita faptului ca finisajele exterioare si interioare sunt intr-o
avansata stare de degradare iar pardoselile nu corespund cerintelor actuale a cladirii, pentru a
imbunatatii aspectul estetic se propune inlocuirea atat a finisajelor interioare
(pardoseli,zugraveli) cat si a celor exteriore.
Normative ce vor fi respectate la proiectare clădirii, specialitatea arhitectură:
Urbanism si Amenajarea Teritoriului:

 Hotărâre nr 525 din 27 iunie 1996 pentru Aprobarea Regulamentului General de


Urbanism.Republicat în M.Of nr 856/27.11.2002;

 PUG aprobat al Municipiului Cluj şi alte reglementări urbanistice locale

 Legea nr 50/1991/actualizată 2009 privind autorizarea executării construcţiilor.

Arhitectură:

 Legea nr 137 privind protecţia mediului;

 Legea nr 106/1996,revizuire 2000,2007privind apărarea civilă;

 Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

1
S.C. LUCIEN SOLTIONS S.R.L. PROIECTARE MODERNIZARE CLADIRE RADIOCHIMIE,
FAC. DE CHIMIE
str. Putna nr. 4/31, Cluj-Napoca Faza: PT
tel. 0743.654.802 MEMORIU TEHNIC – ARHITECTURA
 Legea nr 10/1995 privind calitatea în construcţii;

 Legea nr 50/1991/2009 privind autorizarea executării construcţiilor;

 Norme metodologice de aprobare a aplicării legii nr 50/1991;

 ANEXA 1430 din 2005;

 Normativ P118/1999,republicată şi revizuită 2005;

 NP 011-1987 privind siguranţa în exploatare;

 NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de apărare împotriva incendiilor;

 Codul Civil;

 HGR nr 766/1997 -regulamente privind calitatea in construcţii;

 Np 063-2002 -Normativ pentru proiectarea rampelor şi scărilor;

 C107/1-2005-Normativ pentru proiectarea si executarea lucrărilor de izolaţii termice la


clădiri;

 C107/2-2005-Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termica a clădirii


cu altă destinaţie decât cea de locuit.C107-5-2005-Normativ privind calculul termotehnic
al elemnentelor de construcţii cu contact direct cu solul;

 NP 040-2002-Normativ privind proiectarea, execuţia si exploatarea hidroizolaţiilor la


clădiri;

 NP 069-2002-Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorii


acoperişurilor in pantă la clădiri;

 STAS 10902/2/1979-Determinarea sarcinii termice in construcţii;


 STAS 2965/1987-Scări.Prescripţii generale de proiectare;

STAS 6131/1979-Înăltimi de siguranţa si alcătuirea parapeţilor.

I. DATE PRIVIND CARACTERISTICILE CLADIRII


REGIMUL DE ÎNĂLŢIME al clădirii este S+P+E (inaltimea maxima fata de cota 0 este de …………
m).

 ARIA DESFAŞURATĂ TOTALĂ …………………………703.90 mp


 ARIA CONSTRUITĂ TOTALĂ…………………………...282.80 mp
 ARIA UTILA TOTALĂ…………………………..............465.70 mp

2
S.C. LUCIEN SOLTIONS S.R.L. PROIECTARE MODERNIZARE CLADIRE RADIOCHIMIE,
FAC. DE CHIMIE
str. Putna nr. 4/31, Cluj-Napoca Faza: PT
tel. 0743.654.802 MEMORIU TEHNIC – ARHITECTURA
II. DESCRIERE FUNCTIONALA
1. Zona SUBSOL

Arie utilă Subsol 86,75 mp

Spatiu tehnic 86,75 mp


Aceasta zona a fost igienizata pe parcursul anului 2016.

