Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a V-a 11.03.

2020

Apele subterane și izvoarele

1. Apele subterane

- se formează prin infiltrarea apei de la suprafață prin porii și fisurile rocilor și


acumularea sa în subteran, acolo unde întâlnește un strat impermeabil (care nu mai permite
infiltrarea)
- unele dintre rocile scoarței terestre lasă apa să se scurgă (să treaacă prin ele). Aceste
roci se numesc roci permeabile (rocile sedimentare: nisipurile și pietrișurile). Prin alte roci apa
nu poate trece sau circulă foarte greu. Ele sunt roci impermeabile (argila)
- se formează atunci când un strat de roci permeabile este așezat pe un strat de roci
impermeabile
Ape de adâncime: aflate la adâncimi mari
Ape freatice: aflate aproape de suprafața scoarței terestre

2. Izvoarele
- sunt locurile pe unde apa subterană iese la suprafața scoarței terestre
- dacă apele subterane nu au posibilitatea să iasă în mod natural la suprafață atunci se
sapă fântâni (puțuri)
Sunt de mai multe tipuri:
- izvoare arteziene: apă sub presiune aflată între două straturi impermeabile
- izvore termale: ape fierbinți aflate la adâncime mare
- gheizere: țâșniri de apă fierbinte și vapori de apă la mari înălțimi
- izvoare minerale: conțin multe săruri
- vulcanii noroioși: țâșniri de apă amestecată cu argilă

Notă: Atât schița lecției, cât și fișa de lucru vor fi transcrise pe caiet
FIȘĂ DE LUCRU – OCEANUL PLANETAR

1. În coloana A sunt indicate oceanele, iar în coloana B unele caracteristici ale lor. Scrieți pe liniile din
coloana A, cifrele din coloana B, corespunzătoare fiecărui ocean. Cifrele pot fi scrise doar o singură dată.

Oceanul Pacific ____________ 1. Adâncimea maximă coincide cu fosa Puerto Rico


Oceanul Atlantic___________ 2. În limitele lui sânt situate cele mai adînci fose abisale
Oceanul Indian_____________ 3. Mările mărginașe au cea mai mică salinitate din Oceanul Planetar
Oceanul Arctic_____________ 4. Are cea mai mare temperatură medie anuală la suprafața apei
5. Îi aparține marea cu cea mai mare salinitate

2. Enumeră 3 stări de agregare și 3 procese fizice prin care trece apa în cadrul circuitului apei în natură

Stări de agregare Procese fizice


1 1
2 2
3 3

3. Identificați câte 3 particularități specifice mișcărilor apelor oceanice

Mișcări ondulatorii Mișcări ritmice Mișcări de translație


marină

4. Descrie circuitul apei în natură, utilizând informațiile de mai sus și argumentează interdependența
învelișurilor naturale ale Terrei: litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera, pedosfera pe baza acestuia

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________