Sunteți pe pagina 1din 2

Formabil: Chivoiu Violeta

Activitate 1.1. Exemplu interesant (60 min)

În cadrul aplicațiilor, ați gândit un demers didactic care să vizeze o metodologie


centrată pe competențe cheie.
Alegeți una dintre opțiunile la care v-ați gândit și dezvoltați un exemplu atât de
interesant încât să vă bucure să-l împărtășiți cu formatorul și colegii! Folosiți sugestiile din
suportul de curs, Tema 1.1.
De asemenea, acest exemplu trebuie să fie aplicabil la clasă. Elaborați-l astfel încât să
poată fi aplicat în cadrul unei activități cu elevii dumneavoastră (1 – 1,5  pagini).

În elaborarea acestui demers didactic m-am gândit să abordez o temă extrem de


atractivă și de ofertantă pentru elevii claselor a VI-a: Weather and temperature din cadrul
unității de învățare Tomorrow it’ll be cold and windy.

Mi-am propus să folosesc ca resurse educaționale fișe de lucru, CD, cartonașe de joc și
să urmăresc dezvoltarea următoarelor competențe generale cărora li se asociază
competențele specifice:
CG 1. Receptarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
CS 1.1. Identificarea semnificației generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate
CG 2. Exprimarea orală în diverse situații de comunicare
CS 2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
CG 3. Receptarea de mesaje scrise în diverse situații de comunicare
CS 3.1. Identificarea informațiilor necesare din liste sau din texte funcționale simple (pliante,
meniuri, orare, reclame)
CG 4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare
CS 4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise

Modalități de realizare:
- Elevii audiază mesajul de pe CD, apoi asociază cuvintele date cu imaginile
corespunzătoare
- Se realizează mici dialoguri în pereche: What’s your favourite kind of weather ? / I
like/love it when it’s warm and sunny. What kind of weather don’t you like ? Why? / I
don’t like it when it’s raining because I can’t play tennis.
- În echipe de câte 4, elevii formulează activități specifice celor 4 anotimpuri

Prin acest demers se reușește și dezvoltarea altor competențe cheie, cum ar fi:
- Competența de exprimare în limba maternă se dezvoltă prin explicațiile, indicațiile
pe care le ofer cu privire la activitățile de învățare propuse la care elevii cer lămuriri
suplimentare, își exprimă opinii, sentimente, acordul sau dezacordul.
- Competențele matematice și competențele de bază în științe și tehnologii le dezvolt
elevilor prin activitatea de întocmire a unei prognoze meteo cu temperaturile
corespunzătoare tipurilor de vreme date.
- Competența a învăța să înveți, prin aplicarea cunoștințelor de vocabular în situații de
comunicare – să formuleze/ să răspundă la întrebări legate de activitățile pe care le pot
face sau nu în funcție de vreme.
- Competența socială și civică se dezvoltă prin activități de grup care solicită elevii să
interacționeze, să respecte opinia celorlalți.
- Competența digitală prin vizionarea unui buletin meteo (Weather forecast).
- Competența spirit de inițiativă și antreprenoriat se dezvoltă prin activități prin care
elevii iau inițiativă și devin creativi, originali.
- Competența de sensibilizare și exprimare culturală se dezvoltă prin micro-dialoguri
prin care elevii își exprimă emoții, sentimente, opinii.

Așadar, prin demersul propus pot să dezvolt elevilor cele opt competențe-cheie
prevăzute de programa școlară, care se intersectează și se întrepătrund, pentru a forma
profilul absolventului de clasa a VIII-a.