2. ZONA PARTER

Arie utilă PARTER 190,00 mp


Laborator 38,15 mp
Cuptor 4,00 mp
Cabinet 13,30 mp
Grup sanitar 3,75 mp
Laborator 29,10 mp
Grup sanitar 6,40 mp
Cabinet 14,80 mp
Hol casa scarii 22,70 mp
Hol acces 9,10 mp
Laborator cercetare 29.65 mp
Depozit 8,65 mp
Grup sanitar 3.65 mp
1. ZONA ETAJ

Arie utilă ETAJ 190,00 mp


Laborator 31,35 mp
Depozit subst.radioactive 12,90 mp
Birou administrativ 4,00 mp
Hol 3,30 mp

3
S.C. LUCIEN SOLTIONS S.R.L. PROIECTARE MODERNIZARE CLADIRE RADIOCHIMIE,
FAC. DE CHIMIE
str. Putna nr. 4/31, Cluj-Napoca Faza: PT
tel. 0743.654.802 MEMORIU TEHNIC – ARHITECTURA
Laborator 15,35 mp
Grup sanitar 5,15 mp
Cabinet 10,40 mp
Cabinet 10,40 mp
Cabinet 10,40 mp
Hol 18.20 mp
Laborator 6,70 mp
Cabinet 12,10 mp
Laborator si sala seminar 31.35 mp
Hol casa scarii 22.70 mp
Vestiar 4.75 mp

Pentru o buna functionare a laboratoarelor si cabinetelor atat la zona parter cat si la zona
de etaj se propune refacerea pardoselilor si zugravelilor si a tututuror instalatiilor interioare
termice, electrice si sanitare.
Pe parcursul anului 2017 s-a intervenit prin despartirea spatiului aferent Institutului de
Radiochimie si crearea unui nou acces pentru restul spatiilor de invatamant.

4
S.C. LUCIEN SOLTIONS S.R.L. PROIECTARE MODERNIZARE CLADIRE RADIOCHIMIE,
FAC. DE CHIMIE
str. Putna nr. 4/31, Cluj-Napoca Faza: PT
tel. 0743.654.802 MEMORIU TEHNIC – ARHITECTURA

III. SOLUŢII DE FINISAJ


La nivelul acoperisului s-au refacut zonele de sarpanta afectate si s-a schimbat in totalitate
tigla ceramica.
Usile interioare se vor reconditiona si se va inlocui feronaria, in usile exterioare se vor
inlocui cu usi din lemn stratificat de culoare maro si geam termopan .
Pardoselile actuale din laboratoare, cabinete, depozite si grupuri sanitare vor fi inlocuite
cu pardoseli din rasina epoxidica rezistente la substante chimice conform fiselor tehnice atasate,
in spatiul aferent Institutului de Radiochimie.
In spatiile de invatamant si pe casa de scara se va folosi covor PVC conform cu fisa tehnica
atasata.
Pentru peretii interiori se vor folosi zugraveli cu vopsele lavabile rezistente la substante
chimice conform fiselor tehnice atasate, pentru grupuri sanitare, peretii se vor placa cu faianta
pana la 1.50 m.
Finisaje exterioare: prin proiect se propune refacerea trotuarelor exterioare si amplasarea
unui dren perimetral cladirii, de asemenea se propune refacerea soclului prin decaparea
completa a tencuielii existente si finisarea cu tencuiala noua de asanare pe baza de var, finisaj-
zugraveala silicatica culoare maro inchis.
Atat peretii exteriori cat si ornamentele iesite in relief se vor repara cu tencuieli pe baza
de tinci si var cu finisaj zugraveala silicatica culoare alba pentru pereti si culoare maro pentru
ornamente conform planselor anexate.
Prin propunerea de proiect se vor mentine culorile fatadelor.
IV. ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)
1. Cerinţa „A” REZISTENŢA ŞI STABILITATE - conform prevederilor din memoriul tehnic de
structură, astfel incat vor fi evitate:
– Prabuşirea totală sau partială a construcţiei
– Avarierea elementelor nestructurale (inchideri,finisaje)
2. Cerinţa „B” SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE – se va realiza conform prevederilor NP 011-
1987:
– Înălțime liberă de trecere pe sub obiecte min 2.10 m;
– Ușile vitrate vor fi prevăzute cu geam securizat;

