Sunteți pe pagina 1din 2

Argument

Am ales această temă pornind de la premisa că jocul ocupă cea mai mare parte din
activitatea cotidiană a copilului încă de la vârste fragede, ce poate totodată asigura și stimula
creșterea ritmului de învățare. Muzica nu este numai un mijloc excelent de învățare a limbii
engleze, ci și o activitate benefică din punct de vedere social, ajutându-i pe copii să capete
încredere în ei înșiși și să își exploreze propriile mijloace creative.
Scopul acestei lucrări este să arate că dacă jocurile și cântecele sunt folosite cum
trebuie, cu obiective bine definite, ele pot fi un instrument uimitor in predarea limbii engleze
de către profesori. Jocurile sunt populare la toate vârstele și pot motiva copiii în procesul
învățării, eliminând factorul de stres din clasă. Interpretarea cântecelor în limba engleză este
văzută de majoritatea elevilor ca o activitate agreabilă. Cântecele îmbunătățesc abilitățile
lingvistice ale copiilor, pot fi folosite în predarea noțiunilor de vocabular încurajându-i pe
aceștia să se exprime liber.
Mi-am propus sa sugerez o serie de activități practice prin care sa-i ajut pe elevi să-și
îmbunătățească abilitățile lingvistice. Prin jocuri didactice bine planificate, însoțite de cântece
tematice, voi urmări creșterea motivației elevilor pentru studiul limbii engleze și ameliorarea
competenței orale și scrise.
Experiența mea în calitate de profesor este legată de elevii de gimnaziu. Consider că la
această vârstă jocul didactic are un impact deosebit, dezvoltându-le elevilor procesele psihice,
spiritul de observație, îndemânarea și perspicacitatea, priceperea de a-și exprima gândul într-o
formă clară si cerută. În alternanță cu muzica, jocul didactic creează un ambient plăcut,
antrenant, stimulativ.
Așadar, în redactarea lucrării voi avea acest segment în minte, astfel, activitățile fiind
concepute pentru nivel intermediar.
Pe de altă parte, m-am gândit la nevoile elevilor, la capacitățile lor intelectuale. Într-o
clasă avem și elevi capabili de performanță la limba engleză, și elevi pasionați de sport, pe
care nu-i interesează în mod special această materie, și elevi cu CES. Folosirea jocului
didactic si a cântecelor ca metode de predare ar putea trezi interesul și ar putea satisface
nevoile de învățare ale tuturor elevilor.
În primul capitol al acestei lucrări îmi propun să prezint câteva dintre cele mai
cunoscute metode si tehnici de predare a limbii engleze, avantajele și dezavantajele folosirii
lor la clasă.
În capitolul al doilea voi analiza conceptul de joc didactic ca metodă de predare,
evidențiind importanța folosirii acestuia în dezvoltarea abilităților lingvistice.
În capitolul 3 voi realiza o prezentare a strategiilor și tehnicilor de predare a limbii
engleze prin utilizarea cântecului ca sarcină de lucru.
Ultimul capitol din această lucrare, cel practic, va cuprinde un set de activități de
predare a unor conținuturi tematice prin joc și muzică și considerații asupra impactului pe care
le au acestea asupra elevilor.
În concluzie, consider ca activitățile prin joc și muzică reprezintă o parte importantă a
procesului de învățare a unei limbi străine. Ele oferă oportunități care încurajează relațiile
personale pozitive între student și profesor, umanizează clasa si creează un climat favorabil
învățării.