5
S.C. LUCIEN SOLTIONS S.R.L. PROIECTARE MODERNIZARE CLADIRE RADIOCHIMIE,
FAC. DE CHIMIE
str. Putna nr. 4/31, Cluj-Napoca Faza: PT
tel. 0743.654.802 MEMORIU TEHNIC – ARHITECTURA
– Se vor respecta golurile în zidărie și deschiderile de uși proiectate și lățimile de coridoare
proiectate;
– Se vor evita pragurile de uși;
– Se vor respecta materialele de finisaj proiectate în spațiile interioare pentru pardoseli, iar
suprafețele verticale se vor finisa astfel încât să nu prezinte proeminențe ascuțite, muchii
tăioase, etc.;
– Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații- conform memoriului de instalații;
– Măsuri de împiedicare a intruziunii animalelor sau a insectelor dăunătoare:
3. Cerinţa „C” SIGURANŢA LA INCENDIU
– Se vor respecta grosimile de pereți, închiderile, spațiile de tranzit și ușile proiectate,
elementele de fațadă și de acoperiș specificate în proiect;
4. Cerința „D” sanatatea oamenilor si protectia mediului
IGIENA ȘI SĂNĂTATEA OAMENILOR
– Igiena aerului, igiena apei, igiena higrotermica a mediului interior, însorirea, iluminatul,
igiena acustică a mediului interior, calitatea finisajelor, igiena evacuării apelor uzate și a
dejecțiilor, igiena evacuării deșeurilor și a gunoaielor, protecția mediului exterior;
– Se va prevedea îndepărtarea manuală zilnică, sau pe măsură producerii lor a tuturor
gunoaielor menajere și depunerea lor în pubele cu capacitatea de 110 l. Depozitarea
pubelelor se face pe platforme protejate contra precipitațiilor atmosferice, a soarelui și
vântului. Distanță minima între clădire și platformă este de 10 m, și se va realiză la limită
incintei. Platformele trebuiesc prevăzute cu alimetare cu apa și canalizare;
PROTECȚIA MEDIULUI
– Prin respectarea condițiilor de amplasare se evită perturbarea vecinătăților și tăierea de
arbori;
– Funcțiunile prevăzute nu generează noxe sau alti factori de poluare a mediului;
– Limitele legale de emisii de gaze arse sunt respectate;
– Deșeurile menajere vor fi colectate și depozitate în europubele din PP;
5. Cerința „E” izolatia termica, hidrofuga si economie de energie, pentru toate domeniile
– Se vor respecta măsurile de dimensionare și termoizolare a suprafețelor aflate în contact
cu exteriorul : planșee pe sol, pereți exteriori, învelitoare, etc;
– Se vor respecta detaliile pentru executarea hidroizolațiilor bituminoase precum și cele
pentru realizarea învelitorilor;

6
S.C. LUCIEN SOLTIONS S.R.L. PROIECTARE MODERNIZARE CLADIRE RADIOCHIMIE,
FAC. DE CHIMIE
str. Putna nr. 4/31, Cluj-Napoca Faza: PT
tel. 0743.654.802 MEMORIU TEHNIC – ARHITECTURA
6. Cerința „F” protectia impotriva zgomotului
– Se vor respecta măsurile de dimensionare și termoizolare a suprafețelor aflate în contact
cu exteriorul : planșee pe sol, pereți exteriori, învelitoare, etc;
– In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii şi HGR
925/1995 proiectul va fi supus verificării tehnice pentru exigenţa A.
– Prezenta documentaţie, a fost elaborată cu respectarea Legii 50/1991 şi a Legii 10/1995
privind calitatea lucrarilor în construcţii şi a normativelor tehnice în vigoare.

Intocmit:
arh. Melinda Szekely

ing. Popa Mircea